Ny rapport om rumänska EU-migranter i Göteborg visar vad vi alla visste

De flesta EU-migranter som vistas i Göteborg saknar arbetslivserfarenhet, och har en mycket låg utbildningsnivå.

Det är Göteborgs kommun som står bakom rapporten. Syftet är att få en bättre bild av situationen för EU-medborgare som vistas i Göteborg. Under hösten har 83 personer intervjuats. Samtliga är från Rumänien.

Red’s kom:
Vad är det för mening med att göra en undersökning där alla redan visste sedan lång tid tillbaka att EU-migranterna som tigger i Sverige saknar utbildning och yrkeserfarenhet?

Ingen arbetslivserfarenhet

Kartläggningen visar att en stor del av gruppen saknar arbetslivserfarenhet. Om de har arbetslivserfarenhet är det ofta från kortare så kallade ”svartjobb” inom byggbranschen eller från säsongsarbete inom jordbrukssektorn.

Ingen utbildning

De flesta har en mycket låg utbildningsnivå och det framgår tydligt att kvinnor är ännu mindre utbildade än männen.

Sverige sänder fel signaler

Var tredje person uppger att de valt att komma till Sverige för att de hört positiva saker om landet från andra som varit här.

Red’s kom:
Ja, de kommer till Sverige för att det finns ett 30-tal av 290 kommuner som  lockar dem till Sverige och ger dem falska förhoppningar. Särskilt Göteborg.

I Göteborg antingen tigger EU-migranter eller så tigger de

I Göteborg försörjer de sig genom att tigga eller sälja gatutidningar.

Red’s kom:
Att sälja tiggartidningar är naturligtvis inget annat än en form av tiggeri.

Några har anlitats för kortare städjobb o. dyl

Ett antal har ibland anlitats av privatpersoner för att utföra hushållsnära tjänster.

Vill ha jobb, men gör inget för att få detta

Många vill gärna ha ett riktigt jobb, men saknar en konkret plan för detta.

Red’s kom:
Dvs EU-migranterna gör ingen ansträngning själva för att få ett arbete. Men förutsättningarna för att få ett riktigt jobb i Sverige är naturligtvis i princip obefintliga under givna omständigheter.Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-12-19
Se även bl a;
Forskare (Fafo) slår hål på myter som inte finns om tiggare

Fafo:s tabeller om EU-migranter från Rumänien i Stockholm


Ny tiggartidning; ”Gata”, med hets mot romer

EU-migranter i Avesta ska sälja dubiös tiggartidning


EU-migranter tigger pengar av hemlösa, ohållbar situation – tiggarlicens


Statlig medias extrema vinklingar: ”Nu får EU-migranter jobb”

Uppsala Stadsmission ger EU-migranter meningslös sysselsättning med inslagning av klappar

Mariefredsmodellen (Pingstkyrkan) – EU-migranter utnyttjas som slavar i Sverige

Vilka risker finns det med att anlita EU-migranter för småjobb?


EU-tiggare vill inte dela ut reklam pga arbetstiderna


Statsvetare vill se möjligheter med tiggare, men vilka?


Rumänsk by flyttar till Strängnäs för att EU-migranterna ska försörjas av samhället


Handikappade EU-migranter tvingades tigga i Göteborg – Pengar går till tiggarbossar

Göteborg har 400 EU-migranter i 25 bosättningar

Göteborgs illegala bosättningar kostade skattebetalarna minst 16 miljoner kr 2014

Räddningsmissionen Göteborg försöker föregå riktlinjer från nationella samordnaren för EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *