Skattefinansierad gratis vård för EU-migranter på gång i Jönköping

EU-migranter har som alla medborgare i EU rätt till sjukvård. Men då måste man ha det speciella sjukförsäkringskortet och det saknar de allra flesta.

Singoalla Tiroler – Revolutionär Kommunistisk Ungdom – vill starta en klinik särskilt för EU-migranter

Nu kan en klinik med frivillig sjukvårdspersonal kanske starta i Jönköping. I torsdags arrangerade underläkaren Singoalla Tiroler och sjuksköterskan Sofia Bergman en träff för vårdpersonal och andra som är intresserade av att hjälpa. Här berättade också EU-migranterna själva om sin hälsosituation.
— Det var ganska många som skrev upp sig efteråt och man började diskutera möjligheten att öppna en klinik. Tanken är att vi ska ha ett planeringsmöte om någon vecka, berättar Singoalla Tiroler.Singoalla Tiroler Revolutionär Kommunistisk Ungdom

Red’s kom:
VÅRDRESURSER FÖR SVENSKA MEDBORGARE OTILLRÄCKLIGA
I t ex Malmö kan det vara näst intill omöjligt att få vård för svenska medborgare om man inte transporteras via ambulans till sjukhuset (och knappt ens då). Vårdcentralerna är i regel överbelastade och inte ens om man frågar efter en tid någon gång de närmaste veckorna så är det möjligt att få en tid.

I detta sammanhang kan man stilla undra hur många EU-migranter som finns i lilla Jönköping som motiverar en särskild klinik för denna grupp av människor där de slipper köa som alla andra, istället för att svenska medborgare får en rimlig vård.

Även svenska medborgare borde ha rätt till vård i Sverige, kan man tycka. Men var finns vänsterextremisterna som protesterar för detta?

EU-kort är en förutsättning för att EU-medborgare ska få subventionerad akut och nödvändig vård

Som EU-medborgare har man rätt till subventionerad akut och nödvändig vård. Men då behövs sjukvårdskortet.

EU-länder har olika regelverk för att få EU-kort

I Sverige utfärdas EU-kort av Försäkringskassan.
— Här är det lätt. Det är bara att gå in på nätet och beställa och så kommer kortet i brevlådan ett par dagar senare. Men andra länder har andra regler som att man måste ha haft arbete och betalat skatt i ett år, berättar David Ekqvist på Tinnerökliniken i Linköping.

Utan EU-kort kan ett dygn på sjukhus kosta 10 000 kr

Det innebär att romerna ofta inte har något sjukförsäkringskort och då blir det dyrt om man blir sjuk. Mycket dyrt. Ett dygn på sjukhus med röntgen kostar upp till 10 000 kronor.

Red’s kom:
Det innebär också att romer måste göra som alla andra människor och anpassa sig efter hur verkligheten ser ut när man tar sig till ett annat land.

Många EU-migranter är sjuka

Många är också sjuka. De EU-migranter som besöker mötet berättar om tandvärk, mag- och tarmbesvär, infektioner…

EU-migranter har inte tagit reda på hur de ska få EU-kort

De frågar också David Ekqvist hur de ska göra för att få ett kort. Han svarar att han varit i kontakt med ambassader för flera EU-länder, men de har inte varit särskilt hjälpsamma.

Tinnerökliniken i Linköping ändrade inriktning från papperslösa till gratis vård för specifikt romer

Med på mötet var infektionsläkare David Ekqvist som har organiserat en klinik för papperslösa och EU-migranter i Linköping – Tinnerökliniken. Här arbetar ett nätverk med sjukvårdspersonal på frivillig basis för att ta hand om sjuka papperslösa och EU-migranter.

Tinnerökliniken startade för att ge hjälp åt papperslösa som tidigare inte hade någon rätt till sjukvård. Men 2013 ändrades lagen så att papperslösa fick rätt till vård.
— Då tänkte vi avveckla verksamheten, men då började EU-migranterna komma istället, berättar David Ekqvist.

Papperslösa har bättre förmåner i Sverige än EU-medborgare vad gäller vård

— Så i praktiken har papperslösa bättre villkor än EU-medborgare, slår David Ekqvist fast.

Red’s kom:
Då uppstår osökt frågan om villkoren för papperslösa, som befinner sig olagligt i Sverige, är orimligt förmånliga?

Varför ska EU-medborgare i Sverige ha fler förmåner än vad de redan har? De har ju ett land som ansvarar för dem?

Varför ska man selektera ut en viss grupp medborgare i andra länder som får särskilda förmåner i Sverige? Trots allt är romer bara en liten del av EU’s 125 miljoner fattiga och utsatta medborgare, men många verkar tycka att de som syns mest i Sverige ska ha högre prioritet än alla andra i samma situation… och t  o m högre prioritet än de egna medborgarna.

Är det enskilt Sveriges uppgift att kompensera för sämre vård i alla andra länder?

Detta samtidigt som politiker diskuterar prishöjningar för vård för svenskar och en mängd andra försämringar i välfärden för de svenska medborgarna.

När det gäller romer så har de emellertid i regel redan bättre villkor än alla andra EU-medborgare eftersom de ofta inte bara får subventionerad vård i Sverige utan t o m helt gratis vård, på skattebetalarnas bekostnad.

Självklart ska man verka för att alla får bästa möjliga vård oavsett nationalitet, men frågan är om det är acceptabelt att det sker med stöd av skattemedel på bekostnad av välfärden för de medborgare i Sverige som bidragit till samhället på olika sätt?

Tinnerökliniken finansieras huvudsakligen via skattemedel för vård av ”utsatta grupper”

Tinnerökliniken finansieras via en stiftelse och insamlingar. I år har den också fått en halv miljon kronor ur Region Östergötlands hälsopott för utsatta grupper.

Red’s kom:
Med ”utsatta grupper” menas alltså romer, men det upplevs tydligen känsligt att säga som det är.

Det är en sak med frivilliga insatser, men är det verkligen rimligt att den redan undermåliga vården för svenska medborgare i Sverige (pga resursbrist) ska bli ännu sämre genom att skattemedel används för att ge vissa utländska medborgare särrättigheter i Sverige?Klicka här för att gå till artikeln i JP, 2015-11-08
Se även bl a;
Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter
Landstinget i Norrbotten har fakturerat en EU-migrant, som födde barn på sjukhuset i Luleå, 32 681 kr. Det är pengar som givetvis aldrig kommer att betalas in, men historien väckte ändå stor uppståndelse i media. Det startades t o m en insamling i Sverige för att betala EU-migrantens vårdkostnader.

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

NLL klargör vad som gäller för vård av EU-migranter i Sverige

SVT sprider lögner om EU-migranters rätt till subventionerad vård i Sverige

SVTs fejkade faktaruta om EU-migranter

EU-migranter utan EU-kort ska betala all vård med egna medel

Varför anser Socialstyrelsen att EU-migranter ska få fri vård i Sverige?

Unicef vill ge EU-migranter och deras barn särrättigheter i Sverige


Uppsala m fl subventionerar vård till EU-migranter i strid med regelverket

EU-migranter kostar miljontals kronor i vårdkostnader i Örebro län


MP vill att alla EU-migranter ska få gratis vård i Sverige


Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC

Läkare i världen kräver att Sverige ska vaccinera EU-migranter gratis

Sveriges ansvar att ge EU-migranter gratis vård enligt Läkare i världen


Gravida tiggare skapar problem i Karlskrona


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *