Sundsvall: Subventionerat boende för inte bara EU-migranter, utan alla världsmedborgare

Sundsvalls kommun tar nu politisk ställning angående situationen med tiggarna.

Det innebär att ett härbärge inrättas i vinter samt att de får flytta från sin nuvarande campingplats.
– Det är inte säkert med järnvägen och tunga fordon där. Vi kommer att hitta en ny plats åt dem som uppfyller samhällets krav, säger Hans-Åke Oxelhöjd, fastighetsstrateg.

Red’s kom:
Är ”samhällets krav ” (vilket samhälle?) subventionerat boende för utländska medborgare?
Men kommunallagen – dvs lag! – vill Sundsvalls politiker inte följa.

Boende för EU-migranter ska vara centralt beläget i staden

– Inget är bestämt utan vi tittar på några platser. Men vi söker en central och offentlig plats som inte inbjuder till ingrepp. Med tanke på vad som hänt på andra håll så är säkerhetsaspekten jätteviktig, säger Hans-Åke Oxelhöjd.

Red’s kom:
En offentlig plats som inte ”inbjuder till ingrepp”?

Fler förmåner leder till fler tiggare

Sundsvall har på några år märkt av en rejäl ökning av antalet EU-medborgare

Red’s kom:
EU-medborgare? Eller EU-migranter, dvs romer?

Det är givet att förmåner till en specifik grupp utländska medborgare leder till fler som vill dra nytta av dessa förmåner.
Se; Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-migranter

Tjänstemännens åtgärder?

Men här har det saknats ett politiskt ställningstagande för att tjänstemannaorganisationen ska kunna utföra sina åtgärder.

Red’s kom:
Märklig retorik.

För att tjänstemannaorganisationen ska kunna utföra sina åtgärder”? Tjänstemännen har alltså en egen agenda men vågar inte själva bryta mot lagen, utan direktiv om detta från politikerna.

Bodil Hansson (S) söker vägledning

På plan- och utvecklingsutskottets senaste möte fastställdes en rad beslut där det längre fram i september kommer att fattas slutgiltiga beslut kring.
– Det är klart att det är viktigt att vi fattar beslut kring detta. Det behövs så att vi vet hur vi ska förhålla oss och något som kan ge oss vägledning, säger Bodil Hansson (S), ordförande i plan- och utvecklingsutskottet.

Red’s kom:
Här är en vägledning: Följ kommunallagen och likabehandlingsprincipen, vilket innebär att kommunen inte har rätt att använda skattemedel för att finansiera tiggeri av utländska medborgare.

Medborgarnas pengar går till utländska medborgare

Politikerna hade olika alternativ att ta ställning till som reglerade vilket ansvar kommunen ska ta.

Red’s kom:
Tydligen var inte ett av dessa alternativ att kommunen ska följa lagen och värna om de egna medborgarnas intressen.
Sundsvalls politiker väljer istället att utnyttja de pengar som annars skulle gått tillbaka till medborgarna för välgörenhet till andra länders medborgare.

Kommunen har inte mer ansvar för turister från Rumänien än turister från något annat land.

Kommunen försöker kringgå lagen – SUBVENTIONERAT BOENDE FÖR ALLA I HELA VÄRLDEN!

Valet blev ett alternativ som innefattar följande:
Kommunen upprättar även i vinter ett härbärge som kan nyttjas av alla, oavsett medborgarskap.

Red’s kom:
Om politiker varit lika duktiga på att tillvarata medborgarnas intressen som de är på att lura, manipulera och bedra hade utvecklingen kunnat ta stora steg framåt. Att lägga till ”oavsett medborgarskap” – bara för att de vet att det ändå bara är EU-migranter som nyttjar förmånerna – är fult. Smutsiga trick som detta hör inte hemma i ett demokratiskt land.

Det enda som detta trick av kommunen kanske löser är att kringgå likabehandlingsprincipen. Det kringgår inte kommunallagen. Dvs kommunen kan kanske erbjuda de egna invånarna subventionerat härbärge/camping, men inte andra länders medborgare – inte minst eftersom det i så fall konkurrerar med hotell, etc. Kommunen kan inte ens erbjuda detta för andra svenska kommuners invånare.

Upphandling planeras för var boendet ska finnas

Det är osäkert om det blir på Fläsians camping eftersom en ny upphandling måste genomföras.

Red’s kom:
Är det härbärge eller camping med alla faciliteter som kommunen avser erbjuda EU-migranter?

En avgift?

En avgift tas sedan ut för varje plats.

Red’s kom:
Som vanligt ställer journalister i det vänsterstyrda media inte frågor om det som medborgarna vill veta.
• Hur stor avgift? Kommer den att bli runt 20-30 kr/dygn som i Helsingborg?
• Vad händer när avgift inte betalas?
• Vad får man för denna avgift?

Husvagnsuppställning för alla i världen

Det kommer även att inrättas en plats där ”de utsatta EU-medborgarna och andra medborgare kan ställa sina husvagnar”. Området ska inhägnas och ha ett begränsat antal platser samt tydliga förhållningsregler. Det ska även finnas en sanitetsanläggning med dusch, toalett samt elanslutning.

Red’s kom:
Vad är det egentligen Sundsvalls kommun planerar för all världens medborgare? Subventionerat härbärge eller natthärbärge plus subventionerad camping med alla faciliteter och/eller gratis/subventionerad uppställningsplats för husvagnar med dusch, toalett och el?

Detta smutsiga trick med gratis/subventionerat boende för EU-migranter där politikerna låtsas som att det är för alla kommer säkert fler vänsterstyrda kommuner att anamma. Inte minst Lund. Trots att det ändå inte är lagenligt.

Hemlig avgift

Kommunen tar ut en avgift mot detta.

Red’s kom:
Avgift för uppställning av husvagn med hur mycket?
Det är skrämmande hur politiker med stöd av det vänsterstyrda media kan undanhålla information och ge en missvisande bild av vad som gäller, och komma undan med detta.

”Modell” fungerar bara så länge ingen överklagar kommunens lagstridiga beslut

– Vi befinner oss i dag i en modell som vi tycker fungerat bra och det är utifrån den som vi resonerat oss fram, säger Bodil Hansson (S).

Red’s kom:
Denna modell fungerar bra enbart för att medborgarna inte engagerar sig och överklagar kommunens felaktiga beslut.

Inget alternativ till natthärbärge finns?

– Vi tycker att ett natthärbärge under vintern är en nödvändig åtgärd så ingen riskerar att frysa ihjäl, säger Bodil Hansson (S).

Red’s kom:
Om det blir kallt nog kan vi vara säkra på att EU-migranterna hellre väljer att bo hemma.

Och för de EU-migranter som förlitar sig på välgörenhet med skattemedel, så finns det ett ypperligt alternativ som är lika olagligt, men bättre för alla parter; Gratis hemresa.

Vad vill majoriteten? Ska politiker följa folkets vilja?

– Det är många som har åsikter om kommunen att vi gör för lite, medan andra tycker att vi gör mycket. Det är en svår avvägning, men vi tycker det här är rimligt, säger Bodil Hansson (S).

Red’s kom:
Typiska politikerfloskler. Vi vet alla att människor tycker olika. Det behöver vi inte informeras om. Frågan är vad majoriteten tycker och om politiker ska följa folkviljan.

Ingen politiker har någonsin fått frågan av det vänsterstyrda media om de tycker att folkviljan ska följas.

Socialnämnden får samordningsansvar för EU-tiggare

Det blir även socialnämnden som får samordningsansvaret för hanteringen av tiggarna.

Beslut om härbärge/natthärbärge, camping, uppställningsplats tas i slutet av september

I slutet av september fattas ett definitivt beslut på kommunfullmäktiges möte.

Red’s kom:
När detta politiska beslut tagits om härbärge och camping för EU-migranter (även om kommunen hävdar att det är för alla, så är det uppenbart att förmånerna riktas mot specifikt EU-migranter, och bara denna grupp kommer att nyttja förmånerna) kan varje enskild medborgare överklaga beslutet;

LAGLIGHETSPRÖVNING

Det som vänsterblocket vill genomföra i Sundsvall, med försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen och kan klassificeras som diskriminering. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Ett antal tunga argument för laglighetsprövning av kommunens beslut

Mall för överklagande av bygglov för camping till EU-migranterKlicka här för att gå till artikeln i ST, 2015-09-04
Se även bl a;
EU-migranter tar med sig sina barn till Sundsvall – Bråk mellan EU-tiggare eskalerar


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *