Överklagande inlämnat av Miljöförvaltningens avhysningsbeslut av EU-migranter i Malmö

Centrum för sociala rättigheter verkar bestå av totalt två aktivister; Frederick Batzler och Karin Åberg. Batzler har överklagat Miljöförvaltningens beslut att avhysa de ca 150 EU-migranter som ockuperat privat mark i Malmö där EU-migranterna byggt upp en kåkstad. Frederick och Karin utnyttjar bristerna i rättssystemet. Ett överklagande kräver ingen juridisk kunskap, det skulle en tioåring enkelt klara av. Att vinna detta mål kräver däremot en hel del mer (i praktiken omöjligt om rättssystemet fungerar).

Vad ska Miljöförvaltningen ta hänsyn till?

Vi tycker inte att miljöförvaltningen har tagit hänsyn till att EU-migranterna får det svårare om de tvingas ut på stan, säger Frederick Batzler innan Centrum för sociala rättigheter och Nätverket Solidaritet med EU-migranter lämnade in den kompletta överklagan av miljöförvaltningens beslut att förbjuda tältlägret på Sorgenfri till Länsstyrelsen.

Red’s kom:
Om EU-migranterna får det svårare ifall EU-migranternas markockupation avstyrs kan diskuteras, men det är odiskutabelt att detta inte är en aspekt som Miljöförvaltningen ska eller får ta hänsyn till.

Not. Det står felaktigt ”tältläger” i artikeln.

– Hela Sverige håller ögonen på den här frågan, säger Frederick Batzler.

Red’s kom:
Frederick Batzler överdriver rejält. ”Hela Sverige” vet att detta endast är en förhalningsfråga där aktivisten Frederick Batzler bara vill sätta sig upp mot systemet utan den minsta hänsyn till vad som är bäst för EU-migranterna.

Är hemlöshet ett miljöproblem?

Får Malmö rätt så kommer hemlösheten att betraktas som ett miljöproblem, sa Johanna Nilsson, Nätverket Solidaritet med EU-migranter.

Red’s kom:
Ja, ”Malmö” kommer att få rätt.

Vad har EU-migranter med hemlöshet att göra?

Ett miljöproblem är ett miljöproblem.

Det är solklart för alla och envar att EU-migranterna orsakar miljöproblem, och det är knappast rimligt att andra länders medborgare ska ha större rättigheter än svenska medborgare. Det är ej heller rimligt att svenska skattebetalare ska finansiera dessa icke-ekonomiskt aktiva medborgares avfallshantering.

Överklagande på moralisk grund?

Grunden i organisationernas överklagande är att EU-migranterna får en ännu besvärligare situation utsätts för större fara om de tvingas ut från lägret på Sorgenfri.

Red’s kom:
Så det är ok att bryta mot lagen om vänsterextremister anser att de som bryter mot lagen ”utsätts för större fara” om lagen följs?
Var är logiken i detta?

Denna grund är inte juridisk.

Det här visar hur viktigt det är att lagen uppdateras så att aktivister inte kan sätta käppar i hjulet på detta sätt, vilket drabbar alla svenska medborgare, såväl som EU-migranterna.

Miljöförvaltningen tar för lite hänsyn till enskildas intresse?

– Vi pekar på bristerna i Miljöförvaltningens resonemang, man tar för lite hänsyn till de enskildas intresse, säger Frederick Batzler, från Centrum för sociala rättigheter.

Red’s kom:
Så Frederick Batzler menar att man ska ta mer hänsyn till utländska medborgare och låta dem bryta mot lagen medan svenska medborgare bara ska finna sig i detta?

Miljöförvaltningen ska i sina beslut inte beakta EU-migranternas intresse!

Frederick Batzler hoppas kunna dra ut på processen ytterligare

– Det lär dröja innan allt är klart, eventuellt måste vi komma in med ytterligare svar till miljöförvaltningen, säger Frederick Batzler.

Målet med överklagan är att skapa en långsiktig lösning.
– Tältlägret är ingen sådan lösning, men i avvaktan på en sådan är det bättre att EU-migranterna bor där än att de tvingas ut på stan, säger Frederick Batzler.

Red’s kom:
Nej, målet med överklagan är inte att skapa en långsiktig lösning. Det bekräftas också av att de som överklagar inte ens har ett förslag till någon långsiktig lösning (vilket de i övrigt inte heller har kompetens att ge). Målet är endast att förhala i någon form av egenintresse.

Den långsiktiga lösningen är inte minst att lära EU-migranterna respektera svensk lag.

Vad är en långsiktig lösning enligt Frederick Batzler?
Ja, det vet vi redan. För honom och Solidaritet med EU-migranter är det att Sverige villkorslöst ska försörja Europas fattiga.

Not. Igen, kåkstaden vid Industrigatan är inte tältläger!

Mer info kommer om innehållet i överklagandet!Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-05-22
Se även bl a;
Centrum för sociala rättigheter stoppar avhysning av EU-migranter från kåkstaden i Malmö till kanske 2016 med fejkat överklagande

Frederick Batzler om besittningsrätt

Överklagande om avhysning av EU-migranter i Malmö endast vag begäran om anstånd


EU-migranter avhyses från sin illegala kåkstad i Malmö – Efter 1 år!

Anslag om avhysning uppsatt för EU-migranternas kåkstad i Malmö, 2015-03-26


EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området

Malmös kåkstad, bilder från 2015-04-17 – aggressivare EU-migranter


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *