SCB bryter mot offentlighetsprincipen. Pga EU!

Det visar sig nu att Statistiska Centralbyrån – en svensk myndighet – sekretessbelagt hur många som röstat på svenska politiker i EU-valet. Skälet till att SCB anser att det är en skyddad uppgift som inte får lämnas ut är att SCB tolkar antalet personkryss som en ”personuppgift”.

Går vi med EU alltmer mot en diktatur utan transparens?

Namn = personuppgift

Europaportalen har bett Statistiska Centralbyrån (med arkivansvar för svenska val) att lämna ut uppgifter om hur antalet personkryss fördelade sig mellan kandidaterna i EU-valet 1999. Bl a för Jonas Sjöstedt (V), Marit Paulsen (L) och Anders Wijkman (KD).

SCB svarar:
– SCB bedömer att det är en personuppgift och lyder under statistiksekretessen. Det handlar om att vi inte får röja ett personligt förhållande vilket räcker med namnet [på en person], säger Johan Eklund, tillförordnad enhetschef för demokratistatistik på SCB, till Europaportalen.
– Det är en tolkning som görs av ett antal jurister internt [på SCB], säger Johan Eklund

Måste överklaga till kammarrätten

Är vi inte nöjda med att SCB hemligstämplar statistik om våra folkvalda måste någon överklaga SCB:s beslut till kammarrätten.

GDPR

Sveriges myndigheter är skyldiga att följa nedanstående regelverk:
• EU:s dataskyddsförordningen (GDPR)
• Den till GDPR kompletterande dataskyddslagen
• Särskild registerförfattning

SCB klargör inte vilka paragrafer de vilar sin tolkning på, men den s k statistiksekretessen gäller för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Statistiksekretessen kan kopplas EU:s GDPR (som Sverige började tillämpa 2018).

GDPR är ett regelverk som i många delar kan tolkas ungefär hur man känner för det. Eller för att mörka information där det upplevs känsligt om sanningen kommer fram. Med stöd av GDPR kan staten successivt urholka offentlighetsprincipen och vem som helst med åsikter om t ex de folkvalda politikerna kan åtalas för brott mot GDPR efter valfri tolkning.

Obegripligt, säger expert

Nils Funcke, expert på svensk offentlighetsprincip, vänder sig emot SCB:s beslut.
– Jag tycker det är alldeles för långtgående och närmast obegripligt. Det är klart att statistik kan falla under sekretess om själva siffrorna säger någonting som är skyddsvärt exempelvis om rikets säkerhet. Men i det här fallet har personer ställt upp i ett allmänt val och strävar efter att bli exponerade. Informationen om hur många röster de fick berör ju inga ekonomiska eller andra integritetskänsliga uppgifter på något sätt, säger Nils Funcke till Europaportalen.

Red’s kom:
Två statliga myndigheter gör helt olika tolkningar av ”personuppgift”
Valmyndigheten gör en annan tolkning av regelverket och lämnar ut uppgifter om antal personkryss för politikerna, men eftersom valmyndigheten inrättades 2001 saknar denna myndighet uppgifter från tiden innan detta.

Svensk myndighet vill hemlighålla EU-val
Källa: Europaportalen

Se även bl a;
Svenskar betalar mest i Europa till EU

EU vill höja avgiften för Sverige, trots att vi redan betalar mest


Svenskar mest invandringspositiva i EU… eller?

Björk (V) vill att alla kvotflyktingar fördelas mellan Sverige & Tyskland


Korruptionen ökar i Sverige


Sveriges media mest vänstervinklad enligt undersökning


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *