Peter Bergwall, MP Lund, vill inte följa kommunallagen, MP Malmö anser lag ska följas

Philip Sandberg (FP), oppositionsråd i Lunds kommun, kritiserar MP i lund för deras vilja att bryta mot lagen och ställer frågan när det är befogat att åsidosätta grundläggande rättsprinciper så som MP Lund vill göra;

Peter Bergwall, Miljöpartiets andranamn i Lund, driver frågan att kommunen ska stå för bostad, försörjning och tillgång till gratis mark till EU-migranter och andra grupper som befinner sig här tillfälligt. Därmed menar Bergwall att man ska åsidosätta principer om allas likhet inför lagen.

Red’s kom:
Det särskilda gynnande av en viss grupp utländska medborgare som MP i Lund förespråkar är inte förenligt med kommunallagen som klargör att kommunen enbart ska verka i de egna medborgarnas intresse. Att förse specifikt romer med en boplats på skattebetalarnas bekostnad är varken lagenligt eller moraliskt försvarbart på något sätt.

Not. Inga ”andra grupper” än romer avses. Det var bara något Peter Bergwall hittade på i sin insändare för att försöka dölja de orättvisor och lagbrott som han tycker är ok att begå som politiker.

Miljöpartiets och Socialdemokraternas agerande är bara för att välja det som är enklast för dem personligen. Vad det kostar skattebetalarna bryr de sig inte om lika lite som de tar någon notis om alla andra negativa konsekvenser.

I Malmö vill MP följa lagen, i Lund vill MP bryta mot lagen

Detta står i skarp kontrast till Malmös kommunalråd Nils Karlsson (MP) som skriver;

Samtidigt måste vi använda samma regelverk för er (EU-migranter) som för andra som tillfälligt vistas i staden. Det är inte lagligt att bosätta sig på någon annans mark utan tillstånd.

Peter Bergwall (MP), Lund, förespråkar sabotage mot oppositionspartiers information

Men det är inte första gången Peter Bergwall (MP) anser att det står var och en fritt att bryta mot svensk lagstiftning.

Den 3 augusti kommenterade han uppmaningarna om lagbrott från Vänsterpartiets partiföreträdare i Lund när hon ansåg att ett annat riksdagspartis reklam skulle vandaliseras i Stockholms tunnelbana.

Red’s kom:
Förtydligande: Det var Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet Lund, som via sociala medier uppmanade allmänheten att riva ner reklam och förstöra Sverigedemokraternas informationskampanj (V-politiker: Riv ner SD-reklam).

Vice statsminister Åsa Romson (MP) gick ut och fördömde detta även om hon mycket riktigt påpekade att reklamen varit stötande. Men Peter Bergwall höll inte med sin partiledare. Istället skrev han på Facebook ”jag försvarar civil olydnad när den är befogad och det tycker jag den är i det här fallet”.Peter Bergwall MP Lund

När politiker både själva vill bryta mot lagen och uppmanar andra till lagbrott, vilka signaler sänder det?

Är det ett sådant samhälle vi vill ha där var och en ska avgöra när det är befogat att bryta mot de gemensamma spelregler vi politiker har antagit i Sveriges riksdag i form av svensk lagstiftning? Hur ställer sig Miljöpartiet till ett sådant synsätt?Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-09-03Not. 86% av 203 läsare håller just nu med FP Lund.

Se även bl a;
FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Peter Bergwall (MP) hävdar att EU-migranter har lagstadgad rätt till gratis boende i Sverige

Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och den nationella samordnaren


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *