Skäl för överklagande av avhysning från kåkstaden i Malmö är bara svammel

Besittning eller besittningsrätt, ointressant!

De EU-migranter som slagit läger i Malmö har tagit en fastighet i besittning. Men de har inte besittningsrätt.
– Besittningsskydd till mark har jag aldrig hört talas om. Som jag ser det kan bara allemansrätten ge möjlighet att övernatta på annans mark och den möjligheten är mycket begränsad, hävdar Claes Martinson, docent i exekutionsrätt vid Göteborgs universitet.

Det är inte rätt att tala om besittningsskydd för den som egenmäktigt tar mark i besittning.

– Det förekommer en hel del missuppfattningar i debatten. Det görs sammanblandningar med hyresgästernas besittningsrätt, säger Andrea Hjärne Delhammar, stadsjurist på miljöförvaltningen i Malmö.

Diana Ercegovic är jurist på Fastighetsägarna Syd:
– Det är ju fastighetsägaren som har besittningsrätt över den aktuella tomten även om EU-migranter tagit den i besittning.
– Besittningsrätt förutsätter ett avtal, en rätt att hyra, mellan den som befinner sig på fastigheten och den som äger den.

Inte heller Fredrik Batzler, juriststuderande och talesman för Centrum för social rättvisa, tar uttryck som besittningsrätt eller besittningsskydd i sin mun.

Red’s kom
Det är inte sant! Så här står det i SkD och SDS att juridikstudenten Fredrik Batzler uttryckligen sagt;

Vi ser allvarligt på att man försöker kringgå besittningsrätten genom att ta till miljöbalken.

Denna juridikstudent har alltså hänvisat till en påstådd besittningsrätt!

– De boende har besittning. Den uppstod när de bosatte sig där och fick faktisk rådighet över ödetomten. Att ta tillbaka besittningen måste ske enligt vissa regler. Fastighetsägaren får inte själv göra det. Det ger EU-migranterna visst skydd, dock inte besittningsskydd, säger Fredrik Batzler.

Red’s kom:
Ett ”visst skydd”? Vilket?
Man kan lura en journalist med retorik, men med en i alla fall lite juridiskt kunnig person hade han aldrig kunnat glida undan så här lätt.

EU-migranterna – som han kallar ”de boende” har inte besittning. De har tagit marken i besittning, dvs ockuperat mark.

Fredrik Batzler säger ”Fastighetsägaren får inte själv göra det”, men det var heller inte vad som skedde när Miljöförvaltningen skulle avhysa markockupanterna. Så frågan är vad det är han vill överklaga?

Alla vet att överklagan inte kommer att hålla. Det är är bara en aktivists sätt att hälla grus i maskineriet och förhala processen, till nackdel för alla. Även för EU-migranterna själva, vilket juridikstudenten tyvärr inte förstår eller bryr sig om. Fredrik Batzler gör säkert vad han gör mest bara för sin egen personliga tillfredsställelse och han bryr sig inte om vilka konsekvenser det får för andra.

Ännu har ingen överklagan kommit in för länsstyrelsen att ta beslut om.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-04-29OBS! Det ska noteras att Miljöförvaltningen är fri att avhysa EU-migranterna oavsett överklagan om avhysningsbeslutet. Förmodligen vill de avvakta tills överklagan lämnats in, men det finns inget skäl till detta.

Se även bl a;
Centrum för sociala rättigheter stoppar avhysning av EU-migranter från kåkstaden i Malmö till kanske 2016 med fejkat överklagande

Frederick Batzler om besittningsrätt

Överklagande om avhysning av EU-migranter i Malmö endast vag begäran om anstånd


Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!


EU-migranter avhyses från sin illegala kåkstad i Malmö – Efter 1 år!

Anslag om avhysning uppsatt för EU-migranternas kåkstad i Malmö, 2015-03-26

Allt åt alla uppmanar alla att störa avhysning av EU-migranter i Malmö 27/4

Uppskjuten avhysning i Malmös kåkstad med EU-migranter, bilder 2015-04-27


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *