Socialförvaltningen Lund anser att EU-migranter kan särbehandlas av kommunen

I förra veckan lanserade de rödgrönrosa i Lund ett förslag att upplåta Källby camping till EU-migranter.

Källby camping som ”evakueringsboende”

Tanken är att campingen ska kunna användas som evakueringsboende när EU-migranterna som bor olagligt på parkeringsplatsen vid Åkerlund & Rausings väg avhyses.

Red’s kom:
Då uppstår osökt frågan om vad respektive part tolkar ”evakueringsboende” som, och om det finns någon som ser ett ”evakueringsboende” kunna sträcka sig längre än som allra mest 5 dagar för dem som får plats där?

Tjänstemän på Lunds socialförvaltning vill att boende ska vara gratis

Då talade de rödgrönrosa om att det troligtvis skulle krävas en avgift för EU-migranterna.

Men tjänstemännen på socialförvaltningen rekommenderar att boendet ska vara gratis.

Red’s kom:
Varför diskutera frågan om det ska vara gratis eller en symbolisk avgift? Det blir ju praktiken exakt samma sak. Och är lika olagligt!

Tjänstemännen menar att EU-migranter kan försörjas med skattemedel eftersom likabehandlingsprincipen inte gäller dem

De menar att den kommunala likabehandlingsprincipen, som innebär att alla kommunens medborgare måste behandlas lika, inte gäller eftersom EU-migranterna inte är kommuninvånare.

Red’s kom:
I aktuellt fall vill vänsterblocket i Lunds kommun, med medborgarnas pengar, försörja EU-migranter med gratis boende (dvs gratis el, vatten, toaletter, tvättmöjligheter, sophämtning, mat och allt vad det nu kan tänkas vara).

Lunds kommun vill därigenom ge en särskilt utvald folkgrupp särskilda rättigheter som inte gäller för varken de egna invånarna eller andra kommuners invånare eller andra länders medborgare. Dvs specifikt romer som inte vill följa svensk lag ska särbehandlas genom att de får särskilda privilegier.

• Tjänstemännen på Lunds kommun har nu tydligen snabbt anammat Peter Bergwalls (MP) retorik (”De EU-migranter som berörs av diskussionen är dock inte medlemmar i kommunen och saknar därmed rätt till likabehandling.”) om att man kan kringgå den mest viktiga och grundläggande rättsprincipen för kommunen.

• Ingen part vill ens nämna förslaget att kontakta en objektiv jurist för att utreda frågan – alltså inte bara om likabehandlingsprincipen! -, vilket med all önskvärd tydlighet visar att de är medvetna om att det är ett lagbrott att särbehandla EU-migranter jämfört med alla andra turister.

Hur kan det vara att oppositionen inte ens ställer krav på en juridisk utredning ifall kommunen får spendera skattemedel på välgörenhet för särskilt utvalda turister?

Det är inte bara en fråga om likabehandling:

• För utländska medborgare som inte är bosatta i Sverige men som vistas här för besök följer av Regeringsrättens praxis (RÅ 1995 ref. 70) att vistelsekommunen endast ansvarar för akuta insatser, s.k. nöd.

• Utländska medborgare har inte samma rättigheter som svenska medborgare, på motsvarande sätt som att andra svenska kommuners invånare inte har samma rättigheter som den egna kommunens invånare.

• Kommunallagen styr kommunens arbete: Det är ingen kommunal angelägenhet att driva camping utan kostnad (eller subventionerat) för campinggäster på skattebetalarnas bekostnad, alltså en verksamhet där kommunens kostnader inte täcks av avgifter. Riktat stöd till enskilda utländska medborgare ingår inte i den kommunala kompetensen.

Det är förbjudet för en kommun att ge stöd till enskilda, såvida det inte finns lagstiftning som gör det möjligt att ge stöd, och det finns det inte för försörjning av EU-migranter.

• Om kommunen förser EU-migranter med gratis (eller subventionerat) boende så innebär det att kommunen i så fall konkurrerar med annan kommersiell privat verksamhet som upplåter boende, t ex hotell, motell, B&B och vandrarhem. (Detta inte bara kan och ska laglighetprövas separat utan även kan och ska anmälas till konkurrensverket.)
• Kommunen kan därmed inte erbjuda gratis/subventionerat boende ens för andra svenska kommuners invånare.

Kommunen har inte rätt att använda skattemedel för att finansiera tiggeri av utländska medborgare. Kommunala skattemedel får inte användas för välgörenhet till en viss grupp av turister (välfärdsturister) från andra länder.

Kommunallag (1991:900)
2 kap. Kommunernas och landstingens befogenheter
Allmänna befogenheter
1 § Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

Ovanstående kompetensregel innebär att kommunen inte kan göra mer än vad som är stadgat i olika lagar, hur vällovligt syftet än kan tyckas vara.

Dvs kommunen får inte befatta sig med statliga angelägenheter, som bistånd till andra länders medborgare (internationellt bistånd är ett statligt ansvar) och kommunen får inte överta hemlandets ansvar för utländska medborgare.

Antingen är EU-migranterna att jämställa med kommuninvånare och då gäller likabehandlingsprincipen, eller så är de inte kommuninvånare och kommunen får därmed enligt kommunallagen inte ta beslut om att ge något annat än akuthjälp (max 3-5 dagar beroende på omständigheter, dock finns inget stöd för gratis hemresa, dvs som det fungerar för alla som inte är romer).

Kommunen kan heller inte ljuga och säga att denna gratis camping skulle finnas även om det inte funnits romer där.

Tjänstemännen håller med Moderater om att beslut om camping ska tas av kommunfullmäktige

Tjänstemännen anser också att beslut om att upplåta campingen måste tas av kommunfullmäktige, och att det alltså inte räcker med beslut i socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden, som de rödgrönrosa partierna tänkt sig.

Evakueringsboende 2015-11-01 — 2016-01-31

Tanken är att evakueringsboendet ska vara öppet från 1 november till 31 januari.

Red’s kom:
Men vad är maxtiden för att stanna där för var och en?

Två alternativ

Det skissas på två olika lösningar:
– en där det görs plats för fyra husvagnar och
– en där tolv husvagnar får plats.
Tre-fyra personer ska kunna bo i varje husvagn.
Om man väljer den mindre varianten ska husvagnarna stå intill Källby camping och om man väljer den större så ska de stå både intill och på campingen.
Den större lösningen innebär att alla de som idag vistas på parkeringen vid Åkerlund & Rausings väg kan erbjudas plats på evakueringsboendet.

Kostnad på upp till 186 000 kr för evakueringsboende

Kostnaden för kommunen beräknas till 93 000 kronor för det mindre alternativet och 186 000 kronor för det större.

”Ideella föreningar” = Joakim Månsson Bengtsson/Hjälp Tiggare i Lund

Husvagnarna ska skaffas fram av ideella föreningar, som enligt planen också ska sköta driften av boendet.

Red’s kom:
När det nämns ”ideella föreningar” så är det redan förutbestämt vem som avses, men de vågar inte sätta detta på pränt. Det är alltid Joakim Månsson Bengtssons förening Hjälp Tiggare i Lund (och ev hans allierade) som åsyftas. Dvs Joakim Månsson Bengtsson (MP) används som bulvan – som vanligt – av kommunen.

Men om man väljer varianten med tolv husvagnar är det inte troligt att ideella föreningar har möjlighet att själva skaffa fram tillräckligt många husvagnar, skriver tjänstemännen.

Red’s kom:
Det skriver tjänstemännen eftersom att de vet att Joakim Månsson Bengtsson inte har så många husvagnar, för närvarande.

Inga barn, bilar, egna husvagnar eller tält tillåts

Det ska inte vara tillåtet för EU-migranterna att ha egna bilar, husvagnar eller tält på platsen. Inga barn ska tillåtas på boendet.

Red’s kom:
Så var ska dessa bilar som EU-migranterna har placeras? Och vad händer om barn kommer in i bilden?

Specifikt de EU-migranter som ockuperat p-plats ska få särskilda förmåner

Tjänstemännen skriver också tydligt att det är just de personer som bor på parkeringsplatsen vid Åkerlund & Rausings väg som är målgruppen.

Om andra söker sig till platsen senare eller kommer senare till Lund utan ordnat boende så ska de inte få plats på campingen, enligt tjänstemannaförslaget.

Red’s kom:
Vad ska de då erbjudas på skattebetalarnas bekostnad?

Socialnämnden beslutar den 14/10

Socialnämnden behandlar frågan på sitt sammanträde 14 oktober.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-10-07
Se även bl a;
Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger (MP) vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Polisen tror inte Lunds kommuns tilldelning av mark till EU-migranter löser något


Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund


Lunds kommun vill flytta EU-migranter från p-plats till gratis camping temporärt

Frågan om boende för EU-migranter i Lund går vidare till högre instans

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Peter Bergwall (MP) hävdar att EU-migranter har lagstadgad rätt till gratis boende i Sverige

Peter Bergwall, MP Lund, vill inte följa kommunallagen, MP Malmö anser lag ska följas


Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och den nationella samordnaren


Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *