Samtliga av EU-migranternas bilar i Malmös kåkstad har körförbud

Målvaktsbilar i Malmös kåkstad

Den 2 september hade samtliga bilar på fastigheten Sorgenfri i Malmö, med svenska registreringsskyltar, körförbud, enligt miljöförvaltningen.

Red’s kom:
Var får EU-migranterna alla bilar från?

Sedan är frågan hur många av de utlandsregistrerade bilarna som är farliga på svenska vägar, men som körs runt ändå, oförsäkrade, till fara för alla.

Varför reagerar inte polisen i Malmö?

Miljönämnden tömmer lägret

Malmö stad har i flera omgångar försökt tömma lägret. Flera rättsinstanser har dock sagt nej eftersom de boendes namn inte angetts i besluten.
Idag kan miljönämnden fatta beslut om att själv riva lägret med hjälp av polisen.
– Nu vill vi själva verkställa det beslutet eftersom fastighetsägaren inte kan få det verkställt via Kronofogden, säger stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar.

Stora mängder avföring och toalettpapper, sopberg växer, vatten saknas

Dessutom är det sanitära läget på tomten nu akut, slår miljöförvaltningen fast. Vatten saknas, sopbergen växer och det finns stora mängder avföring som kan sprida smitta.

Hög brandrisk och problem med rök

Situationen beskrivs som livsfarlig: ”På fastigheten finns gasbehållare utspridda och det eldas med gas i åtminstone några husvagnar. Detta medför risk för att brand i lägret kan få en explosiv utveckling”, skriver miljöförvaltningen.

– En brand kan sprida sig väldigt snabbt. Och det finns bara en utrymningsväg. Vi får mer och mer klagomål på boendet. Eon har tvingats installera ett extra ventilationsfilter på sin anläggning på grund av rökgaserna från lägret, säger Andrea Hjärne Dalhammar.

Mark- och miljööverdomstolen har inte tagit beslut ännu

Mark- och miljödomstolen har tidigare sagt nej till miljöförvaltningens önskan att tömma lägret. Det beslutet är överklagat till högsta instans, men mark- och miljööverdomstolen har inte sagt sitt än.
– Mark- och miljödomstolen skrev dock att de sanitära förhållandena är sådana att det finns skäl att ingripa. Och vi vill nu agera på de sanitära förhållandena och olägenheten för omgivningen. Vi gör det inte för att skydda fastighetsägaren eller för att man ska kunna bygga på tomten, säger Andrea Hjärne Dalhammar.

Red’s kom:
Det finns dock redan två beslut som vunnit laga kraft:
• Fastighetsägaren måste städa tomten.
• Ägaren ska dessutom se till så att ingen bor på tomten.

EU-migranterna kommer att förvarnas så att de kan lämna frivilligt utan att avhysas av polis

– Det finns en akut risk för de som bor där. Vi kan inte avvakta. Vi kommer att gå ut till de boende med ett datum så att de har möjlighet att ta med sig sin egendom och lämna fastigheten i lugn och ro, säger Andrea Hjärne Dalhammar.

Avhysning genomförs även om Miljöförvaltningens beslut överklagas

Om politikerna säger ja ska beslutet gälla omedelbart. Om det överklagas kan det utföras ändå, enligt stadsjuristen.

I april försökte ni genomföra en liknande plan. Vad talar för att ni lyckas nu?
– Då fanns inte något beslut om att det skulle gälla omedelbart även om det överklagades. Och vi hade inte polisens hjälp, säger stadsjuristen.

Hjälper polisen till nu?
– Ja, det hoppas vi verkligen, säger Andrea Hjärne Dalhammar.

Räkning på upp till 375 000 kr för sanering skickas till fastighetsägaren

Om lägret rivs kommer det att kosta uppåt 2,5 miljoner kronor att sanera tomten. Fastighetsägaren tvingas stå för en del av kostnaden, dock högst 375 000 kronor.
– Vi genomför det. Sedan skickar vi en räkning till fastighetsägaren, säger Andrea Hjärne Dalhammar.

Fastighetsägaren har sedan tidigare ett föreläggande om att städa fastigheten och ta bort allt avfall och se till så att ingen bor eller vistas på fastigheten.

Red’s kom:
Det är skrämmande hur EU-migranterna kan stå över lagen och slippa behöva ta ansvar för sina lagbrott med som konsekvens att privatpersoner drabbas av enorma kostnader.

Vad händer med de saker som EU-migranterna inte tar med sig när lägret utryms?

Allt kvarlämnat material betraktas som övergivet när lägret rivs.

Red’s kom:
Vad som ska hända med de målvaktsbilar som står i lägret framgår inte, men man kan hoppas att de tas om hand och att de inte körs till nya platser av EU-migranterna.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-10-27
Se även bl a:
EU-migranter kräver stöd från Malmö stad

EU-migranter i Malmö ställer krav via aktivister på boende/försörjning

EU-migranter/Allt åt alla i Malmö hotar att bryta mot lag om de inte får bo gratis

Gratis bostäder och EU-migranter blir sakägare – Krav från V och Allt åt alla

EU-migranters krav på försörjning och bostad i Sverige rimligt, menar Allt åt alla

Polisen planerar för avhysning av EU-migranter – som ska identifieras – i Malmös kåkstad

DI kritiserar polisens lögner om EU-migranter – Identifiering ej lagkrav för avhysning!

800 poliser/kravallpolis, hundar, helikopter för EU-migranter i Malmös kåkstad & vänsterextremister

EU-migranter som avhyses i Malmö erbjuds boende max 5 nätter och gratis hemresa

Svenska kyrkan vill sälla sig till aktivister när EU-migranter avhyses från Malmös kåkstad

Vänsterextremisterna förbereder sig inför avhysning av EU-migranter i Malmö den 2/11

Omgående (2/11) tömning av Malmös kåkstad med EU-migranter pga lucka i lagen

Rivning av EU-migranternas kåkstad i Malmö kostar 2 miljoner kr


Malmös EU-migranter kostat skattebetalarna minst 1,3 miljoner kr hittills 2015

Dagverksamhet för EU-migranter i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *