Socialdemokraternas plan för flyktingar

Ylva Johansson (S), ”arbetsmarknadspolitisk talesperson och ansvarig för integrationspolitiken”, förbereder en lag som tvingar alla kommuner att ta emot flyktingar.
– Fördelningen är orimlig. Vi behöver göra lagändringar för att alla ska ta ansvar, säger hon till Sydsvenskan. Hon öppnar även för att riva upp ebo-lagen så att färre asylsökande bosätter sig i Malmö.

Red’s anm:
Ylva Johansson – Inte Integrationsminister !
SDS uppger felaktigt Ylva Johansson som integrationsminister. (”arbetsmarknads och integrationsminister”). Men någon sådan post finns inte inom regeringen då den togs bort i samband med regeringsskiftet 2014. I praktiken finns det heller inte längre någon migrationsminster, även om Morgan Johansson (S) tituleras ”Justitie- och migrationsminister
.

Efter höstens regeringskris och Migrationsverkets prognos om hundratusen asylsökande har invandring och integration snabbt blivit den hetaste frågan i svensk politik. På kort tid har Göran Hägglund (KD), Annie Lööf (C) och Jan Björklund (FP) spottat ur sig förslag. Socialdemokraterna har legat lågt, men nu förbereder Ylva Johansson en rad åtgärder till våren i syfte att de nyanlända snabbare ska få bostad och jobb

Lag för att tvinga kommuner att ta emot flyktingar

Regeringens båda samordnare Lars Stjernkvist (S) och Gunnar Hedberg (M) har skissat ett förslag där var och en av landets 290 kommuner åläggs att bygga upp en beredskap att ta emot flyktingar och ordna bostad, skola och svenskundervisning. Det förslaget tycker Ylva Johansson är ”intressant”.

Ett sådant förslag från regeringen kommer SD att rösta emot. Däremot har Ylva Johansson goda möjligheter att få med sig ett eller flera borgerliga partier.

Red’s anm:
Det skulle vara intressant att veta vilket borgerligt parti som skulle vilja rösta med regeringen (S+MP) om lagtvång för kommunerna att ta emot flyktingar!!!

Avveckla EBO som bara gör att fler blir ännu fler

Ett skäl till att många asylsökande väljer att slå sig ner i Malmö, Södertälje och andra städer där det redan bor många invandrare är lagen om eget boende (ebo). En asylsökande kan välja att ta med sig sin dagersättning och bo hos släkt och vänner istället för att flytta in i Migrationsverkets anläggning.

Red’s anm:
En självklarhet. Behöver inte ens diskuteras!

Svenskundervisning och klartläggning av kunskaper

Ylva Johansson vill sätta in svenskundervisning och kartläggning av den asylsökandes kunskaper så fort hen har anlänt till en förläggning.

Red’s anm:
Man kan fråga sig varför man föreslår något som är självklart för precis alla och envar.

Max två år för flykting att få arbete

I dag tar det i genomsnitt sex-åtta år innan en flykting fått jobb i Sverige. Ylva Johansson har satt som mål att minska tiden till två år. De som är friska och redo bör klara det på två år, säger Ylva Johansson.

Red’s anm:
Problemet är bara att det helt saknas strategi från regeringen för att uppnå denna utopiska situation med redan alltför många arbetslösa & högutbildade svenskar samt icke-flyktingar. Ylva Johansson har, i likhet med övriga i regeringen, varken nu (se nedan) eller tidigare yttrat ett ord om hur detta skulle gå till.

Etableringslotsar avvecklas

Systemet med etableringslotsar, som alliansregeringen införde, ser hon som slöseri med tid. Det ska avskaffas.
– Det är dyrt och funkar inte. Du träffar din lots i snitt tre och en halv timme i månaden. Det är ju ingenting!

Red’s anm:
Feltänk! Etableringslotsar är säkert meningslöst och har förmdligen inte lett till något konstruktivt överhuvudtaget, men det beror inte i sig på systemet med etableringlotsar. Det beror på bristande kompetens hos etableringslotsarna, dåliga förutsättningar & direktiv & styrning, samt sist men inte minst, att det inte finns något att etablera till. Jobb saknas.

Hur ska flyktingarna få jobb?

Jag tänker mig ett system där man direkt kommer ut till en arbetsplats och kombinerar arbetet eller praktiken med svenskutbildning och annan kompletterande utbildning, säger Ylva Johansson.

Red’s anm:
Om det varit den 1 april så hade jag förstått att detta varit ett skämt… men nu verkar det som om detta yttrande från Ylva Johansson skulle vara seriöst menat.

Inget nytt under solen! I ett försök att få nyanlända i arbete snabbare kommer den nya regeringen införa ett nytt nationellt system för att uppskatta och mäta kunskap och kompetens för att därefter kunna matcha dem bättre med möjliga arbetsgivare, det presenterade statsminister Stefan Löfven i sin regeringsförklaring.

Det var exakt lika luddigt och obegripligt då som det är idag. Socialdemokraterna vill lösa ett problem som inte finns. Det är inte matchning som är ett problem, det är avsaknaden av jobb som är problemet.

Löfven sa då också att när det gäller flykting- och asylfrågor kommer den tidigare migrationspolitiska överenskommelsen som Allianspartierna och Miljöpartiet enades om för tre år sedan att ligga kvar.

Statliga subventioner i stället för lägre ingångslöner

För att locka med företagen på detta vill hon använda frikostigt med statliga subventioner till arbetsgivaren. Däremot tror hon inte på borgerliga förslag om lägre ingångslöner.

Red’s anm:
Problemet är bara att statliga subventioner ger exakt lika stora eller större negativa effekter jämfört med lägre ingångslöner.

Fortsatt permanenta uppehållstillstånd och inga skärpta krav för anhöriginvandring

Ylva Johansson är tveksam till tillfälliga uppehållstillstånd, som nu beslutats om i Danmark, liksom till  skärpta krav på försörjning vid anhöriginvandring.

Retorik för att flytta fokus från problem

Ylva Johansson använder sig också av samma retorik som MP och C där hon säger att andra EU-länder ska ta ett större ansvar. En meningslös retorik eftersom det inte är något Sverige kan styra, eller ens påverka. Endast till för att ta fokus från problemen inom landet.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-02-05

Se även bl a:
Regeringens plan för reformering av nyanländas etablering
Regeringens utspel om invandring kritiseras hårt
Regeringens hemliga asylgrupp

Åtgärder som krävs för Sveriges invandringspolitik

Centerpartiets integrationspolitik
Centerns liberala invandringspolitik förpliktigar
Centerpartiet vill omvandla alla asylsökande till arbetskraft

Folkpartiets nya villkor för invandrare
Folkpartiet: Kommuner vill sätta tak för invandring

KD:s förslag att minska kostnaden för flyktingmottagandet

Alliansen: Ingen ändring i invandringspolitiken

Moderaterna ändrar sig om migration

Integrationsförslag som inte löser problemen

Av Riksdagspartierna så har Moderaterna och Vänsterpartiet ännu inte med ett ord presenterat sin syn på hur flyktingpolitik, invandringspolitik, och integrationspolitik ska utformas.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *