Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

Företaget Flextrus i Lund kan inte utnyttja den parkeringsplats de hyr av kommunen, då den sedan över ett år tillbaka blivit bosättning för en grupp EU-migranter. Nu funderar företaget på att flytta.

Ett ”något tillspetsat” hot, menar kommunalrådet Anders Almgren (S), som dock säger sig sympatisera med Flextrus bekymmer. Som är större än att man inte kan nyttja sina parkeringsplatser – parkeringsplatser är inte byggda för att bebos och saknar därför nödvändig infrastruktur, med vid det här laget förutsägbara hygienproblem som följd.

Dessutom eldas det i bosättningen och Flextrus verksamhet – de tillverkar och trycker förpackningsmaterial – är såväl rökkänslig som lättantändlig.

I det perspektivet är flyttfunderingarna kanske inte så mycket ett hot som ett utslag av ren självbevarelsedrift. Man har gjort allt man ska – talat med de boende, ringt polisen som talat med de boende, suttit i ändlösa möten med kommunen – och inget händer.

Kåkstaden i Malmö växer hela tiden

Problemen börjar kännas bekanta. Lägret på den privata tomten på Industrigatan i Malmö bara växer, trots upprepade försök att tömma området, och det samma gäller på många håll runt om i Sydsverige.

Vet Lunds Socialdemokrater vad de ger sig in på?

I Lund planerar man nu att avsätta en bit kommunal mark för de boende på Flextronics parkering. Frågan är om man vet vad man ger sig in på. Infrastrukturproblemen kommer inte bli mindre, och då återuppstår samma problem på en annan plats – eller så får kommunen bistå med sophämtning och städning, på längre sikt rimligen också toaletter, vatten och el. Är man villig att göra det? Hur länge då? Och för hur många boende?

Red’s kom:
Framför allt är kanske frågan om Lunds politiker kommer att åtalas för de lagbrott de begår när de – speciellt om svensk mark upplåts till EU-tiggare – bryter mot likabehandlingsprincipen/kommunallagen?

Kommunen får inte ge annat än akut hjälp

Svenska kommuner är inte skyldiga att försörja EU-migranter, eller förse dem med logi. Frågan är om de heller bör göra det, annat än mycket tillfälligt i akuta fall.

Red’s kom:
Utöver akut hjälp (under normalt 1-3 dagar) har en kommun inga skyldigheter för andra än kommunens egna invånare.

Men det är också så att kommunen inte får särbehandla en viss grupp i samhället. Om kommunen upplåter mark till EU-migranterna så är detta ett brott. Ett sådan brott får kommunens revisorer inte släppa igenom.

Eftersom revisorer har en tendens att inte anmärka på sin arbetsgivare oavsett vilka fel som begåtts är det viktigt att kommunens invånare reagerar och vakar över politikerna så att de följer lagen. Medborgarna måste också verka för att ansvariga politiker som inte vill följa lagen straffas för detta.

Under årets första månader har Lunds kommun betalat drygt 120.000 kr till gratis hemresor för EU-migranter. Detta ingår inte i kommunens skyldigheter och är inget som skulle erbjudas någon annan än EU-tiggare.

Se; Vad är kostnaden för Sveriges 5.000-6.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Kommunens icke-lösningar för EU-tiggare drabbar andra

Politikens resurser är ändliga. Väljer man att satsa på någonting har man mindre pengar över till annat. ”Annat” i det här fallet omfattar till exempelvis hjälpåtgärder för nyanlända flyktingar.

Red’s kom:
De pengar som en kommun lägger på att finansiera tiggeriet får ingen som helst positiv långsiktig effekt för EU-tiggare. Däremot får det en direkt negativ effekt för kommunens egna invånare där pengarna skulle ha lagts istället. Hjälpåtgärder för nyanlända flyktingar är ett exempel, men även kommunens egna fattiga – inte minst fattigpensionärerna – är de som som främst drabbas.

Se; 225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Vi kan i diskussionerna inte alltid bortse från vår egen välfärd.

Med Lunds kommuns strategi finns det ingen vinnare

Att hävda att människor inom EU- och Schengengemenskapen inte ska få komma hit och försöka förbättra sin situation är däremot svårmotiverat. Svenskar har ingen gudabenådad rätt att slippa se misär bara för att det är obehagligt. Men rätten att söka lyckan är inte det samma som att det offentliga Sverige har en skyldighet att garantera den.

Red’s kom:
Konsekvenserna av kommunens särbehandling av EU-migranter får enbart en rad negativa effekter för alla parter. Med den strategi som t ex Lunds kommun har finns det inga vinnare.

Fri rörlighet under förutsättning att man kan försörja sig själv

Den fria rörligheten inom EU och Schengen bygger på att EU-medborgaren själv ansvarar för sitt uppehälle och sin logi. Strikt talat är rätten att upprätthålla sig i ett annat land begränsad, och beroende av att man kan uppvisa en egen, legitim försörjning.

Att tiggeri räknas eller bör räknas som sådan är långt ifrån självklart.

Red’s kom:
Tiggeri är naturligtvis inget legitimt sätt att försörja sig på i Sverige för andra länders medborgare. Det är det inte ens för svenska medborgare.

Men det viktigaste här är att det spelar ingen roll om man skulle kunna anse tiggeri vara en legitim inkomstkälla. EU-tiggarnas tiggeri bygger på att svenska skattebetalare finansierar detta. Kommunerna och dess bulvaner (i Lund främst den obskyra vänsterföreningen Hjälp Tiggare i Lund) stödjer tiggeriet med boende, mat och annat.

Sedan tillkommer alla övriga kostnader som sjukhusvård, tandläkarvård, stöd till tiggarnas barn på olika sätt, etc.

En mängd olika resurser läggs på de skattebefriade tiggare som inte bidrar till samhället på något enda sätt, utan som enbart utgör en stor belastning för samhället.

Är det en lösning eller konstgjord andning att sysselsätta EU-tiggare i Sverige?

Vill man underlätta EU-migranternas situation, förutom att ligga på hemländerna, skulle man kunna göra det lättare att på laglig väg anställa människor att utföra småjobb, och på så sätt bidra till både försörjning och ett socialt sammanhang. Eller förenkla för enskilda individer och grupperingar att producera och lagligt sälja exempelvis konsthantverk. Göra det möjligt för människor att komma hit och faktiskt arbeta ihop en summa pengar till sina behövande familjer.

Red’s kom:
Det finns emellertid ingen efterfrågan i Sverige av outbildad arbetskraft utan yrkeskunskaper.

Det kräver dock en vilja att se över och justera delar av arbets- och skattelagstiftningen, och frågan är om någon av våra folkvalda är beredda att driva en sådan reform.

Red’s kom:
Problemet med detta är att förslaget saknar förutsättningar att kunna leda till något konstruktivt för Sveriges 5.000-6.000 EU-tiggare. Det blir bara varianter på tiggeri, som att sälja undermåliga tiggartidningar till överpris.

En dylik strategi för människor som inte pratar ett språk som någon annan än de själva förstår förutsätter att enormt stora resurser skulle läggas av samhället på detta. Kanske skulle varje tusenlapp en EU-tiggare lyckas dra in kosta samhället (dvs skattebetalarna) 10.000 kr eller mer.

Med den höga arbetslöshet som finns i Sverige blir det också svårt att motivera att resurser läggs på att sysselsätta andra länders medborgare i Sverige. Speciellt när förutsättningarna för EU-tiggarna att komma i arbete är avsevärt bättre i deras hemland.

När Sverige inte kan komma tillrätta med arbetslösheten för landets egna medborgare, och än mindre för alla flyktingar, hur skulle politikerna kunna lyckas med detta för denna tredje grupp som har avsevärt sämre förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden i Sverige jämfört med alla andra grupper?

Politiker sopar problemen under mattan

Istället tycks man föredra tillfälliga punktinsatser, tillräckligt vaga för att inte stöta sig med någon. En taktik till förväxling lik att sopa problemen under mattan.

Red’s kom:
I praktiken är det så att alla insatser som görs för EU-tiggare i Sverige är att sopa problemen under mattan. Politikerna förstår inte – eller vill inte förstå – att problemen istället måste ”sopas tillbaka” till EU-tiggarnas hemländer. Detta eftersom det är där och endast där förutsättningarna finns för EU-tiggarna att komma ur sin misär.

Se; 471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

Kanske EU dessutom borde börja ställa krav på att Indien tar ansvar för släktingarna till de indier som muslimer fördrev från Indien (bl a Punjab) under medeltiden (på 1300-talet)?Klicka här för att gå till artikeln i KvP, 2015-07-18
Se även bl a;
EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund – Överklaga bygglov

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Varför provocerar EU-migranter?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *