Så här kan organisationers bidragsmissbruk stoppas

Gång på gång läser vi i media hur föreningar och organisationer missbrukar bidrag från stat och kommun. Vi kan vara säkra på att det som upptäcks – och dessutom tas upp i media – är en försvinnande liten del av fusket.

Kontrollsystem av bidrag saknas

Att bidragsfusket är så vanligt beror på att bidrag delas ut till föreningar och organisationer utan att det kontrolleras eller på något sätt följs upp hur bidragen används. Ej heller finns det möjlighet för allmänheten att kontrollera hur bidragen använts eftersom varje gång pengarna lämnar stat och kommun så faller offentlighetsprincipen bort. Det är alltså väldigt lätt att lura till sig pengar.

Hur ett kontrollsystem av bidrag ska utformas

Rebecca Widmo Uvell har gjort en ypperligt bra punktlista över vilka åtgärder som måste vidtas för att få slut på det omfattande fusket med bidrag – och slöseriet med skattemedel. Med lite justeringar ser listan ut så här:

1. Inga bidrag ges till en förening som inte har en hemsida.

2. På hemsidan ska det tydligt framgå;
Styrelse och kontaktpersoner samt personal
Besöksadress
Stadgar och protokoll
Årsredovisningar (som minst 5 år tillbaka i tiden)
Utförlig verksamhetsberättelse för samtliga år föreningen mottagit bidrag.

3. Samtliga bidrag ska redovisas.
– Hemsidan ska uppdateras omedelbart med information om de aktiviteter man fått bidrag för. Tillsammans med ansökan och samtlig skriftlig kommunikation för varje bidragsansökan.
Om detta inte uppfylls under tiden föreningen konsumerar bidraget ska en förutbestämd del av bidraget omedelbart krävas tillbaka.
– Transparens är nyckelordet. Ju mer transparens som byggs in desto svårare att fuska. Uppfyller man inte transparensvillkoret ska bidraget återkrävas.

4. Auktoriserad revisor är ett krav.
– Samtliga bidrag ska avkrävas en auktoriserad revisor för, precis som Arvsfonden har i sina regler.
– Idag kräver Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) detta endast för bidrag som överstiger 220 000 kronor.

– Ideella revisorer i form av en kompis eller släkting godkänns inte.

5. Ett särskilt ansvar för granskningar och internt initierade kontroller av bidragen ska ingå i regleringsbrev till bidragsgivande myndigheter.
– Dessa kontroller ska särredovisas i varje bidragsgivande myndighets årsberättelse under rubriken ”Granskningar och kontroll”

6. Varje bidragsgivande myndighet ska ha fastställt en miniminivå i procent av anslagen som ska gå till aktiva kontroller av hur bidrag används (där myndigheten redovisar denna andel på hemsidan).

7. Myndigheten ska publicera alla granskningar de gjort på sin hemsida, de årsredovisningar föreningarna lämnat in, beslut och bidragsansökningar.
Allt för att underlätta transparensen för skattebetalarna.

8. Vid upptäckt av oegentligheter ska hela bidraget betalas tillbaka och föreningen blir automatiskt diskvalificerad från att söka nya bidrag av myndigheten under minst 3 år framöver.
– Enligt gällande regelverk är det så att även om det bara skulle vara en ledamot i en styrelse som gjort fel så har alla i styrelsen delat ansvar. Om en styrelseledamot begått fel beror det på att övriga ledamöter tillåtit detta.

9. Uppbyggnad av hemsidor får inte finansieras av bidrag.

10. Inga bidrag ges till mer än 40 % av lönekostnaden.
– Ett krav för bidrag är att föreningen/organisationen hittar egna intäkter, t ex genom att sälja föredrag eller genom medlemsavgifter. Bidrag ska enbart vara medfinansiering, inte totalfinansiering.
– Att driva en ideell förening ska inte bli ett sätt för att få hela sin lön betalad för all framtid.

11. Ingen möjlighet att söka bidrag mer än från en myndighet under samma tidsperiod.
– Bidrag för en verksamhet kan inte kombineras med bidrag från annan myndighet.

12. De bidrag som erhålls får inte i sin tur ges som bidrag till andra föreningar.
– Regelverk för alla bidragsgivande myndigheter ska fastställas där detta tydligt framgår ska skrivas in som villkor för bidragen.
– Det är myndigheten som ansvarar för kontrollen av skattebetalarnas pengar. Att tillåta föreningar som får bidrag att i sin tur ge bidragspengar vidare till andra underminerar kontrollen.

13. Krav på att offentlighetsprincipen följs.
– Alla externa parter som en myndighet delegerat myndighetsansvar till (t ex Forum Syd) för bistånd ska i sitt uppdrag avkrävas att följa offentlighetsprincipen och därmed vara skyldiga att lämna ut alla handlingar som medborgare vill få se.

14. Personer i en förening som blivit av med bidraget pga oegentligheter flaggas i systemet under minst tre år och kan under denna period inte ingå i en ny förenings styrelse som söker bidrag.
– Idag kan en person direkt starta en ny förening med nytt namn och hitta på något annat.

15. Fusk med bidrag ska alltid polisanmälas av myndigheten.

Ovanstående system kan politiker, på såväl kommunal nivå som riksnivå, utgå från för att implementera ett kontrollsystem. Det är obegripligt att ett kontrollsystem enligt ovan inte funnits sedan länge. Om kontrollsystem byggts upp tidigare skulle t ex  studieförbundet Ibn Rushd inte kunnat köpa ett hotell med statligt bidrag. Ibn Rushd fick under 2016 23,7 miljoner kr i statliga bidrag av Folkbildningsrådet.

Nationell bidragsdatabas för föreningar/organisationer

För en effektiv kontroll krävs att det finns en gemensam bidragsdatabas för att på enklast och snabbast möjliga sätt kunna avgöra om en förening fått pengar på annat håll.
Idag behövs bara att den sökande själv intygar detta, dvs kontrollmekanism saknas.

Bidragsdatabasen ska vara öppen (på en myndighets webbplats) för alla medborgare, där man kan se;
– Organisation/förening, mottagare av bidrag, med länk till hemsida.
– Alla bidrag som beviljats, med summa, datum för ansökan & utbetalning samt för vilken period bidraget avser.
– Detaljerad beskrivning över vad bidraget avser.
– Fastställda villkor för bidraget.
– Upptäckta (misstänkta) oegentligheter och om utredning pågår om detta.
– Om (och av vem) polisanmälan gjorts mot bidragstagaren pga bidragsfusk.
– Ansvariga/vem som sitter i styrelsen & vem som är revisor.

Källa: Uvells blogg

Exempel på hur lätt det är att fuska med bidrag och hur oansvarigt kommuner kan bete sig med bidragsansökningar:

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar

Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat

Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


Bluffansökan om EU-migranter från Ekumeniska nätverket i Karlstad


Kyrkhjälpen Jönköping begär 350 000 kr för att husera max 20 EU-migranter i kyrkan


Den dubiösa föreningen En bättre chans – för EU-migranter – får bidrag av Eskilstuna kommun


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *