SD överklagar Skånetrafikens annonsstopp om EU-migranter – rättsexpert tror SD vinner

Sverigedemokraterna går till domstol i protest mot Skånetrafikens annonsstopp.
Lars Bejstam, docent i förvaltningsrätt, tror att Sverigedemokraterna kommer att vinna målet.

Skånetrafiken nekade SD’s annonskampanj mot organiserat tiggeri

I måndags sa Skånetrafiken nej till Sverigedemokraternas planerade annonskampanj mot organiserat tiggeri på stadsbussar i Skåne. Annonstexten anses inte förenlig med Region Skånes riktlinjer.

SD överklagar beslutet till Förvaltningsrätten

På fredagen överklagade regionrådet Patrik Jönsson (SD) beslutet vid förvaltningsrätten i Malmö där han begär en laglighetsprövning av Skånetrafikens beslut.

Politiska beslut kan begäras laglighetsprövning av

Beslutet att säga nej till SD togs av Skånetrafikens tjänstemän, på delegation från det politiska styret.
– Därmed är det här ett politiskt beslut som det är möjligt att begära en laglighetsprövning av, säger Lars Bejstam, docent i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet och författare till en lärobok i kommunalrätt.

Skånetrafiken har inte motiverat varför SD nekas reklamplats

Patrik Jönsson (SD) påpekar i överklagandet att Skånetrafiken inte har motiverat vad i annonstexten som strider mot Skånetrafikens riktlinjer. ”Att tjänstemän på Skånetrafiken godtyckligt väljer att kväsa det fria ordet med en diffus och godtycklig tolkning av en policy är enligt min mening inte värdigt en demokrati,” skriver Patrik Jönsson.

Likabehandlingsprincipen i kommunallagen och regeringsformen ska följas

Docent Lars Bejstam pekar på likställighetsprincipen enligt kommunallagen, som gör att alla kommuninvånare måste hanteras lika. Han pekar också på likabehandlingsprincipen i regeringsformen.
– Region Skåne måste behandla alla sakligt och opartiskt, säger Bejstam.

Reklam kan endast stoppas om den strider mot lag eller en objektivt utformad policy

– Ska Sverigedemokraternas reklam eller annan reklam kunna stoppas så måste den strida mot lag eller en objektivt utformad policy. Det är svårt att säga att den här annonstexten i sig är exempelvis hets mot folkgrupp.

Red’s kom:
Reklamen är helt uppenbart inte hets mot någon folkgrupp eftersom ingen folkgrupp pekats ut (vilket många redan påpekat).

Sedan är det en annan sak att S+MP-regeringen upplever reklamen som besvärande för dem med tanke på deras handlingsförlamning.

Vänsterextremister accepterar inte att andra framför sina åsikter i demokratisk ordning, men ej heller vänsterextremister är att definiera som folkgrupp.

Skånetrafiken förbjuder reklam för alkohol och tobak. Där är, menar Lars Bejstam, bedömningen ganska enkel.

De flesta instämmer i att tiggeri är ett problem

– Politisk reklam av det här slaget är mycket svårare att bedöma. De flesta svenskar instämmer nog i att tiggeri är ett problem, även om man har olika bild av vad problemet bottnar i och hur det ska lösas, säger han.

Politiker måste ha rätt att framföra sina budskap till väljare

– Politiker och politiska partier måste få föra fram sina idéer om hur de vill ändra samhället så att vi väljare får ta ställning till vad vi tycker.

Förvaltningsrätten grundar sig enbart på parternas skriftliga anföranden

Under processen kommer parterna, alltså regionrådet Patrik Jönsson och Skånetrafiken, att ha en skriftväxling. Domstolen gör ingen egen utredning utan rätten grundar sitt ställningstagande enbart på det parterna anför.

Red’s kom:
Det är således av yttersta vikt att SD formulerar sig juridiskt korrekt så att överklagan av beslutet inte går Skånetrafikens väg.

Vem vinner målet?

– Min gissning är att domstolen kommer att bifalla Sverigedemokraternas överklagande och upphäva Skånetrafikens beslut. Det är möjligt att Skånetrafiken kan rädda saken lite genom att utveckla skälen till varför de inte vill släppa igenom annonserna, t ex genom att peka på ordnings- och säkerhetsskäl, säger Lars Bejstam.

Red’s kom:
Givetvis kommer Skånetrafiken att anföra ordnings- och säkerhetsskäl. Men att vänsterextremister tar sig rätten att riva ner reklam som inte passar dem kan inte rimligen accepteras som skäl för att censurera politiska partiers åsikter. I sådant fall är det ingen demokrati vi lever i där det lönar sig att bryta mot lagen på detta flagranta sätt.

Vänsterextremister ska inte kunna utöva utpressning på demokratin!

LAGLIGHETSPRÖVNING – en rättighet för alla svenska medborgare

Laglighetsprövning enligt kommunallagen handlar om att få ett kommun- eller landstingsbeslut prövat, en rättighet som varje kommun- och landstingsmedlem i Sverige har. Prövningen görs i förvaltningsrätten.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-08-14
Se även bl a;
Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten

FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Andreas Pettersson vill censurera diskussion om skolgång för EU-migranters barn

Erik Hansson tycker det är farligt att diskutera lösningar för EU-migranter, förespråkar censur

Linnea Swedenmark (Aftonbladet): Vi ska inte ens få diskutera tiggare

Vänsteraktivister kräver att media censurerar information om EU-migranter

Sveriges vänsterstyrda media försöker dränka sanningen om EU-migranter


Våld mot EU-migranter orsakas inte av debatt om tiggeri

Fler härbärgen till EU-tiggare i Göteborg


Klyfta mellan folk och folkvalda – Problem viftas bort av politiker

Vad är demokrati?

Kränkningar/nidbilder

Yttrandefrihet endast om det inte provocerar

Är friheten provocerande?

Skrämma till tystnad


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *