Södertörns högskola startar utbildning i romska språket på regeringens uppdrag

Södertörns högskola har nu kommit ett steg närmare målet att starta en lärarutbildning i det romska språket romani čhib. Den 1 januari utnämndes Kimmo Granqvist till professor i romska studier.

Red’s kom:
Är en utbildning i det romska språket verkligen något som Sverige behöver?

En väldigt stor andel av dem som befinner sig i Sverige (alltså inte bara romer) kan inte ens svenska. Borde inte det svenska språket vara viktigare än allting annat?

Många är frågandes till varför Sverige har en särskild radiokanal – Radio Romano – på romani čhib, där svenska folket inte vet vad som sägs eller kan kontrollera sanningshalten i statlig propaganda.

Sverige har också en världsunik ”Roma Kulturklass”, en tvåspråkig klass för romska elever med egna lokaler i Enskededalen i Stockholm. Kati Dimiter-Taikon är lärare där.

Ovanpå detta finns det i Sverige otaliga romska organisationer och nätverk – med en uppsjö av webbsajter om romer och ”EU-migranter” där ingen av dessa speglar verkligheten eller syftar till att lösa problemen, som t ex integrationen av romer. Till dags dato verkar inget produktivt ha kommit från dessa satsningar.

EXKLUDERING ISTÄLLET FÖR INKLUDERING
Än märkligare blir det att Sverige nu dessutom ska ha en utbildning där elever lär sig romani čhib istället för svenska.

Det känns som att prioriteringarna inte ligger riktigt rätt i ett land där alla resurser borde läggas på att integrera människor istället för att exkludera dem via språk.

På motsvarande sätt kan man säga att hemspråksundervisning exkluderar istället för att inkludera.

Till råga på allt så understödjer Alliansen S+MP-regeringen genom att föreslå att de lärare som vågar sig in i utanförskapsområdena för att utbilda nyanlända, migranter, ”ensamkommande flyktingbarn”, etc så får de ett lönepåslag på 10 000 kr/månad. Alltså en form av risktillägg.

Steg 1: Språkutbildning i romani čhib, Steg 2: Lärarutbildning i i romani čhib

Den nya professuren är den enda i sitt slag i norra Europa och regeringsuppdraget att starta en lärarutbildning i romani čhib är bara ett av målen. Ett första steg blir att starta upp en språkutbildning.

Red’s kom: Vad syfte och mål är framgår inte.

Professorns bakgrund

Han har 20 års erfarenhet av romska studier och har tidigare verkat vid Helsingfors universitet och Forskningscentralen för de inhemska språken.

Senast kommer han från två års arbete som forskningsledare vid CBEES, Centre for baltic and east European studies, vid Södertörns högskola.

Kimmo Granqvist har också jobbat med utbildning, sysselsättning och social integration av romer.

Red’s kom:
Några konkreta resultat från dessa jobb finns tydligen inte att redovisa.

Forskning på romer – om vad och varför?

– Jag är övertygad om att professuren är ett tillfälle för högskolan att lyfta och driva frågor kring romska studier både i Sverige och internationellt. Viktiga delar i mitt uppdrag kommer att vara utveckling och tvärvetenskapligt samarbete inom Södertörns högskola, säger Kimmo Granqvist i ett pressmeddelande från Södertörns högskola.

– Jag vill också bygga upp en forskningsmiljö här på Södertörns högskola för att sedan skapa intresse och engagemang för dessa frågor även ute i samhället i stort, säger Kimmo Granqvist.

Red’s kom:
I rubriken till högskolans pressmeddelande står det:
Norra Europas enda professur i romska studier tillsätts på Södertörns högskola”.
Är det en tillfällighet att denna professur – som inte inriktar sig på att driva utvecklingen i Sverige framåt – blir just i Sverige?
Kan det finnas en anledning till att andra EU-länder inte sett detta som något meningsfullt?

Det tycks som att detta bara blir ännu en propagandainstitution som bara syftar till att sprida irrelevant och missvisande information istället för att regeringen satsar på något som är verkningsfullt och som tillför samhället något.

Så här beskriver Södertörns högskola sig själv:
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.
På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Källa: Mitti

Se även bl a;
Regeringen vill säkra romer och resandes rättigheter – Enkät


80% av Sveriges romer har inte integrerat sig i samhället – Kostnad: 560 miljarder kr

Hur löses problem med romer som inte vill integreras i Sverige?

Handlingsplan för romer i Norge gav ingen effekt

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?


Soraya Post är pinsam för Sverige – kräver särlösningar för EU-migranter

Thomas Hammarberg & Faktums chefredaktör vet inte vad rasism är


3 romska kvinnor kräver 45 000 kr för att de inte fick bära folkdräkt på nattklubb


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *