Rapport om EU-migranter: Cyniskt och stor besvikelse, menar Sofia Mirjamsdotter

Sofia Mirjamsdotter skriver ofta om EU-migranter i sina ledare. Hennes okunnighet inom detta område är frapperande. Om man tillåts skriva ledare i media så tycker man att denna person måste besitta i alla fall någon lite kunskap:

På måndagen presenterades slutbetänkandet från regeringens nationelle samordnare för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson.

Valfridsson betonar att otillåtna boplatser inte ska accepteras, och han hävdar att det är en dålig idé att ge pengar till tiggare. Han avråder också kommuner från att hänvisa de utsatta EU-medborgarna till särskilda platser, så som gjorts i Sundsvall. Detta för att det på sikt skulle skapa permanenta kåkstäder, alltså en form av boende som vi sedan länge i princip lyckats utrota i Sverige och inte heller vill ha tillbaka.

Inga lagförslag, men en rekommendation om att ge Länsstyrelserna samordningsansvar för tiggande EU-medborgare som befinner sig i Sverige.
I övrigt sida upp och sida ner med resonemang kring rådande lagstiftning och försök att förstå hur den ska tolkas i de nya situationer som uppstår i många svenska kommuner när den skriande fattigdomen från Europas fattigaste länder kommer hit.

Signaler till EU-migranter att Sverige inte är lösningen för dem

Ingenting av detta är nytt, han har framfört precis de här synpunkterna vid tidigare tillfällen, och signalerna är desamma nu som då. Det handlar om att minska antalet tiggare i våra gathörn, och få dem att återvända hem.

Red’s kom:
Vad är fel i att minska antalet EU-migranter som belastar det svenska samhället?
Vad är fel i att EU-migranterna återvänder till sitt hemland?

Varför ska vi inte ge pengar direkt till EU-migranter?

Svenskarna uppmanas att sluta ge pengar till tiggare och i stället skänka dem till organisationer som arbetar med långsiktigt stöd i deras hemländer.

Pengar direkt till EU-migranter stjälper snarare än hjälper

Förutom att Valfridsson har fel i sak när han hävdar att det stjälper snarare än hjälper att ge enskilda personer direkta bidrag i form av några slantar i en mugg…

Red’s kom:
Nu handlar det inte om ”enskilda personer” utan om andra länders medborgare – EU-migranter/romer.
Även om man bortser från de negativa effekterna för Sverige – men varför ska man det? – så är det givet att pengar i muggen snarare stjälper än hjälper. Det finns många sakliga och konkreta argument för detta.

Är pengar i muggen det effektivaste sättet att lyfta EU-migranter ur fattigdom?

… – det finns många berättelser om motsatsen, att direkta bidrag är det effektivaste sättet att lyfta människor ur den värsta fattigdomen – …

Red’s kom:
Nej, det finns en handfull utsagor från vänsterextremister om motsatsen, men det förändrar inte verkligheten.

Om man är så extremt okunnig att man tror att pengar i muggen är det ”effektivaste sättet” att lyfta EU-migranter ur sin fattigdom så blir det omöjligt att ens föra en diskussion i frågan eftersom dessa personer är extremt okunniga och befinner sig alltför långt ifrån verkligheten för att kunna förstå vad det handlar om.

EU-migranter gör oss avtrubbade och mindre villiga att hjälpa andra

… är det också en farlig uppmaning om den skulle efterlevas. Detta för att det på sikt kan påverka enskilda personers vilja att hjälpa andra. På sikt kan det göra allt fler av oss cyniska och få oss att börja blunda för omedelbar nöd mitt framför våra ögon.

Red’s kom:
Det är så fel som något kan bli.

Om det är något som påverkar vår vilja negativt att hjälpa andra så är det den ström av tiggare som kommer till Sverige för att dra nytta av välfärden och bryta mot lagen på en rad olika sätt.

Spelar det inte någon roll om man understödjer brottslig verksamhet?

Det kan vara så att slantarna jag skänker går till en kriminell liga, även om det inte är det vanliga.

Red’s kom.
Hur vanligt det är vet ingen, men vad vi vet med säkerhet är att omkostnaderna för att leva i det avsevärt dyrare Sverige än i hemlandet (om inte Sverige står för hela försörjningen och resorna) tar bort en stor del av förtjänsten istället för att pengarna gått till en välgörenhetsorganisation som förvaltat pengarna bättre än vad EU-migranterna förmår.

Spelar det inte någon roll om pengar går till fel personer?

Det kan vara så att den personen som får just mina slantar inte är den med de största behoven.

Red’s kom:
Det är ännu ett av de många skälen för att inte ge pengar till EU-migranter. Det inte bara ”kan” vara så att pengarna inte går till dem med de största behoven, vi vet att det inte är så. Inte bara för att kriminella organisationer tar sin del av kakan utan även för att de med de största behoven inte kommer till Sverige.

Det saknar betydelse eftersom jag hellre ger lite för mycket och åt fel människa än att aldrig någonsin ge och därmed bli en av dem som alltid skyller på någon annan och tror att problem löser sig någon annanstans.

Red’s kom:
Här säger Sofia Mirjamsdotter att hon inte bryr sig om hon understödjer brottslig verksamhet och att hon inte bryr sig om de människor som är fattigast och mest utsatta.

När vi som medmänniskor slutar se andra i nöd är vi som mänsklighet illa ute. Det får inte hända, helt enkelt.

Red’s kom:
Sofia Mirjamsdotter ser alltså bara det som finns rakt framför henne (utan att veta vad hon ser). De som är mest i nöd bryr hon sig inte det minsta om. Vi som mänsklighet är illa ute om vi resonerar som Sofia Mirjamsdotter.

Är det en fråga om ifall vi har råd att bli lurade?

Men det saknar faktiskt betydelse, eftersom jag har råd att bli lurad.

Red’s kom:
Det handlar inte om ifall man har råd att bli lurad!

• Saknar det betydelse att du bidrar till kriminella organisationer?

• Saknar det betydelse att de med störst behov får minst hjälp?

Vilka motsättningar finns mellan att ge pengar i muggen och att ge hjälp i hemlandet?

Dessutom finns det ingen motsättning mellan att ge akut hjälp direkt till enskilda och parallellt arbeta för bättre förhållanden på lång sikt, i hemländerna.

Red’s kom:
Självklart finns det en motsättning, en extremt stor sådan!

Bara för att nämna några av väldigt många fler exempel, genom att ge pengar till EU-migranter;
• kommer de att fortsätta komma till Sverige och belasta samhället med dess välfärd.
• riskerar de att hamna utanför hjälpen som ges i hemlandet.
• undanhålls deras barn från skolgång i hemlandet.
• minskar möjligheterna för dem att integreras i hemlandet.
• minskar möjligheterna till de två enda saker som har förutsättningar att förbättra deras situation; utbildning och yrkeserfarenhet.
• resurser som skulle kunnat göra nytta används bara för att upprätthålla fattigdom och bidragsberoende bland EU-migranterna.

Mycket mer skulle säkert kunna läggas till här, men ovanstående skäl torde vara långt mer än vad som behövs för att den mest oinitierade ska förstå att pengar i muggen har många och omfattande negativa konsekvenser.

Gäller EU:s fria rörlighet även för EU-migranter?

Faktum är att den fria rörligheten i EU gäller även den som är fattig. Detta understryker Valfridsson.

Red’s kom:
Den fria rörligheten fungerar inte. Man kan inte ha ett regelverk som saknar kontrollfunktioner.
Regelverk utan kontroll har en tendens att bara leda till att regelverket missbrukas, så som specifikt EU-migranter gör.

Den fria rörligheten – som avser rörlighet mellan EU-länder för arbete – gäller faktiskt inte EU-migranter som saknar försörjningsförmåga i Sverige.

Att Martin Valfridsson säger att den fria rörligheten även gäller fattiga, är bara för att försöka blidka vänsterextremisterna något (till ingen nytta).

Det är sorgligt att utredningar inte görs av oberoende och inom området kunniga personer utan av politiskt styrda personer. Det gör att resultatet saknar förutsättningar att bli rättvisande och meningsfullt.

Vilka förslag från Martin Valfridsson försämrar EU-migranternas situation?

Samtidigt föreslår han en rad åtgärder som kraftigt kommer att försämra dessa redan utsatta människors situation.

Red’s kom:
I de veka och intetsägande förslag som Martin Valfridsson, S+MP-regeringens förlängda arm, gett så finns det inte ett enda förslag som försämrar situationen för EU-migranter.

Är det ”ruskigt inhumant” att inte förse alla EU-migranter med gratis boende i Sverige?

Självklart ska de inte få bosätta sig på privat mark eller i parker. Men att avhysa dem utan att erbjuda alternativa boplatser är ruskigt inhumant.

Red’s kom:
Sverige är inte världens socialbyrå och kan inte erbjuda all världens medborgare ett socialt skyddsnät.

Dessutom betalar redan Sveriges medborgare mest i hela världen för att förbättra situationen för EU-migranterna. Varför tycker alla vänsterextremister att de som betalar mest ska betala ännu mer, istället för att kritisera dem som inget gör?

Varför ska EU-migranter stå över svensk lag?

Det är naturligtvis inte önskvärt att människor i Sverige bor under sådana förhållanden som de i husvagnslägret i hamnen, men alternativet är faktiskt ännu sämre. Nämligen det att fortsätta jaga bort människor varifrån de än befinner sig, människor som inte har egna möjligheter att lösa sin situation på annat sätt.

Red’s kom:
Varför tycker Sofia Mirjamsdotter att EU-migranter ska stå över lagen i Sverige?

Självklart finns det många sätt för EU-migranter – precis som för alla andra – att lösa sin situation. T ex kan man skaffa sig en utbildning eller yrkeserfarenhet. Inte minst kan man avhålla sig från att skaffa ett stort antal barn som man saknar försörjningsförmåga för.

Är det antiziganism att EU-migranter måste följa lagen precis som alla andra?

Människor som nekas vad de flesta i Sverige anser vara självklara rättigheter. Det luktar femtiotal och antiziganism lång väg.

Red’s kom:
Är det en självklar rättighet för alla utländska medborgare att ockupera svensk mark och bosätta sig var man vill, skräpa ner hur man vill och bryta mot lagar och regelverk?

Antiziganism i hemlandet löses inte i Sverige

Så länge situationen i Rumänien och Bulgarien är som den är, med utbredd antiziganism även från myndighetshåll, …

Red’s kom:
I det fall antiziganism råder i Rumänien och Bulgarien så står det klart att antiziganismen där inte löses här i Sverige. Tvärtom! Genom att försörja EU-migranter i Sverige upprätthåller man i så fall denna antiziganism.

Avhumaniseras EU-migranter om de inte försörjs av svenska skattebetalare?

… så länge de som lyckas ta sig hit till Sverige faktiskt förbättrar sin situation om än bara tillfälligt i väntan på bättre tider, bör vi inte bidra till att ytterligare avhumanisera dem.

Red’s kom:
De mest utsatta tar sig inte till Sverige.
Sverige förbättrar inte EU-migranternas situation, inte ens tillfälligt. Tvärtom.
Att med diverse försörjning locka EU-migranter till Sverige avhumaniserar EU-migranterna.

Inga klarlägganden eller konkreta och verkningsfulla åtgärder i Valfridssons rapport

Ändå är det precis det som Martin Valfridsson föreslår i sin utredning. Jag var hoppfull till en början, då Valfridsson gav intryck av att vara mycket ödmjuk inför situationen och realistisk vad gäller de problem som uppstår i samband med dessa utsatta EU-medborgare. Med resultatet i handen är jag bara besviken.

Red’s kom:
Vi är alla besvikna. Men vår besvikelse ska grundas i att Martin Valfridssons rapport inte innehöll några tydliga klarlägganden eller konkreta och verkningsfulla åtgärder för att lösa problemen i Sverige idag.

Not.
Om inte linjen är att Sverige ska ta över ansvaret för alla människor från andra länder så vet vi att kritik alltid kommer som ett brev på posten från bl a Thomas Hammarberg, Hans Caldaras, Mats Åberg, Aaron Israelson, Robert Hårdh/Civil Rights Defenders, Eliot Wieslander/Läkare i världen, Anders Lindberg/Aftonbladet, Feministiskt initiativ/Soraya Post, Vänsterpartiet/Annamaria Bauer, Sofia Mirjamsdotter, Micael Grenholm/Johannes Widlund/Stefanushjälpen, Lars Ströman och Fred Taikon. Alltid utan några relevanta åsikter. Det är bara samma oväsentligheter, floskler, plattityder och osanningar som upprepas hela tiden och de tillför aldrig något sakligt och meningsfullt till debatten.Klicka här för att gå till ledaren i ST, 2016-02-01
Se även bl a;
10 felaktiga punkter om EU-migranter av Sofia Mirjamsdotter


Sundsvall bygger upp kåkstad för tiggare, humant och rakryggat?

Vilka privilegier är rimliga för EU-migranter i Sundsvall?

EU-migranter i Sundsvall försöker trötta ut kommunen för att försörjas


Är tillståndsplikt för att tigga samma som tiggeriförbud för EU-migranter?


Kritik mot S+MP-regeringens och Martin Valfridssons rapport (SOU 2016:6) om EU-migranter

Martin Valfridssons rapport om EU-migranter – En total flopp!

Valfridssons rapport om EU-migranter kritiseras av alla aktivister

Vänsterextremistgrupper kräver att alla EU-migranter ska försörjas av Sverige

Vänsterpartister vill inte utgå från verkligheten när det gäller EU-migranter

Kritik mot rapport om EU-migranter: Soraya Post, Hans Caldaras, Fred Taikon…

EU-migranters barn ska ha rätt till skolgång i Sverige menar Stefanushjälpen

Rädda barnen tror barnkonventionen stödjer skola till EU-migranters barn

Stadsmissionen kräver gratis bostad, vård och skola för alla EU-migranter

Fi kritiserar Martin Valfridsson pga att EU-migranter inte erbjuds skola

Thomas Hammarberg samt V och MP i Malmö kritiserar rapporten om EU-migranter

Fred Taikon: Samordnarens rapport gör att Sverige backar 100 år

Anders Lindberg: Humanitärt underskott i diskussionen om EU-migranter

Aaron Israelson upprörs över att regeringen inte stödjer EU-migranters olagliga bosättningar

SR frågar en tiggare vad han tycker om rapporten om EU-migranter

EU-migranter i Sundsvall hotar sova på gator om rapport om EU-migranter följs

Lars Ströman kritiserar Valfridsson för att ha noll koll på EU-migranter

Annamaria Bauer (V) anklagar samordnaren för EU-migranter för att inte ha koll

Driver S+MP-regeringen en moderat politik för EU-migranter?

Är det SD-politik att Sverige inte försörjer alla EU-migranter som så önskar?

Har EU-migranter rätt att missbruka EU:s fria rörlighet?

Om Sverige inte försörjer EU-migranter fryser de ihjäl och orsakar terrorhandlingar?

Vänsterstyrda Nyköping struntar i samordnarens rapport om EU-migranter

Med vilken rätt kan EU-migranter få subventionerad vård i Sverige?

Läkare i världen vill att alla EU-migranter ska räknas som ”enstaka fall”

Sammanställning av vad media skrivit om Martin Valfridssons rapport om EU-migranter


POSITIV TILL S+MP-REGERINGENS TIGGARRAPPORT

Hjälp EU-migranter genom att inte hjälpa dem i Sverige


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000 – 6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Lista över svenska kommuner som försörjer EU-migranter och finansierar tiggeri

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Är vi intoleranta mot EU-migranter? Är Sverige ett rättssäkert land?

Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla

Rika romer åker till Sverige för att tigga – Romer är inte som andra, menar Liv och Ljus

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Varför provocerar EU-migranter?

Stoppa tiggeriet bums och skäll ut EU!


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *