Samordnare för EU-migranter har inga svar till kommunerna

Kommunerna måste arbeta långsiktigt, tiggande EU-migranter runt om i länet är inget som kommer att försvinna över en natt.

Red’s kom:
Men frågan är hur kommunerna ska arbeta långsiktigt!
Många kommuner arbetar kortsiktigt med att erbjuda tiggande EU-migranter härbärgen året runt och boplatser samt mat. Men vad tillför det att kommunerna finansierar tiggeriet i Sverige?

Många kommuner tycks ganska vilsna och vill ha svar på VAD och HUR man ska förhålla sig den här utsatta gruppen av människor. Krav på nationella riktlinjer i frågan är återkommande.

Red’s kom:
Egentligen är det inte alls särskilt komplicerat. Det finns mängder med avsevärt mer komplicerade frågor för kommunerna. Problemet är bara att detta är en fråga där många har koll på kommunernas agerande samt att kommunerna låter sig skrämmas av vänsterextremisterna istället för att värna om medborgarna.

Martin Valfridsson reser runt

Frågorna är många i dagsläget – och förhoppningen är att Valfridsson ska leverera svaren. Sedan han fick jobbet i januari har han har rest runt i landet för att träffa kommunföreträdare – idag var det dags för kommunerna i Västernorrland.

Red’s kom:
Det kanske inte leder till särskilt mycket att en person som inte har svar på några frågor åker runt till vilsna kommuner som har samma frågor som de inte får några svar på.

Många kommunerna försöker komma undan sitt ansvar genom att säga att de väntar på riktlinjer från den nationella samordnaren. Detta trots att han inte kommer med något förrän tidigast i början på nästa år, och trots att Martin Valfridsson redan hintat om att hans arbete inte resulterar i lösningar.

Barn och skola för eu-migranters barn

– En av de svåraste frågorna rör barns situation, säger Martin Valfridsson.
De är de mest utsatta, menade han, kommuner måste se till att söka upp grupper där det finns barn för att se till att de inte far illa.
– Skolfrågan den svåraste menade han.

Red’s kom:
Kommunernas skyldighet att erbjuda skolgång till EU-migranters barn är inte en svår fråga. Detta har redan utretts och alla svar på detta finns redan i denna blogg. Det enda som behövs är att någon berättar vad som gäller så att de vilsna och rädda kommunerna känner att de har ryggen fri.

Se bl a;
EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen
och;
Kommuner avråds från att erbjuda skola för barn till EU-migranter

Självklart att EU-migranters barn får skolgång?

Det är självklart att barn som vistas i landet under lång tid får rätt till skolgång.

Red’s kom:
På vilket sätt är det ”självklart”? Under vilka förutsättningar? Enligt vilket regelverk?
Vad menas med lång tid?

Nu gör Martin Valfridsson en enkel fråga till en svår fråga genom att göra frågan luddig. Alltså en nationell samordnare som försvårar istället för att förenkla!

EU-migranterna utnyttjar Sverige för skolgång

– Samtidigt, sa Martin Valfridsson, har vi sett exempel på hur familjer hämtat hit sina barn för att sätta dem i skola.

Tiggare utnyttjas av tiggarbossar/landsmän

Den senaste tiden har debatten kommit att handla mycket om huruvida det förekommer organiserat tiggeri. Det är en varierad bild, menar Martin Valfridsson.
– Mycket tyder på att det finns människor som utnyttjar tiggarna, sa han.

Ett fall som rör människohandel utreds – Nationell kartläggning?

– Just här utreds ett fall som rör människohandel, säger han, och påpekar att den svenska polisen just nu gör en nationell kartläggning för att få grepp om omfattningen av problemet.

Red’s kom:
Nej, det finns ingen nationell kartläggning som avser att utreda omfattningen av människohandel. Det är en ren lögn av Martin Valfridsson!
Det finns bara en allmän nationell kartläggning (som jag redovisat tidigare).

Se;
Inventering av EU-migranter i Sverige med start av polisen i Motala
och;
Polisen kartlägger EU-migranter i Stockholms län – ostrukturerat

Hjälp ska ges i hemlandet, inte i Sverige, enligt samordnaren

– Det bästa för att åtgärda problemen är att arbeta med projekt i de här människornas hemländer, säger Martin Valfridsson.

Red’s kom:
Men det kan i bästa fall bara ”lösa” den första av följande två frågor;
1. Hjälp till utsatta personer i andra länder.
2. Minimering av de problem och kostnader EU-migranterna orsakar i Sverige.

I juni väntas regeringen skriva under ett ramavtal med Rumänien med inrikting på sociala rättigheter – främst barnens situation.

Red’s kom:
Detta hemliga avtal är bara ett spel för galleriet, se;
”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar!

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Veronica Palm åker till Rumänien för att tala med talmannen om tiggare i Sverige

Samordnaren upprepar att lösningen på problemen inte är en lösning

– Att förbjuda tiggeri är ingen framkomlig väg, menade Martin Valfridsson. Det har provats i Norge, men där gick man på pumpen, säger han.

Red’s kom:
Hur vågar samordnaren Martin Valfridsson öppet ljuga på detta sätt?
Ingen har ”gått på pumpen” i Norge, där lokala tiggeriförbud börjat införas.

Kommunerna kommer inte att klara av tiggarna på egen hand?

Men, slog Martin Valfridsson fast, kommunerna kommer inte att klara det här på egen hand, och samma sak gäller för frivilligorganisationer som Hoppets Stjärna och Rädda Barnen.

Red’s kom:
Vad är det kommunerna inte kommer att klara av på egen hand och vad är då lösningen (utöver tiggeriförbud) på det som kommunerna inte klarar av?

Vilket samarbete behövs mellan kommuner?

Samtidigt har kommunerna en lång väg att gå – idag finns exempelvis inget organiserat samarbete mellan kommunerna i Västernorrland. Det trots att de här grupperna ofta rör sig över kommungränserna. Den här konferensen kanske kan bli startskottet på ett samarbete.

Red’s kom:
Vad är det för samarbete som skulle behövas mellan kommuner i vilka specifika frågor, och varför?

Samordnaren vill inte ta fram en handlingsplan

Men en handlingsplan, en manual för kommunerna, vill regeringens samordare inte utlova.Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-05-21
Se även bl a:
Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Nationella samordnaren för EU-migranter ger sin lösning på problemen – En flopp!

S+MP-regeringens nationella samordnare för EU-migranter utesluter tiggeriförbud

Martin Valfridsson saknar argument för att inte förbjuda tiggeri

Röda Korset vill att EU-migranter ska hjälpas i Sverige

Regeringen utser ännu en nationell samordnare för EU-migranter

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund


Stefan Löfvén försöker flytta fokus från problemen med EU-migranterna


Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinfo till 700 tiggare


Långt mer än en fördubbling av antalet tiggande EU-migranter i Sverige på ett år


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige


Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *