Södertälje begär avhysning av EU-migranter

EU-migranter som har bosatt sig på kommunal mark i Pershagen bör avhysas. Det skriver Södertälje kommun till Kronofogden.

Det är oklart hur många personer som ockuperat skogsmarken i Pershagen. Men enligt kommunen har ockupanterna byggt kojor på platsen och diverse prylar samt sopor återfinns i buskagen runt tälten.

Red’s kom:
Dvs EU-migranterna svinar ner som alltid annars, och som de kommer att fortsätta med så länge de vet att det inte får några negativa konsekvenser för dem.

”Boplatsen verkar väl etablerad då gräs och buskage har röjts för att ge plats för kojan”, skriver kommunens säkerhetschef, Per Tegel, till Kronofogden.

Kommunen kräver att Kronofogden avhyser EU-migranter

Han kräver omedelbar avhysning av samtliga som bosatt sig på marken och att man river de uppbyggda boplatserna samt att fordon och annan egendom flyttas därifrån.

Red’s kom:
Allt som Kronofogden gör är att avhysa. Vill kommunen att området ska återställas så måste kommunen polisanmäla EU-migranterna och ställa skadeståndskrav för det som de förstört och de kostnader de orsakat kommunen. Dvs så som rutinerna varit om det inte handlat om romer.

Sanitär olägenhet

Vidare står det att ”det finns goda grunder att anta att de boende även uträttar sina naturbehov i de närmaste omgivningarna. Allmänheten har vid upprepade tillfällen hört av sig om att platsen blivit en sanitär olägenhet och att de känner stor otrygghet att gå förbi platsen”.

Säkerhetschefen avslutar sin skrivelse till Kronofogden med att hoppas på skyndsam handläggning.
Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-12-24
Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *