Personröstning regler – Vikten av att personrösta i valet 2018

Hur gör jag för att personrösta i Sverige?

Den 9 september är det val till riksdag, kommun och landsting.
I Sverige har vi ingen äkta personröstning, bl a eftersom möjligheten att stryka namn från valsedlarna tagits bort. Dvs du kan inte direkt exkludera en kandidat som du inte vill ska komma in. Om du vill rösta bort några personer måste du personrösta med ett kryss i rutan före ett namn som kommer efter dessa personer.

Sedan 1998 har väljaren möjlighet att sätta ett kryss för den person på valsedeln som han eller hon önskar blir invald först av alla. Om man inte väljer någon kandidat går den uteblivna personrösten i praktiken till dem som ligger högst på listan. Sedan har politikerna via underliggande regelverk sett till att – i antidemokratisk ordning – försöka mer eller mindre omöjliggöra att personröstningen ska få någon reell effekt.

När familjer tar över vallistorna och prioriterar sig själva framför betydligt mer kompetenta kandidater så visar det att något är ruttet i landet Sverige. Hur nepotismen frodas i politiken beskrivs längre ner här.

Hur fungerar det svenska personvalssystemet?
Nedan beskrivs regler för hur man kan personrösta i Sverige under gällande förutsättningar.

Valmyndigheten skriver;

Rösta på person – Personrösta i valet

Kryssa för en kandidat

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för kandidatens namn på valsedeln.

Red’s kom:
Du kan endast kryssa för en kandidat, dvs en politiker per valsedel !!!

Väljare kan genom sin personröst korrigera partiernas kandidatordning. Om Du inte kryssar för någon kandidat tillfaller rösten partiet. Du avstår då från möjligheten att påverka vem som blir vald.

Tips!
Att personrösta på någon av dem som ligger först på valsedeln är i regel meningslöst. De kommer att komma in ändå, och behålla sina platser, eftersom det är så få som personröstar.

PERSONRÖSTNING REGLER
Det är olika regler för hur man personröstar beroende på om partiet har anmält sina kandidater eller inte. Har ett parti anmält sina kandidater innebär det att partiet har låst sin lista från att väljare kan nominera andra kandidater.

Om du vill personrösta på ett parti med anmälda kandidater måste du använda partiets namnvalsedel. Du kan inte använda en valsedel med bara partinamn eller blank valsedel för att personrösta.

Skriva till ett kandidatnamn

För de partier som inte anmält sina kandidater kan du även personrösta genom att själv skriva till namn på valsedeln. Du kan skriva till namn på en namnvalsedel, en partivalsedel eller en blank valsedel. På den blanka valsedeln måste du också skriva partinamnet.

Observera att du endast kan personrösta på kandidater som har lämnat samtycke till kandidatur.

I Valpresentationen 2018 framgår vilka partier som anmält deltagande i val, vilka som har anmält sina kandidater samt vilka kandidater som lämnat samtycke till kandidatur.

Red’s kom:
En kandidat ska före valet ha registrerat sitt samtycke hos länsstyrelsen.

Val till riksdagen

I val till riksdagen kan du bara rösta på de kandidater som är förtryckta på valsedlar som gäller för din riksdagsvalkrets.

Längst ner på valsedeln står det vilken valkrets som valsedeln gäller för. Landets valkretsar är i princip desamma som länen förutom vad gäller Stockholm, Skåne och Västra Götaland.

Vissa partier har namnvalsedlar som gäller för alla valkretsar. Gäller valsedeln för alla valkretsar står det ”Hela landet” på valsedeln. De namnvalsedlarna kan du använda om du vill personrösta, oavsett vilken valkrets du tillhör.

Röstar du med en valsedel som gäller för en annan valkrets kommer din röst endast att bli en röst på partiet.

Red’s kom:
Idag kan väljare bara rösta på anmälda kandidater på namnvalsedlar. Förslag att väljare ska kunna personrösta även på blanka och partimarkerade valsedlar (för att personrösta utanför sin egen valkrets) är ett skott i luften och demokratiserar inte röstningen. Politikernas begränsningar ligger kvar som syftar till att försvåra att någon ska kunna röstas fram i demokratisk ordning.

Hur många personröster krävs för att komma in i riksdagen?
För att bli invald genom personröster till riksdagen behövs fem procent av partiets röster. I valet 2014 föll 801 178 röster på SD. För att komma in i riksdagen för SD behövdes då alltså 40 059 personröster..

Val till kommun- och landstingsfullmäktige

PERSONRÖSTA I KOMMUNALVAL
I valen till kommun- och landstingsfullmäktige ska du använda en namnvalsedel som gäller för din kommun respektive ditt landsting.

Kommunerna och landstingen kan också vara uppdelade i valkretsar, men du kan rösta på kandidater från en annan valkrets än den du bor i, så länge den valkretsen finns inom din kommun eller ditt landsting.

Personröstar du på en person som kandiderar i en annan kommun eller annat landsting kommer din röst endast bli räknad som en röst på partiet, under förutsättning att det partiet har anmält deltagande i valet i din kommun/landsting.

Det är partierna själva som lägger ut namnvalsedlar. Förtidsröstar du på annan ort och vill personrösta får du själv se till att du har de namnvalsedlar som gäller för dig.

Personröstar du på en kandidat som står på en namnvalsedel som inte gäller för den riksdagsvalkrets, kommun eller landsting där du bor bedöms din röst vid sammanräkningen som en röst för partiet. Det blir ingen giltig personröst.

Red’s kom:
PERSONVAL KOMMUN OCH LANDSTING
För att bli invald genom personröster till kommun och landsting måste personen få fem procent av partiets röster, dock minst 50 röster till kommunfullmäktige och 100 röster till landstingsfullmäktige.

För att personröstning ska ha något värde ska t ex kommunalråd som fått färre personröster än någon annan av partiets kandidater lämna över sitt uppdrag till denne. Idag finns det inget regelverk som fastställer att så ska ske, vilket knappast är i demokratisk ordning.

Valda kandidater

Det är i första hand personrösterna som avgör vilken kandidat som blir vald och i vilken ordning. Kandidaten måste även ha samtyckt till kandidaturen.

En strykning påverkar inte

Valsedeln blir inte ogiltig om du stryker över eller stryker under en kandidat. Strykningen bortses från vid sammanräkningen och rösten räknas som en röst på partiet.

Se: Hur röstar jag? – Faktablad om hur det går till att rösta

VIKTIGT ATT PERSONRÖSTA

I partierna finns det tyvärr många som aldrig borde ha kommit in. De är på olika sätt direkt olämpliga som representanter för folkviljan och arbetar inte för landets bästa. De upptar enbart en plats för någon som skulle kunna tillföra betydligt mer.

Detta gäller för alla partier. I t ex ett nyare parti som Sverigedemokraterna hänger fortfarande personer kvar som håller hårt i sin plats och som ser till att bara de som visat ett tydligt stöd för sittande personer kommer med på valsedlarna.

Vad innebär det att ”personrösta”?
Ett exempel är SD Malmö. Där verkar många anse att sittande partistyrelse med Jörgen Grubb helt saknar kapacitet att få igenom något av de förslag som SD-väljare ser som viktigast.

Nepotism gagnar inte folket. Jörgen Grubb, SD Malmö, har t o m lyckats få med sin uppenbart okvalificerade 18-åriga dotter, Hanna Ahnfeldt Grubb, på valsedlarna för SD! Inte bara till kommunfullmäktige utan även till landstingsfullmäktige. Där avsevärt bättre kvalificerade och kompetenta kandidater fått stå tillbaka för hennes plats i partiet.

Genom att Hanna Ahnfeldt Grubb namnges på valsedlarna som Hanna Grubb kan den oinvigde inte enkelt se att Jörgen Grubb petat in sin dotter på valsedlarna.
Ej heller framgår det att Jörgen Grubb dessutom fått in sin fru, Åsa Ahnfeldt, som kandidat på valsedlarna;
• I landstingsfullmäktige har Åsa Ahnfeldt placerats på plats #7 efter Jörgen Grubb på plats #2, men före deras dotter Hanna Grubb på plats #26.

I kommunfullmäktige har Åsa Ahnfeldt placerats på plats #32, efter Jörgen Grubb på plats #2, men före deras dotter Hanna Grubb på plats #35.

Politiken ska inte vara en lekstuga för politikerna! Genom att inte personrösta så ger du ditt medgivande till svågerpolitik och politikers misskötsel av sina uppdrag.

Det kan vara dags att få in lite nytänkande. Här kan man då kryssa för en person längre ner på listan av de nytillkomna i detta val.
T ex för kommunfullmäktige, SD;
47. Gustav Kjellström, Pilot, 26 år
eller (inte bägge samtidigt!);
48. Jan Danielsson, Ekonom, 66 år
SD Malmö. Val till kommunfullmäktige. Jörgen GrubbSD Malmö Val til kommunfullmäktige

För landstingsfullmäktige, t ex;
20. Michael Pleym, Åklagare, 59 år

RÄTTELSE
Rösta inte på SD lokalt i Malmö kommunfullmäktige/landstingsfullmäktige, enbart på riksnivå. Personrösta då gärna på någon efter #66, för att på detta sätt minska risken för att olämpliga kandidater kommer in. De 25 första på riksdagslistan kommer ju att komma in ändå.

Mer info kommer angående detta.

Not.
SD Malmö, kommunfullmäktige 2014-2018:
1. Magnus Olsson, Kommunalråd, 42 år
2. Jörgen Grubb, Projektledare, 56 år
3. Lisbeth Persson Ekström, Systemförvaltare, 66 år
4. Anders Olin, Riksombudsman, 50 år
6. Rickard Åhman Persson, Jurist, 66 år
7. Nima Gholam Ali Pour, Politisk sekreterare, 36 år
8. Stefan Plath, Systemadministratör, 48 år
9. Lars-Johan Hallgren, Säljare, 46 år
10. Anders Pripp, Byggnadsarbetare, 57 år
11. Ilvars Hansson, Elektronikingenjör, 71 år
18. Christer Bengtsson, Socionom, 62 år
36. Ortwin Lobbes, Tekniker, 74 år

Googla de personer du kan tänka dig att rösta på och välj (dvs kryssa för) den kandidat som du anser bäst enligt den information som finns tillgänglig om personen.

Om en kandidat inte har en tydlig beskrivning över sin kompetens för uppdraget, prioriteringar av sakfrågor och hur de tänker och resonerar och vilka mål som är viktigast kan detta ge en tydlig signal att kandidaten inte är lämplig!

Makten över valet av kandidater måste rimligtvis förskjutas från den begränsade skaran partimedlemmar till alla de vanliga väljarna!

Blanka valsedlar

Blanka valsedlar saknar partinamn och namn på kandidater

På de blanka valsedlarna står det vilket val valsedeln gäller för, val till riksdagen, val till kommunfullmäktige eller val till landstingsfullmäktige.

Blanka valsedlar finns utlagda i alla vallokaler och röstningslokaler. Det ansvarar röstmottagarna för.

Använd blank valsedel om ett partis valsedel saknas

RÖSTA PÅ ETT PARTI UTAN VALSEDEL
Saknas valsedeln för det parti du vill rösta på kan du skriva partinamnet på en blank valsedel.
Då räknas den som en röst för partiet, förutsatt att partiet har anmält deltagande i val.

Red’s kom:
Skriv hela partinamnet, inte bara förkortningen.

Personrösta med blank valsedel

För vissa partier kan du även personrösta med en blank valsedel. Då måste du både skriva partinamnet och kandidatens namn. Du kan endast personrösta med blank valsedel för de partier som inte har låst sin lista. För att en personröst ska räknas ska kandidaten lämnat samtycke.

Du kan se i Valpresentationen 2018 vilka valsedlar som är låsta och vilka kandidater som lämnat samtycke.

Rösta blankt

Röstar du blankt, dvs lämnar valsedeln tom, räknas valsedeln som ogiltig och påverkar inte mandatfördelningen mellan partierna.

Valmyndigheten och länsstyrelserna redovisar vid den slutliga sammanräkningen hur många som röstat blankt.

Red’s kom:
En blankröstning definieras i regel som en bortkastad röst (likt en röst på småpartier). Men för 2018 innebär en blank röst i praktiken en röst på Stefan Löfven (och MP). Vill du ha en förändring mot hur det fungerat och fungerar idag måste du rösta, och rösta på annat parti än nuvarande regeringspartier; Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Se även bl a;

Valresultat 2014

Förutsägelse om riksdagsvalet 2018

Så här blir resultatet i valet 2018

Slutresultat i riksdagsvalet 2018


Media försöker desperat förklara bort att SD är Sveriges största parti

SD Sveriges största parti enligt Yougov, 2 veckor innan valet 2018


98 % av Sverige ogillar S+MP, enligt undersökning av IPSOS


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *