Omgående (2/11) tömning av Malmös kåkstad med EU-migranter pga lucka i lagen

EU-migranternas läger på Industrigatan i Malmö ska tömmas omgående. Ett kryphål i lagen gör att miljönämnden genom ett nytt beslut kan skynda på ingripandet.

Miljöförvaltningen i Malmö anser att boendesituationen i lägret är så pass allvarlig att man måste agera omedelbart. Den politiska nämnden väntas nu fatta beslut om så kallad rättelse i det pågående ärendet.

Red’s kom:
Fakta: ”Rättelse”

I miljöbalkens 26 kapitel 18 paragrafen finns en möjlighet för myndigheter besluta om rättelse.

Verkställighet och rättelse på den felandes bekostnad
18 § I stället för att begära verkställighet enligt 17 § får tillsynsmyndigheten besluta att rättelse skall vidtas på den felandes bekostnad.
Beslut om rättelse på den felandes bekostnad får meddelas utan föregående föreläggande eller förbud, om tillsynsmyndigheten med hänsyn till risken för allvarliga skador finner att rättelse bör göras genast eller det finns andra särskilda skäl.

Det innebär att det i särskilda fall, bland annat när det finns risk för allvarliga skador, är möjligt för myndigheten att bortse från att informera om ett beslut.

I det aktuella fallet innebär detta att de boende inte behöver identifieras för att miljöförvaltningen ska kunna informera om och verkställa beslutet.

Det betyder också att miljöförvaltningen själv verkställer beslutet, och inte fastighetsägaren. Däremot kommer fastighetsägaren att bli betalningsskyldig för en del av kostnaden för att städa tomten.

Källa: Miljöbalken

De boende kommer dock att informeras muntligen på platsen kort efter att beslutet fattats av miljönämnden.

Det innebär att lägret kan tömmas utan att identifiera de boende och utan att invänta beslut från övriga instanser.
Det är väldigt ovanligt att en miljöförvaltning gör så här. Det görs främst i nedskräpningsfall, där den som skräpat ner är okänd, säger Andrea Hjärne Dalhammar, stadsjurist i Malmö.

Red’s kom:
När Sydnytt rapporterade om detta för en stund sedan så kallades detta för en ”lucka i lagen”. Det är ingen som frågar vad det innebär i detalj, eftersom alla (utom vänsterextremisterna) vill se hårdare tag mot EU-migranternas lagbrott, men det låter varken som ett ”kryphål” eller som en ”lucka i lagen”. Det låter helt enkelt som att lagen upprätthålls… till slut.

Polisen identifierar EU-migranter i deras läger över hela landet och man får innerligt hoppas att ingen i Malmös kåkstad klarar sig undan att identifieras.

Sedan får man hoppas att miljöbalkens 26 kap. 18 § nu börjar nyttjas över hela landet för att upplösa EU-migranternas olagliga läger!

Polisens seglivade 7 månaders ”förundersökning” hinner inte slutföras

Beslutet innebär också att polisens egen förundersökning och eventuella insats mot lägret troligen inte hinner blir verklighet innan Malmö stad agerar.

Red’s kom:
Polisens förundersökning med anledning av polisanmälan 2015-04-01 har inte ens påbörjats, det är bara en bluff av polisen.

Se: Polisanmälan olaga intrång / egenmäktigt förfarande av EU-migranter i Malmö, kåkstaden

Malmö stad vill inte vänta på att polisen får tummarna loss

— Vi tänker inte längre avvakta att andra myndigheter gör sitt jobb, utan nu gör vi vårt jobb, säger Andrea Hjärne Dalhammar.

Red’s kom:
Det har varit en tuff process. Miljönämnden och juristen har gjort ett bra jobb, och nu kan vi bara hoppas att allt går smärtfritt trots alla vänsterextremister som kommer att göra allt för att försvåra avhysningen av de EU-migranter som i över ett år olagligen ockuperat svensk mark.

Vem kommer Miljönämnden att begära handräckning av?

Det betyder dock inte att polisen blir sysslolös. Miljönämnden kommer också att begära så kallad handräckning.

Red’s kom:
Igår uppgav media att beslut om avhysning skulle tas i morgon, men givetvis är utgången av denna fråga given från början.

Vem kommer polisen att begära handräckning av?
– Av polisen?
– Av Kronofogden (enl. gårdagens rapport)?

Oavsett vem som står som ansvarig på papperet får man hoppas att alla som befinner sig i lägret identifieras.

Om Sverige varit en fungerande rättsstat skulle sedan var och en av ockupanterna lagföras. Liksom de vänsterextremister som hindrar polisen i dess tjänsteutövning.

Avhysning ”hyfsat nära i tiden” = 2/11

Polisen avgör när lägret kommer att tömmas, men enligt Hjärne Dalhammar ligger det ”hyfsat nära” i tiden.

Red’s kom:
Ja, vänsterextremisterna vet redan att avhysningen kommer att ske nästa måndag, den 2/11. Vad som inte läckt ut är klockslag, men man kan ana att tömningen av lägret inleds tidigt på morgonen (och inte vid den tid som tidigare uppgivits; dvs på eftermiddagen).

Vänsterextremister protesterar, som alltid

Aktivister protesterar mot planerna, och kräver att kommunen ordnar ett lagligt alternativ till EU-migranterna.

Red’s kom:
Ja, vänsterextremisterna kommer naturligtvis att göra vad de kan för att ställa till med oreda.

Se: Avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad sker den 2/11 – Krav på särbehandling av romer

Media och politiker håller oss i ovetskap om hur avhysning kommer att gå till och om EU-migranter kommer att erbjudas något annat än evakueringsboende 2-3 dagar), och var detta evakueringsboende kommer att förläggas.

Vi vet emellertid redan att EU-migranterna kommer att erbjudas gratis hemresa. Malmö kommun har redan så här långt i år lagt 350.000 kr på dessa för EU-migranterna gratis hemresor, där det är oklart om lagen medger denna kostnad.

För nästa år har Malmö stad budgeterat 5,6 miljoner kronor för EU-migranternas ”tak-över-huvudet”, vilket är en drastisk ökning av kostnaderna för EU-migranter (dessa 5,6 miljoner kr är endast en mindre del av vad EU-migranterna kostar skattebetalarna).

Evakueringsboende ”några dygn”

UPPDATERING:
SkD skriver:

Tjänstemännen förbereder sig för att följa sin egen handlingsplan och erbjuda de EU-migranter som efterfrågar det boende i några dygn.

Och det kommer kommunen att klara, tror det ansvariga kommunalrådet Carina Nilsson (S), trots hårt tryck på boende på grund av asyl- och flyktingmottagning.

Finns det platser?
– Ja, det gör det. Men vi vill inte gå ut med var än av säkerhetsskäl.

Enligt den handlingsplan som antogs för några månader sedan ska kommunen kunna erbjuda evakueringslokaler i max fem dygn.

Enligt Carina Nilsson bor det för närvarande runt 150 personer på tomten, men så många kommer inte att önska evakueringsboende, tror hon.
– Många åker hem nu till vintern.

Hon hoppas att de som bor på tomten kommer att flytta frivilligt. De kommer att informeras i förväg om kravet på avflyttning.
– Det kommer dels miljöförvaltningen att göra, men det sker också via Crossroads.

Crossroads är den dagverksamhet som vänder sig till EU-migranter och som stadsmissionen driver för kommunens räkning.

Vinterhärbärge för 40 EU-migranter

Enligt handlingsplanen ska kommunen också kunna erbjuda vinterhärbärge med 40 sovplatser under perioden 1 december-28 februari. Som SkD kunde berätta för några veckor sedan fanns en diskussion med Malmös pingstförsamling om att öppna det i mässlokalen vid Stadiongatan. En ansökan om tillfälligt bygglov är inlämnad.
Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-10-26
Fakta: Malmös kåkstad

Runt 200 personer bor i lägret vid Industrigatan i Malmö i bilar, skjul och husvagnar.

Fastighetsägaren och kommunen försökte under 2014 och 2015 avhysa de boende med hjälp av kronofogden och polisen. Men detta har inte varit möjligt utan identifiering av de boende.

27 februari 2015: Miljöförvaltningen förelägger fastighetsägaren att städa tomten. Fastighetsägaren överklagar och förlorar, men får inte längre hot om vite mot sig.

10 mars 2015: Miljöförvaltningen anmäler nedskräpning och miljöbrott till åklagare. Ärendet läggs ner.

7 april 2015: Miljöförvaltningen meddelar fastighetsägaren om förbud mot bland annat camping. Beslutet är fattat med stöd i miljöbalken.

23 april 2015: Miljöförvaltningen sätter upp skyltar med information om förbudet mot boende på tomten.

27 april 2015: De boende har inte följt uppmaningen att flytta. Beslutet överklagas.

17 juni 2015: Länsstyrelsen i Skåne upphäver miljöförvaltningens beslut. Miljöförvaltningen överklagar till mark- och miljödomstolen.

25 september 2015: Mark- och miljödomstolen avslår miljöförvaltningens överklagan.

28 september 2015: Miljöförvaltningen överklagar vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

27 oktober 2015: Miljönämnden planerar att fatta beslut om så kallad ”rättelse”. Och därmed kringgå ett kommande utslag från Mark- och miljööverdomstolen.

Källa: Malmö stad


Se även bl a:
EU-migranter kräver stöd från Malmö stad

EU-migranter i Malmö ställer krav via aktivister på boende/försörjning

EU-migranter/Allt åt alla i Malmö hotar att bryta mot lag om de inte får bo gratis

Gratis bostäder och EU-migranter blir sakägare – Krav från V och Allt åt alla

EU-migranters krav på försörjning och bostad i Sverige rimligt, menar Allt åt alla

Polisen planerar för avhysning av EU-migranter – som ska identifieras – i Malmös kåkstad

DI kritiserar polisens lögner om EU-migranter – Identifiering ej lagkrav för avhysning!

800 poliser/kravallpolis, hundar, helikopter för EU-migranter i Malmös kåkstad & vänsterextremister

EU-migranter som avhyses i Malmö erbjuds boende max 5 nätter och gratis hemresa

Svenska kyrkan vill sälla sig till aktivister när EU-migranter avhyses från Malmös kåkstad

Vänsterextremisterna förbereder sig inför avhysning av EU-migranter i Malmö den 2/11


Malmös EU-migranter kostat skattebetalarna minst 1,3 miljoner kr hittills 2015

Dagverksamhet för EU-migranter i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *