Region Östergötland kritiseras för att de följer regelverk om sjukvård för EU-migranter

Ledningen för Region Östergötland ville ha mer enhetliga rutiner och därför har de beslutat om nya riktlinjer som innebär att klinikerna först ska kontakta medicinska rådgivare för att få råd om vilken vård de ska erbjuda EU-migranter som saknar sjukförsäkring. Saknas EU-kort innebär detta att Sverige inte kompenseras för den vård EU-migranter får.

Se: Enbart akut vård för EU-migranter i Östergötland – Nya riktlinjer

Region Östergötlands ledning inför nu hårdare riktlinjer för vård av EU-migranter. I fortsättningen ska de tiggare, som inte har någon sjukförsäkring i sitt hemland, enbart erbjudas akutvård.

Red’s kom:
Region Östergötland införde inte hårdare riktlinjer, bara bättre möjligheter för att följa regelverket som klargör att EU-migranter utan EU-kort saknar rätt till annat än akutvård.

Kritik från Fredrik Sjöstrand (M) och ej namngiven (Per Larsson) politiker inom KD

Men nu ifrågasätts de nya riktlinjerna av flera oppositionspartier i regionen. Det är inte rimligt att EU-migranterna ska ha tillgång till sämre vård än papperslösa, menar oppositionsrådet Fredrik Sjöstrand (M).

Red’s kom:
Om Moderaterna och Kristdemokraterna är okunniga om regelverket, varför tar de inte först reda på vad som gäller?

Man kan diskutera rimligheten i att papperslösa har tillgång till ”bättre vård” än EU-migranter, men oavsett vad som är rimligt eller ej så är det ett faktum att EU-migranter utan EU-kort inte har rätt till något annat än akutvård. En akutvård som dessutom ska betalas av hemlandet, men där Rumänien respektlöst struntar blankt i detta, och inte betalar en krona av det som de är skyldiga Sverige.

Se: Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

– Utgångspunkten bör vara att de är EU-medborgare precis som alla andra som befinner sig i Sverige och borde då ha samma rättigheter, säger Fredrik Sjöstrand (M).

Red’s kom:
Ingen annan EU-medborgare utan EU-kort får gratis vård i Sverige. Varför skulle just romer särbehandlas och stå över regelverken?

Det är ett fritt val om EU-migranterna vill befinna sig i Sverige och vi har alla ett ansvar för våra egna liv.

Nu har Moderaterna och Kristdemokraterna skrivit en interpellation där de bland annat vill ha besked om varför beslutet togs utan några politiska diskussioner. De hänvisar till frågan om vård till papperslösa som debatterades öppet och följdes av en politisk omröstning.

Red’s kom:
Varför ska det finnas en politisk diskussion om regionen ska följa lagen?

– Jag tycker man skickar lite märkliga signaler, ena sekunden är vård till papperslösa jätteviktigt och nästa sekund är vård till EU-migranter inte alls viktigt ur ett politiskt perspektiv.

Red’s kom:
Det handlar inte om vad som är viktigt ur ett politiskt perspektiv. Det handlar bara om att lagen ska följas, där det däremot på övergripande nivå måste föras en diskussion om att skrota Reinfeldts-Hägglunds lag för vård av papperslösa, alternativt omarbeta denna.

Det kraftigt bristfälliga lagtillägg (Lag 2013:407) – dvs Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd – som de avhoppade Fredrik Reinfeldt och Göran Hägglund tog fram är i stort behov av att antingen skrotas eller modifieras.

Enbart förtydligande av regelverk

Christoffer Bernsköld (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden tillbakavisar dock kritiken. Enligt honom har det egentligen inte skett någon förändring utan enbart ett förtydligande av det regelverk som gäller. Han säger också att man följer Socialstyrelsens riktlinjer när det gäller vård av EU-medborgare.

Hemlandet har sjukvårdsansvar

– Jag tycker att det är viktigt att alla EU-medborgare ska behandlas lika och då är det i grunden hemländerna som har sjukvårdsansvar och det är deras ansvar att se till att de har sina sjukförsäkringskort och att de finns i deras sjukförsäkringssystem, säger Christoffer Bernsköld (S).

Red’s kom:
Det är inte utan att det känns lite märkligt att det är Socialdemokraterna som för ett sakligt och sansat resonemang, medan den borgerliga sidan visar på stor okunnighet.

Det visar hur viktigt det är med personval. Man ska inte rösta på ett parti utan på personer. Med val på personnivå kan man få bort okunniga personer som Fredrik Sjöstrand (M) men behålla personer som Christoffer Bernsköld (S), oavsett vilket parti man annars står bakom.


Interpellation
Till ansvarigt regionråd

EU-migranters rätt till hälso- och sjukvård

Måndagen den 9 november kunde vi ta del av ett nyhetsinslag i Sveriges Radio Östergötland med rubriken ”Tuffare för EU-migranter att få vård”. I artikeln går det att läsa att ”Ledningen för Region Östergötland har tagit fram nya riktlinjer som innebär att EU-migranter som inte har en sjukförsäkring från sitt hemland enbart erbjuds den mest akuta vården”. Hälso- och sjukvårdsdirektören är intervjuad.

Den här frågan har, vad vi känner till, inte hanterats i något politiskt forum vilket vi anser hade varit önskvärt i en så principiellt viktig fråga. De nya riktlinjerna för EU-migranter innebär i praktiken att grupper, som inte är bofasta i vårt län, kommer att hanteras olika när de söker vård. För papperslösa och asylsökande finns ett tydligt regelverk kring vilken hälso- och sjukvård de har rätt att få. EU-migranter har, enligt artikeln, endast rätt till ”den mest akuta vården” och en medicinsk rådgivare ska avgöra den rätten i varje enskilt fall.

Med anledning av ovanstående frågar vi ansvarigt regionråd:

– Hur och var har beslut fattats om de nya riktlinjerna?
Mitt svar: Hur och var? Som framgår av artikeln och vad interpellatörerna själva skriver så är det ledningen för region Östergötland som tagit beslutet.

– Anser du att det är rimligt att EU-migranter ska ha sämre tillgång till vård än papperslösa?
Mitt svar: Det är inte relevant vad ansvarigt kommunalråd tycker, för det är lagen som styr.

– Barn som lever som papperslösa i Sverige har rätt till subventionerad fullständig hälso- och sjukvård och regelbunden tandvård på samma sätt som bofasta barn. Vad gäller för EU-migranter under 18 år enligt de nya riktlinjerna?
Mitt svar: Enligt de nya riktlinjerna gäller samma som tidigare och vad lagen säger, dvs EU-migranter utan EU-kort saknar rätt till subventionerad hälso- och sjukvård samt tandvård, annat än i akutfall.

– Vilka rutiner finns inom Region Östergötland för att återkräva sjukvårdskostnader för EU-migranter från deras hemländer?
Mitt svar: Den enda frågan av vikt här. Svaret bör bli; Inga rutiner finns för att återkräva pengar eftersom den rumänska staten struntar blankt i alla ersättningskrav från Sverige, där Sveriges regering inte engagerar sig i frågan på något sätt, vilket gör att det blir som Rumänien vill.

Frågan borde istället formuleras som: Vad avser Region Östergötland göra för att Rumänien ska ta sitt ansvar och kompensera Sverige för sjukvårdskostnader för Rumäniens medborgare?

Linköping den 10 november 2015

Fredrik Sjöstrand (M) Per Larsson (KD)
Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-11-17
Se även bl a;
Skattefinansierad gratis vård för EU-migranter på gång i Jönköping


Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter
Landstinget i Norrbotten har fakturerat en EU-migrant, som födde barn på sjukhuset i Luleå, 32 681 kr. Det är pengar som givetvis aldrig kommer att betalas in, men historien väckte ändå stor uppståndelse i media. Det startades t o m en insamling i Sverige för att betala EU-migrantens vårdkostnader.

NLL klargör vad som gäller för vård av EU-migranter i Sverige

SVT sprider lögner om EU-migranters rätt till subventionerad vård i Sverige

SVTs fejkade faktaruta om EU-migranter

EU-migranter utan EU-kort ska betala all vård med egna medel

Varför anser Socialstyrelsen att EU-migranter ska få fri vård i Sverige?

Unicef vill ge EU-migranter och deras barn särrättigheter i Sverige


Uppsala m fl subventionerar vård till EU-migranter i strid med regelverket

EU-migranter kostar miljontals kronor i vårdkostnader i Örebro län


MP vill att alla EU-migranter ska få gratis vård i Sverige


Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC

Läkare i världen kräver att Sverige ska vaccinera EU-migranter gratis

Sveriges ansvar att ge EU-migranter gratis vård enligt Läkare i världen


Gravida tiggare skapar problem i Karlskrona


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *