Röda Korset vill att EU-migranter ska hjälpas i Sverige

Att ensidigt fokusera på Rumänien när det gäller hjälp till EU-migranterna är vare sig humant eller en långsiktig lösning utan EU-migranterna måste ges stöd även i Sverige. Det skriver Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Röda Korset.

EU-migranter ska hjälpas i Sverige

Just nu pågår en diskussion om de tusentals EU-migranter som kommer till Sverige och som försörjer sig genom att tigga. Många vill bidra till ett bättre liv för dessa EU-migranter. Samtidigt höjs allt fler röster i debatten för att hjälpen enbart ska ske på plats i Rumänien. Alla goda krafter behövs där, men att ensidigt fokusera på Rumänien är vare sig humant eller en långsiktig lösning.

Red’s kom:
Det är ett feltänk som är alltför vanligt förekommande.
Så som det fungerar idag, där dagens runt 6 000 EU-migranter tillåts leva i misär i Sverige, är varken humant eller långsiktigt.

Det är tre grundläggande saker man måste känna till i detta sammanhang.

  1. Det finns ingen human eller långsiktig lösning för världens utsatta som Sverige ensam kan erbjuda. Hjälp och stöd måste avgränsas efter tillgängliga resurser och prioriteringar (alltså inte bara för svenska medborgare)!
  2. Den mest humana och långsiktiga lösning som Sverige kan erbjuda är att hjälpa EU-migranterna i sina hemländer.
  3. Sverige kan inte glömma bort sina egna utsatta medborgare bara för att det finns en grupp av fattiga från andra länder som synliggör sig mer än andra.

Sverige har inte nödvändiga resurser att prioritera andra länders medborgare framför landets egna.

Bas för den inre marknaden?

Man ska komma ihåg att fri rörlighet för EU-medborgare är basen för den inre marknaden.

Red’s kom:
Detta är ännu ett feltänk. Den fria rörligheten avser ekonomiskt aktiva, inte tiggare. Tiggarna är inte bas för någon marknad överhuvudtaget.

Arbeta, studera, söka jobb i annat EU-land

Alla EU-medborgare har rätt att resa till andra EU-länder och stanna för att arbeta, studera, söka jobb och starta egen verksamhet.

Red’s kom:
Detta har inget med tiggarna att göra.

Den fria rörligheten medger även för tiggare att komma till Sverige, men under givna förutsättningar. Tiggarna måste – precis som om vi skulle åka till något annat EU-land – kunna försörja sig själva (t ex genom att kunna betala för sitt boende), annars har de förverkat sin rätt att dra nytta av den fria rörligheten.

Tiggeri inte brottsligt i Sverige… ännu

Att tigga pengar är inte heller brottsligt.

Red’s kom:
Det finns inget direkt förbud mot tiggeri ännu i Sverige, och regeringen säger öppet att de inte ens vill ha en diskussion om att göra som andra EU-länder.

Det är därför upp till Sveriges medborgare att visa sitt missnöje mot regeringens strategi.

Varför söker sig EU-migranter till Sverige?

Det är fattigdom och i många fall diskriminering i deras hemländer som gör att EU-migranterna söker sig till andra länder för sin försörjning.

Red’s kom:
Vi vet alla varför EU-migranterna kommer till Sverige och det tillför inget i diskussionen att upprepa självklarheter.

Ett annat skäl för att EU-migranterna kommer hit är pga människohandel, inkl. prostitution.

Tidigare har de framförallt varit i Sydeuropa men den ekonomiska krisen har medfört att en del nu söker sig till Norra Europa och då även till Sverige.

Red’s kom:
Att EU-migranterna kommer till framförallt Sverige är för att de får förmåner här som de inte får i övriga EU.

Hur lever EU-migranterna i Sverige?

När de väl är här lever många under mycket dåliga förhållanden, de sover på gatan eller bor i tältläger.

Red’s kom:
Det är ett val EU-migranterna gjort, men en stor del av EU-migranterna bor gratis i härbärgen i olika former, i regel finansierade av skattebetalarna, med förmåner som inte ens erbjuds svenska utsatta medborgare. EU-migranter särbehandlas på bekostnad av svenska medborgare. Politiker ställer olika grupper mot varandra och där är alltid svenska utsatta medborgare förlorarna.

Härbärgen, dusch, lära sig svenska, vård och stöd

Röda Korset erbjuder plats på härbärgen, duschmöjligheter, möjlighet till träna-svenska, viss vårdförmedling och olika former av medmänskligt stöd på ett 30-tal orter runt om i Sverige.

Red’s kom:
Tyvärr är detta felriktade resurser av Röda Korset.

Vi finns också på plats i Rumänien där vi arbetar för att öka förutsättningar genom att barnen får mat i skolan och tillgång till skolmaterial. Vi bidrar också till att de fattigaste ska få bättre hälsa genom tillgång till sjukvård, information och utbildning.

På vilket sätt är vilka åtgärder i Sverige långsiktiga lösningar på vad?

Men långsiktiga lösningar kräver också handlingskraft här hemma i Sverige.

Red’s kom:
Nej, långsiktiga lösningar innefattar inte stöd till EU-migranter i Sverige.
Om Sverige inte ens kan integrera mer än 20% av Sveriges romer i samhället, på vilket sätt skulle det fungera bättre med en ny grupp som i regel inte kan något annat språk än sitt romska språk och aldrig haft ett arbete i sitt liv, etc?

Tre strategier, vad tillför de?

Frivilligorganisationer, politiker och näringslivet gör mycket för att lindra men vi kan alla göra mer. Det handlar bland annat om att:

Kommunerna måste samlas kring en gemensam strategi.

Kommunernas stöd till EU-migranter ser väldigt olika ut. Några kommuner lägger stort fokus på uppsökande arbete, andra ger finansieringsstöd till idéburna organisationer för att de ska kunna ge stöd till gruppen. Några kommuner har i samarbete med idéburna organisationer startat härbärgen och ytterligare andra ger akut bistånd i form av biljetter till hemresa.

Det här är ett problem. Kommunerna behöver samlas kring en gemensam strategi som ger vägledning och information kring vilka insatser som ger önskad effekt och lindrar och förbättrar livssituationen för hemlösa EU-migranter när de vistas i Sverige.

Red’s kom:
Ja, det är ett problem att det finns kommuner som nyttjar skattemedel för åtgärder som med absolut säkerhet inte kommer att lyfta EU-migranterna ur deras fattigdom.

Bistånd till andra länders medborgare är inget som ska ske på kommunnivå.

Jag har sagt det många gånger förr; EU-migranterna är inte hemlösa bara för att de inte har mer än ett hem.

Om Sverige inte visar handlingskraft och skickar tydliga signaler om att Sverige inte kan vara fristad för EU’s 125 miljoner fattiga så är en naturlig konsekvens att allt fler fattiga söker sig till Sverige  och vi kommer att hamna i ett svårt läge som det blir mycket tufft att ta sig ur.

Utred villkoren för de EU-migranter som varit här mer än 90 dagar.

Red’s kom:
EU-migranterna har inte ens rätt att befinna sig 1 dag i Sverige om de inte kan försörja sig själva, än mindre efter att dessa tre månader passerat.

Sverige ska inte lägga resurser på utredningar för att hjälpa dem som bryter mot regelverken.

Vilka regelverk gäller för de EU-migranter som varit här längre än 90 dagar?

Red’s kom:
Varför ska detta utredas? Vi vet ju svaret redan. Problemet är bara att polisen och Migrationsverket inte upprätthåller regelverket och ser till att dessa EU-migranter utvisas. Denna handlingsförlamning skickar tydliga signaler om att det är fritt att bryta mot regelverken, vilket i sin tur skapar en dålig moral.

Är de att betrakta som papperslösa?

Red’s kom:
Nej, det finns inget som säger att man betraktas som papperslös bara för att man bryter mot lagen. Det finns alltså inget att utreda om detta.

Kommer socialstyrelsens rekommendation om att de har rätt till vård efter 90 dagar att följas?

Red’s kom:
Rätt till vård? Var finns denna rekommendation?
EU-migranterna får redan gratis vård från dag 1 vare sig de har rätt till det eller ej.

Varför skulle de som bryter mot lagen och olagligen vistas i landet belönas för detta med fortsatt gratis vård i Sverige efter 90 dagar?

Se: Varför anser Socialstyrelsen att EU-migranter ska få fri vård i Sverige?

Kan barnen gå i skola i Sverige?

Red’s kom:
EU-migranternas barn kan inte gå i skola i Sverige om de och deras föräldrar bryter mot regelverket för den fria rörligheten.

Det är heller inte rimligt att Sverige bygger upp ett skolsystem i Sverige för andra länders medborgare när Sveriges regering inte ens kan få till en fungerande skola för Sveriges egna medborgare.

Romernas barn måste gå i skola där de har bäst förutsättningar och det är i deras hemländer.

Svåra och komplexa frågor som regeringens nationella samordnare Martin Valfridsson måste titta närmare på. Detta ingår inte i samordnarens uppdrag idag och därför måste regeringen utfärda tilläggsdirektiv.

Red’s kom:
En absurd och uppenbart ogenomtänkt tanke!
Om utredningar ska göras (vilket inte behövs i dessa frågor) så är det inte av en enskild person som saknar kunskaper i frågorna. Ulrika Årehed Kågström har inte förstått varför en regering tillsätter en nationell samordnare.

Näringslivet måste engagera sig i EU-migranternas utsatta situation.

Affärsidkare och handlare kommer ofta i kontakt med EU-migranterna då de sitter utanför affärer och köpcentrum. Näringslivet kan bli bättre på att samarbeta med kommunen, lokala nätverk eller organisationer som är engagerade i frågan för att tillsammans förändra bilden, minska osäkerhet och rädsla inför möten med EU-migranter som tigger för sin försörjning.

Red’s kom:
Obegripligt! Omöjligt att förstå vad Ulrika Årehed Kågström vill med detta.

Också vi frivilligorganisationer måste göra mer. Därför öppnar vi idag, fredag, Rödakorshuset i Kungens Kurva utanför Stockholm för att möta de ökande behov vi ser bland EU-migranter och andra grupper i utsatta situationer. Rödakorshuset kommer att vara en mötesplats med särskilt fokus på EU-migranter, papperslösa och nyanlända. Huset erbjuder allt från vardagliga nödvändigheter som tillgång till dusch, tvättmaskin och mat till träna svenska och olika sociala aktiviteter.

Red’s kom:
Det är tråkigt att Röda Korset bidrar till att befästa tiggarnas utsatthet istället för att bidra med stöd som hjälper EU-migranterna långsiktigt.

Vad som behövs är att utbilda hjälporganisationerna och strukturera upp deras arbete så att den hjälp som ges har någon mening.

Tillsammans kan vi frivilligorganisationer, politiken och näringslivet göra mycket. Ytterst handlar det om humanitet och att visa medmänsklighet.

Red’s kom:
Röda Korsets – och andra hjälporganisationers – missriktade välvilja kommer tyvärr inte att leda till något gott. Att befästa tiggarnas utsatthet är inte att visa humanitet och medmänsklighet.Klicka här för att gå till artikeln i SvD,2015-05-22
Se även bl a;
Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Utestäng Rumänien från EU’s fria rörlighet, anser en moderat kommunpolitiker i Haninge


Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri


Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige


Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen


EU-migranter får bidrag trots att de vistas i Sverige olagligt – Försäkringskassan kräver lagändring

Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige


Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter


Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare

FP: Felriktade insatser för EU-migranter leder bara till fler tiggare i Sverige


Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Svenskar betalar mest i Europa till EU


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

En kommentar till “Röda Korset vill att EU-migranter ska hjälpas i Sverige”

  1. Det är människor det handlar om och det är svårt att bara inte bry sig om dem. Vårt land har också varit fattigt för ca 100 år sedan då många tvingades utvandra. Politikerna kan inte längre blunda för det faktum att fattigdomsproblemet måste lösas generellt inom EU. Byråkraternas måste inse att detta är ett komplext problem och kan inte längre struntas i.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *