Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Peter Bergwall (MP), Vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun, kommenterar Philip Sandbergs (FP) kritik mot hur illa det går till i Lunds kommun;

Flera av oss som engagerar sig politiskt triggas säkert av en hård men schysst debatt. Men precis som Joakim Månsson Bengtsson (MP) påpekat så går diskussionen om EU-migranter ibland över gränsen och blir direkt destruktiv.

Red’s kom:
Det destruktiva står MP helt och hållet själv för i denna diskussion.

Peter Bergwall (MP) försöker fortsatt lura oss om bygglovet

Ett sådant exempel är Philip Sandbergs (FP) insändare där han påstår att Miljöpartiet har försökt ”smyga igenom” ett bygglov, vilket är lögn.

Red’s kom:
Peter Bergwall (MP) måste tro att alla är extremt lättlurade om vi inte skulle förstå något så uppenbart som att Emma Berginger (MP), i samråd med vissa andra likatänkande i Lunds kommun, försökte smyga igenom ett bygglov för EU-migranterna.

Ansökan om bygglov lämnades in på tjänstemannanivå som ett led i beredningen av ett ärende för beslut i vanlig demokratisk ordning.

Red’s kom:
Nej, Emma Berginger har själv erkänt att hon i samråd med en tjänsteman på Lunds kommun fick till ett bygglov utan kännedom om detta bland oppositionspartierna.

Emma Berginger och Peter Bergwall visste att eftersom vänsterblocket i Lunds kommun är i majoritet så skulle de lätt som en plätt få igenom ett gratis boende för EU-migranter när det väl var dags för ett beslut. Ett snabbt klubbslag, utan att behöva bry sig om oppositionspartiernas protester och sakliga argument, så skulle det var klart.

Det viktiga för dem var att detta inte skulle komma ut i tid för varken oppositionspartierna att sprida information om vad som var på gång eller för allmänheten att reagera.

Som Länsstyrelsen konstaterat begick Emma Berginger (MP) och hennes allierade fel när de försökte kringgå möjligheten för de närboende att överklaga bygglovet.

Se bl a;
Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Emma Berginger/MP Lund vill inrätta gratis härbärge för specifikt EU-migranter

MP försöker tysta debatten

Vidare menar Sandberg att bland andra jag försöker ”tysta ned debatten”, en rätt allvarlig anklagelse från en folkvald politiker att rikta mot en annan.

Red’s kom:
Vad som är avsevärt värre än att framföra denna korrekta åsikt måste väl ändå vara att göra som framförallt Joakim Månsson Bengtsson och Emma Berginger men som involverar hela Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i Lunds kommun, att mörka och göra allt för att undvika dialog med  oppositionspartier såväl som kommunfullmäktige och allmänheten. För MP verkar det bara handla om att köra över alla andra i så odemokratisk ordning som möjligt.

Vad löser försörjning av EU-migranter?

De grundläggande orsakerna till att EU-medborgare söker sig ett bättre liv i Lund löser vi inte på kommunal nivå.

Red’s kom:
Och ingenting överhuvudtaget löses med gratis boende för EU-migranter.

Dessutom har nu även den nationella samordnaren för EU-migranter, Martin Valfridsson, klargjort att denna särbehandling som Miljöpartiet förespråkar av EU-migranter är ett brott mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen. Se;
Gratis camping för EU-migranter – Nationella samordnaren kritisk.

Menar Peter Bergwall (MP) att han inte har för avsikt att varken följa lagen eller den nationella samordnarens riktlinjer?

Detta vore i så fall ytterst allvarligt. Kommuner kan inte ha politiker som inte är främmande för att begå lagbrott.

Varför skulle en kommun invänta att EU eller S+MP-regeringen agerar?

Men det duger inte heller att vänta på att EU eller regeringen ska lösa problemet samtidigt som situationen förvärras lokalt.

Red’s kom:
Det finns ingen som helst anledning att ”vänta på att EU eller regeringen ska lösa problemet”.

Det första som måste göras är att definiera vilka problemen är – vilket Miljöpartiet, som verkar tro att det bara finns ett problem, inte ens brytt sig om att göra – och först efter detta kan man problemen lösas.

Vad gäller EU-migranters olagliga ockperingar av mark så är det bara att se till så att dessa avhyses i enlighet med lagen.

Vänsterblockets försörjning av EU-migranter saknar stöd bland kommuninvånare

Det är säkert många kommuninvånare som inte tycker att vi gör tillräckligt för att hantera frågan.

Red’s kom:
Det är säkert en klar majoritet av kommuninvånarna i Lund som anser att vänsterblocket gör och tänker fel om EU-migranterna.

Enkla/snabba lösningar finns

Tyvärr finns det ingen enkel eller snabb lösning på problemet.

Red’s kom:
Självklart finns det en enkel och relativt snabb lösning på ”problemet”. Det är sammanfattningsvis att verka för att EU-migranterna följer lagen genom att avhysa dem samtidigt som kommunen följer den nationella samordnarens riktlinjer och avhåller sig från att finansiera tiggeriet.

En kommun är ingen välgörenhetsorganisation för andra länders medborgare och EU-migranter måste betala för sitt uppehälle precis som alla andra turister.

Eu-migranter som saknar identitetshandlingar – Utvisning!

Att rättssäkert avhysa en person som saknar adress eller identitetshandlingar är idag en omständlig historia som i praktiken oftast rinner ut i sanden.

Red’s kom:
Om en EU-migrant saknar identitetshandlingar – eller ljuger om detta för att försöka komma undan regelverket – så är det inte avhysning som gäller utan utvisning, via Migrationsverket. Det är ingen särskilt omständig historia, och ska genomföras när skäl för detta finns.

Sedan kan man fråga sig hur ofta denna speciella situation inträffar!?

Varför finns det alltid bara två alternativ för MP & V?

Bättre då att kunna anvisa de som olovligen uppehåller sig på privat eller allmän mark till en annan plats där det är tillåtet att vara under en begränsad tid.

Red’s kom:
Varför skulle de som olagligen vistas i landet stödjas i sitt lagbrott av kommunen?

Varför finns det för MP & V bara alternativen;
1. Låta EU-migranter fritt bryta mot alla lagar de känner för, eller
2. Försörja alla EU-migranter på skattebetalarnas bekostnad?

Lagbrott ska beivras, inte belönas

De resurser som det allmänna idag lägger på renhållning och upprätthållande av ordning skulle kunna användas bättre om kommunen möjliggjorde för de här människorna att vila, laga mat och sköta sin hygien i lugn och ro.

Red’s kom:
De pengar som Lunds skattebetalare tvingas lägga ut på EU-migranter som är respektlösa för Sverige, dess regelverk och dess invånare, skulle kunna användas avsevärt bättre på vad som helst annat än på EU-migranterna.

Miljöpartiet vet inte vad solidaritet är

Det är en solidaritet Miljöpartiet anser att vi har råd med.

Red’s kom:
I så fall kan väl Miljöpartister bekosta försörjningen av EU-migranter själva, utan hjälp av mina pengar?

Miljöpartiet tycks helt sakna förståelse för vad ordet solidaritet innebär. Det är inte solidaritet med EU-migranter att hålla fast dem i deras utsatthet. Och det är sannerligen inte solidaritet med svenska medborgare.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-08-17Not. Av 202 röster håller endast 15% med Peter Bergwall (MP).

Se även bl a;
Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten

Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund, tror gratis boende för EU-migranter löser allt


Emma Berginger (MP) upprörs över att deras felaktiga hantering av EU-migranter kritiseras av nationella samordnaren


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *