SR sprider felaktig information om EU-migranter

Under den på flera sätt felaktiga rubriken ”Regeringen riktar ekonomisk hjälp till migranternas hemländer” skriver SR följande:

Nyligen fattade regeringen ett antal beslut för att stoppa tiggeriet i Sverige.

Red’s kom:
Jasså, vilka då? Några sådana beslut har inte redovisats någonstans, varken av regeringen eller av media.

– Vi behöver göra det som behövs både för att stödja de här människorna i sin utsatthet men också för att tiggeriet ska upphöra, kommenterade Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Red’s kom:  Hur?

Felaktiga uppgifter om antalet EU-migranter i Sverige

I uppgifter från polisen handlar det om mellan 3900 och 4500 EU-migranter som finns i Sverige. Siffror som också stöds av SVT:s egen undersökning och som presenterades veckan efter påsk. Siffrorna är oförändrade sedan den senaste undersökningen, för ett år sedan.

Red’s kom:
Statlig media upprepar oriktiga uppgifter om antalet EU-migranter hela tiden!
Hur har polisen kommit fram till sin uppgift? Bara genom att kopiera de felaktiga uppgifterna från SVT?

SVT kom 2015 fram till att att det fanns 3.400 – 4.100 EU-migranter i de kommuner som besvarade SVT:s enkät. Men det handlar bara om rena gissningar där ett antal kommuner (66 st) exkluderats, och där svaren (utom för Skåne) hemlighålls av SVT.

2015 svarade inte 49 kommuner på enkäten och ytterligare 17 kommuner svarade att de inte visste hur många EU-migranter som vistades i kommunen.

Se:
Långt mer än en fördubbling av antalet tiggande EU-migranter i Sverige på ett år

För SVT:s enkät 2016 (när SVT kom fram till att det vistas 3.900 – 4.700 EU-migranter i Sverige) var det 36 kommuner som inte besvarade SVT:s enkät.

Utöver dessa 36 kommuner så var det 24 kommuner som inte visste hur många EU-migranter som vistas i kommunen.

Vilka dessa 36 + 24 kommuner är redovisas inte. SVT erkänner att det finns ett mörkertal (men beaktas sedan aldrig när uppgiften utnyttjas av SVT eller andra media). Flera kommuner som säger att det vistas tiggande EU-migranter i kommunen har dessutom inte uppgett antalet.

Se:
Långt mer än en fördubbling av antalet tiggande EU-migranter i Sverige på ett år

Idag finns tiggande EU-migranter i stort sett i alla kommuner i landet.

Red’s kom:
Men för 60-70 kommuner finns inga uppgifter ens om hur många  kommunen gissar att det finns.

Meningslösa åtgärder där blinda ska leda blinda

För drygt ett år sedan tillsattes en Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, som lämnade över sin slutrapport till regeringen i februari i år. I rapporten föreslår han regeringen att:

• Socialstyrelsen får i uppdrag att stödja kommunernas socialtjänster med vägledning och kunskap om hur man kan möta den här gruppen när det behövs.

• Samordningen läggs på länsstyrelsen i Stockholm.

Red’s kom:
Dvs inga åtgärder för att få bukt på problemen med EU-migranterna!

SR tror att staten skänker pengar i tiggarmuggar

Utöver det har regeringen också följt samordnarens rekommendationer och beslutat att rikta ekonomisk hjälp mot migranternas hemländer, istället för att skänka pengar direkt till dem som tigger.

Red’s kom:
Det är inte vad Martin Valfridsson rekommenderat och S+MP-regeringen har inte beslutat att rikta ekonomisk hjälp till Rumänien och Bulgarien. S+MP-regeringen har tvärtom varit noga med att poängtera att de absolut inte gör detta (även om sanningen är en annan).

När ska Sveriges okunniga journalister lära sig att EU-migranter inte är migranter? De är EU-migranter – dvs romer – som ägnar sig åt välfärdsturism och som försöker ockupera svensk mark… under lite andra omständigheter hade denna ockupation betecknats som en krigsförklaring.

Har SR ingen som helst koll på vilka galenskaper som sägs av de statsanställda journalisterna?

– Jag tycker att man ska arbeta med fattigdomsbekämpning på det här området som vi gör annars, säger Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister, i en kommentar till SVT, direkt efter beslutet.

Red’s kom:
Hur gör vi annars?

Sverige samtalar med Rumänien och Bulgarien

Sverige för kontinuerliga samtal med Rumänien och Bulgarien, hemländer till de flesta tiggande EU-migranter i Sverige, för att komma tillrätta med situationen och uppmana hemländerna att hitta lösningar på sociala problem och fattigdom internt.

Red’s kom:
Inget S+MP-regeringen gjort eller sagt har av naturliga skäl haft den minsta effekt. Och de avtal Sverige tecknat med Rumänien och Bulgarien kommer heller inte minska problemen med EU-migranterna i Sverige i framtiden.Klicka här för att gå till den felaktiga artikeln i SR, 2016-04-27
Se även bl a;
Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri – Expressen 2015-01-23

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar! – SvD 2015-04-01

Veronica Palm åker till Rumänien för att tala med talmannen om tiggare i Sverige – Expressen 2015-05-19

Hemligt avtal mellan Rumänien och Sverige klart – Inte om romer! – DN, SvD och Expressen 2015-06-03

Regeringen erkänner: Sveriges avtal med Rumänien sekretessbelagt – Expressen 2015-06-04

Samarbetsavtal mellan Rumänien och Sverige – Här är det!

Åsa Regnér har tecknat avtal med Bulgarien om EU-migranter – Spel för galleriet


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *