Säffle kommun ger 120 000 kr till bulvan för boende till EU-migranter – Protester!

Säffle kommun ska ge 120 000 kronor i bidrag som ska användas till ett härbärge för EU-migranter. Detta har Säfflepolitiker beslutat. Ett beslut som får Sverigedemokraterna att rasa.

120 000 kr till bulvan – Centrumkyrkan – för boende till EU-migranter

Det kokade i stadshuset i måndags, när kommunstyrelsen sammanträdde. I en halvtimme pågick debatten kring frågan om kommunen ska tilldela Centrumkyrkan 120 000 kronor i bidrag för att täcka hyran för lägenheter som bildar ett härbärge för EU-migranter.

Alla partier utom ett ville bevilja bidraget – Sverigedemokraterna sa tvärt nej.

Red’s kom:
Jag rekommenderar starkt en laglighetsprövning av detta kommunala beslut som bryter mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen, där alla partier (utom SD) bryter mot lagen, trots att den nationella samordnaren klargjort att detta är ett lagbrott.
Se; Gratis boende för EU-migranter – Nationella samordnaren kritisk

Dessa 120 000 kr är kostnaden bara fram till slutet av december. Och endast för gratis boende, dvs exklusive vårdkostnader och allt annat.

Centrumkyrkan sökt pengar för att försörja EU-migranter

Bakgrunden är följande: i ett tjänsteyttrande från kommunledningskontoret (som beretts av kommunledningen i samråd med socialförvaltningen och Säfflebostäder) kan man läsa att Centrumkyrkan i början av juni sökte pengar från kommunen.

Centrumkyrkan ansökte om särskilt föreningsbidrag för lägenheter

Man sökte ett särskilt föreningsbidrag för att täcka hyreskostnader för lägenheter som används som härbärge för EU-migranter.

120 000 kr för att härbärgera max 12 EU-migranter

Härbärget kan ge upp till 12 EU-migranter tak över huvudet.

Kyrkor i samverkan med kommuner skadar Sverige

Under vintern har Säfflebostäder och socialförvaltningen tillfälligt upplåtit en lokal för ändamålet, och det är kyrkorna i Säffle som tagit ansvar för de boende.

Med kyrkan som huvudansvarig ska Säfflebostäder hyra ut lägenheter med månadskontrakt.

Kommunledningskontoret vet att kommunen inte har något ansvar för EU-migranter

Kommunledningskontoret har föreslagit för politikerna att bevilja kyrkan 120 000 kronor så att hyran täcks.

I tjänsteyttrandet menar kommunledningskontoret att ansvaret för EU-migranterna inte ligger på någon kommunal instans, inte heller Säfflebostäder. Men, man vill ändå vara behjälpliga från kommunens sida.

Red’s kom:
Behjälplig? För vem? Inte för EU-migranterna i alla fall. Och definitivt inte för kommunens invånare där de, via skattemedel, tvingas försörja andra länders medborgare, utöver de enorma bidrag Sverige redan gett för detta.

Det är nog snarare så att de involerade parterna bara vill hjälpa sig själva.

Centerpartiet vill inte att kommunfullmäktige ska ta beslut om ifall lagbrott är ok

Förslaget väckte minst sagt starka känslor på kommunstyrelsens sammanträde.
– Det var ganska så irriterad stämning, berättar Erik Evestam (C).

Sverigedemokraterna begärde att ärendet skulle tas upp i kommunfullmäktige för beslut, men så kommer det inte att bli. Det är inte frågan om att äska nya pengar till härbärget, utan det är befintliga pengar som tas ur kommunstyrelsens medel för föreningsbidrag på finansförvaltningen och just den omständigheten gör att fullmäktige inte kommer att ta upp ärendet.

– Det är inte så att vi är rädda för att ta debatten i kommunfullmäktige, tvärt om. Det hade vi mer än gärna gjort. Men gör vi det för det här ärendet måste vi göra det med fler ärenden, som ska tas av nämnderna. Skickar vi sådana här ärenden till kommunfullmäktige kan det fördröja beslutsprocessen med flera månader, menar Erik Evestam (C).

Red’s kom:
Löjlig förklaring av Centerpartiet för att undvika ett demokratiskt förfarande. Med tanke på den nationella samordnarens uttalande om kommuners lagbrott så har situationen kommit i ett annat läge och alla kommuner måste nu beakta om de ska följa lagen eller ej.

Sverigedemokraten Billy Johansson kommenterar:
– Vi var fler som ville ha upp det här till fullmäktige. Man kan tycka vad man vill i frågan, men jag är övertygad om att det finns personer som röstat på alla möjliga partier som har en åsikt och vill veta var Säffles politiker står. Det är skattepengar vi pratar om!

– De sa att det ”bara” rör sig om 120 000 kronor – hur kan man säga ”bara” när Gallans fritidsgård i Svanskog hotas av nedläggning för att det saknas 35 000 kronor?

Självklart att hjälpa EU-migranter? Men hur?

Kommunstyrelsens förste vice ordförande Ingegerd Welin Fogelberg (Siv) tycker att det är självklart för kommunen att göra vad de kan för att hjälpa de EU-migranter som befinner sig i Säffle, skriver Värmlands Folkblad.

Red’s kom:
På vilket sätt är detta självklart?

Vi måste underlätta för EU-migranterna? Men hur?

– Det är ingen av oss som tycker att det är en bra situation. Men vi får försöka underlätta så gott vi kan för de här människorna, säger Ingegerd Welin Fogelberg (Siv).

Red’s kom:
Det hade varit bättre om kommunens politiker följt lagen istället. Samt att folkvalda politiker värnar om de medborgare som är tillsatta för att göra just detta för, och inte ägnar sig åt välgörenhet för andra länders medborgare. Dessutom en allvarligt missriktad sådan välgörenhet.

– Ingen väljer frivilligt en livssituation där man tvingas tigga, säger hon.

Red’s kom:
På vilket sätt är detta relevant för vad? Dvs om det nu varit sant.

Vad man tycker om försörjning av EU-migranter beror på vilken människosyn man har?

– Det här är en komplicerad fråga och vad man tycker beror mycket på vilken människosyn man har, säger Ingegerd Welin Fogelberg (Siv).

Red’s kom:
Nej, vad man tycker beror inte alls på vilken människosyn man har, så som vänsterextremister alltid försöker ge sken av, i syfte att försöka begränsa debatten. Oavsett människosyn så är den försörjning av EU-migranter som vänsterextremister förespråkar inget som hjälper EU-migranterna på något sätt. Tvärtom så får det uppenbart negativa effekter för EU-migranter, som blir svåra att komma tillrätta med i efterskott.

Ett mer korrekt sätt att formulera detta är;
– Detta är en ganska okomplicerad fråga i grunden (även om vänsterextremister i sin okunskap försöker komplicera den), och vad man tycker är bästa stödet för EU-migranter – såväl som för de invånare i kommunen som kommunens politiker har ett uttalat krav på sig att verka för -, beror helt på hur intelligent man är.

Ingen ska behöva fara illa. Alltså ingen ska behöva frysa ihjäl eller svälta ihjäl, säger Ingegerd Welin Fogelberg (SiV), vice ordförande kommunstyrelsen, till SVT.

Red’s kom:
Men om de fryser här (eller är hungriga) så står det faktist EU-migranterna fritt att åka till sitt hem och värma upp sig.

Ingegerd Welin Fogelberg säger att hon vet att ”detta” (vad det nu är) är ett stort problem för Rumänien, men ”det” (vad det nu är) är inget som kan lösas på kommunal nivå, utan ”vi” kan hjälpa till för stunden, och det är det kommunen gör på det här sättet.

Ingegerd Welin Fogelberg säger att det är rimligt att skattepengar ska finansiera tiggeriet.

Försörjning av EU-migranter löser inget problem

– Det här är rent vansinne! Visst, om de som kommer hit är i absolut nöd och behöver stanna några nätter och vi kan hjälpa dem hem igen, men det här kommer inte att lösa problemet, säger Billy Johansson (SD).

Erik Evestam (C) menar också att härbärget inte löser situationen långsiktigt med att män och kvinnor från Rumänien kommer till Säffle för att tigga.
– Nej, det löser inte problemet. Men när de kommer hit, ska de sätta upp tält någonstans? Bo ute när vintern kommer? Man kan tycka vad man vill om det, men vi måste lösa det här när problemet står för dörren. Det är inte förbjudet att tigga.

Red’s kom:
Vad har det med saken att gör att det inte är förbjudet att tigga (vilket det borde vara i Sverige för andra länders medborgare)?

Om EU-migranterna vill bo ute i Sverige så är det upp till dem. Om de inte kan försörja sig i Sverige så får de inte vistas i landet.

EU-migranter bryter mot lag när de stannar längre än vad lagen medger

– När Sverigedemokraterna kallade dem för kriminella var det många av oss som blev upprörda, säger Erik Evestam (C).

– Jag sa att de har ett kriminellt beteende, säger Billy Johansson (SD). Om de är i Sverige mer än tre månader så begår de en kriminell handling. En del ville påvisa att Säffles EU-migranter inte är här mer än tre månader, men så är det!

Bättre plocka svamp än att tigga

På Facebook rasar debatten efter mötet. Säfflepolitiker bråkar med varandra i Facebook-trådar och beskyller varandra för att ljuga.
– Jag sa under mötet att det är bättre att de plockar svamp och bär och säljer i stället för att förnedra sig själva genom att sitta och tigga. Jag kan gladeligen ta med en svampkorg och visa dem, säger Billy.

Föreningar som försörjer EU-migranter får mer föreningsbidragbidrag än större föreningar

Att politikerna beviljade pengarna som ett särskilt föreningsbidrag är anmärkningsvärt, menar Billy Johansson.
– Jag har frågat ett par föreningar i Säffle hur mycket de får i föreningsbidrag och de berättar att de får mellan fem och tio tusen om året. Det är föreningar med relativt stort antal deltagare. Det här är 120 000 kronor! Det kan inte vara rätt att ge det här när det går till 12 personer på ett år.

Försörjning av EU-migranter kommer att fortsätta diskuteras

Frågan lär komma upp igen senare i år, när politikerna åter ska ta ställning. Ett nytt beslut ska nämligen fattas i slutet av året kring verksamheten och om kommunen ska fortsätta ge bidrag till kyrkan.

Överklaga kommunens beslut till kammarrätten

Sverigedemokraterna kommer att lämna in en skriftlig reservation mot beslutet och överväger också att överklaga beslutet till kammarrätten.

Red’s kom:
Först av allt måste kommunens beslut laglighetprövas. Varje invånare i kommunen kan begära laglighetsprövning.Klicka här för att gåtill artikeln i Säffle-tidningen, 2015-08-20
Se även bl a;
EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


Långt mer än en fördubbling av antalet tiggande EU-migranter i Sverige på ett år


Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt


Thomas Bodström: EU-migranter ska ansöka om tillstånd att tigga


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *