Polischef i Göteborg kritiserar Moderaternas tre förslag

Erik Nord chef för polisområde Storgöteborg ser inte Moderaternas förslag om att kriminalisera organiserandet av tiggeri som särskilt realistiskt.
– All form av mänsklig verksamhet är organiserad, säger han. Om jag sätter mig och tigger är det ett enmansföretag. Att det är organiserat betyder inte att det handlar om att någon är vilseförd eller utnyttjas. Om det kommer till är det är det fråga om människohandel och det har vi redan lagar som förbjuder.

Red’s kom:
Visst, så är det. Men kanske man ska vänta med att kritisera förslaget tills det klargjorts vad det innebär? Ett förslag som leder till att det blir lättare att upptäcka och stoppa utnyttjande av människor är väl inte så dåligt?

BEGRÄNSNING NÖDVÄNDIG
Sedan tror jag inte det är fel att man även tittar på om det är möjligt att, och i så fall hur, begränsa samordning av tiggare som vallfärdar till Sverige. Ett tiggeriförbud hade varit så mycket bättre på alla sätt, men en begränsning av strömmen av tiggare specifikt till Sverige måste nog till på något sätt. Detta med tanke på kostnaderna och alla ökade följdproblem, kanske speciellt den sämre välfärd det oundvikligen leder till för svenskar.

PÅTVINGAD VÄLGÖRENHET
Tiggarna kostar samhället stora pengar, samtidigt som de inte tillför samhället något överhuvudtaget. De bara utnyttjar Sveriges välfärdssystem.

ÄVEN TIGGARE GAGNAS AV FÖRBUD
Inte helt oviktigt är att en dylik begränsning också är till fördel för de tiggande EU-migranterna.

Erik Nord menar att debatten om människor som tigger ofta blir känslostyrd. Även bland politiker. Man vill hitta lösningar för att ge ett handlingskraftigt intryck, men förslagen är inte alltid så väl förankrade i verkligheten.

Red’s kom:
Det är riktigt att debatten ofta blir känslostyrd, men inte så mycket på det sätt som Erik Nord menar. Debatten rör sig i regel mer om hur synd det är om utsatta människor än att svensk lag – och EU-lag – måste gälla och upprätthållas.

– Men jag skulle behöva läsa förslaget som lagtext för att förstå vad det skulle innebära för oss och vilka beviskrav som skulle ställas, säger Erik Nord.

Red’s kom:
Först nu säger Erik Nord det självklara. Svårt att ta ställning till ett förslag som inte finns i praktiken.

Översyn av ordningslagen

Moderaterna Beatrice Ask och Tomas Tobé skriver i sin debattartikel att de vill att ordningslagen ska ses över. De vill titta på reglerna för insamling av pengar och hur de ska kunna tillämpas i kommunerna
– Det hade varit mer rakryggat att säga att man vill förbjuda tiggeriet, säger Erik Nord.

Red’s kom:
Tyvärr var förslaget inte ett tiggeriförbud, vilket hade varit det bästa för alla parter under givna omständigheter. Därmed skulle det vara svårt för Ask och Tobé att säga något som det helt uppenbart inte är.

– Ett sådant förbud skulle självklart gälla alla. Även de som skramlar med bössor, om det inte ska finnas ett undantag för dem med 90-konton, säger Erik Nord.

Red’s kom:
Men nu var förslaget inte ett förbud!!! Det stod;
Dessutom vill vi att ordningslagen ses över, bland annat vad gäller regler för penninginsamling och hur den ska tillämpas i landets kommuner för att man lokalt ska kunna agera enligt regelverket.”.

Olagliga bosättningar

Moderaterna vill också att kommunerna får bättre möjligheter att arbeta för att illegala boplatser inte uppkommer eller permanentas. I sin debattartikel skriver Beatrice Ask och Tomas Tobé:
– Vi vill bland annat göra det möjligt att låta kommunerna anställa personal som upprätthåller ordningsföreskrifterna. I dag är det bara polisen som har den befogenheten.

– Det är vårt uppdrag att se till att ordning upprätthålls. Jag förstår inte riktigt hur de menar att det skulle gå till. Skulle man införa kommunala ordningsvakter? Det skulle göra större nytta om kommunen hade städpatruller som kunde göra ordning efteråt, kommenterar polischef Erik Nord.

Red’s kom:
Vad är det som är så svårt att förstå?
1. Polisen upprätthåller bevisligen inte ordning vad gäller EU-migranter.
2. En ordningsvakt är en ordningsvakt, spelar ingen roll om de hyrs in eller anställs.
3. Dagens regelverk lämnar öppet för tolkningar och måste därför konkretiseras.

Kommunen har ”städpatruller” som på skattebetalarnas bekostnad städar upp sopbergen och avföring efter EU-migranterna. Men på vilket sätt skulle det hindra olagliga bosättningar?

Nyligen presenterades en rapport från Göteborgs kommun om de problem som är kopplade till de illegala bosättningarna. Människor, framför allt barn, riskerar att fara illa och eftersom platserna inte är avsedda för boende uppstår det lätt sanitära olägenheter. Klagomålen från allmänheten har ökat.
– Från polisens sida behöver vi vara tydligare med vad som gäller här. Det finns ibland en valhänthet i de här frågorna. Men vi måste strunta i vart vinden blåser, vad som är politiskt korrekt, och gå tillbaka och titta på lagstiftningen, säger Erik Nord.

Red’s kom:
Tydligheten i Erik Nords svar lyste med sin frånvaro.

Men hur många år till ska det ta innan polisen utför sitt uppdrag och slutar vara ”valhänt”? Är den allenarådande lösningen inom polisen att bara sitta med armarna i kors?

Polisen tar inte ens tag i frågan om utvisningar av de EU-migranter som olagligen vistas i Sverige. Polisen förstärker därmed problemen för medborgarna och landet!

Visar inte denna valhänthet från alla parter ett skriande behov av ett förbättrat regelverk och införande av fungerande rutiner?Klicka här för att gå till artikeln i GP, 2015-04-30
Se även bl a;
Översyn av ordningslagen för penninginsamling och avhysning, Beatrice Ask och Tomas Tobé (M)

8 av 12 ledamöter i justitieutskottet vill inte ha förbud mot organiserat tiggeri

Något måste göras åt tiggeriet i Sverige och den urholkade äganderätten

Lennart Bondeson (KD) tycker vi ska vänja oss vid problemen med tiggeriet

Tiggeriet är inte organiserat… för det har inte undersökts, menar DN’s Stefan Lisinski

Går inte att förbjuda fattigdom – en sliten slogan utan logik från dem utan argument

Att förbjuda tiggeri har inget att göra med förbud av fattigdom!

Argument mot ett tiggeriförbud saknas

Många tiggare utlämnade åt kriminella, säger en rom i Sverige

M hoppar på ”populisttåget” och för SD-politik när de vill vidta åtgärder mot EU-migrantproblemen?

Åsa Regnér fiskar i grumliga vatten

Inför tillståndsplikt för insamling av pengar, föreslår moderat i Luleå

EU-migranter gör inget fel. Allt är antiziganismens fel, enligt Fi

Rickard Klerfors har fel om bl a varför EU-migranter söker sig till Sverige

Vänstern saknar åtgärdsförslag för problem med tiggeriet


Långt mer än en fördubbling av antalet tiggande EU-migranter i Sverige på ett år


Hans Swärd och Per Eriksson i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud – Pinsamt okunniga professorer
Samtliga frågor lämnas obesvarade
Forskare pratar som politiker istället för att hänvisa till forskning
Hans Swärd och Per Eriksson försöker luras med retorik

LUF visar upp sin okunskap om tiggeriförbud

Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte

S+MP-regeringens nationella samordnare för EU-migranter utesluter tiggeriförbud

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Förbud mot tiggeri av EU-migranter införs i allt fler städer i Europa

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri

Politiker i Finland vill registrera tiggare

I Finland irriterar sig hälften på tiggare

Namninsamling om lokalt tiggeriförbud i Visby – Argument mot förbud att tigga tveksamma


Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?


Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Svenskar betalar mest i Europa till EU


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

EU-medborgare som beviljats asyl i Sverige år 2014, flest från Rumänien


Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC


Fejktiggare avhystes av polis i Stockholm

De försöker stoppa tiggeriet genom att konkurrera ut EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *