Samarbetsavtal mellan Rumänien och Sverige – Här är det!

Regeringen har idag lagt ut ett pressmeddelande samt tre sidor i det närmaste innehållslöst samarbetsavtal mellan Rumänien (Rovana Plumb) och Sverige (Åsa Regnér). Här följer pressmeddelandet (svensk version verkar inte finnas):

We, as Ministers responsible for social affairs and thus the well-being of our populations, recognise that the freedom of movement within the European Union, a right which we both cherish and stand firmly behind, may also contribute to forging new ways of collaboration and cooperation in issues of mutual interest.

Against this background we have today signed a joint declaration between our countries. Building on existing forms of cooperation at EU-level we seek to strengthen our cooperation in the field of social policy.

Through exchange of knowledge, experiences and good practices as well as the promotion of common projects we wish to enhance the lives of our citizens.

The cooperation will especially target the population groups most at risk. This would for instance be children from poor families in difficult circumstances or women and girls at risk of being abused.

We have identified four main areas for our cooperation,
children’s rights,
gender equality,
social welfare and
social security.
All of these areas are of outmost importance for the well-being of our populations as well as of our societies.

To oversee the declaration and to ensure that the cooperation runs smoothly we intend to establish a joint working group with high ranking officials from our ministries as chairs. Within a year we will evaluate the work.

Possibly we will by then have identified other areas for common work or other ways of developing the cooperation between our countries.

E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Kontakt
Joanna Abrahamsson joanna.abrahamsson@regeringskansliet.se
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér

Formulering i pressmeddelande

Som framgår av ovanstående pressmeddelande har Rumänien vägrat skriva under ett avtal om inte Sverige samtidigt erkände att problemen inte är större i Rumänien än vad de är i Sverige inom områdena;
– Barns rättigheter
– Jämlikhet
– Social välfärd
– Social säkerhet

Förbättring för utsatta i Sverige och Rumänien

S+MP-regeringen skriver:
Avtalet, som rör barn-, jämställdhet- och välfärdfrågor, syftar till att förbättra situationen för utsatta människor i båda länderna.

Så nu ska Rumänien lära Sverige om barns rättigheter, social välfärd och jämlikhet. Kommer vi att uppnå samma status som Rumänien? Kanske inte osannolikt med tanke på att allt fler av Rumäniens fattiga kommer till Sverige.

Ensidigt avtal

Regeringen skriver;
– Dagens avtalsskrivning är en byggsten i ett paket som omfattar initiativ i Sverige, EU och Rumänien. Genom utbyte av kunskap, erfarenheter och goda exempel samt genom att underlätta ideella organisationers arbete kan vi förbättra livet för utsatta människor, säger Åsa Regner, ansvarig minister.

Det här är ju ett samarbetsavtal och det betyder att vi går in som två likvärdiga parter, säger Åsa Regnér till Expressen.
Nej, betydelsen av ett samarbetsavtal är inte att man går in som likvärdiga parter. Det är bara retorik för att försöka ta bort fokus från att Åsa Regnér klassar Sverige som med lika dålig standard och kvalitet som Rumänien inom de aktuella områdena.

Däremot torde ett samarbetsavtal vara något som mer än en part tjänar på.

Alla som är det minsta initierade begriper att detta är en process på 10-20 år, bara för att komma en bit på väg. Där är det inte mycket Sverige ensamt kan göra för att speeda upp denna process.

Det finns inget som tyder på några ansträngningar för att minska strömmen av tiggare från Rumänien inom de närmaste åren. Detta trots att åtgärder för detta måste vidtas idag, omedelbart!

Jag upprepar vad Sanna Rayman (SvD) skrev 2015-04-08;

Enligt kommunallagen ska kommunpolitiker fokusera på åtgärder av allmänintresse med anknytning till kommunen. Statliga angelägenheter och sådant som sköts av andra landsting eller kommuner faller således utanför uppdraget.

Det är inte utan att man börjar önska sig liknande skrivningar på nationell nivå, när nu rikspolitikerna är så grandiost lagda att de ger sig själva uppdraget att lösa Rumäniens fattigdom innan våra inhemska futtigheter ens anses legitima att ägna kraft åt.

Samarbetsavtalet

Samarbetsavtalet mellan Rumänien och Sverige (som regeringen först idag tagit bort sekretessen från) hittar du här;
Samarbetsavtal Rumänien-Sverige, Åsa Regnér-Rovana Plumb

Det är tydligt formulerat i Åsa Regnérs samarbetsavtal med Rumänien att vad som står där inte förbinder någon part till varken skyldigheter eller rättigheter.

Samarbetet kan vara i form av information och kunskap, expertutbyte mellan länderna, delaktighet i konferenser och andra events, samarbetsprojekt och utbildning av personal.

Samarbetetsavtalet avser att även underlätta samarbete mellan organisationer i bägge länder som ej lyder under regeringen.

Eventuellt kan en samarbetsgrupp bildas. Om denna grupp bildas ska de träffas regelbundet för att ha fördjupade diskussioner om ämnen som har ömsesidigt intresse rörande social välfärd och jämlikhetspolicies samt, om applicerbart, utveckla förslag på gemensamma projekt.

Sverige och Rumänien är beslutsamma att tillsammans bidra till att EU’s gemensamma värdegrunder, principer och syften uppfylls.

Not.
Det handlar alltså inte om att bara Rumänien ska uppfylla vad EU tycker och det är heller inte specificerat vilka värdegrunder, principer eller syften som man ska arbeta med eller prioritera.

1. Samarbete inom området barnens rättigheter
Utbyte av goda erfarenheter och expertis för att förstärka skyddet barn och verka för barnets bästa.
Utbyte av goda erfarenheter och expertis för kommunbaserade tjänster till familjer med barn i riskzonen.
– ”Recalling Article 3 of the Treaty of the European Union” (vet ej vad detta är) och arbeta tillsammans för att förstärka barnens rättigheter på EU-nivå (obegripligt, på EU-nivå?)

2. Samarbete inom social välfärd och säkerhet
Utbyte av goda erfarenheter och expertis inom social inkludering och återintegrering (vad menas, åter?)
Utbyte av goda erfarenheter och expertis inom området för att uppnå hållbara sociala skyddssystem, särskilt pensionssystem
Utbyte av goda erfarenheter och expertis för personer med handikapp

3. Samarbete inom jämlikhet
Utbyte av goda erfarenhet för policies för att förbättra jämlikhet mellan könen på arbetsmarknaden, inklusive policies för sammanjämkning i den offentliga sektorn, inklusive regeringsavdelningar och nationella myndigheter.
Utbyte av erfarenheter för policies för att bekämpa könsbaserat våld, inkl. sexuellt våld.

Ovanstående generella och tandlösa avtal tog 6 månader att skriva. Jag hade kunnat smälla ihop ett bättre (meningsfullt) samarbetsavtal på en eftermiddag.

Hemlig arbetsplan

Vi har också en arbetsplan och personer som är särskilt ansvariga kopplade till detta, säger Åsa Regnér till Expressen.

Om detta skulle vara sant, visa upp denna arbetsplan!

Notera att inga mål nämns som ska uppnås. Därmed är avtalet av noll och intet värde!

I TV4 Nyhetsmorgon idag ställs en direkt fråga till Åsa Regnér om vad målet är. Åsa Regnér kunde inte svara på detta. Inga delmål finns heller.

Det är dessutom fegt av Åsa Regnér att acceptera Rumäniens krav på att ordet ”romer” inte skulle finnas med i samarbetsavtalet.

Så länge Rumänien hårdnackat förnekar att det förekommer diskriminering och antiziganism i Rumänien så kommer inga åtgärder att vara särskilt verkningsfulla.

Genom att acceptera Rumäniens inställning understödjer Sveriges regering fortsatt antiziganism och diskriminering i Rumänien.

Ingen uppföljning

Åsa Regnér har på fråga svarat att samarbetsavtalet följs upp av en gemensam arbetsgrupp från de båda ländernas socialdepartement. När vi nu kan läsa samarbetsavtalet så kan vi konstatera att detta var en lögn.

Vi kommer att ha en uppföljning om ett år för att se att vi arbetar på ett bra sätt med det här, säger Åsa Regnér till media.

Det finns heller inget att följa upp eftersom inga krav ställts, mål har ej angivits och metoder har inte specificerats. Tvärtom så fastställs det tydligt i avtalet att ingen part har några skyldigheter.

Se även bl a;
Regeringen erkänner: Sveriges avtal med Rumänien sekretessbelagt – Expressen 2015-06-04

Hemligt avtal mellan Rumänien och Sverige klart – Inte om romer! – DN, SvD och Expressen 2015-06-03

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar! – SvD 2015-04-01

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri – Expressen 2015-01-23

Veronica Palm åker till Rumänien för att tala med talmannen om tiggare i Sverige – Expressen 2015-05-19


Stefan Löfvén försöker flytta fokus från problemen med EU-migranterna – Expressen 2015-05-18

Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte – SR 2015-04-17


Åsa Regnér fiskar i grumliga vatten – DN 2015-04-30


Nationella samordnaren för EU-migranter ger sin lösning på problemen – En flopp! – ÖP 2015-04-18

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige – SDS 2015-02-28


Anna König Jerlmyr kräver att regeringen ska sluta ducka i frågan om tiggeriet – Aftonbladet 2015-04-10


Slitna slogans om tiggeriet – en sammanställning – SVT 2015-04-17


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *