Regeringen vill genomföra moderaternas förslag om EU-migranter

Det ska bli lättare att avhysa tiggare som olagligen bosatt sig på mark de inte har rätt att bo på. Det är ett av förslagen i regeringens åtgärdspaket för utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige.

På en pressträff – som hölls under rubriken ”Att bekämpa utsatthet och tiggeri – ingen ska behöva tigga” – presenterade tre ministrar åtgärder för att stoppa tiggeriet i Sverige: barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S), justitieminister och migrationsminister Morgan Johansson (S) och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).
– Vi vill bekämpa deras utsatthet och tiggeriet som sådant, säger Åsa Regnér.

Red’s kom:
Hur kom plötsligt Alice Bah Kuhnke in i sammanhanget? Var det bara för att det skulle finnas en representant från Miljöpartiet med?

Justitieminister Morgan Johansson (S) vill inte förbjuda tiggeri.
– Vi ska inte införa något slags lösdriverilagstiftning, säger han.
– Men det finns tre inslag vi inte kan acceptera:
• Om de människor som tigger utnyttjas och exploateras av starkare, mäktigare, överordnade personer,
• om det växer upp hundratals spontana bosättningar på allmän, privat eller kommunal mark, och
• trakasserier och våld mot de människor som ber om pengar.

– Det är i dag inte förbjudet att tjäna pengar på någon annans tiggande – där finns en lucka i lagstiftningen.
Regeringen ska tillsätta en utredning för att få svar på om det går att införa en lagstiftning motsvarande den som förbjuder för koppleri.
Morgan Johansson säger att organiserat tiggeri ska kriminaliseras, i fall där någon utnyttjas.

Justitieministern gav två exempel.
– Det kan vara någon som tar procent genom att placera en annan person i ett visst gathörn.
– Det kan också vara att man utnyttjar någons skuldsättning, t ex genom att man organiserar resan till Sverige och sen kräver tillbaka mer än självkostnaden.

Nu ger regeringen tilläggsdirektiv till en utredning om människohandel. Uppdraget är att komma med förslag till lagskärpning
– Det ska vara tillåtet att be om pengar om du är fattig. Men inte att utnyttja andra människors fattigdom och tiggande, säger Morgan Johansson.

Red’s kom:
Med ett förbud att tigga så är det fortfarande fullt tillåtet att be om pengar. Ett tiggeriförbud handlar enbart om att styra upp sättet som man ber om pengar på. Morgan Johansson försöker lura medborgarna med samma floskler som så många andra politiker.

Lättare att avhysa EU-migranter som ockuperar privat/kommunal mark

En annan föreslagen lagändring är att det ska bli enklare att avhysa personer som bosatt sig olagligt på privat eller kommunal mark.
– Det handlar om mark som allmänheten inte har tillträde till. Där är lagstiftningen mer komplicerad.
Markägaren måste begära in namn på dem som bosatt sig där, sedan gå till Kronofogden och betala 600 kronor per person som man vill få avhyst, säger Morgan Johansson.

Red’s kom:
Här skriver DN faktiskt rätt. Det är inte, som andra media skrivit, ett krav att markägaren identifierar varje individ som bor i lägret, utan det är något markägaren ber polisen (som är skyldig att göra detta) att ombesörja.

Däremot missar DN problemet med att avhysningsbeslutet kan överklagas i domstol vilket gör – med dagens ej fungerande rättssystem – att avhysningen kan dras ut på under kanske ett helt år (eller längre). Det är detta som primärt måste lösas.

– Vi vill att det ska bli lika enkelt att avhysa från privat mark som offentlig, säger Morgan Johansson.

300 illegala bosättningar av EU-migranter i Sverige

Det finns i dag cirka 300 sådana bosättningar i Sverige, enligt Morgan Johansson.

Får avhysningar färre att tigga?

På frågan om hur avhysningar får färre att tigga svarar Morgan Johansson att avhysningarna i sig inte får färre att tigga.
– Vi kan inte ha en ordning i Sverige där vi inte kan komma åt hundratals bosättningar.

Red’s kom:
Korkad fråga. Helt uppenbart från en vänsterextremist bland journalisterna.

Ansvaret för EU-migranterna är hemlandets, upprepar Åsa Regnér

Ansvaret för de tiggande EU-medborgarna ligger ytterst hos ursprungsländerna, däribland Rumänien och Bulgarien, enligt barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S). Sverige ska därför inleda ett samarbete med Rumänien för att tillsammans bekämpa tiggeriet.

Red’s kom:
Som alla kallt kan konstatera, och som jag tagit upp många gånger tidigare här, har det påstådda framtida samarbetet med ett av de länder som tiggarna kommer från inget att göra med strömmen av tiggande EU-migranter till Sverige.

Lagförslag dröjer ca 9 månader

En särskild utredare ska ge konkreta lagförslag nästa vår.

Red’s kom:
Här går det minsann inte undan i två enkla frågor där förslag skulle kunna ges inom tre veckor om viljan bara hade funnits.

Enligt Morgan Johansson är regeringens förslag ”snarlika” de åtgärdsförslag Moderaterna gav för två månader sedan .
– Skillnaden är att vi nu levererar, säger Morgan Johansson.

Red’s kom:
Det är ingen leverans att göra exakt samma sak som Moderaterna, två månader efter att Moderaterna gett samma förslag.

Alla journalister som skrivit om detta har missat följande;
Det som S+MP-regeringen kallar för åtgärdspaket består av tre punkter, varav två av dessa punkter är identiska med Moderaternas förslag.
Den tredje punkten i ”paketet”; ”trakasserier och våld mot de människor som ber om pengar” finns bara med som punkt för att lura lättlurade (vilket tydligen inbegriper alla journalister) att förslagen inte är identiska med Moderaternas förslag.
Det ska dock noteras att inget åtgärdsförslag ges för denna punkt.

Organisering av tiggeri inte samma som tiggeri

Beatrice Ask (M), ordförande i justitieutskottet och Moderaternas partisekreterare, Tomas Tobé, föreslog i slutet på april att ”organiserande av tiggeri förbjuds”. Åtta av justiteutskottets ledamöter har dock sagt bestämt nej till ett förbud mot tiggeri.

Red’s kom:
Här blandas två helt olika frågor ihop. Ask & Tobé föreslog att organiserat tiggeri skulle förbjudas. De 8 ledamöterna svarade – utan varken någon föregående utredning eller specificering av förslag (vilket visar på en sällsynt inkompetens bland ledamöterna) – allmänt på en fråga om totalförbud av tiggeri.

Moderaterna startade en debatt om organiserat tiggeri

Efter att Moderaterna presenterade sitt förslag om att stoppa det organiserade tiggeriet blossade en debatt upp om hur pass, eller om överhuvudtaget, tiggare utnyttjas för pengars skull eller exploateras ekonomiskt.

Morgan Johansson hänvisar för din del till den nationella samordnarens erfarenheter, men kan inte säga hur i hur stor omfattning utnyttjandet sker.

Red’s kom:
Återigen används Martin Valfridssson för sitt syfte, dvs för att glida undan frågor.
Den nationella samordnaren vet av naturliga skäl inte mer än jag i hur stor omfattning utnyttjandet sker. Vi vet bara med säkerhet att det förekommer.

– Samordnaren har åkt runt i Sverige och träffat många företrädare, både kommuner, polis och representanterna själva. När han begär en översyn av lagstiftningen och säger att det här förekommer så utgår jag från att det är det han faktiskt har sett, säger Johansson.

Red’s kom:
Det är inget Martin Valfridsson kommit fram till genom sina resor i Sverige. Det har vi alla kunnat läsa oss till i media.

S+MP-regeringen kopierar förslaget från Ask & Tobé

Moderaternas Beatrice Ask, ordförande i justitieutskottet, välkomnar regeringens förslag – även om hon anser att de överlag är en direkt kopia på hennes egna förslag.
– Det är ju ett sent uppvaknande men jag tycker att det är bra att man lägger fram två av de förslag som Moderaterna har lagt fram tidigare, säger Beatrice Ask.

Red’s kom:
Ja, ingen kan förneka att S+MP-regeringen kopierat moderaternas förslag, men tyvärr är det en halvmesyr som bara rättar till en liten del av de problem som EU-migranterna orsakar.

Moderaterna kommer att stödja moderaternas förslag

Betyder det att förslagen kommer få stöd av er i riksdagen, när de presenteras i en proposition?
– Det återstår att se hur en sådan proposition ser ut, men ja, vi har den uppfattningen. Sedan finns det mer att göra men det återstår att se hur direktiven till utredningen ser ut.

Red’s kom:
Det är bra att Beatrice Ask inser att det finns mer att göra. Det finns mycket mer, frågan är vad Beatrice Ask tänker på?

T ex vågar ingen ta upp känsliga frågor som skolgång för EU-migranters barn, vård av EU-migranter som kommer till Sverige för att dra nytta av välfärdssystemet, brottslighet som är en konsekvens av strömmen av fattiga till Sverige, problemen med EU-migranternas nedskräpning, faran med EU-migranternas oförsäkrade fordon/målvaktsbilar och husvagnar, etc, etc.

Övriga synpunkter

Aftonbladet skriver:
EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C) kommenterar regeringens paket;
– Det här är en fråga som måste lösas på EU-nivå och Centerpartiet har presenterat tydliga förslag om hur man kan hjälpa på plats i Rumänien genom att ändra socialfonderna, det är olyckligt att regeringen inte verkar intresserade av att se över regelverket utan litar på Rumäniens goda vilja.

Red’s kom:
Centern har aldrig presenterat några tydliga förslag när det gäller EU-migranter. Efter S+MP-regeringen så är det Centerpartiet som hållit lägst profil.

Roger Haddad (FP), rättspolitisk talesperson kommenterar förslagen;
– Den stora utmaningen är att polisen inte har resurser att prioritera personer som utnyttjar tiggare, det krävs oerhörda resurser för utredning, spaning och tolkning men också systematiskt samarbete med andra länders polismyndigheter – detta verkar regeringen inte ha värderat i sina uttalanden överhuvudtaget.

Red’s kom:
Det är riktigt. Sverige kan inte lägga orimliga reurser på denna brottslighet som exporterats till Sverige från främst Rumänien ochj Bulgarien, speciellt med tanke på hur få övriga brott som utreds och klaras upp av polisen.Klicka här för att gå till artikeln i DN, 2015-06-24
Se även bl a;
Migrationsministern kritiseras för att han klargjort hemlandets ansvar för barnens skolgång

Översyn av ordningslagen för penninginsamling och avhysning, Beatrice Ask & Tomas Tobé (M)

Åsa Regnér glider undan alla frågor från Moderaterna om EU-migranter

Lag kan skärpas mot utnyttjande av tiggare, EU-migranters bosättningar och skola

Hemligt avtal mellan Rumänien och Sverige klart – Inte om romer!

Martin Valfridsson saknar argument för att inte förbjuda tiggeri


Anders Lindberg kritiserar förenklad avhysning av EU-migranter som symbolpolitik


SD’s och Moderaternas förslag blev ok när regeringen föreslår samma sak


Varför provocerar EU-migranter?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *