Stockholms rödgrönrosa majoritet förenklar avhysning av EU-migranter

Från och med i maj 2015 gäller nya regler för hur avhysningarska ske från Stockholms olagliga bosättningar med EU-migranter. Nu blir det både lättare och snabbare att avhysa.

Nya rutiner på uppdrag av Stockholms rödgrönrosa majoritet

De nya rutinerna är ett beslut av stadsledningskontoret på uppdrag av den rödgrönrosa majoriteten.

Tidigare har de som ansvarat för marken där bosättningarna ligger fått rapportera in till stadsledningskontoret som prioriterat avhysningar från olagliga bosättningar. Nu slopas den prioringslista som tidigare gjort att stadsdelar fått vänta i flera månader på att få avhysa.

De som ansvarar för marken ska själva sköta avhysningarna med hjälp av polisen eller Kronofogden.

Polis avhyser i parker och på gator och torg

I parker och på gator och torg kan polisen avhysa de boende.

Fortsatt svårt att avhysa EU-migranter från privat mark

Om platsen inte är offentlig så ska den som äger marken ta hjälp av Kronofogden för att avhysa.

Ewa Larsson undanber sig frågor

Socialborggarrådet Ewa Larsson (Mp) svarar inte på frågor om detta utan hänvisar till Veronica Wolgast Karlberg, samordnare på socialförvaltningen Stockholms stad.

Stockholms härbärgen har öppnats upp för att kunna avhysa EU-migranter

Veronica Wolgast Karlberg säger att man öppnat upp härbärgena i Stockholm under sommaren. Alla platser som brukar vara öppna på vintern är tillgängliga. Därför kan avhysningsärendena behandlas snabbare när migranterna har någonstans att bo.

Rutiner för avhysningar
Innan man avhyser ska den som ansvarar för marken kontakta EU-teamet som ska informera om sociala insatser, de boende ska också få information om alternativa boendeplatser i samband med avhysningen.

Den som ansvarar för marken är också ansvarig för städning och sanering av boplatserna.

Red’s kom:
Dvs tiggarna överlåter till de svenska skattebetalarna att betala för tiggarnas nedskräpning.Klicka här för att gå till artikeln i Stockholm Direkt 2015-06-05
Se även bl a;
12 avhysningar av EU-migranter har kostat 2,1 miljoner kronor – Ewa Larsson, socialborgarråd, flyr ansvar

Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige

Hundratals boplatser med EU-migranter i Stockholms innerstad

Stockholm erbjuder gratis härbärge till EU-migranter under minst resten av året

Olagliga läger för EU-migranter

Bosättningar med EU-migranter ökar i Skarpnäck – Veronica Wolgast Karlberg


Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare

Ett 50-tal EU-migranter avhysta från Sveavägen i Stockholm – nya boplatser byggs snabbt upp

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter


Paneldebatt om EU-migranter i Stockholm med Anders Lindberg och Sven Hovmöller samt Veronica Wolgast Karlberg


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *