Östersund vill stödja tiggeriet med 100 000 kr via bulvan

Camping inte tillåten i parkområde eller stadsplanerat område

Kommunalrådet Anders Edvinsson (S) anser att lagstiftningen är glasklar. Tiggarnas tält under Frösöbron ska bort
– Ingen får campa inom parkområde. Det är glasklart.

Men i dagsläget är det ingen fråga som han kommer att agera i.
– Det är inte en fråga för oss förtroendevalda i nuläget, men ingen person får campa inom parkmark eller där det är så kallat stadsplanerat område. Det gäller alla, det är inte en så svår fråga.

Okunnig om avhysning från olaglig bosättning kräver ett politiskt beslut

Anders Edvinsson (S) tycker att kommunen agerat rätt. Han säger att han har förtroende för att kommunens tjänstemän agerat enligt gällande lagstiftning för de lokala ordningsföreskrifterna.
– Nästa steg, om man måste gå vidare och begära avhysning med hjälp av kronofogden, om det måste till ett politiskt beslut för det. Det känner jag inte till. Men det får man ta reda på.

Bajamajor är bara att befästa tiggarnas fattigdom

Han ser det inte som någon lösning att placera ut bajamajor och tillåta camping på parkmark. Det blir snarare ett sätt att befästa fattigdomen för gruppen.

Internationellt problem som hanteras lokalt

– Det här är ett internationellt problem, som vi får hantera lokalt. Jag tror att vi är lite valhänta. Det känns som det blir lite fel än hur vi gör.

Anders Edvinsson vill stödja tiggeriet med YTTERLIGARE 100 000 kr via bulvan

Anders Edvinsson anser att kommunen ska stödja de EU-migranter som kommer hit.
Han kommer att förorda att kommunen beviljar Svenska kyrkan ytterligare 100 000 kronor för att arbeta med socialt stöd för EU-migranter i Östersund. Vilket han ser som ett sätt för Östersunds kommuns att arbeta med gruppen.
– Om vi kan stödja Svenska kyrkan, som har en person som jobbar aktivt med att hjälpa de här med bostad och jobb. Det är det mest konkreta och konstruktiva sättet vi som kommun kan hjälpa de här människorna på.

Red’s kom:
Vi vet alla att det inte kommer att leda till att EU-migranterna får något annat jobb mer än i bästa fall välgörenhetsjobb, vad händer när dessa 100.000 kr är förbrukade utan något konstruktivt resultat? Ska då 200 000 kr avsättas till tiggarna av skattemedel, osv?

När tiggarna sedan dubbleras, ska de få 400 000 kr för att kunna fortsätta tigga i Östersund?

Är det fattigdom vi upprörs av?

– I Sverige har vi länge jobbat för att utrota fattigdomen. Det är därför vi blir upprörda över att se fattigdom och då reagerar vi på olika sätt.

Anders Edvinsson tror att det även är möjligt att människor kan gå från ord till handling.
– Det har ju varit stök i en del större städer. Så det är klart att det kan hända här.

Red’s kom:
Nej, det är ingen som upprörs av EU-migranternas tiggeri. Det är kostnaderna och konsekvenserna för landet, t ex nedskräpningen och en ökad brottslighet. Samt kommunens, regeringens och myndigheternas valhänthet i frågorna, där man inte ens vågar agera vid de lagbrott som EU-migranterna begår och där kommunen går över sina befogenheter i hur skattemedel används.Klicka här för att gå till artikeln i ÖP, 2015-05-24
Se även bl a;
Avhysning från olaglig bosättning av EU-migranter under Frösöbron, Östersund


Jobb och bostäder till EU-migranter sökes av Svenska kyrkan i Östersund


Hjälp till EU-migranter lockar fler tiggare, enligt Moderaterna i Haninge


EU-migranter åtalas för misshandel i Östersund – utvisning

EU-migranter får fängelse men utvisas inte


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *