Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö

Nedskräpningen i lägret med EU-migranter vid Industrigatan i Malmö kommer nu att prövas av högsta åklagarinstans. Riksåklagaren får avgöra om det ska inledas en förundersökning om misstänkt miljöbrott eller inte.

Känslig fråga, då utreds inte brott?

– Jag vet att det är en känslig fråga och jag vet att det handlar om utsatta människor. Men det pågår ett miljöbrott, säger stadsjurist Andrea H Dalhammar.

Sanitär olägenhet – varför ska vissa stå över lagen?

– Det är en olägenhet för människors hälsa på platsen och i omgivningarna. Vi har en lag som måste följas och vi kan inte se mellan fingrarna, säger stadsjuristen.

Red’s kom:
Miljöbalken gäller bara för svenska medborgare?

Chefsåklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott vill inte inleda förundersökning

Malmö stad vill få till stånd en polisutredning. Men chefsåklagare Stefan Göransson vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott menar att det inte är möjligt. I chefsåklagarens beslut skriver han;

Det är uppenbart att brottet inte går att utreda.

Red’s kom:
Förundersökning nedlagd” utan att förundersökning ens inletts är resultatet av de flesta alla polisanmälningar som görs i Sverige. Inom vissa brottskategorier är det t o m resultatet av nästan alla polisanmälningar. Helt fristående från möjligheten att klara upp brottet. Det är bara ett bekvämt sätt att slippa utföra sitt arbete.

Det finns ”inga spår eller andra åtgärder att vidta som kan tänkas leda till att brottet klaras upp”, anser chefsåklagaren.
EU-migranters kåkstad i Malmö. Ingen sanitär olägenhet? Utan spår av miljöbrott?EU-migranternas kåkstad vid Industrigatan i Malmö. Spårlöst avfall?

Kommunen överklagade chefsåklagarens nedlagda förundersökning

Kommunen överklagade chefsåklagarens beslut att inte inleda en förundersökning och nu har även vice överåklagare Bengt Åsbäck gjort samma bedömning som chefsåklagaren.

Malmö stads chefsjurist Andrea H Dalhammar menar att det är konstigt att hävda att det inte finns spår av en pågående verksamhet.
Avfall över hela kåkstaden med EU-migranter, i MalmöExkrementer, matrester, skräp och avfall överallt. Råttor frodas i den ständigt växande kåkstaden, uppbyggd på giftig mark, där EU-migranterna sover direkt på denna giftiga mark i sina skjul.

Red’s kom:
Om en svensk medborgare slänger ett tuggummipapper eller cigarettfimp på marken kan detta resultera i böter. Pinkar man utomhus så att allmänheten kan se det riskerar man en bot. En fastighetsägare med skräp på sin mark kan bötfällas. Slår vi upp ett tält i en park över natten blir vi avhysta, ev. tillsammans med en bot. Är verkligen alla lika inför lagen?

Inget förtroende för polisen – Påverkar vårt rättsmedvetande om brott inte ens utreds

– Det är ett absurt argument. Vi har anmält ett pågående brott och så väljer polisen att inte ens inleda en förundersökning. Då är det inte möjligt att stoppa en sådan här nedskräpning. Jag tror att det kan påverka det allmänna rättsmedvetandet, säger Malmö stads chefsjurist Andrea Dalhammar.

Red’s kom:
Tyvärr speglar detta hur det fungerar i normalfallet i Sverige. Rättssäkerheten är låg i detta land, med alla förundersökningar som läggs ner innan de ens inletts och med prövningstillstånd som minimerar medborgarnas möjligheter att få rätt när brott begås. Polis, åklagare och domstolar verkar inte i medborgarnas intresse, utan lever sitt eget liv.

Malmö stad kommer att överklaga till högsta instans

– Vi kommer att överklaga till Riksåklagaren, vi måste få det prövat av högsta instans, säger chefsjuristen.

Red’s kom:
Rimligtvis borde dessutom polis, chefsåklagare och vice överåklagare JO-anmälas! Om kommunen inte JO-anmäler dem så kan det göras av enskilda medborgare.

Markägare till kåkstaden har överklagat krav att städa tomten pga att EU-migranter inte kan avhysas

Malmö stad har med hot om vite begärt att fastighetsägaren städar upp på tomten. Det beslutet har överklagats till länsstyrelsen av ägaren som menar att det inte är praktiskt möjligt att efterleva beslutet eftersom det är svårt att avvisa de boende från platsen.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-04-22
Se även bl a;
EU-migranter avhyses från sin illegala kåkstad i Malmö – Efter 1 år!

Anslag om avhysning uppsatt för EU-migranternas kåkstad i Malmö, 2015-03-26

Överklagande om avhysning av EU-migranter i Malmö endast vag begäran om anstånd

Allt åt alla uppmanar alla att störa avhysning av EU-migranter i Malmö 27/4

Uppskjuten avhysning i Malmös kåkstad med EU-migranter, bilder 2015-04-27

Centrum för sociala rättigheter stoppar avhysning av EU-migranter från kåkstaden i Malmö till kanske 2016 med fejkat överklagande

Frederick Batzler om besittningsrätt


EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området

Malmös kåkstad, bilder från 2015-04-17 – aggressivare EU-migranter


Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Räddningstjänsten anser inte åtgärder behövs för säkerhetsrisker i EU-migranternas läger

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Miljöförvaltningens anmälan om miljöbrott för kåkstaden i Malmö läggs ner pga att brott ej går att utreda

Solidaritet med EU-migranter och Fi försöker få EU-migranter att städa i Malmös kåkstadbilder

Bråk mellan EU-migranter i kåkstaden i Malmö – man misshandlad – Fi protesterar

Bilder från EU-migranternas läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *