Registrera mera… EU-migranter (ledare)

Tiggeri och människohandel. Polisen försöker hjälpa utsatta.

I BÖRJAN AV månaden överlämnade Polisen en rapport (Nationell lägesbild: Brottslighet med koppling till tiggeri och utsatta EU-medborgare i Sverige) till inrikesminister Anders Ygeman (S). Där fastslås att de flesta som tigger i Sverige visserligen gör det frivilligt, men att det förekommer inslag av både organiserad brottslighet och människohandel. I vissa fall är det barn och funktionsnedsatta som utnyttjas.

Vänsterextremister försöker avfärda alla misstankar om brott av och mellan EU-migranter som främlingsfientliga myter

Tiggeriet på våra svenska gator och torg har länge varit en infekterad fråga, där många har försökt avfärda varje misstanke om att människor utnyttjas såsom främlingsfientliga myter.

EU-migranter tvingas till stöld, tiggeri och prostitution

Polisens rapport visar att kriminella ligor tvingar utsatta EU-migranter till stöld, tiggeri och prostitution.

Red’s kom:
Detta har dessutom kunnat konstaterats tidigare via media.

Stort mörkertal av naturliga skäl

Men Polisen konstaterar också att mörkertalet sannolikt är stort.

Polisens identifiering av EU-migranter välmotiverad

Mot den bakgrunden är det självklart att Polisen måste göra allt som står i deras makt för att identifiera och hjälpa dem som utnyttjas av kriminella.

Till skillnad från de flesta andra brottsoffer är dessa personer obenägna att anmäla; hot om våld mot familjemedlemmar i hemlandet kan vara en orsak, en annan kan vara att man har dåliga erfarenheter av polisen i det land man kommer ifrån.

Frågeformulär som stöd för den av S+MP-regeringen begärda rapporten

FÖR ATT KUNNA hjälpa tiggare som man kan misstänka far illa, har Polisen tagit fram ett frågestöd som poliser i tjänst kan använda sig av. Frågorna är tänkta att ställas om det ”med hänsyn till omständigheterna är lämpligt”, alltså i samband med ett förhör eller en avhysning. ID-handlingar ska dokumenteras ”om laglig grund föreligger”.

Syftet med frågorna var att försöka utreda hur utbrett människohandel är i gruppen tiggare

Frågorna syftar sedan till att få klarhet i om det finns någon person som har rekryterat den tiggande. Vem betalade resan till Sverige? Måste de betala hyra för platsen de sitter på? Tigger de frivilligt?

Genom att samla information från flera utsatta tiggare kan Polisen förhoppningsvis ringa in kriminella som utnyttjar fattiga människor, men då måste informationen naturligtvis sammanställas.

SR:s vinkel är att polisen registrerar romer

När nu Sveriges Radios Ekoredaktion rapporterar om detta, är vinkeln att Polisen registrerar romska EU-migranter.

SR:s vänsterextremister skapar ett ”romregister”

I det massmediala bruset förvanskas verkligheten och ger sken av ett nytt romregister.

Ett register över tiggare är ett register över tiggare oavsett vilka folkgrupper som ingår

Men att det finns ett register som består av romer, beror på att det är romer som tigger. Om vi i framtiden får se syriska och afghanska tiggare på våra gator, ska även de kunna förekomma i det sammanställda materialet.

Register har tillstånd

Linda Staaf, chef för nationella underrättelsetjänsten, säger till Ekot att Polisen har tillstånd för det upprättade registret samt att man följer polisdatalagen.

Först när det finns något att kritisera kan man kritisera

Skulle det i något avseende visa sig inte stämma, finns anledning att kritisera Polisen.

Vad hade Ekots vänsterextremister för syfte?

MEN FRÅGAN ÄR om Ekots rapportering syftar till att undersöka juridiska teknikaliteter, eller om de försöker antyda att Polisen drivs av antiziganism?

Om det är det senare, är detta ett lågvattenmärke för den vanligtvis mycket seriösa Ekoredaktionen. I så fall har man lånat sig till den sämsta av vänsterretorik, där Polisen alltid är ett verktyg för förtryck. Med den världsbilden kan Polisen aldrig göra rätt, inte ens när de försöker hjälpa fattiga människor som är offer för människohandel.


Red’s kom:
Ovanstående sakliga åsikter kan jämföras med nedanstående typiska vänsterextremistiska och onyanserade synpunkter från Lucas Hermans, Eskilstunakuriren:

Ännu ett ”romregister” – när ska polisen lära sig?

Romska EU-migranter registrerades av polisen”, rapporterade Ekot i Sveriges Radio i går.

Det finns nu en uppenbar risk för att såren efter det ”romregister” som Skånepolisen tidigare höll sig med rivs upp igen.

Red’s kom:
Nej, det finns ingen risk för att vänsterextremisterna ska försöka utnyttja tillfället att haka på vänsterextremister, det är givet!

Den här gången handlar det om information som har samlats in i samband med polisens kartläggning av brottslighet med koppling till tiggeri och utsatta EU-medborgare. Det var i juli som regeringen gav polismyndigheten i uppdrag att granska frågan. I början av december presenterades den färdiga rapporten, som bygger på såväl intervjuer som statistikuppgifter från polisens datasystem.

Om intervjuerna skriver polisen: ”Intervjuer har genomförts med polisanställda i polisregionerna och med ett mindre antal utsatta EU-medborgare.”. Detta låter i sig inte särdeles anmärkningsvärt, men Ekot kunde under gårdagen visa att det i själva verket rör sig om en mycket detaljerad kartläggning av enskilda personer.

Red’s kom:
Jasså, det kunde Ekot?

Om vi istället ska hålla oss till sanningen så kunde My Vingren – en omskriven vänsterextremist – och Alexander Gagliano inte visa någonting alls. Det handlade enbart om spekulationer. Sanna eller ej, vet vi inte, men likväl spekulationer.

Instruktioner har, helt enkelt, skickats ut till poliser över hela landet, där de uppmanats ställa en mängd frågor till utsatta EU-medborgare.

Red’s kom:
Ja, varför har inte detta gjorts tidigare? Och för samtliga EU-migranter, istället för ett litet urval.

De insamlade uppgifterna har därefter lagrats centralt hos polisen och bildat ett ”omfattande register”, enligt Ekot.

Red’s kom:
Nej! My Vingren och Alexander Gagliano har inte kunnat prestera det minsta lilla bevis för något ”omfattande register”. De har bara spekulerat hej vilt.

Förutom frågor relaterade till brottslig verksamhet, som ju polismyndighetens utredningsuppdrag berörde, ingår frågor om bland annat tillgången till telefon, följt av uppmaningen ”notera telefonnummer!”. Vidare uppmanas poliserna att dels ta reda på vilket land, region och ort personen i fråga kommer från samt var personen bor under vistelsen i Sverige och att dels fotografera personens id-handlingar.

Red’s kom:
Det låter som ett absolut minimum av uppgifter för att rapporten ska kunna tillföra något av värde.

Frågeformuläret liknar till sin utformning mest av allt ett regelrätt förhör.

Red’s kom:
Alla undersökningar liknar ”ett regelrätt förhör”. Har Lucas Hermans aldrig i sitt liv svarat på frågor från ett undersökningsinstitut?

Berättigade undringar är: Varför samlar polisen in så mycket kringuppgifter om personerna? Varför behandlas inte datan anonymiserat?

Red’s kom:
Berättigade undringar är istället;
• Varför samlar polisen inte in uppgifter från alla EU-migranter?
• Varför skulle värdet på undersökningen kraftigt reduceras (och t o m göras värdelöst) genom att de utländska tiggarna tillåts vara anonyma?

Vidare kan man ställa sig frågande till om polismyndigheten verkligen är bäst lämpad att genomföra intervjuer med utsatta EU-medborgare.

Red’s kom:
Vem kan bättre genomföra polisiära uppgifter än polisen (där dessutom polisen är den enda grupp i Sverige som EU-migranterna har i alla fall lite respekt för)?

Det gäller att minnas att den romska minoritet som större delen av EU-migranterna tillhör är extremt utsatt i sina hemländer och ofta känner misstro mot rättsväsendet.

Red’s kom:
EU-migranterna är fria att misstro rättsväsendet. På vilket sätt har det med saken att göra?

Dessutom är det ju polisen som ansvarar för att avvisa EU-migranterna i de fall olagliga bosättningar uppkommer.

Red’s kom:
Jaha, och?

Annorlunda uttryckt: Har polisen vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att romerna inte känner sig hotade/skrämda i intervjusituationen?

Red’s kom:
Det kan man spekulera i länge. Oavsett vem som genomfört undersökningen. Men vad skulle det ha för betydelse? EU-migranterna befinner sig i landet på nåder (tack vare fega och handlingsförlamade politiker samt myndigheter) och får nog vackert respektera att de inte alltid kan kringgå ordningsmakten med diverse ursäkter för detta.

Vore det inte rent av bättre om någon annan, exempelvis socialtjänsten, ansvarade för datainsamlingen?

Red’s kom:
Varför det?
Det skulle inte göra undersökningsresultatet bättre på något sätt.

Som en liten upplysning i sammanhanget så har socialtjänsten inte behörighet att begära ID-handlingar.

På Sveriges Radios oerhört viktiga frågor om id-uppgifter, foton på id-kort och uppgifter om etnicitet har följt med hela vägen in i det register som skapats centralt hos polisen kunde Linda Staaf, underrättelsechef på Nationella operativa avdelningen, i går inte svara.

Red’s kom:
Så länge man inte vet något så finns så finns det heller ingen anledning att ropa ”vargen kommer”.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden meddelade samtidigt att den nu ska inleda en granskning om personuppgiftsbehandlingen i projektet är förenlig med polisdatalagen. Ett välkommet besked.

Red’s kom:
Det finns inget som motiverar denna granskning.

Däremot borde det lagstadgas öppenhetskrav på polisen, men det är en separat fråga.Klicka här för att gå till ledaren i JP, 2015-12-16
Se även bl a;
Vad är problemet med att EU-migranter registreras av polisen?

Soraya Post kritiserar polisens register över EU-migranter


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *