Polisen tror inte Lunds kommun tilldelning av mark till EU-migranter löser något

Lundapolisen befarar att EU-migranternas eventuella flytt till Sankt Hans backar ska orsaka ytterligare turbulens kring gruppen.

Lunds kommun permanentar och utökar problem

– Vi är rädda för att vi ska få en permanent situation där problemen riskerar att öka, säger närpolischef Patrik Isacsson.

Kåkstad med nedskräpning, sanitära problem, skadegörelse och ökad otrygghet

– Det handlar om nedskräpning, sanitära problem, skadegörelse. En kåkstad med oro och störningar för omgivningen.
– Det här kan bidra till att öka otryggheten i området även om de boende själva inte är stökiga.

Red’s kom:
Som påpekats här innan så har Emma Berginger (MP) fel när hon hävdar att det skulle öka tryggheten om kommunen ger EU-tiggare mark att bosätta sig på. Tryggheten ökar inte för EU-migranter och tryggheten ökar inte för de svenska medborgare som kommunen har en lagstadgad skyldighet att prioritera.

Det handlar istället om att den vänsterstyrda kommunen vill slippa att ta det ansvar de har för medborgarna i Lund. EU-tiggare kan och får inte särbehandlas på det sätt som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gör i Lund.

Stat och kommun ska inte använda våra besparingar (vilket skattemedel är i praktiken) för att finansiera tiggeri och ge en viss grupp av utländska medborgare privilegier och förmåner som inte ens svenska medborgare får.

Om politiker vill idka välgörenhet (dessutom en missriktad sådan) så får de gärna göra detta, men då med sina egna pengar.

Polisen vill upprätthålla ordningen

Vilken är polisens roll i sammanhanget?
– Polisen fokuserar av naturliga skäl mest på ordningslagen, inte i första hand på hur vi ska kunna ta hand om och hjälpa de här människorna.

Så vad gör ni?
– Bygglovet är inte vår sak. Men vi tittar på vad det får för effekter för alla inblandade. Lundabor, EU-migranter, kommunen, polisen.
– Vi bistår med råd och talar om vad vi tycker.

Red’s kom:
När det gäller EU-migranter tycks det vara ytterst sällan som polisen är intresserad av att upprätthålla ordningen, men det kanske är något som nu är på väg att förändras?
Se; EU-migranter omvandlade privat mark till en soptipp

Klicka här för att gå til artikeln i SDS, 2015-07-30
Se även bl a;
EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

Emma Berginger (MP) vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund – Överklaga bygglov

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Kommunpolitiker (t ex Lund) hotar den fria rörligheten med stöd till tiggare


Karlstads kommun (MP) gör som Lund, erbjuder EU-migranter gratis boende


Polisen undersöker lagbrott av föreningen Hjälp tiggare i Lund


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *