Romers och Resandes förening i Blekinge‬ upprörda över regeringens riktlinjer för EU-migranter

Edvin Rahmanovic, ordförande, och ‪Glenn Möllergren, vice ordförande i Romers och Resandes förening i Blekinge‬ kritiserar i en lång – och i stora delar väldigt virrig – text regeringen för att ha gått ut med riktlinjer om att kommuner inte ska upplåta mark till romer och att vi inte ska ge EU-migranter pengar i tiggarkoppen;

Hjälp på plats är det inget parti som har ensamrätt på

”Hjälp dem på plats.” Det brukar vara extremhögerns mantra för att ”lösa” flyktingrelaterade problem.

Red’s kom:
Det handlar inte om vem som säger vad utan vad som är den bästa lösningen!!!

Hjälp på plats är i detta fall den för alla otvivelaktigt bästa lösningen, och dessutom vad vi nu kan höra att även bl a FN, liksom Tyskland, förespråkar.

Är det negativt om en regering inser vad som är bäst?

Nu har regeringen övertagit denna politik, fast bara när det gäller rumänska romer.

Red’s kom:
Det är väl bara bra om S+MP-regeringen, som bland de sista, inser vad som är bäst? Kanske S+MP-regeringen framöver förstår att det är den bästa lösningen även för en stor andel av migranterna?

Rasism att ge hjälp till frivilligorganisationer?

Det är bättre att de stannar i sitt hemland, och svenskarna gör klokast i att hjälpa dem via ombud. Vi ska inte stödja de romer som tar sig till Sverige, utan rikta våra ansträngningar mot att förbättra förhållandena i Rumänien. Allt detta enligt minister Åsa Regnér, S, och Martin Valfridsson, ”samordnare” för EU-migranter, i DN Debatt den 11 september.

Det här är en hållning som skulle te sig rent rasistisk om den riktade sig mot någon annan grupp,…

Red’s kom:
Det finns ingen rasism i att välja det alternativ som är det bästa för alla parter, istället för det alternativ som är sämst för såväl romer som Sverige.

Samtidigt måste man förstå att S+MP-regeringens utspel bara är ett desperat sätt att försöka undvika den enda fungerande lösningen, dvs någon form av tiggeriförbud. S+MP-regeringen har målat in sig i ett hörn genom att de – innan frågan ens utretts – gått ut med att något tiggeriförbud kommer de inte att införa, oavsett vad folket tycker.

Man blir inte önskvärd genom att bete sig illa

… och indikerar att just den här folkgruppen – en av Sveriges nationella minoriteter – egentligen inte är önskvärd här i landet.

Red’s kom:
Om det finns en grupp – oavsett om det är romer, bastubadare eller små troll – som inte respekterar lag och ordning, och som orsakar det svenska samhället skada, kanske man inte ska förvänta sig att vara önskvärd. Det är i regel svårt att få respekt genom bete sig respektlöst.

Se bl a; EU-migranter/Allt åt alla i Malmö hotar att bryta mot lag om de inte får bo gratis

Utsiktslöst att ge hjälp till romer?

Dessutom är den utsiktslös: Den havererade rumänska arbetsmarknaden är så långt ifrån att erbjuda landets romer en stabil tillvaro, att vi med all frivillighjälp sammantaget inte skulle nå mer än en bråkdel av dem.

Red’s kom:
Det upplevs ”utsiktslöst” bara för den som inte förstår situationen och som inte satt sig in i frågan.

Är EU-migranter Sveriges mest utsatta folkgrupp?

Vi och andra frivilligarbetare, och företrädare för romer i Sverige, betackar oss för regeringens ”goda råd”, och ser helst att regeringens samordnare Martin Valfridsson inte fortsätter sin kampanj för att försämra för Sveriges redan mest utsatta folkgrupp.

Red’s kom:
Det är Rumäniens och Bulgariens utsatta folkgrupp. Det handlar inte om landets svenska romer, även om dessa – efter decennier – inte heller lyckats integreras i det svenska samhället.

En majoritet av Sveriges befolkning hoppas att de försiktiga steg som nu tagits av regeringen är inledningen till i alla fall lite handlingskraft från S+MP-regeringen. Men, det återstår att se.

Åtgärder måste byggas på kunskap och helikoptersyn, inte okunskap och tunnelseende

I stället vill vi be regeringen att fundera över sin hållning till romerna, och som hjälp i dessa funderingar kommer här några punkter i all välmening.

Red’s kom:
Jag betvivlar inte att det är i all välmening, men de är också i all okunskap.

Vad det handlar om är att S+MP-regeringens handlingsförlamning skapat många stora och oftast helt onödiga problem för Sverige, som vi hade sluppit om S+MP-regeringen stämt i bäcken, innan vi hamnat i den situation som Sverige befinner sig i idag med EU-migranterna.

Är det Sverige som styrt i Rumänien och orsakat alla landets problem?

1. Socialdemokraterna, liksom övriga riksdagspartier, har stött Rumänien i att vandalisera sin industri. Fem miljoner jobb, av totalt nio miljoner, har försvunnit sedan 1990, genom att industriella och agrikulturella anläggningar lagts ned och sålts som skrot. Allt på grund av ideologiskt betingade politiska beslut, vilka Sverige helhjärtat har stött. De rumänska romerna har på det stora hela inte efterfrågat denna utveckling, men har blivit dess mest utsatta offer. Fram till 1990 hade en klar majoritet av de rumänska romerna en ordnad försörjning genom vita jobb på samhällsägda industrier – i dag har inte fem procent av de vuxna romerna ett vitt heltidsjobb.

Fundera över detta: Var det en bra politik ni ålade Rumänien att genomföra för att kunna kvalificera sig för EU-medlemskap?

Red’s kom:
Jag är bara ett stort frågetecken inför ovanstående synpunkter och förstår inte vad det har med vad att göra.

Romer växer

2. Romerna är en av Sveriges nationella minoriteter. Varför är det önskvärt att denna folkgrupp inte blir större?

Red’s kom:
Denna folkgrupp gör sig större ungefär varje sekund. Utan hänsyn till barnen.

Vad skulle det hjälpa att bara flytta problemen från en plats till en annan?

Varför är det positivt om så många romer som möjligt bor i Rumänien, snarare än i Sverige?

Red’s kom:
Det är det ingen som sagt. Men om man har ett hemland och saknar förutsättningar för att försörja sig i ett annat land så hjälper det ingen att romerna flyttar till Sverige… som inte tilldelats 471 miljarder kronor av EU’s strukturfonder, där svenska medborgare bidrar mest;
471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

Romer vet bäst?

Varför anser sig regeringen veta bättre än romerna själva vad som är bäst för dem?

Red’s kom:
Det finns mycket som tyder på att romer inte vet vad som är bäst för dem, men det är inte den svenska regeringens uppgift att försörja all världens fattiga. Den svenska regeringens absolut primära uppgift är att följa folkviljan och verka i svenska medborgares intresse. Speciellt med tanke på att Sveriges bistånd redan är bland de högsta i världen;
Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Notera skillnaden; Romer verkar enbart i sitt eget intresse (eller i alla fall som de tror), medan den svenska regeringen verkar i de svenska medborgarnas intresse.

Pengar i koppen bara befäster tiggarnas utsatthet

3. Även om man inte skulle behöva återskapa alla de fem miljoner jobb som förstörts i Rumänien för att kunna erbjuda romerna anställningar – då arbetskraftens antal också sjunkit under samma tid – så finns det troligen ändå över miljonen arbetslösa romer i landet. De hjälpprojekt som i dag är orienterade mot rumänska romer lyckas, av rapporterna att döma, hjälpa enskilda familjer eller i bästa fall enstaka byar och små kommuner. Det är oerhört glädjande att arbetet görs, och det ändrar livet för dem som berörs. Men den romska befolkningen, framför allt i kåkstäder på soptippar och i städer och byars utkanter, ökar snabbare än vad hjälpprojekten hinner förverkligas. Och då minskar inte ens nöden, trots ansträngningarna. Och även om denna trend skulle brytas: Fram tills att åtminstone omkring en miljon riktiga jobb, med anständiga löner, har återskapats – fram tills dess kommer rumänska romer att söka sig utomlands.

Den hjälp som kan ges till den lilla spillra som tar sig hit är lika avgörande för de personerna, som all hjälp ”via ombud” som kanske hittar fram på plats.

Red’s kom:
a. Denna ”lilla spillra” på upp till 6.000 EU-tiggare kostar kanske 6 miljarder kr/år;
Vad är kostnaden för Sveriges 5.000-6.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

b. 6.000 EU-migranter kan snabbt bli några miljoner som vill försörjas av Sverige, om regeringen inte sänder rätt signaler.

Vi har i dagarna sett hur viktigt det är med rätt signaler. Angela Merkel gick ut med att det var inga problem för Tyskland att ta emot hundratusentals flyktingar. Detta uttalande spreds med ljudets hastighet och inom några dagar blev det just så, tills Tyskland och en rad andra länder fick göra något så drastiskt som att gå ur Schengen och stänga gränserna.

c. I de fall pengarna som läggs i tiggarkoppen går till EU-migranten (och hur vanligt detta är vet vi inte) så gör omkostnaderna för tiggarresan att pengar inte tillför ett vitten, och tiggarna är fortsatt exakt lika utsatta och fattiga som de var innan sin tiggarresa.

De fantasihistorier som presenteras där tiggare byggt sig hus för de pengar de tjänat efter 3 månaders tiggande i Sverige kanske ska tas med en nypa salt?

Det måste till mer långsiktiga lösningar, och dylika långsiktiga lösningar försvåras eller omöjliggörs om romers utsatthet upprätthålls i Sverige.

Rumänien får otroliga summor för att förbättra för landet och dess utsatta medborgare

Tror regeringen själv på sin politik? Okej – verka då för att en del av de fyra miljarder kronor Rumänien får från EU för fattigdomsbekämpning de närmsta fem åren…

Red’s kom:
Det var 32 miljarder kr som Rumänien fick mellan 2007 och 2013. Hur många ytterligare miljarder kr som är avsatta för specifikt detta den närmaste tiden verkar ingen kunna svara på, inte ens regeringen, men vi vet att det tillkommit åtskilliga miljarder;
Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Sverige kan och ska inte ensamt ta över EU’s uppgift

… går till den typen av projekt som kan leda till jobb och försörjning ”på plats”. Våga tänk den hädiska tanken: Kanske kan samhället tillåtas återstarta en del av den industri och jordbruksproduktion vi hittills ålagt Rumänien att slita i stycken?

Red’s kom:
Vi har inte ålagt Rumänien något, men först måste regeringen lösa problemen på hemmaplan. Det som Romers och Resandes förening i Blekinge‬ kräver att Sveriges regering ska göra är något ni får vända er till EU om.

Framtidens dom över S+MP-regeringen kommer inte att vara vacker

Går det bra så lär det inte komma romer hit, om det nu är målet för politiken. Fram tills detta är förverkligat kanske regeringen kan fundera på hur framtiden kommer att döma S och MP när de, som svar på en förfärande misär bland medlemmar av en av de nationella minoriteterna, lade sitt krut på att argumentera för en ännu värre misär.

Red’s kom:
Framtiden kommer att döma S+MP-regeringen mycket hårt, men definitivt inte för att denna regering varit för hård mot Rumäniens befolkning.

Det är Romers och Resandes förening i Blekinge som argumenterar för en värre misär för romerna, även om det är pga okunskap.

Riktas regeringens alla förbud, inskränkningar och goda råd uteslutande till rumänska romer?

4. Redan när Rumänien släpptes in i EU var landets romer på god väg in i den humanitära katastrof som i dag utspelar sig.
När landet trots detta tillätts ta del av de rättigheter som tillkommer alla EU-länder – varför är det bara de fattigaste av medborgarna som ska utsättas för politiska förändringar? De förbud, inskränkningar och ”goda råd” regeringen kommer med riktar sig uteslutande mot rumänska romer.

Red’s kom:
Det riktar sig mot EU-migranter, som bevisligen inte visar respekt för Sverige.

Romer står inte över lagen

Gör det lättare att vräka dem! Vägra deras barn plats i våra skolor! Ge inte sjukvård, skapa inte plats på kommunala campingplatser! Lägg inte pengar i deras koppar! – så låter slagorden i dag;…

Red’s kom:
Det är inga slagord, det handlar i grund och botten om två saker;
• Romer kan inte stå utanför alla regelverk – svensk lag gäller även för romer
• Vill Romers och Resandes förening i Blekinge‬ försörja EU-migranter så får de göra detta, men inte med skattemedel.

Har Sverige gett romer rätten att bryta mot lag?

… mot människor som i grund och botten bara nyttjar en rätt som givits dem av vår och andra EU-länders regeringar.

Red’s kom:
Nej, ingen har givit romer rättigheter att olagligen ockupera mark, förstöra egendom i Sverige, grisa ner, etc, etc, samt försämra välfärden för svenska medborgare. Det är en rätt som romer själva tagit sig, och som inte är acceptabelt på något sätt.
Se bl a; Varför provocerar EU-migranter?

Rumänien/Bulgarien skulle inte givits medlemsskap i EU

Om beslutet att släppa in Rumänien (och Bulgarien) var felaktigt – varför ska just de fattigaste av dess medborgare vara måltavla för en svensk S/MP-regerings politik?

Red’s kom:
Beslutet att släppa in Rumänien i EU var uppenbart ett oriktigt beslut av EU, men det ger ändå inte romer rättigheter i Sverige som ingen annan har.

Är lösningen att fråga de rumänska romerna vad de vill?

5. Kunde det inte vara idé att fråga de rumänska romerna om hur de själva ser på sin framtid?

Red’s kom:
Vad skulle det tillföra? Lagar och regelverk måste följas oavsett hur romerna ser på sin framtid.

Är det vad vi i Sverige vill göra med vårt land som ska vara styrande eller är det Rumäniens romer som ska bestämma över Sverige?

”Kampanjcentralen under Valfridssons ledning”

Vi i hjälporganisationerna runt om i landet, som har daglig kontakt med tusentals tiggande personer, möter en mycket mer komplex verklighet än den som diktas ihop på kampanjcentralen under Valfridssons ledning.

Red’s kom:
Endast löjeväckande påstående som visar på en djup okunskap om situationen.

Hjälporganisationer i Sverige, som Romers och Resandes förening i Blekinge, saknar kunskap om bl a politik, ekonomi, lagar och regelverk. De ser och hör bara det de har framför sig och vill bara hjälpa dem som befinner sig i deras närhet. Det är således inte dessa organisationer, och deras missriktade välvilja, som ska vara vägledande på något sätt i de beslut Sverige tar.

Ingen betvivlar att tiggare vill försörjas av Sverige

Det är inte så att någon vet, att samtliga, eller ens flertalet, av de romer som tigger i Sverige ser sin sejour här som begränsad till en kort tid.

Red’s kom:
Det är det heller ingen som påstått. Självklart vill tiggare stanna i Sverige så länge de försörjs av Sverige.

Bara för att man vill något innebär det inte att det är möjligt

Vi upplever tvärtom att romer ofta uttrycker, och agerar för, att man vill stanna här, ta hit sin familj, och bygga en ny framtid.

Red’s kom:
Jag skulle vilja flyga till månen, men jag får ödmjukt acceptera att det nog inte är möjligt i en nära framtid.

Mycket kan uppnås, men man kan inte bara förutsätta att det är andra som ska uppnå detta åt en.

Vill ha ”billiga” bostäder i Sverige?

Man frågar om hjälp med att hitta billiga bostäder, även under den standard vi tar för given.

Red’s kom:
Nej, det handlar inte om ”billiga” bostäder. Det handlar om gratis boende på svenska skattebetalares bekostnad. Dessutom i ett land med ett stort underskott på bostäder.

Varför ska Rumäniens medborgare ha förmåner i Sverige som inte ens svenska medborgare har?

Vill ha gratis kurser, förtur till jobb, och gratis skolgång av Sverige

Man undrar över svenskundervisning, jobb, plats i skolan för barnen.

Red’s kom:
Det är givetvis fritt att ”undra”.
• Rumäniens tiggare är inte invandrare. De är turister och saknar som sådana rätt till SFI, men vill de lära sig svenska så finns det kurser för den som är beredd att betala för detta.

• Vad gäller arbete så kan inte tiggare från Rumänien och Bulgarien ha förtur till jobb framför svenska medborgare, men det är ingen som hindrar dem från att söka jobb i Sverige, på samma villkor som för alla andra.

• Plats i skolan för sina barn finns i deras hemland, där obligatorisk skolplikt råder.

13 romer med företag, jobb och skola för barnen, i Sverige… eller?

I min egen hemstad, Karlshamn, ökar befolkningen i höst med 13 personer, då en romsk familj i tre generationer klipper bandet med sitt tidigare hemland. Barnen är inskrivna på skola, familjen har initierat ett företag för trädgårdshjälp och städning, två av de vuxna personerna har erbjudanden om varaktiga anställningar inom sina kompetensområden. Vägen till detta har gått genom ett halvårs tiggeri, vilket alla är överens om att vi vill slippa.

Rde’s kom:
Det framgår inte vad denna historia kostat de svenska skattebetalarna, men om detta är korrekt så grattis till denna familj på 13 personer.

Obegriplig text

Men vilket ger en rumänsk-romsk familj mat på bordet och utbildning till barnen: Regeringens råd om att svenskarna ska skänka sina pengar till hjälporganisationer som kanske, i en okänd framtid, kan förverkliga ett bättre liv ”på plats”, eller frivilligas arbete och bidrag till att bygga sig en ny framtid här? Hur långt vill regeringen gå, när det gäller det arbete som vår och många andra hjälporganisationer utför – ska vi, efter att ha läst DN Debatt, be skolan att avsluta undervisningen, uppmana hyresvärden att slänga ut familjen, avanmäla dem från arbetsförmedlingen, avbryta ansträngningarna för att få deras företag bärkraftigt, förmedla till allmänheten att det INTE är önskvärt att köpa fönsterputsning, städhjälp, kvastar och tidningar av dessa personer – för regeringen ser helst att de återvänder till Rumänien?

Red’s kom:
Det var en väldigt lång mening och jag förstod inget av ovanstående text, men vad det än handlar om så kan jag inte se att det har någon relevans för S+MP-regeringens uttalade riktlinje att inte ge tiggare pengar.

Ska vi heja på, snarare än ifrågasätta, när kommunen, som nu i juni i år, beordrar polisen till deras boplats för att lagvidrigt flytta ut dem i ett skogsparti, där de sedan blir beskjutna av rasister?

Red’s kom:
Som sagt, romer ska följa svensk lag. Detta är bara obegripligt svammel som inte går att bemöta.

Och, i så fall: Varför vill regeringen att vi ska bete oss så?

Red’s kom
Hur?Klicka här för att gå till debattartikeln i DN, 2015-09-14
Se även bl a;
Aaron Israelson kritiserar regeringen för att tycka som folket om EU-migranter

Stadsmissionen, Röda korset , Frälsningsarmén motståndare till regeringens förslag och folkets vilja

Alex Schulman kritiserar regeringens uttalanden om EU-migranter

Lisen Kebbe/Gotland Solidaritet: Regeringens linje att inte ge tiggare pengar är vidrig


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *