Soraya Post ger Malmös EU-migranter/ockupanter falska förhoppningar

Magnus Andersson på Kvällsposten intervjuar Soraya Post (Fi) när hon besöker de EU-migranter som först ockuperat privat mark och nu ockuperar allmän mark framför Stadshuset. Soraya Post är svår att förstå eftersom hon är mycket osammanhängande i det hon säger och hela tiden drar in oväsentligheter som inte har det minsta med frågan att göra. Hennes okunnighet lyser igenom i allt hon säger:

Soraya Post Malmö– Jag är här för att visa dom att det finns någon politiker på Europanivå som bryr sig om deras frågor, som lyfter deras frågor i Europaparlamentet.
Jag känner mig också manad att komma hit till Malmö för jag känner att det nationella politiska systemet inte tillräckligt visar dom sin uppmärksamhet förutom att dom fattar beslut som går rakt emot rättighetsartiklarna i den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter.
Jag ser ingen solidaritet eller medmänsklighet med dessa människor.

Red’s kom:
Rättighetsartiklarna i den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter”?

Eftersom Soraya Post (Fi) saknar förmåga att kommunicera på ett sansat och sakligt sätt är det ingen – varken i Europaparlamentet eller någon annanstans – som kommer att kunna ta henne seriöst.

Vi ser ingen respekt från EU-migranterna som tillåts bryta mot regelverken gång på gång utan konsekvenser för sina handlingar, pga fega politiker och ett fegt rättsväsende.

Du är ju själv rom och du har stått här idag och lyssnat på vittnesmål från flera av dem som bor här under viadukten. Vad är dina tankar?

– Jag blir väldigt bedrövad. Jag blir ledsen. Och det gör också att jag tänker tillbaka på historien här i Sverige på mina egna erfarenheter och hade väl hoppats att det skulle vara färdigt med den typen av beslut och behandlingar av människor. Oavsett vilken grupp man än tillhör.

– Alltså, jag, modernt samhälle 2015, och dessa tider där det växer fram så mycket starka krafter så måste vi andra vara ännu mer solidariska. Ännu mer medmänskliga. Som en motkraft till allt det här hemska som sker runtomkring oss. Alltså hela världen befinner sig i kris. Är det nu vi ska ge upp och släppa efter? Det är helt fel läge. Vi måste visa oss starka här nu.

Red’s kom:
I allt vad Soraya Post (Fi) säger så bottnar det i hennes egna erfarenheter och personliga bild av verkligheten. Floskler och plattityder haglar.

Det enda Soraya Post uppnår är att bygga upp en motvilja mot EU-migranter, deras orimliga krav, deras lagbrott och deras respektlöshet mot det svenska samhället.

De här EU-migranterna bodde tills för en vecka sedan på en illegal bosättning kan man säga, i ett illegalt tältläger på Sorgenfri i Malmö. Du har varit kritisk mot den avhysning som polisen gjorde, varför det?

Red’s kom: Ett ”tältläger” utan tält.

– Ja, jag var inte kritisk mot själva avhysningen för det är privat mark, men det jag hört här idag av de här människorna som har vittnat om är att mannen som äger tomten hade ingenting emot det här. Utan han har själv blivit väldigt väldigt stressad och pressad av kommunen att se till att lägret töms.
Så att det var inget fel beslut. Det var rätt beslut.

Red’s kom:
Mycket märkligt! Vad har vad EU-migranterna tror om fastighetsägaren med detta att göra?
Vad vänsterextremisterna tutat i EU-migranterna kan väl ändå inte Soraya Post ta på allvar?

Det har väl ingen betydelse om EU-migranter olagligen ockuperar privat, kommunal eller allmän mark? Det är lika oacceptabelt vilket som.

– Det man har gjort fel i är att man inte har hänvisat dom till ett alternativt boende. Typ campingplats.

Red’s kom:
Vad är fel i det? Varför ska EU-migranter inte bara slippa straff för sina brott utan även belönas för dessa brott?

Om EU-migranternas bristande respekt mot Sverige och samhället skulle belönas är risken stor att missnöjet ökar i samhället och att extrema tar till våld mot EU-migranterna. Är det vad Soraya Post vill?

– Och jag har också pratat med dom här och dom har vittnat om att dom är villiga att betala självkostnadspris för dragning av el och vatten och sanitära faciliteter. Så att vad dom vill är inget, de vill inte ha något ekonomiskt stöd överhuvudtaget. De begär inga lägenheter. De vill kunna sitta i trygghet och fråga efter pengar från sina medmänniskor för att kunna hjälpa sina barn och familjer som bor hemma i Rumänien.
Dom har ingen ansats på att stanna här för evigt. Dom vill hem till sitt land, men de vill bygga upp sin infrastruktur hemma och se till att förutsättningarna för sina egna barn blir bättre i framtiden.

Red’s kom:
Nej, det finns ingen EU-migrant som är beredd att betala ”självkostnadspris”. Soraya Post (Fi) borde sluta med dessa lögner som hon upprepar hela tiden och som det inte finns något stöd för.

Vill EU-migranterna inte ha något ekonomiskt stöd? Det är ju det enda de vill, vilket mycket tydligt framgår av precis allt de säger. Ingen – utom Soraya Post – kan ha missat detta.

El, vatten, sophämtning, toaletter och allt som behövs – inkl. städning åt EU-migranterna – är avsevärt dyrare i Sverige än i deras hemland, så varför skulle EU-migranterna ha råd med denna avsevärt dyrare kostnad här, men inte i Rumänien?

Och vad ska de bo i? Fortsatt hembyggda skjul eller av skattebetalarna finansierade boenden?

Soraya Post vet inget om EU-migranters avsikt att ”stanna här för evigt”. EU-migranternas agerande visar på att detta är just deras avsikt. Det kan vi också se från deras uttalanden inte bara i Malmö utan över hela Sverige. Många EU-migranter vill permanent ägna sig åt att tigga i Sverige, och de har ingen respekt för EU’s rörlighetsdirektiv som begränsar EU-medborgarnas rörelsefrihet, om än ej tillräckligt tydligt.

EU-migranterna vill ”bygga upp sin infrastruktur hemma”? Det är inte deras hem de vill förbättra?

Men nu handlar det inte om vad EU-migranterna vill och på vilket sätt, utan det handlar om vad de får göra i Sverige enligt lag och regelverk samt att Sverige inte ensamt kan bära kostnaderna för all världens romer, samtidigt som svenska skattebetalare betalar mest i världen till Rumänien för att förbättra romernas situation där.

Nu är de i Malmö och här har de krav, eller vill få hjälp att ta sig vidare i livet. Men vad har Rumänien för ansvar i allt det här?

– Jo men alltså jag tycker hela samfundet har ett ansvar när det finns en grupp människor som far illa.
Naturligtvis så har Rumänien ett ansvar och det kan man ju lätt säga, men vi vet utav erfarenhet att dom inte tar det ansvaret. Ska vi också lämna över, har vi inget ansvar alls då? Ska vi bara torka våra händer som typ Pontius Pilatus säga; ”Vi gjorde vad massan ville”? Det funkar inte så.
Rumänien har, alltså fram till slutet av 1800-talet så var romerna slavar i Rumänien. Dom såldes på marknader som boskap. Och Rumänien har inte kommit särskilt långt mer än att dom avslutat slaveriet, men för övrigt har dom aldrig tagit ansvar för den här gruppen. Och det vet hela samfundet om. Och det är inte bara Rumänien, alla medlemsstater i Europa, inom EU, har en dålig historia och bär på den historian och efterlever den historien ända in idag.

Red’s kom:
Med ”hela samfundet” menar Soraya Post att det är Sverige som ensamt ska bära kostnaderna för alla fattiga romer i världen.

Soraya Post (Fi) nöjer sig nu inte med att gå tillbaka 50-60 år i tiden utan backar tillbaka över 100 år för att försöka motivera att Sverige ensamt ska försörja alla romer.

Varför backar Soraya Post inte tillbaka 500-600 år i tiden när romerna fördrevs från Indien, av någon anledning som ingen vill gå in på?

Du sitter i Europaparlamentet och driver de här frågorna, mänskliga rättigheter och rättigheter för romer. Hur går diskussionen? Vad händer?

– Alltså ingen säger ju att, det är ingen som säger att, jobbar emot mig, alltså förutom de extrema naturligtvis. Men för övrigt är det ju ingen som säger öppet att vi ska inte göra någonting mot romer. Men vad man ska göra och när man ska göra och hur mycket resurser man vill satsa det sägs inte heller. Men alla säger, ja romer är den största marginaliserade som utsätts för socialt utanförskap och diskrimineras mycket, att antiziganismen är väldigt levande. Det erkänner alla. Så att, jag fortsätter med det jobbet. Men det är svårt. För man ser ju också att rasismen ökar. Och man ser också kan jag säga lite överallt inom hela EU att dom vinner mark. Dom levererar lögner som blir sanningar. Och skapar en rädsla bland övriga majoritetsbefolkningen. Som är livsfarlig för vårt samhälle.

Red’s kom:
Det ska noteras att Magnus Andersson inte ställer några frågor av intresse utan anpassar sina frågor efter vilka frågor Soraya Post (Fi) vill ha. När sedan galenskaperna kommer fram efterhand under intervjun med Soraya Post så ifrågasätter denna uppenbart partiska journalist ingenting.

Se även bl a;
Soraya Post (Fi) arbetar inte för Sverige i EU och konkreta förslag saknas – antiziganism

Soraya Post: Självklart ska EU-migranters barn gå i svensk skola – barnkonventionen

SVT Agenda om EU-migranter – Oseriöst med Soraya Post, Ulrika Falk m fl!

Soraya Post talar i tungor om EU-migranter i SVT’s Agenda – Expressen översätter

SVT tigger om stryk pga Soraya Post & Thomas Hammarberg, tycker SDS

Sakfrågor undviks alltid med Soraya Post

Stadigheten i rösten sviktar och ögonen fuktas på Soraya Post när hon på fredagseftermiddagen lyssnar på EU-migranternas berättelser.

Red’s kom:
Magnus Andersson (KvP) försöker i sin korta text göra allting till en snyfthistoria och undviker alla sakliga frågor.

Gravida Armina förekommer i media varje dag

– Jag klarar inte att leva så här längre, säger en gravid kvinna som bor i tunneln. Hon snyftar och tar sig för magen.

Red’s kom:
Arminas klagomål och gnäll – över den situation hon frivilligt försatt sig i – förekommer i var och varannan mediarapport från EU-migranternas ockupation av den allmänna platsen.

Vänsterextremisterna gör allt för att hålla Armina kvar som en form av mänsklig sköld för vänsterextremisterna och deras personliga intressen.

Soraya Post fick genomgå en stor sinnesundersökning

– Jag tänker tillbaka på mina egna erfarenheter. 1959 blev min mamma tvångssteriliserad i det här landet. Själv tvingades jag genomgå en stor sinnesundersökning för att få börja skolan, säger Soraya Post.

Red’s kom:
Det är hög tid för Soraya Post (Fi) att börja leva i nuet, i stället för att gräva ner sig i det förgångna.

Vad som hänt för över 50 år sedan ska och får inte ha någon betydelse för dagens situation med romer som tar sig rättigheter de inte har i Sverige.

Soraya Post envisas med att Sverige ska försörja Rumäniens romer

Nu är det 2015 och jag hade hoppats att det skulle vara färdigt men den här typen av politiska beslut och behandlingar av människor.

Red’s kom:
Syftar Soraya Post (Fi) kanske på den behandling EU-migranter utsätter det svenska folket för, med t ex lagbrott och motstånd mot polis?

Är det en mänsklig rättighet för all världens medborgare att försörjas av Sverige?

Någon i folksamlingen håller upp en skylt med ett handtextat budskap: ”Human rights are for everyone”.
– Det gäller inte för alla. I dag fattar politikerna beslut om romer som går rakt emot förklaringen om mänskliga rättigheter, säger Soraya Post.

Red’s kom:
Soraya Post (Fi) använder i sin okunskap ord väldigt vårdslöst. Hon upprepar alltid att ”mänskliga rättigheter” inte följs av Sverige, men precis som alla andra vänsterextremister kan Soraya Post aldrig på något sätt förklara hur eller vilken paragraf i de mänskliga rättigheterna som bryts mot. Det finns heller ingen kompetent journalist som ber henne förklara sig.

Är det högerkrafter som styr i det vänsterstyrda Malmö?

SkD skriver:
– Vi befinner oss i en tid då historien börjar upprepa sig. Det är som de där tre aporna, man ser inte, hör inte och säger ingenting. Det är den tiden vi lever i nu. Vår regering kan bättre, jag förstår inte varför den ska låta sig styras av högerkrafter, säger Soraya Post.

Red’s kom:
Varför skulle Sverige låta sig styras av en försvinnande liten andel vänsterextremister?

Flera av de församlade berättade att de inte längre vågar ge sig ut på stan för att försöka tigga ihop pengar av rädsla för att bli attackerade.

Red’s kom:
Alltså minskas förutsättningarna ännu mer för att EU-migranterna skulle kunna stå för sina kostnader överhuvudtaget. De förväntar sig att det svenska samhället ska försörja dem fullt ut, utan minsta motkrav.

Soraya Post uppmanar EU-migranterna till fortsatta lagbrott

Soraya Post tyckte att migranterna utanför stadshuset skulle fortsätta med att protestera.
– De får fortsätta och hoppas att välviljan och solidariteten vinner.

Red’s kom:
Soraya Post (Fi) bryr sig inte om EU-migranternas välmående utan tycker att de ska fortsätta sin utsatthet under viadukten i Malmö som de nu ockuperat.

Antalet EU-migranter som demonstrerar med vänsterextremister minskat till 30-40 st

Runt henne trängs 30-40 migranter, ett antal journalister, aktivister och förbipasserande.

Red’s kom:
Procentandelen EU-migranter utanför Malmös stadshus tycks minska alltmer i relation till vänsterextremister.Klicka här för att gå till artikeln i Expressen, 2015-11-06
Se även bl a:
EU-migranter kräver stöd från Malmö stad

EU-migranter i Malmö ställer krav via aktivister på boende/försörjning

EU-migranter/Allt åt alla i Malmö hotar att bryta mot lag om de inte får bo gratis

Gratis bostäder och EU-migranter blir sakägare – Krav från V och Allt åt alla

EU-migranters krav på försörjning och bostad i Sverige rimligt, menar Allt åt alla

EU-migranter hotar ockupera gator om de avhyses från Malmös kåkstad

Vänsteraktivister börjar nu bygga ut kåkstaden med EU-migranter i Malmö

Polisen planerar för avhysning av EU-migranter – som ska identifieras – i Malmös kåkstad

DI kritiserar polisens lögner om EU-migranter – Identifiering ej lagkrav för avhysning!

800 poliser/kravallpolis, hundar, helikopter för EU-migranter i Malmös kåkstad & vänsterextremister

EU-migranter som avhyses i Malmö erbjuds boende max 5 nätter och gratis hemresa

EU-migranters olagliga bosättning i Malmö: Varför har polis inte agerat tidigare? – Karin Åberg

Svenska kyrkan vill sälla sig till aktivister när EU-migranter avhyses från Malmös kåkstad

Vänsterextremisterna förbereder sig inför avhysning av EU-migranter i Malmö den 2/11

Omgående (2/11) tömning av Malmös kåkstad med EU-migranter pga lucka i lagen

Rivning av EU-migranternas kåkstad i Malmö kostar 2-2,5 miljoner kr

Samtliga av EU-migranternas bilar i Malmös kåkstad har körförbud

EU-migranter protesterar mot avhysning utanför stadshuset i Malmö

Malmös EU-migranter: sittstrejk i protest mot avhysning… ingen skillnad mot tidigare

Malmös kåkstad med EU-migranter jämnas med marken – Beslut taget

Vänsterpartiet protesterar mot att EU-migranter i Malmös kåkstad avhyses

Läkarstudenter/aktivister tycker EU-migranternas hälsofarliga boende i Malmö är bra

MP Malmö vill att att problemet med EU-migranter ska lösas, men vilket problem?

Idag söndag stängs kåkstadens grind, imorgon arbetsfri dag för kringliggande företag

Sverige värsta rasistlandet, tycker EU-migranter i Malmös kåkstad

Sveriges största mediauppbåd för icke-avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad

Civil Rights Defenders kritiserar att Malmö upprätthåller lagen gentemot EU-migranter

FN-rapportör & organisationer kritiserar att EU-migranter i Malmö inte får bo gratis var de vill

Vänsterextremister försöker skada Malmös EU-migranter in i det sista

Nu är det klart! EU-migranter kan avhysas från kåkstaden i Malmö

Tolken Catalin Mihai tror att polisen vill trötta ut vänsterextremisterna i Malmös kåkstad

EU-migranter i Malmös kåkstad fortsätter ställa krav på försörjning

Avhysningen av EU-migranter i Malmö ett vänsterjippo – Aktivister skadar romer

EU-migranter avhysta från Malmös kåkstad – lägret saneras nu

EU-migranter och aktivister protesterar vid Malmös stadshus

EU-migranter har ingen rätt till gratis hemresa eller annat, säger SKL

EU-migranter i Malmö kräver bostad och att kommunalråd ska stå till svars för något

Frederick Batzler hotar fortsätta med sina juridiska processer om EU-migranter

Den rumänska ambassadören besöker Malmö där EU-migranter demonstrerar

EU-migranter sover utanför stadshuset i Malmö i protest

Malmös avhysta EU-migranter flyttar till parkering i Lund

Malmös avhysta EU-migranter försökte gömma nio olagliga husvagnar – Nu beslagtagna

EU-migranter som demonstrerar framför Malmös Stadshus börjar tappa sugen

Rakel Chukri på SDS tycker inte lagar ska gälla romer från andra länder

Özz Nûjen & Måns Möller hånar Carina Nilsson för att lagen följs för EU-migranter

Vänsterextremister i Malmö visar sitt rätta jag, uppviglar EU-migranter

Vänsterextremister håller kvar EU-migranter i kylan i sin laglösa demonstration

Karin Åberg JO-anmäler polisens upprensning av olaglig demonstration i Malmö

”Socialistiska Läkare” kritiserar att EU-migranter inte får göra som de vill i Sverige

Aktivism hör inte hemma i politiken – Soraya Post m fl försvarar EU-migranters lagbrott

Civil Rights Defenders påståenden om rättsfall för EU-migranter kritiseras

Civil Rights Defenders hittar på lagar om EU-migranter som Malmö stad brutit mot


Varför provocerar EU-migranter?

EU-migranter skiter i kyrkogården, bokstavligen

EU-migranter säljer sex i Malmö, 75% från Rumänien


Bilder på EU-migranter: Tiggare eller tiggarboss?


Rado Poeo i Malmös kåkstad heter nu Radu Ciprian: Ingen kommer att lämna lägret

EU-migranter kastar ut Janne Josefsson från kåkstaden och kastar sten på filmteamet

Uppdrag Granskning, EU-migranter och Malmö kåkstad

Uppdrag granskning granskar Malmös kåkstad


Polisanmälan olaga intrång / egenmäktigt förfarande av EU-migranter i Malmö, kåkstaden

Malmöpolisen vägrar utföra sitt uppdrag och identifiera EU-migranter

Polisen: Nu har människorna varit där så länge att de har någon form av besittningsrätt. Det är komplicerat men så har vi tolkat det.


Malmös EU-migranter kostat skattebetalarna minst 1,3 miljoner kr hittills 2015

Dagverksamhet för EU-migranter i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare


Överklagande inlämnat av Miljöförvaltningens avhysningsbeslut av EU-migranter i Malmö – Karin Åberg

Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt – Karin Åberg


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

En kommentar till “Soraya Post ger Malmös EU-migranter/ockupanter falska förhoppningar”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *