Presstöd baserat på respekt för allas lika värde och för att minska desinformation

Medieutredningens slutbetänkande överlämnades – efter 1½ år – i dag till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) av särskilda utredaren Anette Novak vid en pressträff i Stockholm. Utredningen ger inga konkreta lösningar utan mest bara skapar väldigt många frågor:

Den nya Medieutredningen föreslår ett nytt mediestöd, som både digitala medier och tryckta medier kan ta del av. För att ta del av stödet krävs dock ”respekt för alla människors lika värde”. Utredningen föreslår även skärpta straff för hot mot journalister.

Red’s kom:
Anette Novak uttrycker sig som vänsterextremist och det framgår väldigt tydligt att hennes bedömning är starkt färgad. Det råder ingen som helst tvekan var hennes politiska åsikter ligger.

Precis som för alla andra vet Anette Novak inte vad ”alla människors lika värde” innebär, men det står klart för varje sunt tänkande person att alla människor definitivt inte är lika mycket värda. Se: Begreppet ”alla människors lika värde” utreds

Nils Funke , publicist och expert i yttrandefrihetsfrågor, klargör att det är farligt när staten försöker styra medborgarnas åsikter på det sätt som Anette Novak vill.

Presstöd blir ”plattformsneutralt mediestöd”

Det nuvarande presstödet ersätts med ett nytt mer plattformsneutralt mediestöd. Stödet kommer att kunna komma fler medier till del. Till exempel digitala medier och bildbyråer kan få stödet.

Respekt för alla människors lika värde?

För att ta del av det nya mediestödet krävs att publicisten har ”respekt för alla människors lika värde”.

Red’s kom:
Alltså respekt för något som inte ens definierats utan bara är en slogan som vänsterextremister sig av när de saknar argument i en fråga.

Alla som svänger sig med meningslösa uttryck som ”allas lika värde” verkar vara överens om att definitionen av detta uttryck avser personer;
• som är politiskt korrekta,
• som inte ser att det skulle finnas problem med invandring och integration och
• som är motståndare till SD.

Är det den definitionen som ska fortsätta gälla för att få statligt stöd?

Utredningen kom inte fram till att för att ta del av mediestödet krävs att publicisten har respekt för politisk inkorrekthet. Konstigt.

Har Public Service respekt för alla människors lika värde?

Det är ett krav som i dag ställs på public service-medier, men nu föreslår utredningen alltså att alla medier som på något sätt tar del av mediestödet, ska ha samma krav.

Red’s kom:
Det är inte ett krav som ställs på Public Service, för om det varit sant skulle inte de politiskt inkorrekta vara mer eller mindre bannlysta inom Public Service.

Håkan Boström skriver i GP:

Vem ska tolka vad ”demokratisk värdegrund” och ”alla människors lika värde” innebär?

I en promemoria som den statliga medieutredningens skickade till kulturminister Alice Bah Kuhnke (Mp) i mars föreslås att kravet på opartiskhet underordnas ”demokratibestämmelsen” i Radio- och TV-lagen.

Floskler som ”allas lika värde” viktigare än opartiskhet

Att underordna opartiskheten bäddar för att sätta den ur spel helt. Demokrati är en röstningsprocedur. Abstrakta värdeord som ”demokratisk värdegrund” och ”alla människors lika värde” är däremot beroende av långtgående tolkning.

Red’s kom:
Trots att ”allas lika värde” i de flesta fall blivit liktydigt med ”allt åt alla” så används det odefinierade och vårdslöst använda uttrycket ”allas lika värde” idag t o m på högerkanten.

Alexandra Pascalidou – Alla är rasister som väger in välfärd i invandringsfrågor

Medieutredningen framhåller explicit SR-medarbetare såsom Alexandra Pascalidou, vilka gjort sig kända som politiska aktivister. Pascalidou hävdade nyligen i (DN 2/5) att det var uttryck för en rasistisk logik att ställa invandring mot välfärd.

Se: Rasist/främlingsfientlig – Definition & hur anklagelser kan bemötas!

Det är ett typexempel på hur antirasismen gått från något självklart som alla kan ställa sig bakom till att bli en ideologi med tveksamma utgångspunkter. Det har länge varit en klassisk strategi från vänstern att kidnappa värdeord och ändra deras innebörd på det sättet. En strategi som nu även används av islamister.

Behöver Sverige en propagandainrättning?

Medieutredningens idéer riskerar att öppna Pandoras ask. Aktivismen är till sin natur gränslös medan opartiskheten är skör och bräcklig. Vill man se vart detta kan sluta är det bara att titta på Öst- och Centraleuropa. I de gamla kommunistländerna var den statliga televisionen en propagandainrättning – värdegrundsdemokratin driven till sin spets.

Makten kommer alltid hävda att de står för de goda värderingarna

Att Public Service smälter samman med ett politiskt etablissemang är det verkliga hotet mot demokratin. Kraven på opartiskhet och saklighet tjänar demokratin just genom att ta spjärn mot politisk styrning. Vem som sitter vid makten imorgon vet vi inte. Men vi vet att makten alltid kommer hävda sig stå för de ”goda” värderingarna. Det är ett påstående som fria medier bör ifrågasätta.
Allas lika värde

Staten garanterar ingenting – Särskilt inte yttrandefrihet och mänskliga rättigheter

– Staten är garant för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter, säger Anette Novak.

Red’s kom:
Om det varit sant skulle staten för länge sedan fört in ”politiska åsikter” som diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen.

Om staten garanterat ”mänskliga rättigheter” (ännu ett vagt begrepp som vårdslöst används till höger och vänster) så skulle staten/Regeringen uttalat sig negativt om Grand Hôtels plan att stoppa gäster som inte har politiskt korrekta åsikter. Istället för att göra raka motsatsen, som Margot Wallström (S).

Ska staten slösa skattemedel på medier som inte respekterar icke politiskt korrekta åsikter?

– Men staten ska inte spendera gemensamma pengar på medier som inte visar respekt för människors lika värde, säger Anette Novak.

Red’s kom:
Men det är inga problem att staten försörjer medier som är subjektiva på ett extremt sätt och bara är intresserade av att visa upp en osann bild av verkligheten?

Branschen ska bedöma sin egen kvalitet

Kvalitet ska premieras framför upplaga, och istället för den nuvarande presstödsnämnden ska mediestödsnämnden, med branschrepresentanter, bestämma hur bidragen ska fördelas.

Hur mäter man kvalitet?
– Det är en mycket bra fråga, det är därför vi vill att den nämnd som fattar beslut om vilka som ska få mediestöd inte ska bestå av politiker utan av branschrepresentanter. Det finns liknande modeller inom konst och forskning, säger Anette Novak.

Red’s kom:
En usel jämförelse! För forskning men särskilt konst gäller andra kriterier.

Ansökningar ska behandlas av dem som får bidragen

DN skriver:
Utredningen föreslår att den nämnd som behandlar ansökningar om mediestöd ska nomineras av organisationer som företräder journalister, publicister och medieföretag – och man ska sträva efter mångfald.

Red’s kom:
Hur skapar man mångfald utifrån en organisation där ingen sådan finns?

Stödet ska även villkoras så att det ges till nyhetsmedier som präglas av principen om alla människors lika värde. Betyder det att hatsajter och plattformar med rasistisk agenda inte kommer att erhålla mediestöd?
– Statens medel ska gå till professionella, kvalitativa medier, alltså de som ger en bredd av perspektiv och representationer, att man visar en allsidig bild. Vilka det skulle utesluta håller jag mig borta från, eftersom jag är utredare som lämnar förslag till politikerna som ska göra lag av det, säger Anette Novak.

Red’s kom:
Problemet blir att den som i slutänden ska fälla dessa avgöranden är partisk, och det är givet att alternativa medier på högerkanten inte kommer att få några bidrag.

Sofia Mirjamsdotter (som kritiserats här på ett antal ställen för sin verklighetsfrånvända syn) skriver:
Det är till exempel ytterst tveksamt om tidskriften Nya Tider kommer att få behålla sitt presstöd om denna skrivning går igenom. Det är bra. Statens pengar ska inte användas till att stötta spridning av rasistisk propaganda.

Red’s kom:
För vänsterextremister är allt som går emot vad vänstern tycker en ”rasistisk propaganda”.
Det finns bara ett alternativmedia på högerkanten som får presstöd, och det är Nya Tider. Naturligtvis vill den samlade pressen få bort denna konkurrent.
Sofia Mirjamsdotter nämner inget om Proletären, Flamman och ETC.


Utredare oroas över att allmänheten får tillgång till allt fler informationskällor utanför det vänstervridna

Regeringens utredare säger att man oroas av ökad desinformation i medielandskapet.
– Det är en kraftig ökning av falska dokument och andra falsarium som medborgarna har svårt att försvara sig mot. Här är vårt förslag att vi samordnar myndigheternas insatser på området för att skapa ett starkt medialt civilförsvar, säger Anette Novak.

Ökat hot av desinformation

DN skriver:
I utredningen konstateras också ett ökat hot av desinformation som gör det svårare för medborgare att veta vad som är fakta. Hur ska man stärka försvaret mot det?
– Det är en stor mängd myndigheter som berörs av det här området, vilket gör att statens resurser sprids ut och blir små på varje enhet. För att medborgaren ska förstå vad som är riktigt och inte är det viktigt behövs att man gör en samordning och kraftsamlar mot det, säger Anette Novak.

Red’s kom:
Det är lustigt att detta ”hot” om desinformation aldrig preciseras närmare var det kommer från. Och givetvis ställs inga frågor om detta av media.

Vad är ”oberoende nyhetsförmedling”?

Utredningen vill att medierna som får statligt stöd ska ”främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling samt möjligheten att ta del av och själva medverka till en mångfald av perspektiv i en bred samhällsdebatt”.

Red’s kom:
Om detta skulle genomföras innebär det rimligtvis att det statliga stödet dras in för Public Service och nästan alla övriga medier. Det finns ingen oberoende nyhetsförmedling i Sverige, och det beror på att det inte finns några oberoende journalister.

På vilket sätt konkret skulle medier påverka till en ”mångfald av perspektiv”? Dvs något som de flesta medier idag istället försöker motverka.

Skadas yttrandefriheten?

– Det måste finnas mångfald och olika representation i en och samma kanal. Många kommer att fråga sig om detta krav skadar yttrandefriheten men det tycker jag inte att det gör, säger Novak.

Red’s kom:
Allt kan vändas till det sämre om man inte specificerar vad som gäller.

”Extrastöd” för ”underbevakade områden”

Ett extrastöd ska finnas att söka för så kallat underbevakade områden. Alltså för medier som vill skapa journalistik i områden där journalistik i dag saknas.

Red’s kom:
Vilka är dessa ”underbevakade områden”? Geografiskt eller politiskt? Det kan i alla fall inte syfta på det mest underbevakade området, dvs allt som inte är politiskt korrekt.

Hur förbättra tillgängligheten?

Extra pengar ska också finnas att söka för medier som på olika sätta arbetar för att ”förbättra tillgängligheten” för mediekonsumenter.

Red’s kom:
Ska media dra fiberkablar för Internet?

Utredning på utredning på utredning på utredning….

Medieutredningen har inte alla svar på hur framtidens journalistik ska finansieras, och föreslår därför att en mediefinansieringsutredning och en ny konkurrensutredning tillsätts.
– Man är naiv om man tror att presstödet ska lösa alla affärsmodeller. Det kommer att vara en fortsatt stor uppgift, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP), till Kulturnyheterna.

Ett bolag som verkar i andras kanaler?

Anette Novak presenterar även en rad visioner, varav en är ett nytt offentligt finansierat mediebolag som ska komplettera, inte konkurrera med befintliga mediebolag. Ett sådant bolag ska verka i andras kanaler där medborgarna är, på platser dit marknaden inte når.

Red’s kom: Helt obegripligt vad som menas.

Vad tänker ni om det här fjärde public service-bolaget?
– Det är en idé. En skiss. Men den bottnar i att marknaden inte kommer att fylla alla de vita fläckarna som finns i landet. Vi tror att det behövs en agil aktör som har det som sin huvuduppgift att täcka dem. Vi tror att det inte vore helt fel med en offentligt finansierad aktör, som bara sysslar med det, och bistår andra med den innehållsproduktionen, säger Anette Novak.

Kan man inte tänka sig att det betyder ökad konkurrens för den befintliga lokaljournalistiken?
– Det skulle kunna vara det om man bara klampar in på samma område.

Papperstidning och linjärt TV-tittande borta om 10 år?

Papperstidningen och det linjära tv-tittandet kan i stort sett vara borta om tio år och i tre av fyra scenarier som presenterades var resultatet att yrket journalist helt eller delvis var försvunnet.

Förstärkning av gammelmedias möjligheter att påverka medborgarna

Anette Novak framhäver att snabb internetaccess, inte bara där medborgarna bor utan där de är, ska prioriteras. Detta för att möjliggöra och förenkla mediernas digitaliseringsprocess.

Utredningen inleddes i mars förra året. Att bli klar med den har varit brådskande, för den nuvarande formen för presstöd upphör i slutet av 2016 samtidigt som vårt sätt att ta del av medier förändras, vilket kräver en ny mediepolitik.

Nu ska Medieutredningens förslag skickar ut på remiss. Sedan ska riksdagen ta ställning till om de nya förslagen kommer att implementeras. Den 1 januari 2018 föreslås dock det nya mediestödet träda i kraft.


SR skriver:
– Jag har redan idag utsett Berit Högman till att hålla i samtalet i Sveriges riksdag. Det är ett förfarande som inte hör till vanligheterna men jag förankrade detta och vi ser det så allvarligt att vi måste köra igång de här diskussionerna direkt, säger Alice Bah Kuhnke (MP).

Red’s kom:
Berit Högman (tidigare kritiserad för toppstyrning) är riksdagsledamot för Socialdemokraterna.


DN skriver:
I utredningen föreslås att presstödet byts mot ett mediestöd – och att det höjs med 165 miljoner kronor till år 2020. Det ska då uppgå till 732,1 miljoner kronor.

Red’s kom: År 2013 låg presstödet på 275 miljoner kr.

Stödet ska inte vara kopplat till tryckta tidningar utan ska även kunna ges till gratistidningar, bildbyråer och digitala produkter, så länge som minst 60 procent av det som ges ut är redaktionellt material. Ett annat krav är att publikationen måste ha ansvarig utgivare.

Nyhetsmedier som riktar sig till det samiska folket och de nationella minoriteterna ska få lägre trösklar än andra medier vad gäller mediestöd – detsamma gäller nystartade medier. Det ska också finnas möjlighet till extra stöd för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionshinder.

Red’s kom: För personer med funktionshinder? Vad åsyftas?

Fakta. Dagspressens intäkter

Rörelseintäkter dagspress

2015: 16.861 mnkr
2014: 17.426 mnkr
2013: 17.297 mnkr
2012: 18.198 mnkr
2011: 19.183 mnkr

Fakta. Antal anställda journalister

Antalet anställda journalister hos de medieföretag som är anslutna till branschorganisationen Tidningsutgivarna, TU.

2015: 3.900 journalister
2014: 4.100 journalister
2013: 4.350 journalister
2012: 5.100 journalister
2011: 5.200 journalisterKlicka här för att gå till artikeln i SVT, 2016-10-07
Se även bl a;
Kraftig ökning av presstöd för att sprida ”röd” propaganda


Häpnadsväckande debatt om yttrandefrihet – Janne Josefsson tappar tålamodet

SR:s kampanj för att lura folket att media är opartiskt

Exceptionellt vänstervriden artikel av SR om EU-migranter – Ett skämt?

Avslöjande om SVT:s undersökning av anställdas partisympatier

Vänstervridningen: Erfors & Helmerson mot Linderborg & Croneman


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *