NLL klargör vad som gäller för vård av EU-migranter i Sverige

I ett pressmeddelande idag informerar Norrbottens läns landsting om vad som gäller för EU-migranter och de avgifter som tas ut enligt regelverken.

EU-medborgare utan EU-kort från annat EU-land ska betala hela kostnaden, inga subventioner

Hälso- och sjukvårdspersonalen har inte i uppdrag göra en kreditprövning när en patient söker omedelbar vård.

Alla patienter behandlas lika oavsett nationalitet både vad gäller vårdens innehåll och vårdavgifter.

Det innebär att patienter som är medborgare i annat EU-land och saknar EU-kort måste betala hela kostnaden för den vård som de får här i Sverige.

Vårdavgiften fastställs utifrån en prislista som tillämpas för personer som inte är folkbokförda i länet. I vårdavgiften ingår alla kostnader som hälso- och sjukvården har för vårdtillfället. Samma vårdavgift faktureras patienter från andra delar av Sverige, patienter som uppvisar EU-kort eller kommer från länder utanför EU.

EU-migranter är inte papperslösa

Socialstyrelsen har gjort ett uttalande som handlar om så kallade papperslösa personer. Frågan om lagen om vård för papperslösa kan tillämpas för utsatta EU-medborgare har diskuterats.

Denna lag avser personer som håller sig undan verkställighet av beslut om avvisning/utvisning (gömda) eller som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd för att vistas i landet (papperslösa).

Eftersom utsatta EU-medborgare har rätt att vistas i ett annat medlemsland i tre månader utan särskilt tillstånd är utgångspunkten att de inte omfattas av denna lag.

Red’s kom:
Eftersom Sverige tagit bort krav på särskilt tillstånd även efter tre månader torde EU-migranter ej heller i detta läge omfattas av denna lag om papperslösa.

SKL:s rekommendationer

Norrbottens läns landsting följer SKL:s rekommendationer som också tillämpas av de allra flesta landsting i Sverige.Klicka här för att gå till NLL's pressmeddelande, 2015-04-28
Se även bl a;
EU-migranter utan EU-kort ska betala all vård med egna medel


SVT sprider lögner om EU-migranters rätt till subventionerad vård i Sverige

SVTs fejkade faktaruta om EU-migranter

Varför anser Socialstyrelsen att EU-migranter ska få fri vård i Sverige?


Sveriges ansvar att ge EU-migranter gratis vård enligt Läkare i världen


Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter
Landstinget i Norrbotten har fakturerat en EU-migrant, som födde barn på sjukhuset i Luleå, 32 681 kr. Det är pengar som givetvis aldrig kommer att betalas in, men historien väckte ändå stor uppståndelse i media. Det startades t o m en insamling i Sverige för att betala EU-migrantens vårdkostnader.

EU-migranter kostar miljontals kronor i vårdkostnader i Örebro län

Uppsala m fl subventionerar vård till EU-migranter i strid med regelverket


MP vill att alla EU-migranter ska få gratis vård i Sverige

Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC

Gravida tiggare skapar problem i Karlskrona


EU-migranter får bidrag trots att de vistas i Sverige olagligt – Försäkringskassan kräver lagändring


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *