Skattemedel ska inte stödja EU-migranters tiggeri och vistelse i Sverige

I en insändare (under rubriken ”Rätt om tiggarboende”) skriver en klok medborgare att kommunala skattemedel ska användas för kommunens invånare istället för att politiker ägnar sig åt välgörenhet för andra länders medborgare och därmed belastar medborgarna dubbelt via skattemedel (bistånd – bland världens högsta – via statlig skatt såväl som för ostrukturerade kommunala åtgärder som inte tillför något för någon);

EU-migranter måste själva svara för sitt uppehälle

En ideell förening i Mark framförde nyligen krav på upplåtelse av kommunal lokal eller mark för förläggning av tiggande EU-migranter. De många tusen tiggare som nu finns från Skåne till Norrbotten är inte sådana som avses i EU:s regler för tidsbegränsad vistelse i annat land. Sådan vistelse är tillåten upp till tre månader, varunder man själv är skyldig att svara för sitt uppehälle.

Rumänien/Bulgarien övervältrar ansvar för sina medborgare på andra länder

De tiggare som nu finns överallt har på många ställen ockuperat sommarstugor, olagligt bebyggt skogspartier och obebyggda tomter med primitiva skjul och gamla husvagnar, samt åstadkommit en grov nedskräpning både i terrängen och i bebyggda områden. Detta är inte turism eller arbetssökande på egen bekostnad, utan ett annat EU-lands övervältrande av sitt ansvar för den egna befolkningen på andra, ofta avlägsna länder.

Sveriges flathet gentemot EU-migranter

Sverige uppvisar här en flathet utan like. Tiggarnas hemländer är medlemmar i EU och har fått mycket stora belopp för att lösa sina minoritetsproblem. De ländernas regeringar bör sättas under hårdare press från både Sverige och EU.

Insatser för romerna måste ske i hemländerna och börja med en massiv satsning på utbildning, vilket har gett goda resultat där romerna själva engagerar sig. Jag har tittat på flera av dessa projekt som är goda förebilder.

Korrekt att inte slösa bort skattemedel på lokal eller mark till EU-migranter

I en ideell förening som lever upp till namnet borde medlemmarna upplåta halva huset för boende eller parkera en husvagn på tomten. Kommunens avböjande på den nämnda framställningen är alltså helt riktig.
Se: Solidaritet med EU-migranter i Mark förstår inte vad medmänsklighet är

En kommun ska/får inte använda skattemedel till missriktad välgörenhet för andra länders medborgare

Skattemedlen ska i första hand gå till kommunens kärnverksamhet och invånarnas bästa. Vi har framför oss problem med flera verksamheter och skatteunderlaget sviktar. Då ska inte Markborna, som redan med skatten deltagit i EU:s finansiering av bidragen till Rumänien och Bulgarien, bekosta ännu mer.

Alla som utöver detta vill öppna sina hjärtan bör också i motsvarande grad öppna sina egna plånböcker.Klicka här för att gå till artikeln i BT, 2015-10-12
Se även bl a;
Ingen mark till EU-migranter i Mark kommun – Välfärdsturister inte kommunens ansvar


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *