S, MP, V och Fi i Lund röstade för att belöna 48 EU-migranters lagbrott med gratis boende

Det blir gratisboende för utvalda EU-migranter på Källby camping. Det beslutade socialnämnden efter ett långt och oenigt möte under onsdagskvällen.

Red’s kom:
Det innebär att nu kan varje invånare i Lund begära en laglighetsprövning av Socialnämndens beslut.

LAGLIGHETSPRÖVNING

Det som Lunds kommun vill genomföra, med försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter (även om det är via bulvan som i detta fall; Hjälp Tiggare i Lund/Crossroads Lund) så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Ett antal tunga argument för laglighetsprövning av kommunens beslut

Mall för överklagande av bygglov för camping till EU-migranter

Vad svaren blev på de väldigt många frågor kan man undra;
Lundabor oroliga över S+MP’s plan om skattefinansierat boende för EU-migranter

Där några av de viktigaste frågorna är;

  1. Avser Lunds kommun att göra en juridisk prövning, innan åtgärder påbörjas, om dessa åtgärder är förenliga med lag och kan ses som en kommunal angelägenhet?
    Detta eftersom det inte är rimligt att skattemedel nyttjas för försörjning eller välgörenhet för en särskilt utvald grupp av utländska medborgare.
    En skattefinansierad camping kan dessutom anses utgöra konkurrens för privat verksamhet (t ex camping, B&B, etc).
  2. Var finns konsekvensanalysen, som är en förutsättning för att kunna dra igång ett dylikt projekt?
  3. När och hur ska upplösning av EU-migranternas läger ske och vad händer efter detta?

12 husvagnar ”ordnas fram” av Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Förslaget omfattar 12 husvagnar för de EU-migranter som bor på Flextrus parkering på Åkerlund & Rausings väg.

Husvagnarna ska ordnas fram av Hjälp tiggare i Lund och Crossroads.

Red’s kom:
Vad menas med att organisationerna Hjälp tiggare i Lund och Crossroads Lund ska ”ordna fram” husvagnar?
– Var ska de ordna fram dessa från?
– Ska dessa husvagnar finansieras med skattemedel?
– Till vilken kostnad?
– Ska husvagnarna hyras eller köpas in, och vad händer i så fall med husvagnarna i framtiden?

Det ska här noteras att Hjälp tiggare i Lund och Crossroads Lund har en gemensam nämnare, nämligen den 23-åriga kommunpolitikern Joakim Månsson Bengtsson (MP) som sitter i styrelsen för bägge organisationerna och får bidrag för sin verksamhet av den kommun och den nämnd han sitter i.

”Ordnat boende” för 36-48 EU-migranter som ockuperat p-plats i över 1 år

Socialförvaltningen tror att 36-48 personer på så vis kan få ett mer ordnat boende under tre månader från och med den 1 november.

Red’s kom:
Dvs Lunds kommun belönar EU-migranternas lagbrott med gratis husvagnar, 3-4 EU-migranter per husvagn.

Se: EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

De borgerliga reserverade sig mot beslutet

Förslaget röstades igenom av S, V, MP och FI. De borgerliga partierna reserverade sig mot beslutet.

M vill veta om gratis boende för utländska medborgare är en kommunal angelägenhet

– Var går gränsen för en kommuns ansvar? Det vore bra om man utredde det först, säger Göran Wallén (M).

S, MP, V och FI struntade i den jurdiska bedömningen att kommunfullmäktige måste godkänna

Socialförvaltningens tjänstemän gjorde den juridiska bedömningen att socialnämnden inte fick fatta beslut om tillfällig evakueringsplats utan ett tidigare principbeslut i kommunfullmäktige. Det valde majoriteten av politikerna i nämnden att bortse från.

Sven-Bertil Persson (V) benämner istället boendeformen som ett härbärge.
– Vi menar att kommunfullmäktige redan gett socialnämnden uppdraget genom de 700 000 kronor som tidigare anslagits till härbärge, säger han.

De 186 000 kronor som boplatsen kostar tas därifrån.

Red’s kom:
Tjänsteskrivelse 2015-09-28:
Förslag 2 – plats för 12 husvagnar
– Mobila toaletter inklusive tömning: 24 000 kronor
– Sophämtning: 72 000 kronor
– Medel till ideell sektor: 90 000 kronor
Summa 186 000 kronor, varav alltså 90.000 kr då går till Joakim Månsson Bengtsson (MP) för att han ska få ett antal husvagnar att låna ut eller skänka till EU-migranter.

Lunds kommun skriver:
Posten ”medel till ideell sektor” är en grov uppskattning och kan omfatta iordningställande av husvagnar så att dessa är i dugligt skick och har möjlighet till uppvärmning och enklare matlagning, enklare servering av kall mat, administration och material som behövs för att bedriva verksamheten.

Sven-Bertil Persson, Vänsterpartiet, menar att om man betalar campingavgift så får man besittningsrätt

Det blir ingen avgift för de boende.
– Enligt juristerna skulle någon form av besittningsrätt bli följden om man tar ut en avgift, säger Sven-Bertil Persson (V).

Red’s kom:
Ja, det vet vi ju alla att om vi betalar för att hyra en plats på en camping så får vi besittningsrätt till campingen.

Är Sven-Bertil Persson (V) helt galen???!!!

Vilka ”jurister” skulle hävdat detta? Det är helt uppenbart endast ännu en lögn i raden från vänsterblocket.

Beslut i kultur- och fritidsförvaltningen

Marken förvaltas av kultur- och fritidsförvaltningen som också måste fatta beslut i frågan. Det sker i nästa vecka.

Red’s kom:
Att vänsterblocket i kultur- och fritidsförvaltningen skulle vara av en annan åsikt än vänsterblocket i Socialnämnden är föga troligt. De håller varandra om ryggen.

Finns bygglov för året-runt-boende på Källby camping?Klicka här för att gå till artikeln i SDS; 2015-10-14
Se även bl a;
Socialförvaltningen Lund anser att EU-migranter kan särbehandlas av kommunen

Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter


MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger (MP) vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Polisen tror inte Lunds kommuns tilldelning av mark till EU-migranter löser något


Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund


Lunds kommun vill flytta EU-migranter från p-plats till gratis camping temporärt

Frågan om boende för EU-migranter i Lund går vidare till högre instans

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Peter Bergwall (MP) hävdar att EU-migranter har lagstadgad rätt till gratis boende i Sverige

Peter Bergwall, MP Lund, vill inte följa kommunallagen, MP Malmö anser lag ska följas


Vi är alla romer, menar Joakim Månsson Bengtsson (MP) Lund


Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och den nationella samordnaren


Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *