Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?

Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister, meddelar (som av en ”tillfällighet” på romernas ”internationella dag”, av vissa kallad ”nationaldag”) att alla inte behandlas lika i Sverige och därför satsar regeringen 52 miljoner kronor på att inkludera romerna i samhället.

Men vad betyder detta? Vilka romer åsyftas? EU-migranter? Eller de 50.000 – 100.000 oidentifierade romer (ingen vet vilka de är eller hur många de är) som är bosatta i Sverige?

På vilket sätt behandlas inte romerna i Sverige likadant som andra?

Vad ska dessa 52 miljoner kronor (en piss i mississippi) användas till som Sverige betalar ovanpå bl a de pengar;
• som Sverige betalat till EU (mest av alla EU-länder) för att stödja Rumänien, 34 miljarder kr, samt
• som Sverige betalat till hjälporganisationer i Sverige och i andra länder till stöd för romerna, samt
• som svenska skattebetalare betalat med skattemedel där kommunerna använt välgörenhetsorganisationer som bulvaner, samt
• som Sverige betalat direkt för romska tiggare i Sverige i nödhjälp och för en stor mängd kortsiktiga åtgärder som bara låst fast romerna i sin nöd och försvårat möjligheterna att förbättra situationen för romerna?

Betänk här att Sverige, ovanpå allt annat, planerar att lägga nästan 90 miljoner kronor enbart på att informera upp till 700 romer hur de bättre ska kunna dra nytta av välfärden i Sverige. Men för en avsevärt mer omfattande åtgärd – ”romers inkludering i samhället” – avsätts bara nästan halva denna summa.

Dessa 52 miljoner kronor är uppenbart inte till för att lösa något av problemen med tiggarresorna till Sverige, där S+MP-regeringen inte vill ta i denna fråga med tång. Med Stefan Löfven i spetsen skjuter regeringen envist ifrån sig allt ansvar för de problem EU-migranterna leder till för Sverige.

De 52 miljoner kronorna är bara till för att det ska se ut som att regeringen gör det enda politiskt korrekta, det är en dimridå på skattebetalarnas bekostnad, men låter någon sig luras så lätt? Kommer media i vanlig ordning tiga stilla och inte kritisera regeringens uppenbara bluff?

Alla kommer inte att behandlas lika i Sverige ens om regeringen skulle lägga 100 miljarder kronor på detta. Så vad är det regeringen vill?

Alice Bah Kuhnke skriver;
Stefan Löfven har i sin regeringsförklaring varit väldigt tydlig med att antiziganism, antisemitism, islamofobi och afrofobi inte ska ha plats i vårt samhälle. Det är första gången begreppet ”antiziganism” och därmed romernas situation i Sverige nämns i en regeringsförklaring.

Red’s kom:
Jaha, men fortfarande finns det ingen som kan berätta;
• Vad innebär antiziganism?
• Vilka drabbas av antiziganism i Sverige?
• Vilka personer är det som definierats som antiziganistiska i Sverige?
• Hur visar sig denna påstådda antiziganism i Sverige?
Utan svar på en enda fråga om den påstådda antiziganismen i Sverige, som vetenskapliga belägg saknas för, vad spelar det för roll om ordet används i en regeringsförklaring?

”Det är första gången begreppet ”antiziganism” och därmed romernas situation i Sverige?” hävdar Alice Bah Kuhnke. Vilka belägg finns det för att antziganism är liktydigt med romernas situation i Sverige?

Alice Bah Kuhnke fortsätter;
Strategi har funnits i tre år och håller just nu på att realiseras runt om i landet. Trots den korta tiden har den redan visat sig ha positiva effekter på hur romer ges möjligheter att vara en del i samhället.

Red’s kom:
En strategi har funnits i 3 år? Strategi för exakt vad och vilka? Denna påstådda strategi är i så fall okänd för befolkningen såväl som genomgående omärkbar.
Strategin håller på att realiseras runt om i landet? Var? Hur? När?
Positiva effekter? Vilka effekter? För vilka romer?

Sedan berättar Alice Bah Kuhnke så luddigt som möjligt om den påstådda ”strategin”;
Utbildning och anställning av så kallade ”brobyggare” med romsk språk- och kulturkompetens inom förskola/skola, hälsa och social omsorg och Arbetsförmedling, Skolverket och Socialstyrelsen har varit framgångsrik i den pilotverksamhet som nu pågår på lokal nivå.

Red’s kom:
Framgångsrik på vilket sätt för vilka romer var?

Alice Bah Kuhnke fortsätter;
En viktig del i det fortsatta arbetet kommer vara uppföljningen av pilotverksamheten för romsk inkludering som genomförts i fem kommuner. Då kan vi se vilka delar av arbetet med att bygga upp strukturer och utveckla metoder som bör fördjupas och spridas till andra kommuner. Samråd med företrädare för romska minoriteten ska också fortsätta.

Red’s kom:
Här motsäger Alice Bah Kuhnke sig själv. De precis innan påstådda ”positiva effekterna” är alltså okända, men det ska undersökas om det finns några dylika.
Vilka kommuner? Vilka romer?

Alice Bah Khunke avslutar med;
Det sätt som vi behandlat och bemött människor med rötterna i romsk kultur och bakgrund är ett mycket mörkt stycke i berättelsen om vårt land och vår utveckling. Dessvärre är denna del inte färdigskriven utan pågår i detta nu.

Red’s kom:
Men snälla, vad åsyftas? Vad exakt är det som pågår ”i detta nu”?

Jag undrar om jag någonsin i historien läst något flummigare och meningslösare än det Alice Bah Kuhnke skrivit här.

Är det rätt att regeringen försöker föra medborgarna bakom ljuset på detta sätt?Klicka här för att gå till artikeln i Metro, 2015-04-08Det ska i efterskott noteras att media lät Alice Bah Kuhnkes flum passera utan ett ords kritik. Inte en enda redaktör i media vågade rakryggat ifrågasätta eller kritisera Kuhnkes populistiska propaganda.

Se även bl a;
Soraya Post (Fi) arbetar inte för Sverige i EU och konkreta förslag saknas


Europaparlamentariker Cecilia Wikström om EU-migranter

Anna König Jerlmyr kräver att regeringen ska sluta ducka i frågan om tiggeriet

Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

KDU efterlyser starkare åtgärder mot EU-migranternas olagliga bosättningar

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med arg Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Bör Feministiskt Initiativ förbjudas?

EU-migrant misshandlad i Malmö av fega råttor! – Utnyttjas sedan av Feministiskt Initiativ

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Utestäng Rumänien från EU’s fria rörlighet, anser en moderat kommunpolitiker i Haninge

Hjärta till hjärtas lösningar på Sveriges runt 5.000 EU-migranter

En svensk EU-parlamentarikers vaga förslag på hur problemen med EU-migranter ska lösas

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Varför inte förbjuda tiggeri?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Politiker i Finland vill registrera tiggare

I Finland irriterar sig hälften på tiggare

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri

Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Hjälp till EU-migranter lockar fler tiggare, enligt Moderaterna i Haninge

Rykten om mer stöd och natthärbärge lockar EU-migranter till Uppsala

Romer otacksamma för hjälp i Gnosjö – kräver mer

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag – Skola till romska barn

Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter

EU-migranter – Ge pengar till tiggare eller inte?

Ge inte tiggarna pengar – vädjar en rom som är ansvarig för romska frågor

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige – Göteborg experimentstad

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar!

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

3 reaktioner till “Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?”

 1. En fobi, vilken det än må handla om, är inget någon kan bestämma inte får finnas eftersom detta är en högst personlig uppfattning av gällande ämne. Det handlar om ”en orationell rädsla” och så vitt JAG vet har ingen ÄN lyckats lagstifta eller straffa bort känslor, oavsett hur orationella de än må vara!

  Red’s kom:
  Det kan jag hålla med om. Det är makthavarnas/politikernas agerande eller brist på agerande som är avgörande. Om dessa makthavare/politiker inte fungerar och inte kan ge rationella svar skapar detta en obehaglig stämning i samhället.

 2. Kan iaf svara på vilka kommuner som har anställt dessa brobyggare;
  Luleå, Linköping, Helsingborg, Göteborg och nu senast Eskilstuna.

 3. Även Uppsala söker brobyggare, som specifikt är rumän, och företrädesvis talar romska (romani, som det ofta kallas trots att det avviker från hur ord översätts till svenska).

  Notera hur andra folkgrupper diskrimineras av S+MP-regeringen. Satsningen med brobyggare är specifikt riktad mot romer. Inget annat folkslag, av de 120 miljoner fattiga i EU, får dessa förmåner!

  Allt romerna behövde göra för att särbehandlas i Sverige var att skicka ut några spejare som illegalt ockuperade mark, stod ut som reklampelare framför varje livsmedelsbutik/köpcentra – varierande provocerande -, och ställde krav på Sverige att överta Rumäniens ansvar för dem.

  Via Stadsmissionen.
  Så här ser jobbannonsen ut:

  Brobyggare/assistent
  Uppsala Stadsmission / Administratörsjobb / Uppsala
  2015-04-18

  Uppsala Stadsmission söker medarbetare till projekt i Uppsala.

  Målet med projektet är att erbjuda ett Dagcenter – som ska vara öppet för EU-migranter som tillfälligt vistas i Uppsala för att söka sin försörjning.

  I första hand ska centret vara anpassat för Romer från Rumänien då det är denna grupp av EU-migranter som är störst i Uppsala. Verksamheten ska dock vara öppen för alla EU-migranter samt tredjelandsmedborgare, dvs. personer som är medborgare i andra länder men som har permanent uppehållstillstånd från något EU-land.

  Dina arbetsuppgifter
  Du ska arbeta på dagcentret med de besökandes basbehov som tvätt av kläder, mat mm. Du kommer även vara aktiv i uppsökande verksamhet och i nätverkskontakter, som att ge stöd i kontakter med sjukvård eller andra myndigheter. Du kommer vara delaktig i kartläggning av deltagarnas behov samt i vägledning och individuellt stöd och i gruppaktiviteter. Information, på rätt nivå, om såväl rättigheter som skyldigheter, i det svenska samhället och inom EU, blir en viktig arbetsuppgift. Vi kommer verka för att försöka omvandla tiggeri till annan sysselsättning.

  Du kommer att arbeta tillsammans med föreståndare/arbetsledare samt övriga medarbetare både anställda och volontärer.

  Kvalifikationer
  Vi söker dig med eftergymnasial utbildning som bedöms relevant för tjänsten. Du ska förutom svenska kunna tala och skriva rumänska eller romani samt gärna något annat europeiskt språk som spanska, italienska, engelska. Ha god kännedom och erfarenhet av det svenska samhället. Erfarenheter av andra kulturer.

  Dina personliga egenskaper
  Du är flexibel, lyhörd, relationsskapande och en inspirerande kommunikatör. Du är stabil, självgående och engagerad. Du har lätt för att samarbeta och arbetar lösningsfokuserat. I ditt engagemang är du modig och orädd för konflikter eftersom ditt mål är att lösa dem så att deltagarna och verksamheten skall utvecklas. Det som gör dig till en bra medarbetare är ditt förhållningssätt till dina medmänniskor.

  Varaktighet/arbetstid
  Tidsbegränsad anställning, 5h/5dagar i veckan. Snarast möjligt t om 16 oktober 2015. Beroende på finansiering och om behov finns planeras projektet att därefter fortsätta.

  Varaktighet, arbetstid
  Visstidsanställning 3 – 6 månader
  Deltid
  Brobyggare/assistent

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *