Om Sverige inte försörjer EU-migranter fryser de ihjäl och orsakar terrorhandlingar?

SDS (Elisabeth Hjort) kritiserar samordnarens tiggarrapport och S+MP-regeringens linje om EU-migranter:

”Ge inte pengar i muggen”. Varför kommer detta direktiv från regeringens utredare Martin Valfridsson, när han presenterar riktlinjerna för hur EU-migranter ska bemötas? Nu har myndigheten kommit fram till en rekommendation, så att ni vet ert bästa.

Är det en etisk handling att fördjupa EU-migranter i utsatthet och bidragsberoende?

Det finns en ganska banal och grundläggande förutsättning för ett demokratiskt samhälle, och det är att etiska handlingar är tillåtna. Att sådana handlingar ska uppmuntras kan vi dessvärre inte hoppas på.

Red’s kom:
Varför skulle regeringen uppmuntra att försämra situationen för såväl EU-migranterna som för Sverige?

I motsats till vänsterextremisterna har en demokratisk regering att primärt verka för landets bästa.

Är den ”etiska situation” att vi måste se EU-migranter tigga i Sverige?

Vad den nuvarande politiska inriktningen syftar till är att undanröja den etiska situationen, det vill säga skrämma bort det mänskliga ansiktet från gatan så att ingen längre kan se det.

Att inte ge pengar till EU-migranter är ett viktigt led i förbättringar

Inte genom några verkliga förbättringar, utan genom att skapa ett avstånd så att den andres behov inte längre upplevs som akuta.

Red’s kom:
Hur akut EU-migranternas behov är kan diskuteras ur flera synvinklar, men klart är att behovet inte är lika akut som hos många av de utsatta människor som inte kommer till Sverige för att tigga.

Varför ska Sverige prioritera dem som syns framför näsan på oss, fristående från verkligt behov?

Varför ska EU-migranter lockas till att tigga i Sverige?

Innan detta åstadkommits fullt ut omförhandlas frågan om vad som är rätt och fel. I tiggeriutredningen finns en uttalad agenda: ingen ska lockas hit av tanken på barnens skolgång eller ett drägligare liv än föräldrarnas.

Red’s kom:
På vilket sätt är det ett drägligt liv att sitta 8 timmar om dagen som en zombie framför en butik?

Varför ska Sverige försämra möjligheten till utbildning för EU-migranternas barn?

Är det en rättighet för alla EU-migranters barn att gå i skola i Sverige?

Konkret innebär det en rekommendation att förvägra framför allt romska EU- migranters barn att gå i svensk skola.

Red’s kom:
Hur kan EU-migranter förvägras något som de inte har rätt till?

Vilken egennytta är det i att EU-migranters barn inte går i skola i Sverige?

Men det räcker inte med att presentera denna nakna egennytta.

Red’s kom:
Tvärtom så är skolgång för EU-migranters barn inte till nytta för någon, enbart till skada för alla berörda parter.

Vänsterextremisternas favoritfloskel: Om Sverige inte försörjer EU-migranter fryser de ihjäl

Det finns kommuner där barns skolgång betraktats som en mänsklig rättighet, andra kommuner som inte klarat av att se sina migranter frysa ihjäl.

Red’s kom:
Inga EU-migranter i Sverige har någonsin varken frusit ihjäl eller svultit ihjäl, trots att de inte försörjs av Sverige på något sätt, varken med boende eller mat.

Att 5-6 av Sveriges 290 kommuner gör fel behöver väl inte innebära att alla övriga måste göra fel?

Vad är fel i att sanningen sägs?

Dessa ska nu talas tillrätta, de ska övertygas om att det handlande de trodde var riktigt egentligen var tokigt.

Red’s kom:
Att det är ”tokigt” av dessa 5-6 kommuner att erbjuda EU-migranters barn skola är baserat på fakta och hur verkligheten ser ut. Däremot finns det absolut ingenting som stödjer att situationen blir bättre på något sätt för EU-migranterna genom att skola erbjuds dem i Sverige.

Är det fakta eller känslor som ska styra landet?

Varför ska Martin Valfridsson lyssna på vänsterextremisters missriktade känsloargument?

Lika säkert som den etiska situationen uppstår ansikte mot ansikte, lika avgörande för bedömningen av denna situation är att lyssna på rätt person.

Red’s kom: Vem är ”rätt person”?

Valfridsson har struntat i att lyssna på dem som ifrågasätter hans teser.

Red’s kom:
Bara för att Martin Valfridsson inte följer Elisabeth Hjorts och en liten grupp okunniga vänsterextremisters åsikter innebär det inte att han inte lyssnat på dem. De upptar ju praktiskt taget allt utrymme i media så det är snarast omöjligt att missa deras osakliga åsikter, med ständiga upprepanden av missriktade känsloargument.

Ett rätt, två fel

”Det är bättre att ge pengar till organisationer i ursprungsländerna”, säger Martin Valfridsson.

”Pengarna kommer inte att komma till oss”, svarar den romske migranten Shaban Ibram (SR 1/2).
”Vi tycker att båda vägarna är lovvärda”, säger Tomas Hammarberg från kommissionen mot antiziganism (SVT 1/2).

Red’s kom:
EU-migranten Shaban Ibram och den förvirrade Thomas Hammarberg saknar insikt i situationen, precis som Elisabeth Hjort (SDS).

Rapporten om EU-migranter gick vänsterextremisternas väg i stora delar (t ex klargjordes inte att S+MP-regeringen ska följa folkets vilja om tiggeriförbud och inga krav på förtydliganden av regelverk gavs), men de blir aldrig nöjda om inte denna lilla grupp får sin vilja igenom i allt.

Om vi inte försörjer EU-migranter leder det till rasistiska terrorhandlingar mot asylboenden?

De överenskommelser vi har, som vilar på etisk grund och gediget juridiskt arbete under många år, har i stor hast förvandlats till ”blödighet” och naivitet.

Denna nya världsbild kommer till uttryck i regeringens förakt för lagrådet samt i tiggeriutredningen. Vad ska en säga om det? Rekommendera på bara, men förvånas inte över de rasistiska terrorhandlingar mot läger och asylboenden och mitt i centrum som är de logiska följderna av ett samhälle som vänt etiken ut och in.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2016-02-02
Se även bl a;

Kritik mot S+MP-regeringens och Martin Valfridssons rapport (SOU 2016:6) om EU-migranter

Martin Valfridssons rapport om EU-migranter – En total flopp!

Valfridssons rapport om EU-migranter kritiseras av alla aktivister

Vänsterextremistgrupper kräver att alla EU-migranter ska försörjas av Sverige

Vänsterpartister vill inte utgå från verkligheten när det gäller EU-migranter

Kritik mot rapport om EU-migranter: Soraya Post, Hans Caldaras, Fred Taikon…

EU-migranters barn ska ha rätt till skolgång i Sverige menar Stefanushjälpen

Rädda barnen tror barnkonventionen stödjer skola till EU-migranters barn

Stadsmissionen kräver gratis bostad, vård och skola för alla EU-migranter

Fi kritiserar Martin Valfridsson pga att EU-migranter inte erbjuds skola

Thomas Hammarberg samt V och MP i Malmö kritiserar rapporten om EU-migranter

Fred Taikon: Samordnarens rapport gör att Sverige backar 100 år

Anders Lindberg: Humanitärt underskott i diskussionen om EU-migranter

Aaron Israelson upprörs över att regeringen inte stödjer EU-migranters olagliga bosättningar

SR frågar en tiggare vad han tycker om rapporten om EU-migranter

EU-migranter i Sundsvall hotar sova på gator om rapport om EU-migranter följs

Rapport om EU-migranter: Cyniskt och stor besvikelse, menar Sofia Mirjamsdotter

Lars Ströman kritiserar Valfridsson för att ha noll koll på EU-migranter

Annamaria Bauer (V) anklagar samordnaren för EU-migranter för att inte ha koll

Driver S+MP-regeringen en moderat politik för EU-migranter?

Är det SD-politik att Sverige inte försörjer alla EU-migranter som så önskar?

Har EU-migranter rätt att missbruka EU:s fria rörlighet?

Om Sverige inte försörjer EU-migranter fryser de ihjäl och orsakar terrorhandlingar?

Vänsterstyrda Nyköping struntar i samordnarens rapport om EU-migranter

Med vilken rätt kan EU-migranter få subventionerad vård i Sverige?

Läkare i världen vill att alla EU-migranter ska räknas som ”enstaka fall”

Sammanställning av vad media skrivit om Martin Valfridssons rapport om EU-migranter


POSITIV TILL S+MP-REGERINGENS TIGGARRAPPORT

Hjälp EU-migranter genom att inte hjälpa dem i Sverige


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *