Raoul Wallenberg-institutet: Sverige är skyldig att försörja EU-migranter

Under den märkliga och ovidkommande rubriken ”EU-migranter vräktes 83 gånger” skriver TT en extremt starkt vinklad artikel där TT tar stöd i sina åsikter av Martha F Davis, och där TT i sin artikel refererar till denna person som ”Raoul Wallenberg-institutet”:

Ynka 83 avhysningar via Kronofogden av EU-migranter på tre år

Vräkningen av de runt 150 EU-migranterna vid det så kallade Sorgenfrilägret i Malmö fick stor uppmärksamhet i medierna.

Red’s kom:
Det finns ingen EU-migrant som någonsin ”vräkts”. TT tycks helt okunniga.

Men händelsen är långt ifrån den enda i sitt slag. Sedan 2013 har svenska kommuner tillsammans med Kronofogden genomfört 83 liknande avhysningar, framför allt i Göteborg och Stockholm.

Red’s kom:
Det är skamligt av kommunerna att EU-migranter endast avhysts ca 25 gånger per år trots det mycket stora antal olagliga bosättningarna av EU-migranter. Antalet avhysningar borde ha varit som allra minst tiofaldigt fler. Det är på intet sätt acceptabelt att politikerna inte vågar agera och att tjänstemännen i kommunerna inte skickar rätt signaler till EU-migranterna.

Det som är relevant är hur många gånger myndigheter INTE avhyst/utvisat EU-migranter

– Och det är bara toppen på isberget. Det finns dussintals, kanske hundratals fler avhysningar som genomförts av lokalpolisen, säger rapportförfattaren Martha F Davis, professor vid Raoul Wallenberg-institutet i Lund.

Red’s kom:
Detta kan man spekulera mycket om men hur många gånger polisen skött sitt uppdrag och avhyst EU-migranter som stört ordningen och ställt sig över lagen är utan relevans. Det enda som är av relevans här är varför polisen oftast inte sköter sitt arbete. Såväl vad gäller de olagliga bosättningarna som utvisningar av EU-migranter utan rätt att vistas i Sverige.

TT och ”Raul Wallenberg-institutet” (dvs Martha F Davis) försöker flytta fokus från de problem som finns och från det som är relevant.

Vad är det för rapport som TT refererar till och varför vill TT inte uppge vad detta är?

Vem är det som kritiserar Sverige, och för vad?

Sveriges hantering av de oftast romska tiggarna har vid flera tillfällen fått utstå kritik, bland annat från Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter [dvs Thomas Hammarberg, som inte alls är Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter] och FN:s särskilda rapportör i minoritetsfrågor [Rita Izsák].

Red’s kom:
Alla länder som inte för en vänsterextrem politik kommer att kritiseras av vänsterextremister. Det är ofrånkomligt. Det är dock inget som förnuftiga personer behöver ta den minsta notis om. Vänsterextremisterna får fortsätta leka i sin egen lilla sandlåda samtidigt som politiker måste börja ta ansvar i sitt uppdrag och visa att det inte är vänsterextremisterna som styr landet.

Den person TT använder som stöd för sina personliga åsikter, Thomas Hammarberg, är pensionerad sedan länge. Det enda han gör är att föra vänsterextremisternas talan. Det var bara för några månader sedan som han började intressera sig för EU-migranter (efter påtryckningar från andra vänsterextremister). Thomas Hammarberg är märkbart okunnig om EU-migranterna och deras situation i Sverige med tillhörande regelverk.

”Vettiga alternativ” för turister?

Föga förvånande enligt Davis, som hävdar att frånvaron av vettiga alternativ till migranterna strider mot Sveriges åtaganden.

Red’s kom:
Ja, det är föga förvånande att vänsterextremister kritiserar dem som inte för en vänsterextremistisk politik.

När journalister (även Martha F Davis?) sedan är så okunniga att de inte ens begriper att EU-migranter inte är migranter bara för att vänsterextremisterna bytt namn på romer/zigenare till EU-migranter så kan man undra vilken skuld det vänsterstyrda media har i de många och djupa problem som Sverige befinner sig i idag.

Säger de mänskliga rättigheterna och europeisk lag att utländska romer ska ges särrättigheter i specifikt Sverige?

– Enligt de mänskliga rättigheterna, och europeisk lag, måste alla människor ges tillgång till rent vatten och toaletter. Detta gäller oavsett om de är medborgare eller inte, säger Davis.

Red’s kom:
Vänstergrupperna i världen gör sig själva till åtlöje när de försöker vända och vrida på ord till det yttersta.
1. Rätten till rent vatten är aktuellt för fattiga U-länder i t ex Afrika, det är inte en fråga för det vattenrika EU. Ingen EU-migrant lider brist på vatten i Sverige om de inte vill.
2. ”Rätt till toalett” har ingen. Inte ens svenska medborgare har denna rättighet så varför skulle denna rätt ges exklusivt till en särskilt utvald grupp av utländska turister?
3. Alla EU-migranter har tillgång till vatten och toalett i Sverige. Att de sedan inte vill nyttja sig av toaletter utan föredrar att förorena naturen är en annan sak.

Varför ska romer från andra länder ges gratis mark i Sverige?

Men i regeringens tiggerirapport som blev klar i januari rekommenderades kommunerna av utredaren Martin Valfridsson att inte anvisa alternativa boplatser.

Red’s kom:
Det är väl en självklarhet att Sverige inte kan selektera ut en speciell grupp av utländska medborgare som helt utan motivering ska förses med gratis boende under sin maximalt tre månader långa (i regel olagliga från dag 1) vistelse i Sverige?

Frågan är istället varför dessa EU-migranter tillåts bryta mot lagar och regler och inte behöver rätta sig efter EU-lag?

Vad menar S+MP-regeringens förlängda arm?

Han menar att vatten och toaletter bara måste erbjudas medborgare och de som har uppehållsrätt.

Red’s kom:
Varför tror TT att S+MP-regeringens samordnare för EU-migranter sagt detta?

Vatten och toaletter erbjuds till alla turister som befinner sig i Sverige, på samma villkor.

Lösryckta texter tagna ur sitt sammanhang, av TT

– Att Sverige skulle ha det i förhållande till alla Europas invånare, det menar jag att så långt sträcker sig inte den svenska skyldigheten, säger Martin Valfridsson till P4 Malmöhus.

Red’s kom:
Sverige har inte skyldighet att erbjuda EU-migranter mark att gratis bo på, där EU-migranterna förses med faciliteter på skattebetalarnas bekostnad. Dvs särskilda förmåner som ingen annan får.

Denna propaganda som TT kör med, där journalisterna försöker få stöd i sina personliga åsikter av vänsterextremister, är likt hur kommuniststater försökt hjärntvätta medborgarna genom alla tider. Alltför många journalister i Sverige tycks ha Nordkorea som förebild.

TT:s citat av SR:s citat sätts in i sitt sammanhang nedan i denna text.

Att DN, SvD, Aftonbladet, Metro, m fl helt okritiskt tar in TT:s dravel i tidningarna är skrämmande.

TT kan inte skilja på person och institut

Svaret förvånar på Raoul Wallenberg-institutet.

Red’s kom:
Den vänsterinriktade Martha F Davis är inte Raoul Wallenberg-institutet.

Går det emot alla Sveriges överenskommelse att EU-migranter inte får bo gratis i Sverige?

– Jag tycker att han har nått ett nytt lågvattenmärke. Det här går emot alla de överenskommelser som Sverige har skrivit på, säger Davis.

Red’s kom:
Att Sverige gör som alla andra länder, och inte erbjuder EU-migranter gratis boende i Sverige, går inte emot en enda ”överenskommelse” som Sverige skrivit under.

Vänsterextremister är duktiga på att kasta ur sig saker som inte stämmer med sanningen, och det är tacksamt att göra detta i ett vänsterstyrt media, där deras vansinnigheter inte bemöts eller ens får bemötas.

TT:s vinklade fakta om EU-migranter

Fakta: EU-migranter

Rätten till rent vatten och sanitära faciliteter fastslås av både EU samt FN. Bland annat i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

Red’s kom:
Det blir inte fakta bara för att TT citerar något som de tycker eller tror står i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Eller någon annanstans.

Enligt rapportförfattarna har Sverige skrivit på bindande avtal som även om de inte är inskrivna i svensk lag mycket väl få betydelser i det svenska rättssystemet.

Red’s kom:
Vänsterextremister är fria att tycka vad de vill, men det är inte vänsterextremisternas personliga tyckande som styr, eller ska styra Sverige.

Domstolar är skyldiga att tolka svensk lagstiftning utifrån de avtal som Sverige sanktionerat.

Red’s kom:
Nej, domstolar är skyldiga att tolka svensk lagstiftning efter svensk lag, och i vissa fall efter EU-rätt. Men svensk lag står alltid över vänsterextremisternas personliga tolkningar.

Källa: Raoul Wallenberg-institutet/Södertörns högskolaKlicka här för att gå till TT:s artikel i DN, 2016-04-08


SR (Anna Bubenko) skriver följande i sin likaledes vinklade artikel:

Utanför stadshuset i Malmö demonstrerar den här veckan EU-migranter, med kravet att kommunen ska anvisa dem en laglig plats att bo på. Flera av dem bodde tidigare i Sorgenfrilägret, som kommunen tömde i november förra året. Lägret ansågs vara en sanitär olägenhet.

EU-migranter kräver gratis mark och gratis boende av Sverige… till att börja med

– Vi vill ha en camping, vad som helst, men en plats där vi får vara och där vi kan tvätta oss, säger Constantin Minel, en av demonstranterna.

Red’s kom:
Kan det inte vara lämpligt att ställa dylika krav till den det berör istället, dvs hemlandet?

Avhysningar från olagliga bosättningar pga sanitära olägenheter

Sedan 2013 har svenska kommuner genomfört minst 83 vräkningar, visar en rapport från Raoul Wallenberg-institutet i Lund. Skälet har oftast varit att bosättningen varit en sanitär olägenhet.

Red’s kom:
När ska de okunniga journalisterna i det vänsterstyrda media lära sig att inga EU-migranter vräks?

Vad ingår i våra mänskliga rättigheter?

Men samtidigt har kommunerna inte gett de fattiga migranterna tillgång till rent vatten och toaletter, som är en mänsklig rättighet att ha.

Red’s kom:
EU-migranter är tiggare som befinner sig olagligt i Sverige, inte migranter!

Det finns en skyldighet för Sverige att ordna det, även för fattiga som är här tillfälligt, anser professor Martha Davis på Raoul Wallenberg-institutet.

Red’s kom:
Det är en lögn. Det finns ingen sådan skyldighet, och vad gäller i så fall för de många EU-migranter som struntar i alla lagar och regler och befinner sig här olagligt? Tycker Martha F Davis att även de ska försörjas av de svenska skattebetalarna livet ut, utöver att samma skattebetalare betalar mest i världen till EU-migranterna i deras hemland?

– För mycket fattiga som inte kan ordna det själva finns det en viss skyldighet för kommunen att erbjuda det, säger Martha Davis.

Red’s kom:
Det finns ingen sådan skyldighet för Sverige. Det är inte utan anledning Martha F Davis inte kan referera till den lagtext (eller ens konvention) där det står som enbart är hennes personliga tyckande.

Martha F Davis anser att gratis camping för EU-migranter löser alla problem

Kravet kan uppfyllas genom att kommuner anvisar en campingplats, enligt Martha Davis. Det har också en del valt att göra.

Red’s kom:
Det är riktigt att det finns ett fåtal kommuner (oftast vänsterstyrda, men inte alltid) där politiker försökt sopa problemen under mattan temporärt genom att erbjuda gratis camping för EU-migranter. I strid med lagen.

Sverige har ingen skyldighet att ordna gratis rinnande vatten och avlopp – och allt som hör till – för EU-migranter

Men någon sådan skyldighet finns inte, anser Martin Valfridsson, som tidigare var nationell samordnare för utsatta EU-medborgare. Skyldigheten att ordna vatten och avlopp gäller bara medborgarna och de som har uppehållsrätt.

– Att Sverige skulle ha det i förhållande till alla Europas invånare, det menar jag att så långt sträcker sig inte den svenska skyldigheten, säger Martin Valfridsson.

Martha F Davis anser att EU-migranter ska tillåtas bryta mot lag om lagbrott upprepas

Men professor Martha Davis menar att de många vräkningarna visar att den inställningen är ohållbar.

Red’s kom:
De alltför få avhysningarna visar alls icke detta. Tvärtom så visar detta bara att samtliga kommuner måste ha nolltolerans mot EU-migranternas olagliga bosättningar!

I flera av de fall hon har studerat har till exempel samma personer vräkts flera gånger.

Red’s kom:
Så om man bryter mot lagen mer än en gång är det ok?

Är den bästa lösningen att lag inte följs och inte upprätthålls?

Sverige kan utvisa EU-medborgare som orimligt belastar biståndssystemet eller som inte kan försörja sig och som därför inte har uppehållsrätt här. Det vore lagligt, men inte den bästa lösningen, enligt Martha Davis.

– Och man kan inte istället säga att man då försöker svälta ut folk genom att förneka dem deras grundläggande mänskliga rättigheter. Det är inte tillåtet, säger hon.

Red’s kom:
Att hävda att det svenska folket svälter ut det romska folket när svenskar betalat mest i världen till romerna, och bara för att EU-migranter inte får särskilda privilegier utöver de som de redan har, blir bara löjligt.

Men det är som alltid lättast att kritisera de som gör mest.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2016-04-08
Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *