Sundsvall bygger upp kåkstad för tiggare, humant och rakryggat?

Sofia Mirjamsdotter på mittmedia skriver återigen om sina personliga synpunkter på kommunens olagliga försörjning av tiggare från andra länder.
Se; Sundsvalls kommun vill erbjuda subventionerat boende för inte bara EU-tiggare, utan till alla världsmedborgare
Som alltid är hennes synpunkter kliniskt rena från vad regelverken säger, och från de egna invånarnas synpunkter och rättigheter. Det handlar enbart om felgrundade känsloargument med felriktade satsningar;

Förra vintern överrumplades Sundsvall av de tiggare från Rumänien och Bulgarien som sov ute, på järnvägsstationen, i pappkartonger och andra mindre lämpliga platser.

Visst stöd av kommunen = Skattebetalarna står för allt

Privata initiativ med visst stöd av kommunen…

Red’s kom
Visst stöd” av kommunen? Det är kommunens skattebetalare som – utan att få säga sin mening om detta – genom politikerna tvingats att försörja andra länders medborgare, trots att det inte är lagenligt.

Kommunen bygger kåkstad

… gjorde att ett läger växte fram i hamnen, som försågs med el och bajamaja för att hålla den värsta misären på avstånd.

Red’s kom:
Dvs kommunens politiker försåg tiggarna med en kåkstad på skattebetalarnas bekostnad.

EU’s fria rörlighet – tandlöst regelverk som måste skrivas om

Men lägret har varit omtvistat, och det är heller inte en lämplig plats för det permanenta boende som det nu blivit för många av tiggarna.

Red’s kom:
Självklart blir det ett permanent boende för tiggare, eftersom ingen av tiggarna bryr sig det minsta om att EU’s tandlösa regelverk ger dem maximalt tre månaders vistelse i Sverige, under förutsättning att de är självförsörjande.

Varför finns det inget politiskt parti i Sverige som ställer krav på EU att uppdatera regelverket för den fria rörligheten inom EU, efter de förhållanden som gäller idag, så att denna fria rörlighet inte kan fortsätta att missbrukas?

Är en lösning inte en lösning

Att bara fösa iväg dem skulle vara omänskligt, olämpligt, och inte lösa några problem.

Red’s kom:
Det är inte en komplett lösning på fattigdomen i världen. Men förutom att det är en dellösning på tiggarnas utsatthet att avhysa, och i förekommande fall utvisa, så är det en lösning på kommunens problem.

Sundsvalls politiker har istället valt att bryta mot kommunallagen.

Är att upprätthålla tiggarnas utsatthet den bästa lösningen?

Att däremot försöka hitta en lämpligare plats och förse den med något bättre faciliteter än i det nuvarande lägret är det bästa kommunen kan göra.

Red’s kom:
Märk hur extremt subjektivt och vinklat Sofia Mirjamsdotter uttrycker sig;
– Att avhysa dem som bryter mot lagen och verka i allas intresse kallar hon ”fösa iväg” och att det inte är att ”lösa några problem”.
– Att finansiera tiggeriet och upprätthålla tiggarnas utsatthet, till nackdel för samtliga parter, kallar hon ”det bästa kommunen kan göra”.

Det är bara okunniga personer – i regel vänsterextremister – som tror att försörjning av andra länders tiggare är ”det bästa”.

Härbärge för andra länders tiggare är fel och lagstridigt

Att redan nu börja leta efter härbärge inför vintern är också helt rätt av kommunen, då de förra vintern tycktes tagna på sängen och det dröjde lite för länge innan sovplatserna i Fläsian gjordes tillgängliga för tiggarna.

Red’s kom:
Logiken falerar rejält.

Sundsvall permanentar tiggarnas boende – Tiggarna ställer krav

Tiggarna själva säger att de vill bo kvar. Det är inte konstigt. De har gjort sig hemmastadda, att flytta är bökigt. De känner sig trygga med den omgivning de nu befinner sig i och de flesta av oss kan förstå att det är besvärligt att ryckas upp och tvingas flytta till en okänd plats.

Red’s kom:
Tiggarna nöjer sig inte bara med att bli försörjda av skattebetalarna, de anser sig dessutom ha rätt att bestämma var i kommunen de ska få bo på skattebetalarnas bekostnad.

Kraven från tiggarna blir allt större. Se t ex i Malmö där tiggarna kräver inte bara att kommunen ska ge dem gratis boende utan även arbete, utan att de ska behöva göra någon ansträngning själva;
Tiggare/Allt åt alla i Malmö hotar att bryta mot lag om de inte får bo gratis

Se även;
Romer startar förening för att pressa Sverige på jobb och bostad till EU-migranter

Standardhöjning för tiggarna

Detta bör kommunen inte ta hänsyn till i det här fallet, detta eftersom – om det nu blir som det sägs – den nya platsen kommer att hålla högre standard än den nuvarande, något som jag är säker på att de boende kommer att uppskatta när de väl fått göra sig hemmastadda.

Red’s kom:
Frågan är varför kommunen ska ta hänsyn överhuvudtaget till vilka krav tiggarna har på hur de ska försörjas av kommunens skattebetalare?

Är avhysning att lämna tiggarna åt sitt öde?

En annan åtgärd, som vore fullt lagligt och som tillämpats på andra platser i landet vore att endast avhysa dem och lämna dem åt sitt eget öde. Inför det alternativet är valet inte svårt.

Red’s kom:
Är avhysning att lämna tiggarna åt sitt öde? Eller kan det vara så att tiggarna själva har möjlighet att påverka sina liv, så som andra människor har i världen, även om deras utsatthet begränsar alternativen?

Det finns inget stöd i lagen för att erbjuda gratis hemresa, så som många kommuner gör, men det är i alla fall ett mindre allvarligt brott än att försörja tiggarna. Varför skulle detta inte vara ett alternativ för kommunen?

Tiggarna är här för att stanna, om Sverige inte bestämmer något annat

Tiggarna är här för att stanna,…

Red’s kom:
Ja, så länge Sveriges inställning är att andra länders tiggare bestämmer över Sverige så är tiggarna här för att stanna.
Men om Sverige som stat, och kommuner, bestämmer sig för att följa medborgarnas vilja och Svea rikes lag, samt verka i allas intresse, så är det inte utländska medborgare som bestämmer om svenska medborgare ska stå för deras försörjning på lokal nivå i Sverige.

Floskler: Måste försörja tiggare, så att de inte fryser ihjäl

… att då ordna så att de slipper frysa och har möjlighet att sköta personlig hygien är det minsta vi kan göra,..

Red’s kom:
Det är ett val EU-tiggarna har. Om de vill frysa spenderar de vintern i norra Sverige, om de inte vill frysa så åker hem till sitt hem, dvs i Rumänien eller Bulgarien.

Det finns naturligtvis en anledning till att tiggare åker ända upp till norra Sverige. Det är där vänsterblocket har sitt starkaste fäste och kunskapen bland politikerna är den lägsta, varför enskilda kommuner också i större omfattning finansierar tiggeriet på olika sätt.

Tiggarna jublar

… och det kan och bör göras även om de själva inte jublar till att börja med.

Red’s kom:
Tiggarna jublar över att Sverige är ett av få länder i EU där de, genom vänsterextremister och religiösa organisationer, lyckats få del av skattemedel som enligt lag skulle gått tillbaka till de egna medborgarna men som nu istället går till försörjning av rumänska och bulgariska medborgare.

Sundsvalls kommun agerar nu humant och rakryggat, betydligt bättre än de gjorde i vintras.

Red’s kom:
Det är en inställning som okunniga vänsterextremister har. Men de som är lite mer initierade, och kan tänka längre än i ett steg, förstår att dessa åtgärder alls inte är humana.

Att kalla det ”rakryggat” att bryta mot lagen och i praktiken försnilla pengar från medborgarna är kanske inte riktigt den rätta benämningen.Klicka här för att gå till artikeln i ST, 2015-09-03
Se även bl a;
EU-tiggare tar med sig sina barn till Sundsvall – Bråk mellan EU-tiggare eskalerar

Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-tiggare


EU-tiggare – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-tiggare se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *