Polisanmälan för förtal av Joakim Månsson Bengtsson (MP Lund)

Joakim Månsson Bengtsson (MP) anklagas av Ted Ekeroth (SD) att ta ut stora arvoden till sig själv i sitt arbete att hjälpa EU-migranter.

Joakim Månsson Bengtsson svarar genom att polisanmäla Ted Ekeroth för förtal.
– Det är så tydligt att detta görs för att misskreditera mig och det är en lögnaktig smutskastning.

Red’s kom:
Ja, vi vet alla att det inte finns något som någon politiker sagt i syfte att misskreditera sina motståndare. MP gör ju aldrig detta… eller?
I kommuners protokoll har jag läst de mest häpnadsväckande anklagelser och smutskastningar, ofta från politiker inom samma parti som Joakim Månsson Bengtsson, dvs Miljöpartiet.

Joakim Månsson Bengtsson (MP) beter sig som en bortskämd barnunge när han skickar in en polisanmälan – även om den givetvis kommer att avskrivas omedelbart – om förtal, bara för att hans arvode kritiserats.

Om han inte tål kritik så borde han inte ge sig in i politiken, där elakheterna haglar hela tiden. Alldeles särskilt över alla som inte simmar med den politiskt korrekta strömmen.

En stött och sårad Joakim

Jag blir både stött och sårad, skriver Joakim Månsson Bengtsson i motiveringen till sin polisanmälan.

Red’s kom:
Det är bara tramsigt. Vad är det för en löjlig motivering? Om Joakim Månsson Bengtsson (MP) tycker att en uppgift är fel så har han alla möjligheter att rätta upp denna istället för att besvära rättssystemet med sina dumheter.

Med tanke på hemlighetsmakeriet och de vaga formuleringarna runt hans och andras arvoden i organisationen så har han bäddat för kritik mot de arvoden han begärt, även om alla krav på arvoden inte gått igenom fullt ut (se länklista nedan).

Crossroads Lund stöttar Hjälp Tiggare i Lund med ”medel till löner

Han är ordförande och verksamhetsutvecklare i organisationen Hjälp tiggare i Lund.

Red’s kom:
Joakim Månsson Bengtsson (MP) är dessutom styrelseledamot i Crossroads Lund!

Organisationen Crossroads i Lund stöttar Hjälp tiggare i Lund med medel till löner, som enligt Joakim Månsson Bengtsson är helt avgörande för att verksamheten ska fungera.

Red’s kom:
Här ser vi hemlighetsmakeriet åter igen.
• Vad menas i klartext med att Crossroads Lund ”stöttar Hjälp tiggare i Lund med medel till löner”?
• Vad menas med att dessa ”medel” är ”helt avgörande för att verksamheten ska fungera”? Menar Joakim Månsson Bengtsson (MP) att hans lön är avgörande för att verksamheten ska fungera och i så fall varför?

CROSSROADS LUND AGERAR BULVAN FÖR HJÄLP TIGGARE I LUND
Många finner det märkligt att Lunds kommun nekar Hjälp Tiggare i Lund arvode för ideellt arbete, samtidigt som vänsterstyret i Socialnämnden i Lund använder Crossroads Lund som bulvan, där bidrag ges till Crossroads Lund för att betala ut arvode till Hjälp Tiggare i Lund.

CROSSROADS LUND – SLUTEN ORGANISATION
Det ska noteras att Crossroads Lund – där Joakim Månsson Bengtsson (MP) också sitter i styrelsen – är en sluten organisation.

Det borde inte vara tillåtet för kommuner att ge bidrag till organisationer som har slutna protokoll, men även om det inte finns något förbud mot detta så är det omoraliskt/oetiskt av en kommun att använda skattemedel till organisationer som inte har en öppen redovisning.

Är anställda förutsättning för ”kvalitet”?

– Hur ska volontärsamordning och allt arbete som det innebär att sköta ett härbärge där utsatta medmänniskor kan välkomnas i trygghet och värme fortgå med god kvalitet utan anställda? skriver Joakim Månsson Bengtsson.

Red’s kom:
En anställningsform är givetvis inte på något sätt en förutsättning för kvalitet! Det är bara en löjlig fråga han ställer till sig själv i sina försök att försvara arvodet för ”ideellt arbete”!

Det är människor och inte lön som borgar för kvalitet. Att döma av de många märkliga uttalanden Joakim Månsson Bengtsson gjort kan i alla fall jag inte se att han har någon som helst kompetens för sin syssla som ”EU-migrant-stöd”.

Stämmer Joakim Månsson Bengtssons (MP) egna uppgifter?

Han uppger att han får ut 8 000 kronor i månaden i lön.

Red’s kom:
Ja, Joakim Månsson Bengtsson uppger att han ”får ut” 8 000 kr i månaden.
Men varför vill han inte säga vad hans bruttolön är istället?
Varför vill Joakim Månsson Bengtsson (MP) inte uttrycka sig i klartext och redovisa sina arvoden/löner skriftligt?

Vi ser nu fram emot en fullständig redovisning av Joakim Månsson Bengtssons samtliga arvoden sedan valet 2014, så kan vi lägga denna fråga åt sidan.

Har jobbat ideellt flera månader

Innan han fick den ersättningen arbetade han och hans kollega helt ideellt i flera månader.

Red’s kom:
Vi är många som har arbetat ideellt. Ofta mycket mer än Joakim Månsson Bengtsson (MP). Han förtjänar knappast några sympatier för sin korta tid med ideellt arbete, särskilt inte med tanke på att hans arbete med EU-migranter inte har någon positiv effekt för något, utan snarare tvärtom.

Joakim Månsson Bengtssons enda inkomst: 8 000 kr?

– Vi höll då själva på att bli av med våra lägenheter. Ingen inkomst gör det omöjligt att betala hyra, avslutar Joakim Månsson Bengtsson.

Red’s kom:
Intressant. Så vad Joakim Månsson Bengtsson (MP) hävdar är att hans enda inkomst är de 8 000 kr han lyfter för sitt ideella uppdrag. Något arvode för sitt uppdrag som politiker får han alltså inte?

Ingen inkomst gör det omöjligt att betala hyra”, säger Joakim Månsson Bengtsson (MP), som sitter i Socialnämnden. Har han aldrig hört talas om socialbidrag (dvs försörjningsstöd)?

Har Joakim Månsson Bengtsson sökt försörjningsstöd sedan valet 2014?

Vad är förtal?

Ted Ekeroths formulering finns i en interpellation som han har skrivit till Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.
Ordagrant lyder den: ”De frivilliga, ideella organisationer, som Almgren och CO refererar till – är det ”Hjälp tiggare i Lund” där Joakim Månsson Bengtsson tog ut stora arvoden till sig själv?”

Red’s kom:
Det finns inget förtal i detta konstaterande, oavsett nivån på de arvoden Joakim Månsson Bengtsson (MP) lyckats få igenom.

I så fall kan man kanske diskutera om det Joakim Månsson Bengtsson (MP) skriver i media är förtal, misskreditering eller smutskastning;
T ex här;
Ditt resonemang om att alla friska kan arbeta och tjäna sina egna pengar och därför bör ingen stöttas håller svag nivå av, om jag får låna ditt uttryck, ’intellekt’”.

Eller som här;
Genom ditt sätt att upprepa farhågan om att kommunen med de ideellas hjälp skulle upprätta en kåkstad vilseleder du lundaborna och främjar hatet mot gruppen.
Klicka här för att gå till artikeln i SkD, 2015-12-17
Se även bl a;
Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Hjälp Tiggare i Lund söker mer och mer pengar för EU-migranter – 700 000 kr 2015


Crossroads Lund försöker dölja att de tigger höga löner för ideellt arbete med EU-migranter

Joakim Månsson Bengtsson (MP) & Per Erikssons öppna brev – krav på lön för ideellt arbete med EU-migranter

Minst 85% av Lunds budget för EU-migranter till lön för 2 personer

Lunds socialförvaltning: avslag till arvode för arbete med EU-migranter

Vänsterblocket i Lund beviljar arvode för ideellt arbete med EU-migranter


Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun

FÖRSÖKTE FÅ 34.000 KR/MÅN FÖR IDEELLT UPPDRAG
Joakim Månsson Bengtsson (MP) försökte få 34.000 kr/månad från Lunds kommun, men på denna punkt rekommenderade Socialförvaltningen avslag till ”Hjälp Tiggare i Lund”
;

Arvode till projektansvariga, motsvarande det en socionomkonsult får som heltidsanställd. 102 000 kr för hela projekttiden, 34 000 kr/ månad varav lönen är 26 000, resten är sociala avgifter.

Se BIL. #5: Styrelseprotokoll HTiL 2015-01-08 i Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar – Med 25 frågor


Om bidraget gått igenom i Socialnämnden hade den 22-åriga Joakim Månsson-Bengtsson kunnat plocka ut minst 45.000 kr/mån för sitt ”ideella” arbete (i form av en källarlokal med ett tiotal EU-tiggare). Kanske 55.000-70.000 kr/månad om han får arvode från några fler organisationer. Utöver hans höga arvode som politiker i Socialnämnden.


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *