Politiker i Farsta oeniga om avhysningar av EU-migranter – debatt mellan S och M

Stadsdelsnämndens ordförande i Farsta, Lars Bäck (V), och vice ordförande Lars Jilmstad (M) diskuterar frågan om avhysningar av EU-migranter från deras bosättningar.

Lars Jilmstad (M): Varför görs inget? Det är ett brott mot svensk lag att EU-migranterna slår läger så här. Nu står det till och med i de rödgrönas budget att avhysningar ska undvikas. Socialförvaltningen centralt äger frågan, men jag tycker att majoriteten i stadsdelen borde slå näven i bordet.

Red’s kom:
Det är lätt att delegera ansvar och skuld på någon annan än de som är ytterst ansvariga.

Lars Bäck (V): Lite elakt kan man ju konstatera att förra majoriteten flyttade runt EU-migranterna genom täta avhysningar. De avvisades från ett ställe, men dök snart upp på ett annat.

Red’s kom:
Om EU-migranter bryter mot lagen finns tre alternativ;
a. Utvisning ur landet.
b. Böter (vilket är omöjligt eftersom pengar saknas) eller fängelse (kostar bara samhället pengar att bistå med husrum och mat).
c. Omedelbar åtgärd vid lagbrott, dvs löpande avhysningar tills EU-migranterna tröttnar och åker hem eller vidare.
Vilket av dessa tre möjliga alterntiv är det bästa för alla parter?

Vi försöker hitta en mer långsiktig lösning och avvisar först när det finns ett humant alternativ.

Red’s kom:
Det är så långt från ett humant alternativ som man kan komma att låta tiggarna bo kvar där de inte får istället för att de omedelbart avvisas.

Ett avsevärt mer humant alternativ är att med omedelbar verkan skicka hem dem som olovligen ockuperar mark och som inte kan försörja sig själva, och därmed inte uppfyller kraven för att få vistas i landet.

Om alla vi ”vanliga” medborgare kan se att varken politikernas handlingsförlamning eller trevande försök att lösa delproblem leder till någon som helst förbättring, hur lång tid ska det ta för politikerna att se detta?

Enda långsiktiga lösningen är att arbeta med problemen i respektive hemland (normalt Rumänien), dvs en fråga för regeringen, inte kommunerna.

Jilmstad: Men vi kan ju inte ha två parallella rättssystem. Då sänder man ju ut signalen att det är okej att bosätta sig så här. Lägren blir allt mer permanenta och ökar i omfattning. Som kvinnan här borta som med stort tålamod tvingats se hur de slagit läger precis vid hennes tomt. Det är en sanitär olägenhet och de eldar alldeles intill hennes k-märkta snickeri. Gång på gång har hon påtalat detta. Men det händer ingenting, det är ett hån.

Red’s kom:
Någon som kan opponera mot detta argument?

Bäck: Jag har hissat frågan internt och bett dem titta på det lägret ur brandsynpunkt. Finns det fara för människor runtomkring påpekar vi det för våra centrala politiker.

Red’s kom:
Att bara hissa frågor ”internt” är ingen lösning på något. Endast det som aktivt görs kan tillföra något.

Bäck: Stadsdelsförvaltningen skickar information till socialförvaltningen om var lägren finns. Men det vore fel om jag sa till dem att göra si eller så av den enkla anledningen att jag inte har kompetensen att göra det. Lokalt måste vi överlämna till professionen att göra de bedömningarna. Annars blir det helt fel.

Red’s kom:
Det tycks alltid handla om att skjuta från sig ansvaret på någon annan.
Vem är ”professionen”?

Jilmstad: Det finns ju ett lokalt tryck att de ska avhysas. Det skulle vara oroande om inte de önskemålen följs. Då sviker vi vår roll som politiker.

Red’s kom:
Ja, om svenskars väl och ve alltid kommer i andra hand så får det ett flertal negativa effekter.

Sen förstår jag att det tar tid om avhysningarna ska ske på ett rättssäkert sätt.

Red’s kom:
Nej, det är en usel bortförklaring till att inte agera med omedelbar verkan.
Om någon bosätter sig olagligt kan avhysning enkelt ske med hundraprocentig rättssäkerhet redan en timme senare.

Det skulle vara bra om politiker inte bara värnar om EU-migranters rättssäkerhet, utan att även svenskars rättssäkerhet beaktas.

Bäck: Och efter avhysningarna då? Ska vi sätta ut ordningsvakter som dina partivänner i Stadshuset föreslår?

Red’s kom:
Ja, om det visar sig nödvändigt och politikerna fortsatt inte kan tänka långsiktigt, varför inte?

Jag tycker att det saknas ett humant perspektiv i debatten.

Red’s kom:
Nej, det finns ett överflöd med humana perspektiv i debatten. Men allt kanske inte enbart kan utgå från ”humana perspektiv” (som dessutom är inhumana)?
Tilläggas kan att med ”humant perspektiv” avses att EU-migranterna är stadens skyldighet, och att man ska bortse från regelverken för en viss folkgrupp.

Det finns en slags föreställning om att de här människorna är här frivilligt. Så är det inte, det är en sista desperat utväg.

Red’s kom:
Nej, det är givet att de flesta EU-migranter är här frivilligt. Endast i de fall kriminella ligor tvingat dem till Sverige är de här utan egen vilja.
Visst är det ofta en ”desperat utväg”. Men det är väl inte detta som ensamt ska styra om lagar ska gälla eller inte i Sverige?

Därför tror jag att lösningen är det vi är inne på nu: frivilligorganisationer som tar ett stort ansvar och att Sverige genom EU sätter press på ursprungsländerna.

Red’s kom:
Nej. Bäck har fel;
1. Frivilligorganisationerna i Sverige endast befäster EU-migranternas misär.
2. Ingen är inne på att ”Sverige genom EU sätter press på ursprungsländerna”. Då måste det gå från ord till handling först. Det är i övrigt inte kommunens uppgift, utan landets. Det gäller att veta vem som har ansvar för vad.

Jilmstad: Självklart kan vi inte blockera platser med taggtråd. Men bosättningarna strider mot svensk lagstiftning och det är därför vi efterlyser ordningsvakter eller någon annan åtgärd som gör att avhysningarna ska kunna ske lite snabbare.

Sen håller jag helt med dig om att man på regeringsnivå måste gå ihop med andra länder och sätta press på Rumänien. Vi måste få dem att behandla alla folkgrupper på ett bra sätt. Jag är medveten om att de här människorna är bedrövligt bemötta, men lösningen är inte att låta dem bo olagligt på stadens mark.

Red’s kom:
Resultatet av denna debatt blev plus-minus-noll. Det enda vi fått bekräftat är att ingen vill ta tag i problemen på ett seriöst sätt.
Klicka här för att gå till artikeln i Stockholm Direkt, 2015-03-30
Se även bl a;
Ohållbart med tiggarläger

Olagliga läger för EU-migranter

Utrensning av tiggare i Helsingborgs parker, flyttas till camping

EU-migranter ockuperar stuga – Polisen vill inte göra något

Handräckning beviljad för avhysning av EU-migranter i skjul på privat tomt i Landskrona

EU-migranter ska avhysas från privatägd tomt, ägd av HSB, i Gävle

EU-migranter i Mönsterås river sitt läger frivilligt

Ett hundratal EU-migranter avhystes från rastplats av polis

Kronofogden vräker EU-migranter i Skara

EU-migranter avhyses i Jönköping, Skara och Gnosjö

EU-migranter utanför Märsta avhysta

Linköping bussar hem EU-migranter, krav att hemresa ej tidigare betalats av kommunen

EU-migranters hemresa på Sveriges bekostnad inställd pga missbruk

Polis avhyser ett hundratal EU-migranter från p-plats i Kista

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

50-tal EU-migranter avhysta från Sveavägen i Stockholm – nya boplatser byggs snabbt upp

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar

Explosionsartad ökning av EU-migranter i Västerås

Utökade befogenheter för polisen vid avhysning, motion från Moderaterna

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *