”Socialistiska Läkare” kritiserar att EU-migranter inte får göra som de vill i Sverige

Under rubriken ”Malmös hetsjakt på romer hotar liv” skriver studenterna Marcus Lindsköld och Sten Axelson Fisk från ”Socialistiska Läkare” och ”Solidaritet med EU-migranter” (se: Läkarstudenter/aktivister tycker EU-migranternas hälsofarliga boende i Malmö är bra) om sin udda bild av verkligheten;

I går kväll fick Malmös romska EU-migranter ännu en gång se sina sovplatser förstörda av polis.

Vänsterextremister har sin egen bild av verkligheten

Som sjukvårdare såg vi hur människor som kramade sina madrasser och täcken fick slag mot huvudet, blödningar i ögat, hjärnskakning och skrubbsår.

Red’s kom:
Vi har sett bilder i media på dessa ”madrasskramare” som höll varandra i armkrok för att försvåra för polisen. Det var inga romer, det var istället de hänsynslösa vänsterextremister som utnyttjar romerna för sitt eget syfte och gör allt för att uppvigla romer mot polisen oavsett hur det drabbar romerna.

Marcus Lindsköld och Sten Axelson Fisk är en del av vänsterextremisterna och därför finns det inget som dessa personer säger som någon kan tro på. Att inga media rapporterat om det som de anklagar polisen för här ger en tydlig indikation på att sanningshalten inte är särskilt hög.

Armina klagar igen

En kvinna gravid i andra månaden klagade på smärtor i buken efter att ha blivit släpad av polis.

Red’s kom:
Givetvis klagar Armina med de många namnen oavsett vad som hänt. Om hon inte velat bli ”släpad” så hade hon enkelt kunnat undvika detta genom att åtlyda polisen. Vi lever i en värld där man får ta konsekvenserna av sitt handlande. Romer är inget undantag.

Bryter man mot lag och ordning måste man vara beredd att ta konsekvenserna

Vi menar att polisens våldsamma insats är oproportionerlig. Syftet – att rensa undan madrasser större än 60×60 cm – motiverar inte ett våld av den här digniteten.

Red’s kom:
Vänsterextremisternas strategi påminner om krig som i Irak där man använde amerikaner som mänskliga sköldar. Vänsterextremisterna utnyttjar romerna som mänskliga sköldar och de bryr sig inte om vem som drabbas så länge de får synas i media.

Vad är det som gör att vänsterextremister tror att anarki, lagbrott och motstånd ska leda till att man får göra precis som man vill?

Polisen har helt uppenbart agerat betydligt mildare, och tolererat mycket mer, än om det handlat om någon annan än romer. Romer särbehandlas alltid.

”Forskning visar…”

Forskning visar att den romska minoriteten har en ökad dödlighet jämfört med icke-romer i flera europeiska länder. Vintertid ses en ökad dödlighet i hela befolkningen, men för romer är denna långt större. Framförallt är det lungor och luftvägar som vållar hälsoproblem.

Red’s kom:
Vad har detta med vad att göra?

Vems fel är det att EU-migranter inte vill anta erbjudande om boende?

Mot den bakgrunden är det allvarligt att även gamla människor blir av med det skydd de har mot kyla.

Red’s kom:
Om EU-migranterna ville ha skydd mot kyla så hade alla alternativet att sova inomhus. Vill de inte göra detta så får de vackert stå sitt kast, och vänsterextremisterna kan inte köra sina snyfthistorier enbart för att vänsterextremister inte har några som helst hämningar i vad de utsätter romerna för.

Vänsterextremister förespråkar anarki

Polisen tog inte bara de plötsligt olagliga madrasserna, utan även filtar, kuddar och mössor.

Red’s kom:
Inget blev ”plötsligt” olagligt. Men även vänsterextremister måste väl begripa att vi kan inte alla gå och strö ut sängkläder och personliga tillhörigheter på allmän plats?

Risk att ”människor” dör i onödan pga att polisen upprätthåller lag och ordning?

Misstron mot kommun och polis spiller över på vården, vi vet av egen erfarenhet att många är rädda för att söka vård. Denna insats ökar risken att människor i onödan dör i lunginflammationer i vinter.

Red’s kom:
Vad har detta svammel med vad att göra?

Vänsterextremister tycker att de själva och romer alltid är ansvarsbefriade för sina handlingar

Malmö kommun kommer då att bära ett tungt ansvar.

Red’s kom:
Ja, för inte kan väl romer ha något som helst ansvar för vad de gör?
Inte heller är det möjligt att vänsterextremister har något ansvar för vad de utsätter romer för?

Vilka ändamål helgar inte vilka medel?

Kommunens ändamål helgar inte medlen.

Red’s kom:
Romers och vänsterextremisters ändamål helgar inte medlen,

Är målet med upprätthållande av lagen att fastighetsägaren ska bli rikare?

Målet är att miljardären som äger tomten ska få möjlighet att tjäna ytterligare pengar på sin mark.

Red’s kom:
Marcus Lindsköld och Sten Axelson Fisk tycks vara två mycket vilsna och förvirrade personer.Marcus Lindsköld och Sten Axelson Fisk från "Socialistiska Läkare"

Vänsterextremister tror att kommunen betalar polisen

Malmö stad har själva lagt ut en okänd summa på en stor polisinsats och 2 miljoner på att röja ödetomten.

Red’s kom:
Nej, så fungerar det inte. Malmö stad betalar inte polisen för upprätthålla lag och ordning. De kostnader som romer och vänsterextremister orsakar samhället i polisinsatser får Sveriges alla skattebetalare dela på.

Röjningen av tomten borde i första hand betalas av de romer som brutit mot svensk lag, men som alltid klarar de sig undan krav på ersättning. I andra hand skulle kostnaden betalas av den rumänska staten. Inga av dessa vill ta något ansvar. I tredje hand skulle denna rensning och sanering av tomten betalats av de vänsterextremister som varit med och byggt upp kåkstaden. Ej heller de får någon faktura.

Konsekvensen blir att Malmös skattebetalare och fastighetsägaren får stå för de kostnader romer och vänsterextremister orsakar samhället. Till ingen som helst nytta för någon, tvärtom!

Varför ska lagen gälla olika beroende på förmögenhet?

Resursbrist tycks inte råda när den rikes rätt är hotad.

Red’s kom:
Rik som fattig så måste man utgå man från lagen och inte från okunniga vänsterextremisters förvridna världsbild.

Vänsterextremister vill ha lagbrott som mall för kommunen

I andra städer har långt mindre summor i stället använts till att upplåta mark för camping åt EU-migranterna…

Red’s kom:
• Lagbrott ska beivras, inte belönas.
• Att ca 4 kommuner i landet valt att bryta mot lagen genom att upplåta mark till EU-migranter innebär inte att även Malmö måste bryta mot lagen.
• Dessa fyra kommuners åtgärder försvårar situationen för romerna.
• En camping för EU-migranter löser inga som helst problem, det enbart skapar nya problem.
• Det handlar inte om ”långt mindre summor”.

Vad det är som gör att dessa unga studenter inte begriper självklarheter som ovanstående är svårt att förstå.

Vems hälsa gagnas av gratis camping för en viss grupp utländska medborgare?

…, en önskvärd insats som skulle gagna hälsan.

Red’s kom:
Vems hälsa skulle en ej önskvärd insats som gratis camping gagna? I alla fall definitivt inte EU-migranternas!

Strukturellt orsakad ohälsa?

Socialistiska läkare kritiserar bristen på strukturell förståelse av ohälsa inom dagens sjukvård. Tydligare exempel på strukturellt orsakad ohälsa än detta finns inte.

Red’s kom:
Marcus Lindsköld och Sten Axelson Fisk kritiserar något de inte förstår.

De har aldrig brytt sig om svenska hemlösa, men bara för att EU-migranter är på tapeten i media genom deras provokationer och lagbrott så vill Marcus Lindsköld och Sten Axelson Fisk passa på och få lite uppmärksamhet. Dessa egocentriska vänsterextremister bryr sig helt uppenbart inte det minsta om EU-migranternas välmående.

Vad som hänt i historien är inte relevant för EU-migranters lagbrott och provokationer idag

Den romska minoriteten har i Sverige utsatts för förtryck under flera sekler.

Red’s kom:
Vad som hänt i historien kan diskuteras, men saknar helt relevans för nutiden. Det existerar inga romer i Sverige som utsätts för förtryck. Det är i stället raka motsatsen som gäller. De utsätts genomgående för positiv särbehandling.

Sedan måste vänsterextremisterna snart lära sig att skilja på EU-migranter och svenska romer.

Vem skapar EU-migranternas ohälsa?

Ohälsan skapas på många sätt: av polisens batong, av den bitande kylan och av den kroniska stressen som kommer av att inte ha någon trygg plats att bo på samt den ständiga rädslan för rasistiskt våld.

Red’s kom:
Det finns säkert en hel del av EU-migranterna som är fysiskt och psykiskt sjuka, men ohälsan skapas genom eget agerande och är Rumäniens ansvar. Rumänien får stora resurser för att komma tillrätta med detta. Det är inte Sverige som får resurserna.

I Sverige finns inga EU-migranter som är förtryckta

Att vara förtryckt tär på hälsan. Det ser vi på sjukhusen, det ser vi i forskningen och det såg vi med våra egna ögon utanför stadshuset i går.Klicka här för att gå till artikeln i Aftonbladet, 2015-11-05
Se även bl a:
EU-migranter kräver stöd från Malmö stad

EU-migranter i Malmö ställer krav via aktivister på boende/försörjning

EU-migranter/Allt åt alla i Malmö hotar att bryta mot lag om de inte får bo gratis

Gratis bostäder och EU-migranter blir sakägare – Krav från V och Allt åt alla

EU-migranters krav på försörjning och bostad i Sverige rimligt, menar Allt åt alla

EU-migranter hotar ockupera gator om de avhyses från Malmös kåkstad

Vänsteraktivister börjar nu bygga ut kåkstaden med EU-migranter i Malmö

Polisen planerar för avhysning av EU-migranter – som ska identifieras – i Malmös kåkstad

DI kritiserar polisens lögner om EU-migranter – Identifiering ej lagkrav för avhysning!

800 poliser/kravallpolis, hundar, helikopter för EU-migranter i Malmös kåkstad & vänsterextremister

EU-migranter som avhyses i Malmö erbjuds boende max 5 nätter och gratis hemresa

EU-migranters olagliga bosättning i Malmö: Varför har polis inte agerat tidigare? – Karin Åberg

Svenska kyrkan vill sälla sig till aktivister när EU-migranter avhyses från Malmös kåkstad

Vänsterextremisterna förbereder sig inför avhysning av EU-migranter i Malmö den 2/11

Omgående (2/11) tömning av Malmös kåkstad med EU-migranter pga lucka i lagen

Rivning av EU-migranternas kåkstad i Malmö kostar 2-2,5 miljoner kr

Samtliga av EU-migranternas bilar i Malmös kåkstad har körförbud

EU-migranter protesterar mot avhysning utanför stadshuset i Malmö

Malmös EU-migranter: sittstrejk i protest mot avhysning… ingen skillnad mot tidigare

Malmös kåkstad med EU-migranter jämnas med marken – Beslut taget

Vänsterpartiet protesterar mot att EU-migranter i Malmös kåkstad avhyses

Läkarstudenter/aktivister tycker EU-migranternas hälsofarliga boende i Malmö är bra

MP Malmö vill att att problemet med EU-migranter ska lösas, men vilket problem?

Idag söndag stängs kåkstadens grind, imorgon arbetsfri dag för kringliggande företag

Sverige värsta rasistlandet, tycker EU-migranter i Malmös kåkstad

Sveriges största mediauppbåd för icke-avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad

Civil Rights Defenders kritiserar att Malmö upprätthåller lagen gentemot EU-migranter

FN-rapportör & organisationer kritiserar att EU-migranter i Malmö inte får bo gratis var de vill

Vänsterextremister försöker skada Malmös EU-migranter in i det sista

Nu är det klart! EU-migranter kan avhysas från kåkstaden i Malmö

Tolken Catalin Mihai tror att polisen vill trötta ut vänsterextremisterna i Malmös kåkstad

EU-migranter i Malmös kåkstad fortsätter ställa krav på försörjning

Avhysningen av EU-migranter i Malmö ett vänsterjippo – Aktivister skadar romer

EU-migranter avhysta från Malmös kåkstad – lägret saneras nu

EU-migranter och aktivister protesterar vid Malmös stadshus

EU-migranter har ingen rätt till gratis hemresa eller annat, säger SKL

EU-migranter i Malmö kräver bostad och att kommunalråd ska stå till svars för något

Frederick Batzler hotar fortsätta med sina juridiska processer om EU-migranter

Den rumänska ambassadören besöker Malmö där EU-migranter demonstrerar

EU-migranter sover utanför stadshuset i Malmö i protest

Malmös avhysta EU-migranter flyttar till parkering i Lund

Malmös avhysta EU-migranter försökte gömma nio olagliga husvagnar – Nu beslagtagna

EU-migranter som demonstrerar framför Malmös Stadshus börjar tappa sugen

Rakel Chukri på SDS tycker inte lagar ska gälla romer från andra länder

Özz Nûjen & Måns Möller hånar Carina Nilsson för att lagen följs för EU-migranter

Vänsterextremister i Malmö visar sitt rätta jag, uppviglar EU-migranter

Vänsterextremister håller kvar EU-migranter i kylan i sin laglösa demonstration

Karin Åberg JO-anmäler polisens upprensning av olaglig demonstration i Malmö


Varför provocerar EU-migranter?

EU-migranter skiter i kyrkogården, bokstavligen

EU-migranter säljer sex i Malmö, 75% från Rumänien


Bilder på EU-migranter: Tiggare eller tiggarboss?


Rado Poeo i Malmös kåkstad heter nu Radu Ciprian: Ingen kommer att lämna lägret

EU-migranter kastar ut Janne Josefsson från kåkstaden och kastar sten på filmteamet

Uppdrag Granskning, EU-migranter och Malmö kåkstad

Uppdrag granskning granskar Malmös kåkstad


Polisanmälan olaga intrång / egenmäktigt förfarande av EU-migranter i Malmö, kåkstaden

Malmöpolisen vägrar utföra sitt uppdrag och identifiera EU-migranter

Polisen: Nu har människorna varit där så länge att de har någon form av besittningsrätt. Det är komplicerat men så har vi tolkat det.


Malmös EU-migranter kostat skattebetalarna minst 1,3 miljoner kr hittills 2015

Dagverksamhet för EU-migranter i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare


Överklagande inlämnat av Miljöförvaltningens avhysningsbeslut av EU-migranter i Malmö – Karin Åberg

Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt – Karin Åberg


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *