Soraya Post talar i tungor om EU-migranter i SVT’s Agenda – Expressen översätter

Följande är en transkribering av vad Soraya Post (Feministiskt Initiativ) sa i SVT’s Agenda. Finns det någon som förstår vad hon säger bland alla floskler och sällan skådat svammel?

Hård ton av regeringen
Journalist: En hårdare ton, har ni från regeringen bidragit till denna?

Anders Ygeman: Nej, det är en ogrundad och ganska osmaklig anklagelse.

Journalist: På vilket sätt då?

Anders Ygeman: Vi har från dag ett tagit hatbrott på allvar, vi har gett speciella uppdrag till polisen att kartlägga förekomsten av brott mot utsatta EU-medborgare och återkomma till regeringen med förslag på åtgärder, vi har kraftigt förstärkt de hatbrottsenheter som jobbar mot hatbrott.

Journalist: Soraya Post, vad tycker du om regeringens uttalande och politiska förslag den senaste tiden?

Soraya Post: Ja, alltså jag tycker det är väldigt beklagligt. Jag är väldigt besviken på regeringen. Jag har nog inte tidigare hört någon regering som öppet går ut och uppmanar att inte känna empati när man ser fattigdom framför sina egna ögon. Och jag tycker inte, för förslaget är att man ska skänka till frivilligorganisationer istället, jag tycker inte att det ena ska utesluta det andra. Och jag tror att i en tid där vi ser att främlingsfientliga krafter växer sig starkare och starkare så är det vansinnigt farligt att uppmana eller se att eller ja uppmana att människor inte ska känna empati. Fattigdomen finns här.Soraya Post (Fi)

Journalist: Vad gör det med klimatet, menar du?
Soraya Post: Ja men jag menar ju att det innebär ju att människor tar sig rättigheter som de inte ska göra. Legitimerar att kanske ännu mera hatbrott, att man inte ser på de här människorna.

Anders Ygeman: Men den artikeln som hänvisas till uppmanar ju att ge och visa medmänsklighet och säga att ett alternativ är att ge till de organisationer som är verksamma i Rumänien och Bulgarien. Det är upp till var och en att avgöra hur de vill hjälpa, men artikeln uppmanar till att hjälpa.Anders Ygeman (S)

Journalist: Ni tycker att pengarna gör bäst nytta på plats i hemländerna?

Anders Ygeman: Ja, det är ju ingen långsiktig lösning att människor ska tigga på våra gator.

Soraya Post: Det är ingen lösning att folk ska sitta på gatorna och tigga men nu är det faktiskt så att om man befinner sig i Sverige och sitter här för att de kommer från en miljö där de inte kan överleva och vetenskap forskning visar att tvärtom att det är mycket bättre att ge pengar till dem för att vi får inte ha en förmyndarpolitik. De här människorna vet vad de behöver bäst och vad de ska göra bäst med pengarna. Och jag har sett hel del exempel på människor där de har fått pengar här i Sverige, tagit med sig dem, de bygger sin egen infrastruktur. Det som samhället brister där fyller de på. Och tänk då om de här frivilligorganisationerna finns på plats och stöttar dem i det arbetet. Perfekt. Men alltså jag vill då starkt hävda att det här är någonting som jag aldrig hört tidigare och man uppmanar faktiskt att inte se fattigdom i… alltså jag förstår…

Journalist: När Soraya Post, som själv är rom och har god insikt i det, säger att hon har aldrig hört en regering uttrycka sig på det här sättet?

Anders Ygeman: Det är möjligt, men det står var och en fritt att välja hur man vill vara med och bidra. Men är det ingen som bidrar till frivilligorganisationerna då finns det ingen frivilligorganisation där. Regeringen har varit med och bidragit med över 50 miljoner kronor för frivilliginsatser, för social inkludering. Jag tror att om man ska bygga en långsiktigt förbättring då handlar det om att bygga den på plats med långsiktiga insatser. Det är tyvärr inte att ge i koppen.

Avhysning av EU-migranter
Journalist: Vi hörde också om att det ska bli lättare att avhysa människor från illegala bosättningar, vad säger du om den delen?

Soraya Post: Ja, men det är också väldigt tydligt att det är en politik som inte sätter människan främst. Alltså det finns ju ingen medmänsklighet i det. Alltså jag tycker så här. Alla EU-medborgare har rätt att förflytta sig inom EU och man har rätt att vara i tre månader utan arbete. Sedan om man, längre tid om man får möjlighet till arbete. Jag tycker att Sverige borde föregå med gott exempel och kanske rusta sig för att det faktiskt finns medborgare inom EU som inte är studenter, som inte är läkare eller som har några särskilda yrkeskunskaper med sig, utan det kommer att röra sig fattiga människor också och då måste man kunna rusta sig för det.

Journalist: Vad menar du med ”rusta”? Ska vi ha bostäder klara..?

Soraya Post: Jag menar att vi i arbetsförmedlingarna t ex ska se till så att det finns ett samordningsnummer till exempel. Vi måste förbereda oss, alltså när vi klubbar igenom det här och sa så här ska det va, då har man inte tänkt på att det finns människor, eller också har man inte brytt sig om överhuvudtaget om de här fattiga människorna. När det gäller frivilligorganisationer vill jag bara säga det här…

Journalist: Får jag bara höra vad Anders Ygeman säger om det här med avhysningar.

Anders Ygeman: Vi ska naturligtvis välkomna människor hit för att söka arbete eller utbilda sig men vi kan inte tillåta att människor bosätter sig på andra människors tomter eller i andra människors bostäder. Då måste lagen gälla.

Journalist: Ska de avhysas och var ska de ta vägen då?

Anders Ygeman: Ja, kortsiktigt är det Socialförvaltningen som ska erbjuda alternativ. Ytterst är det den enskilda individen som ansvarar för sitt boende.

Journalist: Så om de inte kan fixa sitt boende här, då är det som Morgan Johansson sa?

Anders Ygeman: Vi kan naturligtvis inte erbjuda boende för alla människor i Europa i Sverige. Det är en orimligt tanke. Däremot ska vi vara öppna och välkomnande i Sverige.

Journalist: En orimlig tanke, Soraya Post, är det inte så? Jag menar titta på flyktingströmmarna, människor som flyr från krig och hur svårt Sverige har att hitta boende till dem.

Soraya Post: Mm, alltså det finns andra alternativ. Och jag står till förfogande med all den kompetens och erfarenheter jag har för att kunna lösa det här bättre. För jag vill att vi ska bygga en politik där vi känner solidaritet och medmänsklighet i första hand. Och det är särskilt viktigt. Och vi har sett hur folk nu går ur hem och hus för att visa medmänsklighet. Den kraften måste vi ta vara på och använda i vår politik för att vi överhuvudtaget ska kunna ha en politik som gäller in i den samtiden som vi lever i nu. När det gäller frivilligorganisationer, samtidigt så uppmanar regeringen att vi ska ge den vägen. Men samtidigt så tar regeringen och tar bort skatteavdraget för gåvor som ges till frivilligorganisationer. Alltså det blir dubbel politik. Det verkar som vänster hand inte vet vad höger hand gör. Och jag vill ta mitt samhällsansvar och som politiker men också som medmänniska. Som en människa som fått växa upp här i Sverige och sett hur det utvecklar sig. Och jag är rädd för den utvecklingen vi ser, och därför så vill jag med allt jag har kunna hjälpa till.

Anders Ygeman: Du är välkommen naturligtvis, och vi har försökt hitta en träff tidigare och vi ska nog kunna hitta detta innan årets slut för vi har ju en del andra saker att jobba med.

Antiziganistisk regering
Journalist: Den politik regeringen bedriver kallade du för antiziganistisk?

Soraya Post: Jaaa, och det kan vara omedvetet för antiziganismen sitter så djupt rotad i Sverige, i alla medlemsstaterna, i hela Europa. Mycket sker medvetet. Det vill jag inte påstå att det gör här hemma i Sverige, jag ser…

Journalist: Men vad i regeringens politik skulle vara antiziganistisk?

Soraya Post: Ja, men det här är ju samhällets mest utsatta människor, och de är romer. Och antiziganismen är så utbredd och djupt rotad i Sverige ändå. Så om regeringen också går och säger att ge inte pengar till de här, nu sa hon inte exakt så, men man kan ju tolka det på det sättet att de ska skänka till frivilligorganisationer. Men att inte våga säga rent ut de här människorna lider helvetets kval, gör vad ni kan för att hjälpa dem.

Anders Ygeman. Antiziganism är naturligtvis en ogrundad anklagelse. Jag beskrev ju i början hur regeringen arbetat mot antiziganismen. Men naturligtvis ska man hjälpa människor som är utsatta. Frågan här har handlat om hur man ska hjälpa dem. Vi har haft kommittén mot antiziganismen, Thomas Hammarberg, leder den. Vi har haft en vitbok mot de övergrep som romer råkat ut för. Vi har ett speciellt uppdrag till polisen att kartlägga den brottslighet som riktar sig mot utsatta EU-medborgare och romer. Så vi gör ett antal kraftfulla åtgärder som inte har gjorts förut.

Red’s kom:
Hur kan det vara att inte politiker och media samfällt kräver Soraya Posts avgång från sin post som EU-parlamentariker, med tanke på den okunnighet och inkompetens hon genomgående uppvisar?


Av ovanstående totalt intetsägande, vinklade (där ingen fick bemöta de snurriga påståendena i inslagen från bl a Sven Hovmöller och Thomas Hammarberg) och i stora delar obegripliga, debatt gjorde SvD följande tolkning:

Inrikesminister Anders Ygeman (S) och EU-parlamentarikern Soraya Post (Fi) möttes i en debatt om tiggare och migrantläger i söndagens Agenda.
Jag är besviken på regeringen, sa Soraya Post.

Regeringen har den senaste tiden mottagit kritik från hjälporganisationer och människorättsaktivister. Det handlar om socialdemokratiska ministrars uttalanden om att det bör bli lättare att avhysa EU-migranter från illegala bosättningar och att det är bättre att skänka pengar till biståndsorganisationer i Bulgarien och Rumänien än direkt till tiggare.

Ämnet debatterades av inrikesminister Anders Ygeman (S) och EU-parlamentarikern Soraya Post (Fi).

Anders Ygeman började med att svara på kritiken om att regeringen har bidragit till en svårare tillvaro för romerna i Sverige.
– Det är en ogrundad och ganska osmaklig anklagelse, sa han.

Soraya Post var å sin sida tydlig med vad hon anser om regeringens politik.
Jag är besviken på regeringen. Inte tidigare har jag hört någon regering gå ut och säga att man inte ska känna empati för fattigdom. Det är vansinnigt farligt att uppmana människor att inte känna empati. Fattigdomen finns här. Kanske legitimerar det här ännu mer hatbrott, sa hon.

Anders Ygeman håller inte med om tolkningen.
– Jag tror att hjälpen är bäst i hemländerna och det är ingen långsiktig lösning att de här människorna ska tigga på gatorna. Det är fritt för var och en att välja hur de vill bidra. Men jag tror att för att bygga en långsiktig förbättring gör man det bäst på plats.

Angående förslaget att det ska bli lättare för markägare att avhysa illegala bosättare sa Anders Ygeman (S):
– Vi kan inte tillåta att människor bosätter sig på andra människors tomter eller i andra människors bostäder.

Post anser att också det är en politik utan medmänsklighet och att man måste titta på andra alternativ. Dessutom menar hon att politiken som nu förs är antiziganistisk, om än omedvetet.

– Det är en ogrundad anklagelse, svarade Ygeman.


Expressens omskrivning

Expressen, å sin sida, lyckades få ihop följande mycket märkliga tolkning av vad Soraya Post sa i Agenda:

Regeringen har mötts av kritik i tiggerifrågan efter uttalanden om EU-migranter som vistas i Sverige.

I en debattartikel i DN har barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér lyft alternativet att skänka pengar till frivilligorganisationer snarare än tiggare, samtidigt som justitieminister Morgan Johansson har sagt att man kommer att göra det lättare att avvisa människor som illegalt bosatt sig på annans mark.

På söndagskvällen gick EU-parlamentarikern Soraya Post (Fi) till hårt angrepp mot inrikesminister Anders Ygeman i SVT:s Agenda.
– Jag har inte hört någon regering som öppet går ut och uppmanar till att inte se empati när man ser den med sina egna ögon, säger hon.

Red’s kom:
Det sa Soraya Post emellertid inte.
Istället sa Soraya Post exakt:Jag har nog inte tidigare hört någon regering som öppet går ut och uppmanar att inte känna empati när man ser fattigdom framför sina egna ögon.

Uttalanden som fällts av regeringen kan få förödande konsekvenser, menar EU-parlamentarikern.
– Det ökar risken för ytterligare hatbrott och även att de blir våldsammare, säger Soraya Post.

Red’s kom:
Som synes från transkriberingen sa Soraya Post inget om ”våldsammare” hatbrott och ej heller sa hon att regeringens uttalanden kan få förödande konsekvenser.

Vad Soraya Post sa var istället;Ja men jag menar ju att det innebär ju att människor tar sig rättigheter som de inte ska göra. Legitimerar att kanske ännu mera hatbrott, att man inte ser på de här människorna.

Anders Ygeman motsatte sig omedelbart anklagelsen.
– Det är ogrundade och osmakliga anklagelser, säger han.

I stället pekade han på flera åtgärder som regeringen har vidtagit, som regeringens Kommission mot antiziganism, vitboken om oförrättelser mot romer och speciella direktiv till polisen att intensifiera arbetet mot hatbrott.
– Vi tog upp hatbrott från dag ett i Stefan Löfvens regeringsförklaring, säger Anders Ygeman.

Justitieminister Morgan Johansson har tidigare sagt att regeringen vill göra det lättare att avhysa människor som satt upp illegala bosättningar på annans mark. Soraya Post är enig, men menar att det först krävs åtgärder som säkerställer att människor har lagliga platser att bo på.
– Därför behöver kommuner och landsting att komma in och öppna upp tillfälliga boplatser, säger Soraya Post.

Red’s kom:
Som synes från transkriberingen så är ovanstående påstående om vad Soraya Post sagt helt och hållet – från första till sista ord (!!!) – taget ur luften. Men Expressen var väl tvungen att hitta på något för att kunna fylla ut texten.

Anders Ygeman svarar att den typen av boendelösningar finns på många platser i Sverige, men att lagen samtidigt är villkorslös:
– Du kan inte bosätta dig på någon annans mark eller någon annans bostad. Då kommer polisen att vara tvungen att avvisa dig därifrån. Vi ska välkomna människor till Sverige men vi måste ha ordning och reda, säger Anders Ygeman.

Red’s kom:
Var och en kan själv kontrollera medias tolkningar med transkriberingen ovan från SVT’s Agenda.Klicka här för att gå till artikeln i SvD, 2015-10-04
Se även bl a;
SVT Agenda om EU-migranter – Oseriöst med Soraya Post, Ulrika Falk m fl!


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

En kommentar till “Soraya Post talar i tungor om EU-migranter i SVT’s Agenda – Expressen översätter”

 1. Märkligt att denna så osammanhängande kvinna får stå och bräka om romers rätt, väl och ve- med tanke på att hon INTE själv är rom!
  Hon är ju tysk judinna på mödernet och från oklart resandefolkursprung på fädernet.
  Hon tillhör INTE den romska stammen av zigenare!

  Jag har själv resandefolkursprung och även om det kan finnas romskt stamblod (eller ifrån andra zigenska stammar som Kalé eller Sinti m fl) ibland de resande, så betraktar inte en resande sig som vare sig rom eller som zigenare.

  Till yttermera, så betraktar inte en rom en resande som en rom!

  Red’s kom:
  Ja, oavsett hennes ursprung så kan jag inte tycka annat än synd om de romer som hon säger sig företräda och verka för. Hennes agerande kan ju inte få annat än negativ effekt, och ju mer Soraya Post syns i media desto större är risken för ”antiziganism” i Sverige.

  DN rapporterade för en tid sedan om att Soraya Post satts upp på en lista med terrorister av tidningen Sun, och även om det var lite komiskt i sig så borde romer nog i egenintresse försöka att ta mer avstånd från henne.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *