SD begär laglighetsprövning av Säffles beslut om gratis boende för EU-migranter

Kommunstyrelsen bryter mot lagen!

Sverigedemokraterna Mathias Gyllensteen Söderström och Billy Johansson överklagar kommunstyrelsens beslut om att bevilja Centrumkyrkan det föreningsstöd som ska gå till härbärge för EU-migranter. Man menar att kommunstyrelsen bland annat bryter mot kommunallagen.

Red’s kom:
Se; Säffle kommun ger 120 000 kr till bulvan för boende till EU-migranter – Protester!

Så här ser SD’s begäran om laglighetsprövning ut;
KS (Kommunstyrelsen) i Säffle beslutade den 17:e augusti om att bevilja ett särskilt föreningsstöd om 120,000:- till Centrumkyrkan. Bakgrunden till detta beslut är att Centrumkyrkan i Säffle har tagit hand om tolv (12) EU-medborgare, som försörjer sig genom tiggeri utanför kommunens affärer. Kyrkan ansåg sig själva inte längre klara av den ekonomiska belastning det innebar och vände sig då till kommunen för att söka ett särskilt föreningsbidrag som skulle täcka kostnaderna för hyra hos det kommunala fastighetsbolaget Säfflebostäder (SÄBO). Säffle är en liten ort och har aldrig tidigare behövt ett härbärge och det är föga troligt en kommunal angelägenhet att finansiera sådan verksamhet med kommunala medel.

Tidigare har Socialnämnden betalat ut minst 21,000:- för hyra av övernattningslokal till SÄBO för EU-medborgarna. Detta skedde efter viss påtryckning från kyrkan.

Undertecknarna anser att:
• KS bryter mot likställighetsprincipen i kommunallagen.
• KS använder Centrumkyrkan som ”täckmantel” för att kunna betala ut pengarna man behöver för att finansiera ett härbärge avsett för EU-medborgare.

Vi önskar att Förvaltningsrätten gör en laglighetsprövning på det beslut som KS i Säffle har tagit och hänvisar till Kommunallagen 10 Kap §8.

Vi vill också att KS redogör vilka kriterier som måste uppfyllas för att kunna motta ett föreningsstöd i Säffle, då informationen om detta är mycket bristfällig i Säffle kommun.

Ovanstående begäran om laglighetsprövning är lite kortfattad. Jag hade nog velat utveckla den lite mer (t ex att kommunen med sitt beslut konkurrerar med vandrarhem, hotell, etc, med skattebetalarnas pengar – dvs otillåten konkurrens – samt med referens till Kommunallagen, 2 kap. 1 §), men hoppas att Förvaltningsrätten inte hakar upp sig på detaljer i syfte att slippa ta beslut i frågan.

120 000 kr av skattemedel till Centrumkyrkan för lägenheter som kyrkan hyr

Det var i augusti i år som kommunstyrelsen beslutade att Centrumkyrkan skulle få 120 000 kronor i ett särskilt föreningsstöd. Pengarna skulle användas till att täcka hyreskostnaderna för de lägenheter som kyrkan hyr av Säfflebostäder, som härbärge för EU-migranter i kommunen.

Härbärge för EU-migranter ingen kommunal angelägenhet

– Säffle är en liten ort och har aldrig tidigare behövt ett härbärge och det är föga troligt en kommunal angelägenhet att finansiera sådan verksamhet med kommunala medel, skriver politikerna i överklagan till förvaltningsrätten i Karlstad.

Bryter mot kommunallagen och Centrumkyrkan nyttjas som bulvan

Säfflepolitikerna anser att kommunstyrelsen i Säffle bryter mot likställighetsprincipen i kommunallagen och att kommunstyrelsen använder Centrumkyrkan som ”täckmantel” för att kunna betala ut pengarna man behöver för att finansiera ett härbärge avsett för EU-migranterna.

I överklagan skriver politikerna att de önskar att förvaltningsrätten ska göra en laglighetsprövning på det beslut som kommunstyrelsen fattat.

Vilka kriterier gäller för att få föreningsstöd?

SD vill också få klargjort vilka kriterier som måste uppfyllas för att kunna motta ett föreningsstöd i Säffle, då SD-politikerna menar att informationen om detta i Säffle varit mycket bristfällig.

Överklagan av kommunalt beslut

Överklagan skickades in den 31 augusti 2015 och diariefördes vid förvaltningsrätten i Karlstad den 8 september (Mål 3524-15).

Red’s kom:
Står de politiker i Sverige som inte överklagar kommunala beslut om försörjning av andra länders medborgare med skattemedel, på folkets sida?Klicka här för att gå till artikeln i NWT, 2015-09-08
Se även bl a;
Vänsterpartiet begärt laglighetsprövning av Umeås beslut att inte erbjuda EU-migranter gratis boende

Skolgång för barn till EU-migranter överklagas till förvaltningsrätten


Kyrkhjälpen vill finansiera EU-migranters boende med hjälp av Vetlanda kommun

Sundsvall: Subventionerat boende för inte bara EU-migranter, utan alla världsmedborgare

Västerås lägger – i strid med lagen – en halv miljon kr på försörjning av EU-migranter

FP vill inrätta gratis camping för EU-migranter i Töreboda

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund


Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *