Om EU-migranter avhyses vinner de mörka krafterna menar S i Sundsvall

EU-migranternas flytt från Södra kajen dröjer. Tidigast i sommaren kan de flyttas.

Red’s kom:
Till sommaren”, heter det på svenska.

Stefan Falk (L) anser att avhysning är nödvändigt oavsett vad som beslutas i övrigt

Nu får majoriteten kritik för sin hantering och Liberalernas gruppledare Stefan Falk kräver handling. Falk menar även att en avhysning kan bli aktuell oavsett om en ny plats hittas eller inte.
– Är det fara för liv och hälsa som i det här fallet kan det behövas, oavsett om vi har en ny plats eller inte.
– Frågan måste få prioritet och som situationen är nu kan vi behöva avhysa EU-migranterna i alla fall, säger han.

Om lagen upprätthålls vinner de ”mörka krafterna” menar Malin Larsson (S)

Socialnämndens ordförande Malin Larsson om kritiken:
– Jag tror inte på att en avhysning skulle hjälpa dem. Vi har ett fullmäktigebeslut som säger att vi inte ska göra det och det vore att snarare straffa den här utsatta gruppen ytterligare och låta de mörka krafterna vinna.

Red’s kom:
Att EU-migranterna avhyses från sin olagliga bosättning är inte att straffa dem. Det är att lära dem respektera det land de befinner sig i samt att göra det som är bäst för dem på längre sikt.

Frågan är vilka ”de mörka krafterna” egentligen är? Är det möjligen de krafter som folket röstar på pga att partier som Socialdemokraterna inte fungerar och inte verkar i medborgarnas intresse?

Om politiker har andra prioriteter i egenintresse så är det inget kommunen, dess invånare eller någon annan gagnas av.

Fullmäktige beslutat att avhysning av EU-migranter från olaglig boplats inte ska ske

Ett fullmäktigebeslut från september slog fast att kommunen skulle hitta en ny plats för tältlägret med EU-migranter, men ännu har inget hänt.

Red’s kom:
Tältläger… utan tält?

Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-28 var;
§ 270 Ställningstagande om kommunens framtida förhållningssätt till EU-medborgare
(KS-2015-00485-1)

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa inriktning för kommunens framtida hantering av utsatta EU-medborgare enligt alternativ 2 i koncernstabens skrivelse daterad 2015-06-08,
att socialnämnden får samordningsansvaret för den framtida hanteringen av utsatta EU-medborgare,
att ingen avhysning av de EU-medborgare som har inrättat husvagnsläger på Södra Kajen ska ske innan annan lösning föreslagits,
att åtgärder inom den inriktning som kommunfullmäktige fastställer ska beslutas av socialnämnden senast 2015-11-18,

Not.
För Socialnämndens beslut 2015-11-18, se:
§215 Samordningsansvar för framtida hantering av utsatta EU-medborgare

att socialnämnden ska återkomma med finansieringen av kommunfullmäktiges beslutade inriktning i ett separat ärende till kommunfullmäktige senast i januari 2016, samt
att ärendet skall återrapporteras till kommunfullmäktige i december 2016 i syfte att utvärdera effekterna av dagens beslut

Det ska noteras att Stefan Falk (L) föreslog ovanstående tillsammans med Bodil Hansson (S).
Någon återrapportering verkar inte ha skett i december.

Här uppstår osökt frågan;
Ska politiker utgå från ett gammalt beslut (dessutom uppenbart ogenomtänkt och som säkert skulle underkänts av Förvaltningsrätten om någon bemödat sig att begära laglighetsprövning av beslutet) under dåvarande omständigheter eller ska politiker utgå från hur verkligheten ser ut?

– Innan sommaren ser jag inte att vi har en ny plats. Vi får se om och när vi lyckas, sa socialnämndens ordförande Malin Larsson (S) för några dagar sedan.

Kritik för sent och för lite

Den senaste tiden har varit orolig i lägret med elproblem, det kalla vintervädret och fyrverkeriattacker.

Nu kommer också kritik mot hur majoriteten hanterat frågan.
– Det är många månader sedan vi fattade ett beslut i fullmäktige. Vid det tillfället och i diskussionerna med Bodil Hansson (S) var planen att skapa en ny plats den här vintern. Men hittills har det inte hänt något och det verkar inte finnas någon plan heller. Hela hanteringen tar för lång tid, säger Stefan Falk.

Tufft läge för EU-migranterna som vägrar åka hem

Han är orolig över situationen.
– Som det ser ut nu finns det för stora risker med den här platsen och vi måste få ordning på den här misären. Kylan kryper nedåt, strömmen är borta, toaletter fryser och gasolen kan förgifta de boende. Dessutom bor det barn i området vilket jag inte tidigare visste, säger han.

Red’s kom:
Om Stefan Falk (L) läst denna blogg skulle han känt till de 10 tiggarbarnen. Sedan kan man ju tycka det är märkligt att politikerna inte har någon koll på det som de beslutar om, och att ingen utredning gjorts om EU-migranterna innan kommunen börjar försörja dem.

Vad löser en ny uppställningsplats för husvagnarna?

Hur skulle du vilja lösa situationen?
– Det krävs ett omedelbart agerande och ärendet behöver få prioritet. Det måste fram ett alternativ snabbt om en ny uppställningsplats.

Red’s kom:
Vad skulle en ny uppställningsplats lösa? Det är ju enbart att förvärra situationen, vilket man kanske som politiker borde begripa.

Vad löser ett härbärge?

– Då får vi försöka få in dem på härbergen i stället innan vi har en lösning klar, säger Falk.

Red’s kom:
EU-migranterna har vägrat att flytta till härbärge (= hur detta ord stavas).

– Man kan förstås alltid göra mer, men jag tycker att vi gjort jättemycket så här långt. Jag vet att tjänstemännen håller på med ett förslag som ska presenteras för oss längre fram. Det är en stor fråga och den är en svår balansgång, säger Malin Larsson.

Red’s kom:
Man kan också alltid göra mindre… och följa lagen samt tillvarata de egna invånarnas intresse istället. Ett alternativ som dessutom skulle vara det bästa för EU-migranterna.
Klicka här för att gå till artikeln i ST, 2016-01-08
Se även bl a;
Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-tiggare

EU-tiggare tar med sig sina barn till Sundsvall – Bråk mellan EU-tiggare eskalerar

EU-migranters barn erbjuds ej skola i Sundsvall – Pirjo Holmström (MP) ljuger

Sundsvall: Subventionerat boende för inte bara EU-migranter, utan alla världsmedborgare

Sundsvall bygger upp kåkstad för tiggare, humant och rakryggat?

Moderater i Sundsvall vill avhysa EU-migranter, men möter motstånd av bl a MUF

11 miljoner kr till EU-migranter i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall – Syfte okänt!

EU-migranter i Sundsvall flyttas till gratis härbärge över vintern

Gratis vinterhärbärge etc för 80 EU-migranter med 21 husvagnar i Sundsvall

Sundsvall lägger 1,5 miljoner kr på att finansiera EU-migranters tiggeri och kåkstad

Ström för Sundsvalls EU-migranter avstängd pga olagliga inkopplingar

Vilka privilegier är rimliga för EU-migranter i Sundsvall?

10 felaktiga punkter om EU-migranter av Sofia Mirjamsdotter

EU-migranter i Sundsvall försöker trötta ut kommunen för att försörjas


Överskott på härbärge för EU-migranter, underskott för svenska hemlösa

EU-migranter gör att ingen bryr sig om hemlösa svenskar


EU-tiggare – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-tiggare se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *