Rättelse av SDS artikel om laglighetsprövning av Lunds kommuns beslut om EU-migranter

SDS skriver idag om det överklagande som Ted Ekeroth gjort av socialnämndens beslut att inrätta gratiscamping för EU-migranter i Lund.

Rubriken till artikeln i SDS är ”Domstol stoppar inte camping för EU-migranter”.

Vad det handlar om är alltså att domstolen av omotiverad anledning inte beviljat begäran om inihibition, dvs att socialnämndens beslut inte tillåts att påbörjas.

Däremot kommer naturligtvis Förvaltningsrättens beslut i denna del att överklagas till Kammarrätten, som i sin tur kan ta beslut om inhibition.

Oavsett beslut om inhibition kan Förvaltningsrätten (alt. Kammarrätten) komma fram till att socialförvaltningens utredning är korrekt och att socialnämndens gratiscamping ej tagits i korrekt ordning och därför är olaglig.

SDS skriver;
Sverigedemokraternas Ted Ekeroth ville att beslutet om en campingplats för EU-migranter i Lund skulle upphävas omedelbart. Så blir det inte – förvaltningsrätten avslår hans yrkande.
I förra veckan tog socialnämnden beslut om att införa gratis husvagnsboende för EU-migranter på Källby camping. Från 1 november till den sista januari ska det finnas plats för tolv vagnar på platsen.

Men borgerliga politiker protesterade mot beslutet, liksom Sverigedemokraternas Ted Ekeroth – som menade att ärendet borde ha tagits upp i kommunfullmäktige.

Därför vände sig Ted Ekeroth till förvaltningsrätten med ett krav på att socialnämndens beslut skulle upphävas omgående.

Men domstolen avslår hans yrkande. Förvaltningsrätten skriver bland annat att ett upphävande bara kan komma i fråga om ”starka skäl talar för att beslutet är olagligt”.

Red’s kom:
Men som sagt utan motivering.

Domstolen bedömer att så inte är fallet när det gäller om Källby camping.

Förvaltningsrätten kommer att fatta ett slutligt beslut om campingen i ett senare skede, men att omedelbart upphäva socialnämndens beslut är inte längre aktuellt.

Red’s kom:
Det är alltså inte aktuellt med inhibition enligt Förvaltningsrättens beslut, men kan bli – och bör bli – aktuellt genom Kammarrättens beslut framöver.

Man kan bara hoppas att det finns fler vakna människor i Lund som skickar in en begäran om laglighetsprövning och inhibition.

Se: Begäran om Laglighetsprövning av kommunalt beslut, EU-migranter – mallKlicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-10-20
Se även bl a;
Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *