Rekord i floskler om EU-migranter i ledare!

Var kommer alla okunniga ledarskribenter – inte minst från mittmedia- i Sverige från? Här kommer en ledarkrönika från Jens Runnberg på Mittmedia:

Sverige påstås ha ett stort problem med EU-migranter som ber om pengar.

Red’s kom:
Det inte bara ”påstås”, det är ett för alla uppenbart faktum!

Det är etablerade samhällsdebattörer och politikers ovilja att tala om bl a detta problem som ger en stor förändring i partiopinionerna.

Red’s kom:
Det är riktigt att när det starkt vänsterstyrda media – med sina okunniga skribenter – vinklar och döljer fakta, hemlighåller uppgifter och skriver oändliga snyfthistorier om EU-migranter som ofta inte har någon bäring i verkligheten eller är relevanta så påverkar det givetvis det svenska folkets åsikter om politikerna och partierna.

När sedan dessutom politikerna sticker huvudet i sanden för alla problem med EU-migranter så är det inte precis något som gynnar varken dessa handlingsförlamade och konflikträdda politiker eller Sverige.

Så ser den förhärskande politiska analysen ut just nu, men jag förstår den inte.

Red’s kom:
Den politiska analysen är att SD vinner mark pga att SD följer folkets vilja i motsats till övriga partier.
Vad finns det att inte förstå i detta?

Floskel #1.

Jag kan inte se att Sverige som nation har något problem med att fattiga människor från andra länder ber om pengar.

Red’s kom:
Man måste vara extremt trångsynt, för att inte säga korkad, om man tror att problemet med EU-migranter är att ”fattiga människor från andra länder ber om pengar”.

Detta är den förhärskande retoriken bland vänsterextremister som tycks sakna all form av insikt och kunskap i frågorna.

Floskel #2.

Att förbjuda dem att göra det de gör är att se någon sorts omsorg om ”stadsmiljön” som överordnad vissa européers rätt att omfattas av samma fri- och rättighet att röra sig över nationsgränser som alla andra.

Red’s kom.
Detta påstående, som också upprepas till förbannelse av de okunniga vänsterextremisterna, är så urbota korkat att man häpnar.

Det krävs väldigt, väldigt, väldigt lite tankeförmåga för att förstå att problemet är så oerhört mycket större än att det bara handlar om romernas miljöförstöring och kommunernas sanering efter dessa romer, på skattebetalarnas bekostnad, som upprör det svenska folket.

Förvisso kan man tycka att EU-migranternas fullständigt bristande respekt för Sverige och dess befolkning när de helt obekymrat och nonchalant förstör parker, gator, torg, skog och mark är fullt tillräckligt för att begränsa romernas rörelsefrihet, men det är en lång rad andra problem som följer med EU-migranternas härjningar i Sverige. De flesta av dessa har jag tidigare listat här;
Varför provocerar EU-migranter?

Floskel #3.

De belastar på inget sätt det svenska välfärdssystemet, utan är här tillfälligt, inom ramen för den fria rörligheten i EU.

Red’s kom:
Tre fel i en och samma mening om EU-migranternas välfärdsturism!

Ännu fler av vänsterextremisternas favoritlögner. Men allt färre låter sig luras av dessa verklighetsfrånvända åsikter.
Idag begriper en majoritet av befolkningen vad sanningen är;
1. EU-migranterna innebär en mycket stor påfrestning på ett redan innan kraftigt krackelerande välfärdssystem i Sverige, inte minst när det gäller vården.
2. EU-migranterna är här inte ”tillfälligt”. I regel är de här långt längre än de tre månader som EU’s fria rörlighet medger, även om de ibland åker hem på semester, helt på skattebetalarnas bekostnad.
3. EU-migranterna är inte här ”inom ramen för den fria rörligheten i EU”. Inte ens de EU-migranter som befinner sig kortare tid än tre månader i Sverige, eftersom de i regel saknar försörjningsförmåga och istället blir en belastning för det svenska samhället, dvs för de kommuner där politikerna är för fega för att sätta ner foten och säga att det får vara nog nu.

Floskel #4.

Pengarna de får i koppen de håller fram är en följd av enskildas vilja att ge, inte av transfereringar genom skattesystemet.

Red’s kom:
Flosklerna flyger fritt i denna okunniga ledarskribents krönika.

Skattemedel som annars skulle gått till att försöka upprätthålla välfärden i Sverige transfereras nu till EU-migranter, oftast till åtgärder som inte tillför något, inte ens för EU-migranterna.

De skattebefriade pengar de får i koppen är en piss i Mississippi jämfört med de kostnader de orsakar samhället, oftast pga en skrämmande respektlöshet, och även i form av diverse brottslighet (bekräftad, och med många exempel från verkligheten bara i denna blogg).

Sjävklart utnyttjar EU-migranter att de får gratis vård och annat. Så de tjänar nog ofta mer på denna del än vad de får i tiggarkoppen.

Floskel #5.

Består alltså ”problemet” av att många helt enkelt inte står ut med att se riktigt fattiga människor i samband med att de handlar på Ica eller på Systembolaget?

Red’s kom:
Hur många gånger har vi inte i media fått läsa detta löjliga påstående från vänsterextremisterna som dominerar i landets vänsterstyrda media?

Här kan det vara viktigt att påpeka att dessa ”riktigt fattiga människor” inte är de ”riktigt fattiga människor” som verkligen är riktigt fattiga i Rumänien men i avsevärt större omfattning i andra delar av världen.

De ”riktigt fattiga människor” med yrke som EU-tiggare i Sverige har, förutom sin bostad i hemlandet, t ex ibland väldigt fina bilar. Må så vara att ett antal av de lyxigaste fordonen hör till tiggarbossarna, men dock.

Floskel #6.

Öppnar dessa EU-migranters vädjande ”Hej?” en tidigare fördold sanning – det finns regioner i Europa där etniska grupper av människor har en levnadsstandard som svenskarna lämnade bakom sig under det tidiga 1900-talet?

Red’s kom:
Nej, EU-migranternas vädjande ”Hej” öppnar ingen ”tidigare fördold sanning”. Vad skulle den vara?

Självklart vet vi alla att det finns fattiga människor. En inte oväsentlig andel av EU’s befolkning kan kategoriseras som fattiga. Beroende på hur man räknar kan det vara så många som 1/4. En stor andel av romerna är naturligtvis fattiga men de är inte unika när det gäller fattigdom (de är unika på andra sätt).

Deras upprepade ”Hej hej” är en tiggarteknik. Som inte öppnar någon sanning. Den som varit ute lite i världen har upplevt detta många gånger. Hälsningsfrasen förekommer i all världens hörn och syftar till att väcka medlidande såväl som att rikta uppmärksamheten till dem.

Allt färre orkar följa vänsterextremisternas tjatiga önskemål om att vi ska titta tiggarna i ögonen för att på detta sätt känna skuld för att vi inte är lika fattiga som EU-tiggarna.

Floskel #7.

De finns. Nu ser vi dem. Så vad ska vi göra?

Red’s kom:
Vi vet att de finns och vi ser dem. Saknar relevans.

Vad vi ska göra är enkelt. Det finns bara två alternativ (i enlighet med hur det fungerar i andra EU-länder);
1. Generellt tiggeriförbud i någon form.
2. Tillståndsplikt för att tigga med begränsningar för tiggarplatser.

Det är vad svenska folket vill och kräver. Antingen genomförs ett av dessa två alternativ nu (företrädesvis alternativ 1, även om det är högst osannolikt att det kommer att genomföras så länge Socialdemokraterna/MP sitter i regeringen) eller så kommer det att bli en ny regering senast 2018 som följer folkets vilja.

Floskel #8.

Ur deras perspektiv är det förstås helt rationellt att be om pengar. Så illa är det där de bor – i länen Tulcea, Neamt och Iasi i östra och norra Rumänien – att de får en bättre tillvaro genom att ta sig hit.

Red’s kom:
Det är kanske riktigt att det upplevs rationellt ur EU-migranternas perspektiv att tigga om pengar, men för alla oss andra sunt tänkande människor så vet vi att det inte är – och kommer aldrig att bli – en väg ur fattigdom.

Genom att Sverige tillåter denna tiggarverksamhet är Sverige också högst medskyldig till att befästa romernas utsatthet.

Floskel #9.

De som ber om pengar i Dalarna kommer dock i stor utsträckning från de allra fattigaste delarna av Bulgarien.

Red’s kom:
Om detta vet vi inget, varken jag eller ledarskribenten.

Dessutom är detta ännu en felaktig retorik som vänsterextremister använder sig av. Dvs, om man kommer från ett fattigt område, eller säger sig komma från ett fattigt område, så ska dessa EU-migranter uppfattas som fattigast i hela världen.

Floskel #10.

Nära 100 procent, i den största (1200 intervjuade) studie som gjorts, uppger att de hellre skulle arbeta och att det är förnedrande att be om pengar.

Red’s kom:
Det var inte vad Fafo kom fram till (och det var inte av 1200 intervjuade);
På frågan;
Om jag kunde få ett fast arbete här i Stockholm skulle jag föredra det framför att tigga?
svarade 91% av en oredovisad andel av 701 okända personer med okänd härkomst under en okänd period, att de under givna men ej gällande förutsättningar skulle föredra ett fast arbete framför att tigga.
Men det torde vara uppenbart för alla att resultatet av denna ledande och vinklade fråga helt saknar värde.
På frågan;
Det är förödmjukande för en anständig person att tigga?
så var det bara 57% av en oredovisad andel av 701 okända personer med okänd härkomst under en okänd period, som tyckte att det var förödmjukande att tigga trots att denna helt felaktigt formulerade fråga var ledande och givetvis inte gav det minsta rättvisande resultat. Det skulle lika gärna kunna vara 1%. Vi vet inte. Vi vet bara att eftersom tiggeri är som ett yrke för en klar majoritet av dessa EU-migranter så är det osannolikt att mer än en handfull finner det förödmjukande att tigga.

Redan när Fafo kom med sin starkt vinklade och rejält missvisande studie så förutspådde jag att denna uppenbart felaktiga studie skulle nyttjas av okunniga vänsterextremister för lång tid framöver.

Jag har tydligt visat på att de fyra forskarnas studie saknar värde i stora delar;
Se bl a; Forskare (Fafo) slår hål på myter som inte finns om tiggare

Floskel #11.

Snittet på 130 kronor om dagen som de får i sina muggar är en högre dagsersättning än vad som är möjlig i den trakt där de bor.

Red’s kom:
Det är väldigt stora variationer i hur mycket EU-migranter drar in skattefritt på sitt tiggeri, så det går inte att dra några slutsatser av detta. Det enda vi vet är att det lönar sig väl att tigga i Sverige, annars skulle de inte komma hit och annars skulle antalet EU-migranter inte ha dubblats till nästan 6 000 på bara ett år.

Dessutom är det naturligtvis fullt möjligt att tjäna mer än 130 kr/dag i den trakt de bor.

Floskel #12.

”Homo economicus” alltså. Den som har grundläggande behov otillfredsställda får lov att svälja stoltheten. Att sätta sig på huk, säga ”Hej?” och sträcka fram koppen blir en möjlighet att få det bättre – exempelvis att sätta riktiga fönster i huset i hembyn när turistvisumet löper ut och man reser tillbaka.

Red’s kom:
Vi vet inte hur stor andel som behöver ”svälja stoltheten”, kanske ingen, men vad vi vet med säkerhet är att tiggeri gått som yrke i generationer, och att frågan om stolthet i detta samanhang därför saknar betydelse.

När turistvisumet löper ut”? Ledarskribenten är så sällsynt okunnig att han t o m tror att EU-migranterna är i Sverige på turistvisum. Skrämmande!

Att EU-migranter skulle resa hem bara för att regelverket säger att de inte får stanna mer än maximalt (under förutsättning att de kan försörja sig på egen hand) tre månader blir bara löjeväckande. Det vet vi alla att det inte är så.

Pengar i koppen leder till fler EU-tiggare, fler EU-tiggare leder till fler problem

När den som höjer sin standard på det sättet berättar om hur det gått till hemma i byn, vill förstås fler resa till Sverige. Barnen tar intryck av de vuxnas sätt att lyfta familjens tillvaro.

Ett mönster som sträcker sig över generationerna sätts. Och varje krona som läggs i en kopp i Sverige är med och befäster detta mönster.

Floskel #13. ”Allmosor är aldrig vägen ur armod” (Stefan Löfven)

Ledande socialdemokrater har denna månad förändrat sin retorik i frågan: ”Allmosor är aldrig vägen ur armod”, konstaterade statsminister Stefan Löfven i sitt sommartal.

Red’s kom:
Var det någon som trodde något annat? Stefan Löfven är flosklernas mästare.

Allt fler inser det självklara

Och LO:s ordförande Karl-Petter ”Kålle” Thorwaldsson har i SvD berättat om sitt personliga ställningstagande:
”En dag insåg jag att man aldrig med individuella medel kan lösa ett kollektivt problem. Det var inte för att jag fick ett sämre hjärta just den dagen, utan jag insåg att det aldrig kommer att lösa problemet. Så jag ger inte.”

Money makes the world go around

Skulle fler, och till slut alla, resonera som Thorwaldsson skulle det vara meningslöst att resa till Sverige för att be om pengar.

Red’s kom:
Som sagt, pengar i koppen är en drivkraft för de romer som tar sig till Sverige. Men det finns naturligtvis andra skäl, och det är t ex att utnyttja välfärden i Sverige på olika sätt, men alltid på svenska skattebetalares bekostnad.

Pengar i koppen löser ingen fattigdom/utsatthet

Men behovet av försörjning, en verkningsfull plan för att bryta fattigdomen i dessa byar på den rumänska och bulgariska landsbygden, skulle kvarstå.

Floskel #14.

Det finns uppenbarligen en stor vilja i Sverige att hjälpa den här gruppen människor.

Red’s kom:
Det finns det tyvärr inte alls. Vänsterextremisterna och det vänsterstyrda media har varit duktiga på att se till så att vår välvilja att hjälpa romerna ur sin fattigdom kraftigt minskat.

De som definitivt saknar vilja att hjälpa EU-migranterna är just de vänsterextremister som utger sig för att göra detta. Det är uppenbart att aktivisternas primära intresse är att ”protestera mot systemet” och skapa sig en gemenskap i sin lilla samhällsgrupp, mot ”etablissemanget”. Något stöd för EU-migranterna är de emellertid inte.

Floskel #15.

För Stefan Löfven och ”Kålle” har rätt. I längden är de utsträckta kopparna ovärdiga och utgör inte vägen framåt. En stor del av lösningen är naturligtvis politisk och denna regering och den förra har tagit vissa steg i rätt riktning.

Red’s kom:
Det är korrekt att S+MP-regeringen, efter ett stort tryck från den tysta majoriteten, tagit vissa steg. Men tyvärr inte i rätt riktning. Endast bakåt.

EU’s strukturfonder för Rumänien, historiskt unika

De cirka 190 Mkr årligen som privatpersoner ger i Sverige bör ställas emot de 297 miljarder kronor (!) som EU beviljat Rumänien i ett strukturprogram de kommande sju åren.

Red’s kom:
Eller, om vi ska uppge den korrekta summan i bidragen, där svenska medborgare bidragit mest; 471 miljarder kr;
Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får
Klicka här för att gå till ledaren i DT, 2015-08-26
Se även bl a;
Slitna slogans om tiggeriet – en sammanställning


Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt


Att förbjuda tiggeri har inget att göra med förbud av fattigdom!

Susanne Nyström: Gratis bostad i Sverige till alla EU-migranter löser alla problem

Gratis camping till EU-tiggare förbättrar deras säkerhet, hävdar Susanne Nyström

Susanne Nyström: Skattebetalarnas ansvar att finansiera boende för EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *